27. Det illegale nyhedsbureau Information

27.1

[Information] 2.9.1943
[Information] Fortroligt, 23.9.1943
Information nr. 251, den 14. april 1944

"Information" er ikke ét illegalt blad blandt de ca. 600 andre, vi kender. "Information" er besættelsestidens største og betydeligste illegale pressebureau, der forsynede både de illegale blade og udlandet med ucensuredede nyheder fra det besatte Danmark. Mens det for de illegale blade gjaldt om at udkomme i så store oplag som muligt, gjaldt det for "Information" om af hensyn til sikkerheden at begrænse oplaget mest muligt. Da krigen sluttede havde man rundet de 1000 eksemplarer pr. udgave, men længe var oplaget under det halve, og i den første lange periode var der tale om så få eksemplarer, at de kunne skrives med gennemslag i én eller få arbejdsgange. "Information" hører til de i det ydre mest ydmyge illegale publikationer, men så meget større var virkningen og betydningen.

"Information" voksede organisk ud af den legale presses vilkår under besættelsen. Mængden af nyheder, der ikke kunne offentliggøres legalt, voksede og voksede, og en del af disse fandt efterhånden vej til forskellige former for private nyhedsbreve til en lukket kreds af mennesker. "Information" begyndte på Nationaltidende som et internt nyhedsbrev til chefredaktionen og bestyrelsen. I lang tid var denne legale information til en snæver kreds alibi for at der samtidig blev skrevet et antal overskydende eksemplarer til illegalt brug. Hvornår "Information" blev til "Information" er vanskeligt at afgøre. De første eksemplarer, der er bevaret, stammer fra august - september 1943. Først i november samme år begynder titlen "Information" at optræde stabilt, og ikke før den 14. april 1944 bliver "Information" nummereret - med nummeret 251! Endnu et eksempel på at nummereringen på de illegale skrifter skal tages med et gran salt.


27.2

Oversigt over Informations indenlandske kilder

Den videnskabelige litteratur om den illegale presse er sparsom. "Information" har dog fået sin beskrivelse i Erik Lunds "Fire millioner frie ord", 1970. Herfra en planche, der viser, hvor mange kilder der til sidst løb sammen i det illegale Informations spalter, fra udenrigsministeriet, der også udøvede censuren over for de legale aviser, til de illegale græsrødder, der både formidlede "Information"s nyheder videre og - især på lokalt plan - var en af kilderne til disse. På sit mest udviklede stade havde "Information" et net af meddelere, som selv Ritzaus Bureau - selv bortset fra censuren - ikke kunne konkurrrere med.


27.3

3 af Børge Outzes legitimationskort

Børge Outze var manden, der byggede det illegale pressebureau op. Børge Outze var kriminalreporter og redaktionssekretær på Nationaltidende. I den første egenskab modtog han hovedparten af de nyheder, der ikke måtte offentliggøres. I den anden egenskab var han den, der måtte kassere de samme nyheder. Som journalist var han den, der sørgede for, at nyhederne alligevel kom ud, og det blev både han og informationerne efterhånden illegale af. En god forudsætning for hans illegale arbejde var de legitimationskort, som han havde i kraft af sit legale arbejde. Passérkortet fra Luftværnschefen tillod ham at færdes frit i København under luftværnstilstand og flyvervarsling. "Politikortet" var forudsætningen for adgangen til en af "Information"s væsentligste informationskilder, politigården i København og politiets såkaldte minutrapporter.


27.4

Information nr. 292, den 7. juni 1944
Information nr. 193, den 8. juni 1944/ Nordisk Nyhedstjeneste nr. 157 (s. I og II)

Den 2. juni 1944 fandt et berømt møde sted i Tivoli. Det endte med, at flere af folkene bag "Information" blev taget af Gestapo. Ved et lykketræf undgik Børge Outze, der havde rejst sig for at telefonere umiddelbart før Gestapo indledte aktionen, at blive taget. Derved fortsatte "Information", men bureauet stod i de nærmeste dage uden lokaler og produktionsudstyr. Problemerne blev løst ved en sammenslutning af "Nordisk Nyhedstjeneste" og "Information", som det havde været på tale siden marts. Fra begyndelsen var "Information" leverandør af nyheder til "Nordisk Nyhedstjeneste", der kom 2-3 gange om ugen. Derefter delte de to illegale bureauer opgaven imellem sig, således at "Nordisk Nyhedstjeneste" tog sig af de udenlandske nyheder, mens "Information" tog sig af de indenlandske. I juni, hvor den allierede invasion i Normandiet fandt sted, voksede det udenlandske stof, og fra dette tidspunkt og besættelsestiden ud udkom de to nyhedstjenester sammen på alle hverdage. I den pressede situation omkring den 7. og 8. juni gik der endnu engang kludder i nummereringen. Efter nr. 292 fulgte nr. 193, men herfra blev talrækken fulgt resten af krigen.


Næste montre | Udstillingsoversigt