KB LOGO
Georg Brandes: Dagbøger 1860-74

Se ny og forøget udgave her


24. juni - 31. juli 1860
31. juli - 22. september 1860
23. september 1860 - 1. februar 1861
18. juli 1861 - 22. juli 1863

24. juli 1863 - 3. august 1867
Dagbog fra Paris 1866-67
1868 - 1874
Optegnelser 1857 - 1874

Vælg dagbog - klik på billedet


Georg Brandes' dagbøger udgør en lille, men værdifuld del af Det Kongelige Biblioteks meget omfattende Georg Brandes-arkiv. Udover de 7 første bind, der hermed publiceres som elektronisk facsimile, findes der i arkivet yderligere 6 bind, der dækker årene 1879-82, 1882-84, 1892-1913, 1913-15, 1915-23 og 1923-27. Herudover findes der en lang række dagbogsoptegnelser på løse blade, der senere er indklæbet i fascikler.

Af de 13 bind er det ungdomsdagbøgerne, der tættest og mest udførligt - og utilsløret - giver et indblik i Georg Brandes' udvikling: hans venskaber, forelskelser, filosofiske og religiøse anfægtelser, rejser og studier.
Den første, der benyttede dagbøgerne, var Brandes selv i forbindelse med udarbejdelsen af Levned, hvor hans anvendelse af direkte citater dog ikke altid sker i fuld overensstemmelse med den oprindelige ordlyd.
Den første, der i Brandes-forskningen benyttede dagbøgerne, var Paul V. Rubow i Georg Brandes' Briller. Senere er dagbøgernes kildeværdi blevet fremhævet fra flere sider, senest af Jørgen Knudsen, der i første bind af hans stort anlagte Georg Brandes-monografi karakteriserer dagbøgerne som "et uvurderligt kildeskrift" og mener, at "dagbøgerne, der hidtil kun har været offentliggjort i uddrag, fortjener en videnskabelig udgivelse". (s. 55)
Og i 1957 fremhævede Henning Fenger i Den unge Brandes, at dagbogsoptegnelserne sammen med brevene "hører til de fineste og ærligste i Brandes' liv. Det er en anden Brandes, end den offentligheden kender, en svagere og usikrere, men en mere menneskelig og mindre poserende." (s. 14) Og i forordet til den lille del af den første dagbog, som han udgav under titlen Dagbogsblade fra en rejse i Slesvig, ligeledes fra 1957, forudser han den situation, hvor "Brandes' dagbøger udgives i den videnskabelige udgave, som de fortjener. De er alt for værdifulde kildeskrifter til belysning af en central periode i dansk åndsliv til for evigt at forblive gemt i Brandesarkivet."

Ikke desto mindre er denne lille bog den eneste selvstændige udgivelse af Brandes' dagbøger. Ganske vist findes der længere tekstuddrag i Den unge Brandes og i Bertel Nolins artikel om de sene bind vedr. 1913-27, men i modsætning til brevene lader en videnskabelig, kommenteret udgave af dagbøgerne fortsat vente på sig. I Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs redegørelse fra 1996 for "behov, problemer og perspektiver" i forbindelse med kommende udgivelser noteres det, at "Georg Brandes' dagbøger [er] en fin kilde til forståelse af miljøet omkring fx det moderne gennembrud og af GB's egen, komplicerede historie og stilling", og at "en udgivelse af dagbøgerne kunne være en overvejelse værd."  Men samtidig konkluderes det, at "opgaven er både meget omfattende og krævende, både mht. læsning af teksten og udarbejdelse af kommentaren. En brudstykkevis udgivelse vil dog næppe være en sag for DSL." (s. 67)

De foreløbig 7 bind samt optegnelserne til og med 1874, der hermed offentliggøres, kan naturligvis ikke erstatte en kritisk-videnskabelig udgivelse. Hensigten har været at gøre dem lettere tilgængelige for alle med interesse for Georg Brandes' liv og virke. De fleste af dagbøgerne er meget skrøbelige og skrevet med en diminuativ, til tider næsten ulæselig skrift. Den betydelige forstørrelse, som udgivelsen på Internettet har muliggjort, kan lette tilegnelsen og således forene bevaring og tilgængeliggørelse af dagbøgerne.

Den første dagbog blev givet Det Kongelige Bibliotek som gave i 1956, de øvrige 6 købte biblioteket i 1935 af Georg Brandes' datter Edith Philipp.
 

Litt.:
Georg Brandes: Levned, Kbh. 1905-08
Henning Fenger: Georg Brandes'  læreår, Kbh. 1955
Henning Fenger: Den unge Brandes, Kbh. 1957
Henning Fenger: Georg Brandes. Dagbogsblade fra en rejse i Slesvig, Kbh. 1957
Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Frigørelsens vej, 1842-77, Kbh. 1985
Bertil Nolin: "Kritikeren bag masken. Georg Brandes som dagbogsforfatter", i: Fund og Forskning XXVIII, Kbh. 1988
Paul V. Rubow: Georg Brandes' Briller, Kbh. 1932


|| Nyere manuskripter ||


Håndskriftafdelingen
© Det Kongelige Bibliotek