Indholdsfortegnelse til Codex Holmiensis C 37

Ved Thomas Riis


1. del (ca. 1280): Jyske Lov (1241) med to indsatte tekster (Odensedommen 1245 og Erik Klippings lovforslag 1276)

[2. del (Erik Klippings forordning for Jylland 1284, sammes håndfæstning 1282, samt Erik af Pommerns Gårdsret 1417)]  

Jyske Lov, 1. bog

[2. bog]   [3. bog]  

fol. 1 r. – 3 r.

 

Jyske Lov, Kapiteloversigt

fol. 3 r. (Sp. 1)               

 

Indsat: Odensedommen 1245 (ms. a)

fol. 3 r. (Sp. 2)              

 

Indsat: Lovforslaget til feudalret 1276

fol. 3 r.                  

 

Overskrift til Jyske Lovs fortale                    

fol. 3 v. – 5 r.

 

Fortale

fol. 5 r.

1. bog § 1

Hvilket barn der skal arve.

fol. 5 r. - v.

1. bog § 2

Hvad den skal sige, der døber barnet.

fol. 5 v.

1. bog § 3

Hvis en kone siger, at hun er med barn.

fol. 5 v. - 6 r.          

1. bog § 4

Hvem der er nærmest til at arve.

fol. 6 r. - v.              

1. bog § 5

Hvor meget hver skal tage i arv.

fol. 6 v. - 7 r.          

1. bog § 6

Hvorledes løsøre skal skiftes, når der ikke er børn.

fol. 7 v.                  

1. bog § 7

Faderen må ikke tilbageholde sønnerne (i fælliget) med deres mødrenearv.

fol. 7 v. - 8 r.          

1. bog § 8

En broder kan ikke beholde en søster ugift hos sig, så længe han vil.

fol. 8 r. - v.               

1. bog § 9

Hvis et barn, der er i fællig, dør.

fol. 8 v.                   

1. bog § 10 + 11

Om udarvinger. + Hvorledes den ene af flere helsøskende kan arve mere end den anden.

fol. 8 v. - 9 r.

1. bog § 12

At husbondens søn, som er i fællig, ikke har noget forlods.

fol.  9 r.

1. bog § 13

Hvis husbondens søn fører sin kone ind (i fælliget) hos sin moder og fader.

fol.  9 r. - v.               

1. bog § 14

Hvad en fader må give sit barn.

fol. 9 v.                     

1. bog § 15

Om medgift.

fol. 9 v. - 10 r.           

1. bog § 16

Hvis søskende rejser klage mod hinanden over, at de er blevet forfordelt (ved skiftet).

fol. 10 r.                   

1. bog § 17

At arv beder arv.

fol. 10 r. - v.

1. bog § 18

Hvis sammenbragte børn er uenige om løsøre.

fol. 10 v.

1. bog § 19 + 20

Hvis den ældste broder gifter sig, når. han er i fællig med andre søskende. + Hvis en mand gifter sig med en enke.

fol. 10 v. – 11 r.

1. bog § 21

Om slegfredbørn.

fol. 11 r. - v.

1. bog § 22

At alene faderen kan anerkende nogen som sit barn.

fol. 11 v. – 12 r.

1. bog § 23

Hvornår arv og gæld skal kræves.

fol. 12 r. – v.

1. bog § 24

Hvis en mand med sit vidende gifter sig med en horkone.

fol. 12 v.

1. bog § 25

Om horebørn.

fol. 12 v. – 13 r.

1. bog § 26

Hvis en mand dør med stor gæld.

fol. 13 r.

1. bog § 27

Hvor længe en mand kan have en slegfred hos sig.

fol. 13 r. - v.

1. bog § 28

Hvem der kan være værge.

fol. 13 v. – 14 r.

1. bog § 29

At en enke må beholde sine børn og deres gods hos sig.

fol. 14 r. – v.

1. bog § 30

Om stiffader og stifbørn.

fol. 14 v.

1. bog § 31

Hvem der ikke kan være værge.

fol. 14 v. – 15 r.

1. bog § 32

Om pledføring.

fol. 15 r.

1. bog § 33

Hvorledes man skal gifte sig.

fol. 15 r. – v.

1. bog § 34

Hvem der må afhænde jord.

fol. 15 v.

1. bog § 35

Om konens jord.

fol. 15 v. – 16 r.

1. bog § 36

Hvor gammelt et barn skal være, før det må afhænde sit gods.

fol. 16 r.

1. bog § 37 + 38

Hvor jord skal købes. + Om tingsvidne.

fol. 16 r. – v.

1. bog § 39

Om sjælegave.

fol. 16 v.

1. bog § 40

Hvis en mand sælger sin jord, og betalingen ikke bliver anbragt i jord.

fol. 16 v. – 17 r.

1. bog § 41

Hvis en mand sælger uden hjemmel

fol. 17 r.

1. bog § 42-43 (én §)

Hvis der opstår strid om, hvorvidt der blev solgt mere eller mindre. + Hvis en mand påstår, at han har købt både søsters og broders jord.

fol. 17 r. – v.

1. bog § 44-45 (én §)

Hvorledes man skal værge jord. + Hvis man er uenig i en by eller et bol.

fol. 17 v. – 18  r.

1. bog § 46

Om ornum i byen.

fol. 18 r.

1. bog § 47 + 48

Hvis en torp er uenig med adelbyen. + Hvis en mand bosætter sig i vangen.

fol. 18 r. – v.

1. bog § 49

Om rebning af jord.

fol. 18 v. – 19 r.

1. bog § 50

Hvorledes man ad retslig vej skal fremtvinge rebning.

fol. 19 r. – v.

1. bog § 51

At ingen må bebygge forten.

fol. 19 v. – 20 r.

1. bog § 52

Hvad tolv lodsejere skal sværge om.

fol. 20 r.

1. bog § 53 + 54

Hvis en mands skov og en andens mark støder op til hinanden. + Om mageskifte.

fol. 20 r. – v.

1. bog § 55

Hvis en by skal solskiftes.

fol. 20 v. – 21 r.

1. bog § 56

Om veje.

fol. 21 r. – v.

1. bog § 57

Hvorledes man skal bygge mølle.

Jyske Lov, 2. bog:

fol. 21 v.

2. bog § 1+2

Om sandemænd. + Hvad sandemænd skal sværge om.

fol. 21 v. - 22 r.

2. bog § 3

Hvorledes de skal sværge.

fol. 22 r.

2. bog § 4-5 (én §)

Hvorledes de skal indsættes og afsættes. + Hvis de tager mere end ret hesteleje.

fol. 22 r. - 23 r.

2. bog § 6-7 (én §)

Hvornår de skal sværge. + Hvis sandemænd er uenige.

fol. 23 r. - v.

2. bog § 8-9 (én §)

Om manddrab. + Om manddrab.

fol. 23 v. - 24 r.

2. bog § 10

Hvis kongen giver tilladelse til at rejse sag.

fol. 24 r.

2. bog § 11+12

Hvilke sandemænd, der skal medvirke. + Hvorledes de skal sværge.

fol. 24 r. - v.

2. bog § 13

Om tegngæld.

fol. 24 v.

2. bog § 14-15 (én §)

Om afhug. + Om hvilke afhug sandemænd skal sværge.

fol. 24 v. - 25 r.

2. bog § 16

Om voldtægt mod kvinder.

fol. 25 r.

2. bog § 17

Hvis en kvinde bliver voldtaget.

fol. 25 r. - v.

2. bog § 18

Om lønligt samleje.

fol. 25 v.

2. bog § 19

Hvis en kvinde dør på grund af barnefødsel.

fol. 25 v. - 26 r.

2. bog § 20

Om slegfreddatter.

fol. 26 r. - v.

2. bog § 21

Om markeskel.

fol. 26 v. - 27 r.

2. bog § 22

Hvis en mand bliver fredløs.

fol. 27 r.

2. bog § 23

At et kloster ikke må modtage fredløs mand.

fol. 27 r. - v.

2. bog § 24

Om ejendomsløs mand.

fol. 27 v.

2. bog § 25+26

Hvem der skal bøde med en anden. + Hvis man huser en fredløs mand.

fol. 27 v. - 28 r.

2. bog § 27

Hvis en mand sværges til bøder.

fol. 28 r.

2. bog § 28

Hvorledes man skal rejse sag angående hærværk.

fol. 28 r. -  v.

2. bog § 29-30 (én  §)

Hvad der er hærværk. + Hvis en mand rider en anden mands korn ned.

fol. 28 v.

2. bog § 31+32

Hvad der forstås ved en mands hus. + At landbo er sin egen husbonde.

fol. 28 v. - 29 r.

2. bog § 33

Der skal være seks til at vidne om hærværk.

fol. 29 r.

2. bog § 34-35 (én §)

Hvis en mands kvæg dræber en mand. + Hvis man opføder vilde dyr.

fol. 29 r. - v.

2. bog § 36

Hvis en mand får sin død af en livløs ting.

fol. 29 v.

2. bog § 37+38

Hvis en mand har hus på en anden mands jord. + Hvis en mand berøves noget i en anden mands gård.

fol. 29 v. - 30 v.

2. bog § 39-40 (én §)

Om nævninger. + Hvis et ran lyses og ikke forfølges.

fol. 30 v.

2. bog § 41-42 (én §)

Hvornår nævninger skal sværge. + Hvorledes nævningerne skal sværge.

fol. 30 v. - 31 r.

2. bog § 43

Om hvor meget ranet skal beløbe sig til, for at der kan sværges.

fol. 31 r.

2. bog § 44

Om boran.

fol. 31 r.

2. bog § 45-47-46 (én §)

Om jordran. + Hvis en mand bliver fældet i en ranssag. + Hvis en mand med vold afhøster en anden mands ager eller eng.

fol. 31 r. - v.

2. bog § 48-49 (én §)

Om vådesgerninger. + Hvor gammelt et barn skal være, for at det kan begå helligbrøde.

fol. 31 v. - 32 v.

2. bog § 50-51 (én §)

Hvorledes nævninger skal indsættes. + Hvis en mand ikke vil være nævning.

fol. 32 v.

2. bog § 52

At nævninger ikke skal træffe afgørelse den dag, da de indsættes.

fol. 32 v.

2. bog § 53-54 (én §)

Hvis ombudsmanden ikke vil indsætte nævninger. + Hvis nævninger er uenige.

fol. 32 v.

2. bog § 55

At en (ombuds)mand ikke må overlade sit embede til sine svende.

fol. 32 v. - 33 r.

2. bog § 56

Hvis en nævning dør eller drager bort.

fol. 33 r.

2. bog § 57-58 (én §)

Hvornår man skal rejse ranssag. + Hvis en mand lovligt sagsøger en anden for ran.

fol. 33 r. - v.

2. bog § 59

Hvilke nævninger der skal træffe afgørelse om ran.

fol. 33 v.

2. bog § 60

Om fællesgods og pant og gæld.

fol. 33 v. - 34 v.

2. bog § 61-63 (én §)

Om borgen. + Hvis nogen går i borgen for en mand, som har forbrudt liv eller lemmer. + Hvis den, der har stillet borgen, vil flygte.

fol. 34 v.

2. bog § 64

Hvem der må gå i borgen.

fol. 34 v. - 35 r.

2. bog § 65-66 (én §)

Hvem der kan eller skal sværge. + Hvorledes en bryde kan sværge om ran.

fol. 35 r. - v.

2. bog § 67

Hvorledes en bryde kan sværge om ran.

fol. 35 v.

2. bog § 68

Hvis en mand tager en fældet mand til sig.

fol. 35 v. - 36 r.

2. bog § 69

Hvis en lovfældt mand har en anden mands gods.

fol. 36 r.

2. bog § 70

En sagsøgt mand må ikke gøre sig ejendomsløs.

fol. 36 r. - 37 r.

2. bog § 71

Hvad der forstås ved agerran.

fol. 37 r.

2. bog § 72

Om afpløjning.

fol. 37 r. - v.

2. bog § 73-74 (én §)

Hvis en mand hugger i en anden mands skov. + Hvis en mand kører over en anden mands ager eller eng.

fol. 37 v. - 38 r.

2. bog § 75-76 (én §)

Hvis en mand tilføjer en anden mand overlast på alfar vej. + Om kongens og biskoppens mænds bryder.

fol. 38 r. - v.

2. bog § 77-78 (én §)

Om biskopsnævninger. + Hvis nævningerne er uenige.

fol. 38 v. - 39 r.

2. bog § 79-80 (én §)

Hvorledes der skal rejses sag for helligbrøde. + At nævningerne ikke skal gå fra kirken uden at sværge.

fol. 39 r. - v.

2. bog § 81

Mod hvem der kan begås helligbrøde.

fol. 39 v.

2. bog § 82

På hvilke tider der kan begås helligbrøde.

fol. 39 v. - 40 r.

2. bog § 83-84 (én §)

Den dag, da der øves helligbrøde, skal nævnes. + Hvis ombudsmanden nævner den dag, da der er øvet helligbrøde.

fol. 40 r.

2. bog § 85

At der for én sag kan bødes flere tremarksbøder.

fol. 40 r. - v.

2. bog § 86-88 (én §)

Om tyveri. + Hvad en tyv kan hænges for. + Hvis ombudsmanden ikke vil tage mod tyven af bonden.

fol. 40 v.

2. bog § 89

Hvis en tyv stjæler mindre end en halv mark.

fol. 40 v. - 41 r.

2. bog § 90

Bonden må ikke lade en tyv løbe uden tingsdom.

fol. 41 r.

2. bog § 91

Hvis ombudsmanden slipper tyven løs.

fol. 41 r. - v.

2. bog § 92

Hvis man tager en tyv med noget (af det stjålne) i hænde.

fol. 41 v.

2. bog § 93

Hvad man skal have garant til.

fol. 41 v. - 42 r.

2. bog § 94

Om bånd.

fol. 42 r. - v.

2. bog § 95

Hvorledes man skal søge efter sine stjålne ejendele.

fol. 42 v. - 43 r.

2. bog § 96

Hvis ingen i byen indrømmer, (at han har) de ejendele.

fol. 43 r.

2. bog § 97

Hvis noget bliver fundet under bondens lås.

fol. 43 r. - v.

2. bog § 98-99 (én §)

(Hvornår) mange skal bindes for en sag. + Hvis noget bliver fundet i bondens søns besiddelse.

fol. 43 v. - 44 r.

2. bog § 100-101 (én §)

Hvor meget man kan forbryde ved tyveri. + Om nam.

fol. 44 r.

2. bog § 102

Hvem der må gå i borgen.

fol. 44 r. - v.

2. bog § 103

Hvis en landbo bliver tyv.

fol. 44 v. - 45 r.

2. bog § 104

Hvis en mand vil tilbagesøge sine ejendele, (som han finder) i en anden mands besiddelse.

fol. 45 r.

2. bog § 105

Hvis en mand finder en anden på sin hest.

fol. 45 r. - 46 r.

2. bog § 106-108 (én §)

Hvorledes man skal gå frem i en sag, der hviler på mistanke. + Hvis en mand bliver svoret til tyv. + Hvis en mand kalder en anden mand tyv på tinget i alles påhør.

fol. 46 r.

2. bog § 109

Hvis tyven er syg eller ikke er hjemme.

fol. 46 r. - v.

2. bog § 110

Hvis der ransages i et hus, og bonden ikke er hjemme.

fol. 46 v.

2. bog § 111+112

Om hittegods. + Hvis en mand finder sølv eller guld.

fol. 46 v.- 47 r.

2. bog § 113

Hvis en mand giver en anden noget i forvaring.

fol. 47 r. - v.

2. bog § 114

Hvis en mand stjæler i leding.

Jyske Lov, 3. bog:

fol. 47 v.

3. bog § 1-2 (én §)

Om leding. + Hvis en tjenestekarl eller træl kommer i leding.

fol. 47 v. - 48 r.

3. bog § 3

Om heste- og brynjeleje.

fol. 48 r.

3. bog § 4

Om heste- og brynjeleje.

fol. 48 r. - v.

3. bog § 5

Hvem der skal udruste skibet.

fol. 48 v. - 49 r.

3. bog § 6

Hvis nogen forsømmer ledingsydelserne.

fol. 49 r.

3. bog § 7

Om kongens og biskoppens mænd.

fol. 49 r. - v.

3. bog § 8

Hvem der må tage mænd.

fol. 49 v.

3. bog § 9+10+11

At man ikke må formindske et skipen. + Om lærde mænds jord. + Om landboers ledingsydelse.

fol. 49 v. - 50 r.

3. bog § 12-15 (én §)

Af hvor megen jord der skal udredes leding. + Med hvor stor fæsteafgift en landbo skal udrede (leding). + Hvis en mand bor på sin egen jord og tager en anden mands fællig til sig. + Hvorledes herremænd kan fæste jord uden at udrede leding deraf.

fol. 50 r. - v.

3. bog § 16

Hvis en mand har jord i flere skipen.

fol. 50 v. - 51 r.

3. bog § 17-18 (én §); i margen fol. 51 r. overstreget § 17 skrevet med anden skrift

Man må ikke opkøbe en anden mands skipen. + At man ikke må formindske et skipen.

fol. 51 r.

3. bog § 19

At man ikke må lægge to tredingshavne sammen.

fol.51 r. - v.

3. bog § 20

Hvem der skal arve styrishavne.

fol. 51 v.

3. bog § 21

Om bødesag.

fol. 51 v. - 52 r.

3. bog § 22

Om bødesag.

fol. 52 r. - v.

3. bog § 23

Dræber en mand en anden mand, efter at der er betalt bøder.

fol. 52 v.

3. bog § 24

Hvorledes der skal bødes for valrov.

fol. 52 v. - 53 r.

3. bog § 25

Hvorledes der skal bødes for afhug på en levende mand.

fol. 53 r.

3. bog § 26

Om lemlæstelse.

fol. 53 r. - v.

3. bog § 27-28 (én §)

Om sårbøder. + Hvis en mand lader nogen søge hans mandhelg.

fol. 53 v.

3. bog § 29+30

Om sår i ansigtet. + Hvorledes der bødes for sår.

fol. 53 v. - 54 r.

3. bog § 31

Hvis sår lyses, og sagen ikke forfølges.

fol. 54 r.

3. bog § 32

Om slag.

fol. 54 r. - v.

3. bog § 33

Hvis en mand får sår af en anden mands husdyr.

fol. 54 v.

3. bog § 34

Hvis en mand rammer en mands hest, som han sidder på, eller hans klæder.

fol. 54 v. - 55 r.

3. bog § 35-36 (én §)

Hvis en mand låner en anden sine våben. + Hvis en mand bliver såret af en andens våben.

fol. 55 r. - v.

3. bog § 37

Hvis en mand bliver såret i horseng.

fol. 55 v.

3. bog § 38+39

Om bier. + Hvis en mands bier jager en anden mands bier op.

fol. 55 v. - 56 r.

3. bog § 40  uden slutningen)

Hvis en mand finder bier.

fol. 56 r.

3. bog § 40 slutningen - § 41

Hvis en mand tager en anden mands bier med magt eller stjæler dem.

fol. 56 v.

3. bog § 42

Om ed aflagt på en andens vegne.

fol. 56 v. - 57 r.

3. bog § 43

Hvor meget husbonde og hustru må skøde til hinanden indbyrdes.

fol. 57 r. - v.

3. bog § 44-45 (én §)

Hvad husbonden og hustruen kan skøde til hinanden indbyrdes. + Hvor meget en kone, der har en husbonde, må give i sjælegave.

fol. 57 v.

3. bog § 46

Hvilke sandemænd, der skal træffe afgørelse med hensyn til sjælegave.

fol. 57 v. - 58 r.

3. bog § 47

Om agerfred.

fol. 58 r. - v.

3. bog § 48-49 (én §)

Hvis en mand drager med en hjord ind på en anden mands ager eller eng. + Hvad der skal forstås ved stod og flok og hjord.

fol. 58 v.

3. bog § 50

Om optaget kvæg.

fol. 58 v. - 59 r.

3. bog § 51

Hvis en mand tøjrer på en anden mands ager eller eng.

fol. 59 r.

3. bog § 52

Hvis en mand dræber en anden mands kvæg på sin ager eller eng.

fol. 59 r. - v.

3. bog § 53

Om gornidding.

fol. 59 v. - 60 r.

3. bog § 54

Hvis en mand rider en anden mands hest.

fol. 60 r. - v.

3. bog § 55

Om stodheste.

fol. 60 v. - 61 r.

3. bog § 56

Hvorledes man skal indløse pant.

fol. 61 r.

3. bog § 57

Om gærde.

fol. 61 r. - 62 r.

3. bog § 58-59 (én §)

Om agergærde. + Hvor længe gærderne skal stå.

fol. 62 r. - v.

3. bog § 60

Om abildgård og kålgård.

fol. 62 v.

3. bog § 61

Om vrag.

fol. 62 v. - 63 r.

3. bog § 62

Hvad der er vrag.

fol. 63 r. - v.

3. bog § 63

Om skibbrud.

fol. 63 v. - 64 r.

3. bog § 64

Om falsk.

fol. 64 r. - v.

3. bog § 65

Hvad der forstås ved falsk.

fol. 64 v.

3. bog § 66+67

Om mordbrand. + Om stimand.

fol. 64 v. - 65 r.

3. bog § 68

Om hedebrand.

fol. 64 v. (efter kapiteloverskrift til § 68)

 

Trolddomskapitlet (ms. B 10) med anden skrift.

fol. 65 v.

 

Penneprøver


2. del (ca. 1400):

fol. 66 r. – 69 v.

Erik Klippings Forordning for Jylland, Nyborg 21-27/5/1284.
Kilde ”Ab6” til teksten i Erik Kroman (udg.): Den danske Rigslovgivning indtil 1400 (1971), s. 109-122.

fol. 69 v. – 72 r.

Erik Klippings Håndfæstning 29/7/1282.  
Kilde ”Ad4” til teksten trykt i Erik Kroman (udg.): Den danske Rigslovgivning indtil 1400 (1971), s. 75-81.

fol. 72 r. – 75 v.

Erik af Pommerns Gårdsret 27/6/1417, stadfæstet 1460-65.
Kilde ”Ba3” til teksten trykt i Erik Kroman (udg.): Den danske Rigslovgivning 1397-1513(1989,) s. 30-45.

fol. 75 v. – 76 r.

[Hånd fra slutningen af 1400-tallet]: ”opremsning af sager, som skal værges med kønsnævn” (Skautrup 1973, s. viii.

fol. 76 v.

Penneprøver


3. del
: 34 ubeskrevne papirark