Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Nationalbiblioteksområdet: Kort- og Billedafdelingen: Billedsamlingen: Nøgle til Billedsamlingen
 
Nøgle til Billedsamlingen
Hovedsamlinger
Portrætsamlingen
Danske:
 

top

Billedsamlingen har billeder af mere end 70.000 personer i Portrætsamlingen, som omfatter 600.000 portrætter. Heraf er en mindre del digitaliseret.

Søg på navn i Portrætregistranten »

  Udenlandske:
 

top

Portrætter af ca. 45.000 udlændinge

Søg på navn i Portrætregistranten »

 

Gruppebilleder, danske: 

 

top

Gruppebilleder defineres som billeder, hvorpå der optræder mere end tre personer. Gruppebilleder er ordnet i kategorier (erhverv el. lign.).

Liste over kategorier »

Ved bestilling skrives f. eks: Danske Gruppebilleder: Arkitekter

  Gruppebilleder, udenlandske:
  Gruppebilleder er ordnet i kategorier (erhverv el. lign.)

Liste over kategorier »

Den Topografiske Samling
  København:
 

top

Pt. er stednavne begyndende med A - Z digitaliseret. Originale billeder bringes kun undtagelsesvis frem.

Søges i Den Nationale Billedbase »

Ikke registreret materiale bestilles på gadenavn.

  Danmark i øvrigt: 
 

top

Stednavne skrives på bestillingsseddel
  Grønland:
 

top

Alle Stednavne er digitaliseret. Originale billeder bringes kun undtagelsesvis frem.

Søges i Den Nationale Billedbase »
Ikke registreret materiale bestilles på by- eller stednavn.

  Udlandet: 
 

Bestilles på stednavn og nummer

Liste over kategorier
» 
Den Historiske Kronologiske Samling
  Dansk
 

top

Begivenhed og årstal skrives på bestillingsseddel

Billeder fra perioden 1940-45 søges i Den Nationale Billedbase »

  Udenlandske
 

top

Begivenhed og årstal skrives på bestillingsseddel
Den Emneordnede Samling
  Emnegrupper
  top Liste over kategorier »
   

Ved udfyldelse af bestillingssedlen skrives eks.: Diverse. Badebilleder

Postkort
  Postkort
  top Topografiske postkort og emnegrupper. 

Liste over emnegrupper
»
Plakater
  Plakater
 

top

Danske og udenlandske plakater. Pligtaflevering for danske plakater efter 1996

Se: Oversigt »

Albumsamlingen
  Albumsamlingen
 

top

2.500 albums registreret og enkelte også digitaliseret. 

Søges i Den Nationale Billedbase.
    Benyt "Avanceret søgning".
    I feltet "Opstilling" skrives: Album.
    Brug øvrige søgefelter efter behov

Særsamlinger  
  Müllers Pinakotek
  top 4433 kobberstik fra perioden ca.1500-1795, der illustrerer Danmarks og Norges historie i portræt, topografi og historiske billeder. 

Søges i Den Nationale Billedbase.
Originale billeder bringes kun undtagelsesvis frem.
  Rawerts maleriske rejser
 

top

1605 akvareller fra 1805-1847 visende topografiske lokaliteter, dels fra Danmark, dels fra det øvrige Europa. Akvarellerne er tegnet under O.J. Rawerts rejser som industrihistoriker og som privatperson.  

Søges i Den Nationale Billedbase.
Originale billeder bringes kun undtagelsesvis frem.

  Kruses gouacher
  top 13 gouacher med topografiske motiver udført af Rasmus Henrik Kruse.

Registrant: Johs. E. Tang Kristensen: Rasmus Henrik Kruse, naturmaler og antikvar. Center for kort og billeder: Store formater YZYQ Krus Tang. 
  Perspektivkassebilleder
  top  Danske og udenlandske prospekter, opstillet efter land.
  Ingeniørkorpsets tegninger
  top Håndkolorerede originaltegninger, omfattende kort, bygninger og fæstningsværker fra Danmark, hertugdømmerne og danske bilande i perioden fra slutningen af 1600-tallet til midten af 1800-tallet.  

Oprindelige samling er spredt på flere arkiver. 
I registranten markerer rødt kryds, hvad der findes:
s. 1-10, s. 11-20, s. 21-30, s. 31-40, s. 41-49B, s. 50-53

  Agerholms samling
  top

Portrætmedaillonstik fra 1700 og 1800-tallet.

Fortrinsvis danskere. Søges i Portrætregistranten.
 

  Limprichts silhouetsamling
  top 249 silhouetter af Limpricht og Weitland, især medlemmer af Drejers Klub i beg. af 1780'erne. 

Søges i Portrætregistranten.
 
  Kirsten Wiwels silhouetsamling
  top 138 silhouetter, væsentligst fra 1920'erne. 

Søges i Portrætregistranten.
 
  Fru Daniels samling 
  top Kongelige portrætter fra 1860-1960. Ordnet efter lande.
  Karen Blixensamlingen (Rungstedlund fondens Billedarkiv)
  top Omfatter billeder af Karen Blixen, hendes familie og omgangskreds.
  Niels Bohrsamlingen
  top Affotograferet fra album i  familieeje, viser Niels Bohr, hans familie og omgangskreds. Klausuleret.
  Neu-ruppin tryk
  top Folkelige etbladstryk, udklipsark, sprællemænd.  

Seddelregistrant findes i afdelingen.
  Kistebilleder
 

top

Registrant i V.E. Clausen: Det folkelige danske træsnit i etbladstryk fra 1650-1870. KBH. 1961.

Opstillet i center for Kort og Billeder: APV MEK clau.

  Danske billeder og teaterdekorationer
 

top

Anskuelsesbilleder, udklipsark, dukketeater.

Registrant til Alfred Jacobsens udgivelser findes i magasin ved samlingen.
  Russiske plakater
  top

Politiske og historiske russiske plakater, især fra tiden efter revolutionen, 1920'erne og 1930'erne.

Registrant Anja Lollesgaard. Russiske plakater i Det Kongelige Biblioteks Billedsamling 1-5. Opstillet i afdelingen.

  Cirkus
  top Plakater. Ca. halvdelen af samlingen er registreret.

Søges i Den Nationale Billedbase »

I øvrigt bestilles samlingen på cirkusnavn, dansk eller udenlandsk.
  Det Kongelige Teater
  top Udskilte scenebilleder fra Det Kongelige Teaters arkiv ca. 1930-1965.

Opstillet efter forestillinger.
  Damgaards teaterbilleder
  top Scenebilleder fra københavnske teatre optaget af Holger Damgaard 1909-1940. 

Opstillet efter teatre.
  Røde kro Teater
  top 3947 scenebilleder, rollebilleder og portrætter. 

1929-1961. Registrant findes i afdelingen.
  Billeder fra Arkiv for Dansk Jazzhistorie
  top Ca. 600 fotografier fra det danske jazzmiljø. Portrætter og gruppebilleder. Affotograferinger. Alfabetisk opstillet.
  Pressehusets billedarkiv
  top Fotografier optaget fra 1950 til 2003
Pressefotografier, portrætter, topografiske billeder samt emneordnede grupper. 

Liste over emnegrupper
»
  Dagens Nyheder
  top Pressefotografi fra avisen Dagens Nyheder/ Nationaltidende ca. 1925-1962. Portrætter, topografi og emnegrupper. 

Liste over emnegrupper
»
  Tidens Kvinder
  top Ca. 10.000 billeder fra tidsskriftet ordnet i portrætter, topografi og emner. 
  Aftenbladet
  top Pressefotografi fra den københavnske avis Aftenbladet, som ophørte i 1959. 

Seddelregistrant i afdelingen.
  Gyldendalske Samling
  top Pressefotografi ca. 1910-1960 

Liste over emnegrupper
»
  STORE NORD arkivet
  top Billedarkivet fra virksomheden Store Nord.

Registrant ved samlingen.
  ØK arkivet
  top Virksomheden ØK gennem 100 år. Billedarkiv fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1980'rne.

Registrant i Billedsamlingen.
  Arkivet fra ingeniørfirmaet Markersen & Søn
  top Billedmateriale vedrørende digebyggeri og inddæmningsarbejder.

Registrant i afdelingen.
  DANIDA arkivet
  top Billeder fra hovedmodtagerlandene af dansk bistand til udviklingslandene.

Registrant i afdelingen.
  Mellemfolkeligt Samvirke
  top Billeder fra udviklingslandene ca. 1960-1990. Materialet indgik i Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsarbejde..

Registrant i afdelingen.
  Ex libris
  top Danske og udenlandske ex libris ordnet efter navn.

Søg også i Den Nationale Billedbase under Album.
  • Benyt "Avanceret søgning".
    I feltet "Opstilling" skrives: Album
    I feltet "Emneord" skrives: Exlibris

  • Benyt "Avanceret søgning".
    I feltet "Opstilling" skrives: Album
    I feltet "Note" skrives: Exlibris

Kommentar til Billedsamlingen      Søg i Billedbasen      Portrætregistranten

Opdateret 14.06.2007


Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Oversigt over Nøgle

Online kataloger, registranter m.v.

  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!