link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

Odysseen, oversat af Wilster, 1837


Digitaliseret 1990 for Museum Tusculanums Forlag, tilrettet i henhold til forlagsudgavens 2. oplag 1992. Copyright til digital sats givet i licens til Det Kongelige Bibliotek. Publiceret elektronisk på CD-ROM (MAGNUS) 1991 og senere. Web-udgave 1996. Den digitale sats må ikke genbruges eller gøres til genstand for salg uden efter aftale med Museum Tusculanums Forlag.

1. Sang Gudernes Forsamling. Athenes Formaning til Telemachos.
2. Sang Ithakesernes Forsamling. Telemachos' Bortreise.
3. Sang Besøget i Pylos.
4. Sang Besøget i Lakedaimon.
5. Sang Odysses's Fartøi.
6. Sang Odysses's Ankomst til Phaiakerne.
7. Sang Odysses's Indtrædelse til Alkinoos.
8. Sang Odysseus fremstilles for Phaiakerne.
9. Sang Kikonerne. Lotophagerne. Æventyret hos Kyklopen.
10. Sang Aiolos. Laistrygonerne. Kirke.
11. Sang Sandsagn i de Dødes Rige.
12. Sang Seirenerne. Skylla. Charybdis. Solgudens Oxer.
13. Sang Odysses's Ankomst til Ithaka.
14. Sang Odysses's Sammenkomst med Eumaios.
15. Sang Telemachs Ankomst til Eumaios.
16. Sang Telemachos gjenkender sin Fader.
17. Sang Telemachos drager til Ithaka Bye.
18. Sang Odysseus brydes med Iros.
19. Sang Odysses's Sammenkomst med Penelopeia. Eurykleia gjenkender sin Herre.
20. Sang Tildragelserne før Beilernes Drab.
21. Sang Bueskydningen.
22. Sang Beilernes Drab.
23. Sang Penelopeia gjenkender Odysseus.
24. Sang Forliget.
Chr. Wilster Homepage
[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek