H.C. Andersen - Manuskripter til digte                         SjælenSide 2


Side 3
Ifølge dagbøgerne skrevet før 4. oktober 1825 (jf. nedenfor), offentliggjort første gang januar 1828 i »Scandinavisk Nytaarsgave for Aaret 1828«, udg. ved Jacob Behrend, 64-66. (Udkom januar) (BNF 17). - Genoptrykt i ændret Form i A. P. Liunges Maanedsskrift »Hertha«, 2. Aargangs 4. Bind 1828, 373-376 (Decemberhæftet, som først udkom april 1829).

Digtet udkom senere (2. januar 1830) som del af Digte (BFN 51).

"Bladede i Dichmans Digte. — Ingemann og Fruen roseste min Fortælling og det lille Digt til Siælen, det er hans Tanker at jeg er skabt for Romaner for at skildre den lavere Klasse, læste hiemme for Hennebergs."

Se teksten her

Collinske samling 18, 4º IV, 10 x 12 cm.


Tilbage til H.C. Andersen - Manuskripter til digte - Oversigt

    © Det Kongelige Bibliotek 2005