Georg Brandes' 'skrivebord'
     

I 1871 holdt Georg Brandes sin indledningsforelæsning til Hovedstrømninger i det nittende Aarhundredes Litteratur. Siden da har han været et pejlemærke for dansk, nordisk og på flere områder også europæisk modernitet i litteraturkritik og politisk debat.

Det Kongelige Biblioteks virtuelle udstilling i anledning af "Golden Days in Copenhagen Festival 2002" giver adgang til en stor dansk intellektuels 'skrivebord', hans værker og til nogle af de forfattere, kunstnere, politikere og aktører, der tilsammen udgjorde ”Det moderne gennembrud i Norden 1870-1890”, - og til den samtid, han agerede i og reagerede imod. 

1. Georg Brandes' arbejdsværelse

2. Det moderne gennembruds kvinder og mænd

3. Kirstine Frederiksen - en gennembrudskvinde

4. Robert Watt - en gennembrudsmand

5. Provisorietidens musik

6. Provisorietidens revyer

7. Presse og magasiner

8. Videnskab og teknologi

9. Industrialismens kvinder

10. Udvandring og indvandring

11. Provisoriestyre og arbejderbevægelse