Contents
  I. Kiöbenhafn Vedkommende
1 Christiani uti Effigies
2 Titulen
2a Hafnia Titulen
3 Petri Resenii Kaaberstycke
3a Orden Hvorefter Kaaberpladerne henhörende til Atlantem Resenii bör indbindis
4 Kiöbenhafn som dend var 1587 (København)
5 Kiöbenhafn som dend var 1596
6 Kiöbenhafn i Chr. 4. Regierings Begyndelse
7 Kiöbenhafn ... 1619
8 Kiöbenhafn ... 1642
9 Kiöbenhafn en profil ... 1658
10 Kiöbenhafn i Beleyringen 1659
11 Kiöbenhafn udi Plan af Kong Christian meged forbedred
12 KIöBENHAFN
13 Kiöbenhafns stoere Aftryck 1674
14 Gamle Træe Epitaphia i Vor Frue Kircke
15 Dito med nogle Liigsteene hos
16 Liigsteene i Cored i Vor Frue Kircke (Vor Frue Kirke)
17 Træe Epitaphia i Hellig Geistes Kirke (Helligåndskirken)
18 Det Kongl. Slot
19 Gamle Danscke Kongers Waaben
20 Rex Ericus mfl. Vaaben
21 Kiöbenhafns Byes, Universitets, Superintendenters og andre Professorum Vaaben.
22 Kiöbenhafns Raad Huus
23 Kiöbenhafns Pompe- og Spring- Vands Render
24 Kiöbenhafns Stads Fahner
25 Lavernis Indsegle
  II Siælland vedkommende
26 Ibstrups Plads nu Jægersborg
27 Amager
28 Fretum maris Balthici. Sundet (Øresund)
29-30 Helsingör med sine Gader og Stræder Cronborg Slot ved Siden (Kronborg)
31-32 Helsingör og Cronborg efter dend Svenscke Beleyring
33-34 Helsingöer og Cronborg en profil 1660
35-36 Helsingöer og Cronborg uden Titul
37 Friderichsborg bygt af Kong Friderich II 1561 (Frederiksborg)
38 Fridericsborg bygt af Kong Christian IV. med Esserum hos (Esrom)
39 Slangerup
40 Roschild (Roskilde)
41 De Kongelige Begrafvelser
42 De Kongelige Liigkister
43 Ringsted
44 Soröe (Sorø)
45 Gamle Vaaben udi Sorøe Kircke
46 Slagelse
47 Corsöer (Korsør)
48 Schelschöer (Skælskør)
49 Callundborg.. (Kalundborg)
50 Waardingborg (Vordingborg)
51 Præstöe (Præstø)
52 Stege (Møn)
53 Kiöge (Køge)
54 Store Heddinge
55 Nestved (Næstved)
56 Holbech (Holbæk)
57 Nykiöbing (Nykøbing)
58 Draxholm (Dragsholm)
59 Draxholm
60 Borringholm (Bornholm)
61 Borringholms Kiöbstæder (Rønne, Hasle, Svaneke, Nexø, Åkirkeby)
62 Gulland (Gotland)
63 Wisbye (Visby)
  III. Fyens Stigt vedkommende
64 Nyborg
65 Odense
66 Christiani II. Epitaphium
67 Assens
68 Middelfart
69 Foborg (Fåborg)
70 Kerteminde
71 Bogense
72 Svenborg (Svendborg)
73 Ærridskiöbing (Ærøskøbing)
74 Rudkiöbing (Rudkøbing)
75 Mariboe (Maribo)
76 Saxkiöbing (Sakskøbing)
77 Rödbye (Rødby)
78 Nascov (Nakskov)
79 Nysted
80 Nykiöbing (Nykøbing Falster)
81 Stubbekiöbing (Stubbekøbing)
82 Synderborg (Sønderborg)
83 Nörburg (Nordborg)
84 Waldemar Slot (Valdemar Slot)
85 Nesbye Hoved Slot og 3 andre Ampter (Næsby Hoved Slot, Hagenskov - Frederiksgave, Hindsgavl, Rugård)
  IV. Julland vedkomende
86 Aalborg (Ålborg)
87 Sæbye (Sæby)
88 Hiöring (Hjørring)
89 Schagen (Skagen)
90 Tisted (Thisted)
91 Nykiöbing udi Mors (Nykøbing Mors)
92 Viborg
93 Schive (Skive)
94 Aarhuus (Århus)
95 Randers
96 Scanderborg (Skanderborg)
97 Rye (Ry)
98 Horsens
99 Samsöe (Samsø)
100 Ebeltoft
101 Grindöe (Grenå)
102 Mariager
103 Hobroe (Hobro)
103a Riber Plade (Ribe)
104 Colding (Kolding)
105 Fridericia (Fredericia)
106 Weile (Vejle)
107 Ware (Varde)
108 Holstbroe (Holstebro)
109 Lemwig Ringkiöbing (Lemvig, Ringkøbing)
Home In order to see the maps in a high definition you have to download DJVU plugin: Here