link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

Iliaden, oversat af Wilster, 1836


Digitaliseret 1990 for Museum Tusculanums Forlag, tilrettet i henhold til forlagsudgavens 2. oplag 1992. Copyright til digital sats givet i licens til Det Kongelige Bibliotek. Publiceret elektronisk på CD-ROM (MAGNUS) 1991 og senere. Web-udgave 1996. Den digitale sats må ikke genbruges eller gøres til genstand for salg uden efter aftale med Museum Tusculanums Forlag.

1. Sang Pesten. Vreden.
2. Sang Drømmen. Skibsfortegnelsen.
3. Sang Eedspagten. Udsigten fra Muren. Tvekampen mellem Alexandros og Menelaos.
4. Sang Pagtens Brud. Agamemnons Hærmønstring.
5. Sang Diomedes' Heltedaad.
6. Sang Hektors og Andromaches Samtale.
7. Sang Tvekampen mellem Hektor og Aias. De Faldnes Begravelse.
8. Sang Den afbrudte kamp.
9. Sang Gesandtskabet til Achilles. Bønfaldelsen.
10. Sang Opvækkelsen om Natten. sangen om Dolon.
11. Sang Agamemnons Heltedaad.
12. Sang Kampen om Muren.
13. Sang Kampen ved Skibene.
14. Sang Zeus's Bedaarelse.
15. Sang Bortdrivelsen fra Skibene.
16. Sang Sangen om Patroklos.
17. Sang Menelaos' Heltedaad.
18. Sang Vaabensmedningen.
19. Sang Vredens Forsonelse.
20. Sang Gudernes Kamp.
21. Sang Kampen ved Floden.
22. Sang Hektors Død.
23. Sang Kamplegene til Patroklos' Ære.
24. Sang Hektors Udløsning.


Chr. Wilster Homepage
[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek