Peter Hake
(1641-1659 (1660))


Københavnsk bogtrykker, formentlig af tysk herkomst. Han genbrugte Henrik Waldkirchs typer, som han sandsynligvis mere eller mindre havde overtaget, da Waldkirchs værksted lukkede. Fra maj 1655 var Hake andenuniversitetsbogtrykker.

Hake samarbejdede en del med boghandleren Jørgen Holst, på hvis bekostning f.eks. Havebogen nedenfor blev trykt. Sidst i 1650’erne var det småt med arbejde og han gav sig til at trykke aviser og nyhedsblade på tysk.

Efter Hakes død ansøgte hans enke Cathrine i april 1659 om at overtage posten som andenuniversitetsbogtrykker, men fik den ikke. Hun videreførte dog forretningen omkring et år til. Det yngste daterbare tryk er fra 23. oktober 1660. Herefter må trykkeriet være blevet afhændet til Matthias Jørgensen Godiche, som ses at have anvendt materiale herfra, og som var i besiddelse af Hakes ejendom i 1661.

(Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. København 1992. s. 54-56)

 

Se hans anvendte typer:

 


© Det Kongelige Bibliotek 2007