Det Moderne Gennembrud 1870-1890

Tema 5: Koncertsal og dagligstue

Provisorietidens musik

Af forskningsbibliotekar Anne Ørbæk Jensen,
Musikafdelingen, Det Kongelige Bibliotek


Peter Heise: Drot og Marsk - en opera i skillelinien

Musiktidsskrifter og musikkritik

Hilda Sehested (1858-1936)

 

Af forskningsbibliotekar Claus Røllum-Larsen,
Musikafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

C.F.E. Horneman

Thomas Laub og salmesangsreformen

 

Tilbage til Georg Brandes' 'skrivebord'

Hilda Sehested


Thomas Laub