Det Kongelige Bibliotek - Musik- og Teaterafdelingen - Nyhedsbrev December 2006
Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
fyld
 
Aktuelt fra Musik- og Teaterafdelingen
December 2006 Arkiverede nyhedsbreve

Indhold
> Nyt bind i Carl Nielsen Udgaven
> Danmarks Radios ældste hørespilsmanuskripter tilgået Dramatisk Bibliotek
> Nye arkivalier fra komponisten Ebbe Hamerik
> Nyt materiale i Det Virtuelle Musikbibliotek
> Jørgen Bentzon
> Tidsskriftet MM og Cæcilia nu online
> Fra andre afdelinger
> Åbningstider jul og nytår
> Nyanskaffelser
> Nyerhvervelser
> Fokus på... Det Kongelige Bibliotek gamle bygning 100 år
Nyt bind i Carl Nielsen Udgaven

Bind II/12 med Carl Nielsens klaver- og orgelværker er nu udkommet redigeret af henholdsvis David Fanning og Niels Bo Foltmann. Bindet indeholder bl.a. klaverværkerne Humoreske-Bagateller op. 11, Chaconne op. 32 og Thema med Variationer op. 40, samt orgelværkerne Commotio op. 58 og 29 smaa Præludier op. 51. Samtidig foreligger Commotio som enkeltudgivelse i spillevenligt tværformat. Udgivelsen er muliggjort gennem generøs støtte fra Beckett-Fonden.

Det er en kendt sag, at ikke mindst klavermusikken er præget af en række kildemæssige problemer, og at de forskellige trykte udgaver, der hidtil har foreligget, udviser ganske betydelige forskelle. Som hovedkilde er anvendt de førstetryk af værkerne, som udkom i komponistens levetid, snarere end Carl Nielsens egen renskrift - også i tilfælde hvor førsteudgaverne indeholder detaljer, som er tilføjet eller ændret af pianister blandt komponistens venner. Begrundelsen for dette valg er, at der ikke er noget i det overleverede kildemateriale, som dokumenterer, at Carl Nielsen skulle have været utilfreds med disse ændringer - snarere tværtimod. Disse komplicerede overleveringsmæssige forhold er omhyggeligt belyst af redaktøren i udgavens kritiske apparat.

Billede af Skovshoved Kirke før 1935. Klik for større billede

Det var komponisten Poul Schierbeck, der i 1930 førsteopførte Carl Nielsens 29 smaa Præludier for orgel. Det skete i Skovshoved Kirke, hvor Schierbeck var organist. Her ses kirken, som den så ud før 1935, hvor tårnet fik sit nuværende spir.
Klik for større billede.

Titelbladet til DR-hørespillene 'Familien Hansen'. Klik for større billede

Titelbladet til DR-hørespillene 'Familien Hansen'. Klik for større billede

Jens Locher havde stor succes i Danmarks Radio med hørespillene om Familien Hansen. I samlingen af hørespil, som Dramatisk Bibliotek netop har modtaget, findes en tyk mappe med episoderne om den populære familie.
Danmarks Radios ældste hørespilsmanuskripter tilgået Dramatisk Bibliotek

I 1925 - samme år som den danske Statsradiofoni grundlagdes - begyndte de første udsendelser af dramatiske værker i dansk radio, og gennem de følgende år udviklede radioen hørespilsgenren i et tæt og spændende samspil mellem skuespillere, teknikere og instruktører. Den allerførste udsendelse af et dramatisk værk var Johan Ludvig Heibergs vaudeville Nej!, der var blevet valgt på grund af værkets begrænsede omfang. Repertoiret i de første 25 år med radioteaterudsendelse tog nu fart, og man nåede op på at producere knap 2.600 udsendelser i denne første periode af Statsradiofoniens historie.

Instruktørbøgerne til disse mange tidlige hørespilsudsendelser er i forbindelse med Danmarks Radios udflytning til Ørestaden nu tilgået Dramatisk Bibliotek, som i forvejen har indsamlet og løbende modtager alle hørespilsmanuskripter opført og udsendt i perioden 1939, hvor Dramatisk Bibliotek stiftedes, og frem til i dag. Dermed er samtlige danske radioteater-tekster nu for første gang samlet på ét sted. De nyindkomne hørespilsmanuskripter vidner om genrens tidlige udviklingshistorie blandt andet gennem de mange notater, som datidens radioteater-instruktører har indført i teksthæfterne.

Til den nyindgåede samling hører desuden en række regiprotokoller, hvor samtlige opførelsesmæssige oplysninger om roller, medvirkende, udsendelsesdato etc. omhyggeligt er registreret. Denne regiprotokolsamling vil på et senere tidspunkt også blive overdraget Dramatisk Bibliotek, og samlingen vil derefter blive inddateret i REX-basen "Teatertekster" ud fra oplysningerne i disse regiprotokoller. Manuskripterne vil herefter kunne bestilles frem og benyttes på Det Kongelige Biblioteks sikrede læsesale.

Nye arkivalier efter komponisten Ebbe Hamerik

Biblioteket har modtaget en samling arkivalier og billeder med relation til komponisten Ebbe Hamerik. Den omfatter især hans relationer til forfatteren og politikeren Viggo Starcke i breve, nodemanuskripter og digte. Derudover findes flere album med billeder fra Ebbe Hameriks liv, også hans barndom og skolegang på Sorø Akademi og flere samlinger af materiale om hans relation til krigen i Finland 1940 og hans store sejlerinteresse. Endelig indeholder samlingen scrapbøger om komponistens liv og værker samt hans virke i Musikforeningen, fra 1927 og til nu - også med udklip, samlet efter hans død i 1951.

Sejlbåde, tegnet af Ebbe Hamerik Klik for større billede

Ebbe Hamerik var en passioneret sejler, og han tegnede selv disse enkle, smukke både i sine papirer.

Billede fra balletten 'Ildfuglen'. Klik for større billede

En opførelse af balletten Ildfuglen med musik af Strawinsky fra 1928. Else Højgaard danser den skønne prinsesse og Kaj Smith er Ivan Tsarevitch. Basen med artikler fra Det Kongelige Teaters programmer rummer informationer om en lang række forestillinger.
Nyt materiale i Det Virtuelle Musikbibliotek

Det er nu blevet muligt gennem Det Virtuelle Musikbibliotek (DVM) at søge i to REX-baser, som ikke er tilgængelige via bibliotek.dk. Det drejer sig om den omfattende base med registreringer af Det Kongelige Biblioteks nodemanuskripter, som indeholder såvel danske som udenlandske, nye som gamle håndskrifter.

Derudover får man nu også resultater fra fuldtekstbasen med artikler fra Det Kongelige Teaters programmer, som giver et fyldigt indblik i og baggrund for opførelser på den danske nationalscene. Af andre REX-baser, som er direkte søgbare via DVM, kan nævnes Dansk Musiklitterær Bibliografi.

Jørgen Bentzon

Det Kongelige Bibliotek har fået en omfattende samling af nodemanuskripter til komponisten Jørgen Bentzons værker. Den supplerer den store samling, der allerede er tilgængelig.

Samlingen af manuskripter omfatter såvel orkesterværker som symfonier, ouverturer og variationssatser, kammermusik, klavermusik, sange, kormusik samt klaverudtog til hans opera Saturnalia. Enkelte af værkerne er specifikt skrevet med henblik på amatørensemble, f.eks. flere stykker for blokfløjte. I materialet findes både partiturer og stemmer, nogle i renskrift, andre i skitser eller fragmenter.

Portræt af Jørgen Bentzon

Komponisten Jørgen Bentzon

Tidsskriftet MM's logo. Klik for større billede

Det populære danske tidsskrift for rytmisk musik udkom i perioden 1970-89
Tidsskrifterne MM og Cæcilia nu i fuldtekst online

Det Virtuelle Musikbibliotek (DVM) har i samarbejde med Musikbibliotek.dk og med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsen digitaliseret tidsskriftet MM, som var det toneangivende danske tidsskrift for rock, pop og jazz fra starten af 1970¹erne til slutningen af 1980¹erne. Her kan man læse om alt fra Herbie Hancock, over Emerson, Lake & Palmer til Burnin' Red Ivanhoe.

Derudover kan man finde tidsskriftet Cæcilia, udgivet af Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet i fuldtekst. Her er der tale om en række artikler af danske forskere om emner lige fra renæssancetonalitet til moderne rytmisk musik.

Artiklerne publiceres i fuldtekst via såvel DVM som Musikbibliotek.dk i takt med at skribenterne giver deres samtykke, så basen er endnu ikke fuldstændig. Hvis du har skrevet for MM eller Cæcilia og ikke allerede er blevet kontaktet, vil vi meget gerne høre fra dig.

Fra andre afdelinger

Håndskriftafdelingen har erhvervet en række spændende samlinger og manuskripter, en del af dem med relation til teater- og musikområdet. Det drejer sig om

  • August Ennas scrapbog
  • Osvald og Frits Helmuths efterladte papirer
  • August Bournonvilles kone, Helene Bournonvilles "Album" med en lang række indførsler af guldalderens digtere, malere og andre kulturpersonligheder
  • Arne Weels dagbogsoptegnelser fra en rejse til Lüneburg 1934
  • Herman D. Koppel: Egenhændige rettelser og tilføjelser til Inge Bech Nielsen & Peter Langebæk: "Herm. D. Koppel. En værkfortegnelse", 1981.
Se mere i Håndskriftafdelingens nyhedsbrev for november 2006

2. bind i Carl Nielsen Brevudgaven, som har til huse på Det Kongelige Bibliotek, er udkommet. Bogen omfatter årene 1898-1905 og er udgivet af John Fellow. Se nærmere hos forlaget Multivers.

Side fra Helene Bournonvilles 'Album' med en akvarel af tempelruin fra Sydeuropa

Side fra Helene Bournonvilles "Album" med en lang række indførsler, deriblandt denne lille akvarel med sydeuropæisk motiv.

Forside fra julenode. Klik for at se hele noden

Med originaludgaven af "Høit fra Træets grønne Top" ønskes glædelig jul og godt nytår!
Åbningstider jul og nytår

Fredag d. 15.12. lukker Centret kl. 16 på grund af et internt arrangement.

Center for Musik og Teater har i øvrigt åbent som normalt til og med fredag d. 22.12. Mellem jul og nytår er åbningstiderne:
27.12. - 12-16
28.12. - 10-16
29.12. - 10-16

Der er helt lukket på centret d. 23.-26.12. samt 30.12. - 1.1. (alle incl.)

Bemærk endvidere, at der først åbnes kl. 11 den 2. januar 2007

Se hele Det Kongelige Biblioteks åbningstider omkring jul og nytår

Nyerhvervelser

Det Kongelige Bibliotek har erhvervet manuskriptet til komponisten og musikforskeren Finn Mathiassens motet Der er havet (1956)

Fra Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik har biblioteket modtaget 27 manuskripter til en række større værker af moderne danske komponister. Det drejer sig om Sven Erik Werner, Svend S. Schultz, Wayne Siegel, Steen Pade, Henning Wellejus, Svend Aaquist Johansen og Bernhard Christensen.

Nyanskaffelser

Her kan man orientere sig om de ny-
erhvervede
digitale noder i oktober-november
noder oktober og november 2006
musikbøger oktober og november 2006
teaterbøger oktober og november 2006Fokus på... Det Kongelige Bibliotek gamle bygning 100 år

Den 27. november 1906 blev Det Kongelige Biblioteks gamle bygning indviet. Ved denne lejlighed sang Studenter-Sangforeningen en kantate med tekst af Ernst v.d. Recke til forskellige kendte melodier som en hyldest til denne "Bøgernes Domkirke". Se historien om bygningen og dens indvielse.


Holm-bygningen umiddelbart før indflytningen i 1906. Klik for større billede
Det Kongelige Biblioteks 100-år gamle bygning umiddelbart før indflytningen i 1906.> Abonnér på dette nyhedsbrev
> Andre nyheder fra Det Kongelige Bibliotek
> Musik- og Teaterafdelingen