Redaktion Bogens Verden Det Kgl.Bibliotek Næste nr. Forrige nr. Årgang 95BOGENS VERDEN

tidsskrift for dansk biblioteksvæsenForside

1995 nr.3


1. Lyset fra øst
Leder.
6. Tjekhov som novellist
Af IB Skøt
2. Forundring og Forandring
Betragtninger over Ulla Ryums nyere forfatterskab.
Af Erland Munch-Petersen
7. Vejen til selvmordet
Arthur Schnitzler: Frøken Else.
Af Karin Bang.
3. Palindromos eller Columbos sidste rejse
Interview med forfatteren Vagn Lundbye.
Ved Bo Elbrønd-Bek
8. Fremtidens bibliotek
Interview med kulturudvalgsformand Egon Schou.
Ved Erik Stubtoft.
4. Ordene og stilheden
Om Sitakant Mahapatras digtning.
Af Erik Stinus
9. Om det umulige i at købe arabiske bøger
Af Charlotte Wien
5. Den russiske Ingemann
Thor Langes kulturpåvirkning.
Af Bent Andersen
10. Bornholm vil tage forskud på biblioteksudviklingen
Interview med Rønnes nye overbibliotekar Jon Madsen.
Ved Flemming EttrupTilbage til toppen