Til Forsiden om dette website
om Gustaf Munch-Petersen
temalinjer
indeks
bibliografi
forside
Temalinjerne
Mere om temaerne

Konteksterne
Mere om konteksterne

Anvendelsesmuligheder

Tekniske forudsætninger

Eventuelle fejl

Copyright

Om dette website

www.kb.dk/proto/gmp er en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek med henblik på at afprøve nye ideer i forbindelse med præsentation af dansk litteratur på internettet. Gustaf Munch-Petersens forfatterskab er anvendt som eksempel. Sitet er et foreløbigt produkt af et udviklingsprojekt og er derfor ikke helt færdigt og gennemtestet.

Vi håber, at sitet kan inspirere til læsning af Gustaf Munch-Petersens digtning. Ved at organisere teksterne på en anden måde end i en bog og ved at supplere dem med forskellige typer af materiale håber vi at kunne bidrage til brugerens forståelse og fortolkning af litteraturen. Vi har også bestræbt os på at gøre sitet så visuelt overskueligt og så let at anvende som muligt.

Temalinjerne

Vi har defineret 8 temaer eller temalinjer, der repræsenterer nogle af de centrale spændingsfelter i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab:
 • Løsrivelse og generationsopgør

 • Løsrivelsen fra forældrene fremstilles dels på et personligt, psykologisk plan, dels i form af et generelt opgør med den ældre generations værdier.
 • Kvinden og kærligheden

 • Digtene i temaet bevæger sig mellem forskellige perspektiver på kærligheden til kvinden, fx som en begrænsning af mandens frihed, som en kraft, der kan frisætte mennesket, men også udviske individualiteten, eller som en mere harmonisk relation.
 • Borgerskab og arbejderklasse

 • Arbejderklassen skildres især som en rå og livskraftig kontrast til borgerskabets blodfattige måde at leve på, men der er også træk af samfundskritisk socialrealisme.
 • Revolution

 • Teksterne fremskriver forestillinger om en gennemgribende forandring - en indre og/eller ydre omvæltning, der skal gøre verden bedre og helt anderledes.
 • At være kunstner

 • En række tekster, der handler om kunstnerens særlige mission i forhold til samfundet og andre mennesker.
 • Det primitive

 • Temalinjens digte udtrykker tanker om en oprindelig livsform, der skildres som et ægte, men også nøgent og barskt modstykke til den moderne civilisation i tråd med primitivistiske strømninger i andre dele af samtidens kulturliv.
 • Drøm og underbevidsthed

 • En del af forfatterskabet er i form og indhold påvirket af surrealismens ideer om menneskers drømme og underbevidsthed som noget, der rummer et umådeligt kreativt og befriende potentiale.
 • Den mystiske oplevelse

 • Temalinjen forbinder nogle af Gustaf Munch-Petersens sværest tilgængelige digte. De kan læses som skildringer af den grænseoverskridende mystiske oplevelse: selvets forening med en metafysisk virkelighed
For hver temalinje er udvalgt 6-10 tekster, som bidrager med varierende vinkler på temaet. Temalinjerne løber på kryds og tværs igennem det, Gustaf Munch-Petersen har skrevet. De gør det muligt at følge behandlingen af nogle udvalgte emner frem eller tilbage igennem forfatterskabet. Temalinjerne kan læses uafhængigt af hinanden, men de er samtidig mere eller mindre indbyrdes forbundne. Berøringsfladerne illustreres af, at flere teksterne indgår i mere end een temalinje

Se kort over temalinjer her

Læs mere om temalinjerne her.

Konteksterne

Med et enkelt klik fra skærmbillederne med digte kan man vælge at få forskellige typer af uddybende eller perspektiverende materiale i både ord og billeder frem på skærmen. Disse kontekster skulle gerne bidrage til brugerens forståelse eller oplevelse af den litterære tekst. Der er ikke tale om forklaringer eller analyser, men om materiale, der forhåbentlig kan understøtte eller udfordre brugerens egen fortolkning af teksten. Det drejer sig om følgende typer af kontekster: Se eksempel på oversigt over kontekster her.

Læs mere om konteksterne her

Desuden kan man læse mere via linket Om Gustaf Munch-Petersen og hans forfatterskab og se en bibliografi over sekundærlitteraturen.

Anvendelsesmuligheder

Sitet kan anvendes på flere forskellige måder. Man kan forestille sig, at man bruger sitet mere eller mindre sporadisk til at læse en enkelt tekst af Gustaf Munch-Petersen. I så fald vil man, hvis man ønsker det, hurtigt kunne finde informationer, der kan bidrage til det udbytte, man får af digtet, fx ordforklaringer, billeder eller informationer om forfatteren og hans samtid. Hvis man skulle få lyst til at læse mere, rummer sitet nogle bud på, hvordan kan gå videre, fx ved at læse flere digte om samme tema, om andre temaer eller flere digte fra samme digtsamling. Her adskiller sitet sig fra en bog, hvor der kun er èn oplagt mulighed (næste side), og fra internettet generelt, der ofte præsenterer brugeren for en næsten uendelig række af usorterede muligheder. Man kan også tænke sig en mere systematisk brug af sitet, fx i forbindelse med tilrettelsen af et undervisningsforløb i gymnasiet, hvor man kunne vælge at fokusere på et eller flere af de udvalgte temaer, måske i samarbejde mellem flere fag, såsom dansk og billedkunst eller historie.

Tekniske forudsætninger

Det kræver to forskellige plug-ins samt pop-up vinduer, at se sitet. Sitet er afprøvet i Internet Explorer, men bør også kunne ses i andre browsere, der understøtter ovenstående teknologier.

Eventuelle fejl

Hvis du som bruger bliver opmærksom på fejl i sitets funktioner eller indhold, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv en mail til os på jac@kb.dk, så retter vi fejlen.

Copyright

Alle tekster, tegninger og malerier af Gustaf Munch-Petersen er anvendt her efter aftale med hans arvinger, Ursula Munch-Petersen og Mette Thorstensen. Uden deres generøsitet ville det ikke have været muligt at skabe dette website. Hvad angår øvrigt materiale på sitet, der er omfattet af loven om ophavsret, har vi så vidt muligt kontaktet rettighedshaverne og indhentet tilladelse til at anvende materialet. Men hvis der skulle findes rettighedshavere, som vi ikke fundet frem til, og som ikke ønsker materialet anvendt i denne sammenhæng, kan de henvende sig til Det Kongelige Bibliotek på mailadressen jac@kb.dk. Materialet vil i så fald blive fjernet.