Link: tilbage til forsiden
Hjem: Kulturkanon på KB: Kulturkanon - Musik
 
Kulturkanon: MusikMUSIK - Partiturmusik


HOLGER DANSKE. Opera i tre akter, 1789
F.L.Æ. Kunzen (1761-1817). Tekst af Jens Baggesen

 • Det originale partitur fra førsteopførelsen på Det Kongelige Teater - søg det i REX
 • Det originale opførelsesmateriale (kor- og orkesterstemmer) fra førsteopførelsen på teatret - søg det i REX
 • De første trykte udgaver i klaverudtog med såvel dansk som tysk tekst - se det danske online i farver eller sort/hvidt eller søg begge i REX
 • Sufflørpartiet samt et repetitørparti - søg det i REX
 • Den danske indspilning af værket - søg den i REX eller lån den online på Bibliotekernes Netmusik
Se en nærmere omtale af stykkets tyske oversætter C.F. Cramer

Læs mere om Holger Danske og Holger-fejden i kataloget fra udstillingen om dansk-tyske musikforbindelser Wahlverwandschaften (2004), kapitel 5 (på tysk)

Danske samlinger og Håndskriftafdelingen har mange af dokumenterne i den efterfølgende Holger-fejde. Søg de trykte indlæg i REX

Orkesterbiblioteket har nyere opførelsesmateriale til praktisk brug. Materialet kan bestilles som fotokopi i REX

Se mere om forfatteren Jens Baggesen på Arkiv for Dansk LitteraturOTTE MORGENSANGE OG SYV AFTENSANGE, 1837, 1838
C.E.F. Weyse (1774-1842). Digte af B.S. Ingemann

 • Førsteudgaven af Morgensangene fra 1837 - Se den online eller søg den i REX
 • Førsteudgaven af Aftensangene fra 1838 - Se den online eller søg den i REX
 • Mange senere udgaver for forskellige besætninger - Søg dem i REX
 • Mange indspilninger af alle eller dele af de to samlinger - Søg dem i REX eller lån dem online på Bibliotekernes Netmusik

Læs digtene på Arkiv for Dansk LitteraturTELEGRAPH-GALOP, 1844, CHAMPAGNE-GALOP, 1845,
KJÖBENHAVNS JERNBANE-DAMP-GALOP, 1847.

H.C. Lumbye (1810-1874)

 • De første trykte klaverudgave af de tre galopper - Søg dem i REX og se dem online via REX
 • Manuskriptet til de to sidste galopper for orkester er gået op i røg, jvf. Det Kongelige Biblioteks web-udstilling Trusler & Tyvekoster. Lumbyes partiturer til Telegraph-Galoppen kan ses her for symfoni-/danseorkester, eller for harmoniorkester her
 • Flere andre trykte udgaver af værkerne - søg dem i REX
 • Indspilning af værkerne - Søg dem i REX eller lån dem online på Bibliotekernes Netmusik
 • Opførelsesmateriale, delvis trykt, delvist håndskreven til nr. 1 og 3. Materialet kan bestilles som fotokopi i REX
 • Trykt opførelsesmateriale til Champagne-Galop til udlån - Søg det i REX


ELVERSKUD, opus 30, 1854
Niels W. Gade (1817-1890)
 • Niels W. Gades håndskrevne partitur til værket - Se det online eller søg det i REX
 • Førstetrykket af værket, både i partitur og i klaverudtog - Søg det i REX
 • Gades eget håndeksemplar af førstetrykket samt af flere arrangementer - Søg det i REX
 • Mange nyere trykte udgaver især af Morgensangen og Olufs Ballade - Søg dem i REX
 • Flere indspilninger af værket og uddrag af det - Søg dem i REX eller lån dem online på Bibliotekernes Netmusik
 • Trykt opførelsesmateriale til udlån - Søg det i REX


VØLVENS SPAADOM, opus 71, 1872
J.P.E. Hartmann (1805-1900). Tekst: Fr. Winkel Horn


 • Hartmanns skitser til værket og hans eget håndskrevne partitur - se det sidste online
 • Førstetrykket såvel klaverudtoget som partituret - Søg det i REX
 • Litteratur om værket
 • Trykt opførelsesmateriale. Materialet kan bestilles som fotokopi i REX
Se webpræsentationen om J.P.E. Hartmann

Se Hartmanns manuskripter online til andre af hans nordiske værker: Guldhornene - Ouverturen til Hakon Jarl - Thrymskviden - Uddrag af Valkyrien - Yrsa (fra de enkelte værker kan man klikke videre til lister over litteratur, trykte udgaver og indspilninger)

Se klaverudtog online til Thrymskviden og Valkyrien

Vølvens Spaadom er planlagt til udgivelse i J.P.E. Hartmann-udgaven medio 2006DROT OG MARSK. Tragisk sangdrama i 4 akter, 1878
Peter Heise (1830-1879). Tekst: C. Richardt
 • Heises egne skitser og det håndskrevne partitur - se det sidste online
 • Flere repetitørpartier - søg dem i REX
 • Det originale opførelsesmateriale fra Det Kongelige Teater - søg det i REX
 • Førstetrykket af værket (klaverudtog) - søg det i REX
 • Indspilning af hele værket samt uddrag - søg dem i REX
 • Af opførelsesmateriale for hele operaen findes kun det originale, som kan bestilles i fotokopi. Derudover findes dele af operaen i nyere afskrifter, også nogle for salonorkester - søg dem i REX
En online præsentation af operaen, dens ophavsmænd, tilblivelse og modtagelse (med bibliografi og diskografi)MASKARADE. Komisk opera i tre akter, 1906
Carl Nielsen (1865-1931). Tekst: V. Andersen efter Ludvig Holberg
 • Carl Nielsen egne partitur og skitser - søg dem i REX
 • Flere afskrifter, udarbejdet i forbindelse med opførelser - søg dem i REX
 • Førstetrykket og Carl Nielsens håndeksemplarer - søg dem i REX
 • Det oprindelige opførelsesmateriale (kor- og orkesterstemmer) - søg dem i REX
 • Senere udgaver i klaverudtog - søg dem i REX
 • Håndskrevne libretti findes i Håndskriftafdelingen
 • Trykte libretti - søg dem i REX
 • Operaen er udgivet i en moderne praktisk-videnskabelig udgave i Carl Nielsen Udgaven, I/1-3
 • Opførelsesmateriale fra Carl Nielsen Udgaven: hos Edition Wilhelm Hansen
 • Forord samt Kildebeskrivelse og revisionsberetning til værket fra Carl Nielsen Udgaven
 • Indspilning af hele værket samt uddrag - søg dem i REX
Se en billedserie om Carl Nielsen samt en tilsvarende billedserie fra Odense Bys Museer.SYMFONI NR. 4, "DET UUDSLUKKELIGE", 1916
Carl Nielsen (1865-1931)
 • Carl Nielsen håndskrevne partitur, skitser og kladder - søg dem i REX
 • Trykte partiturer, også Carl Nielsens eksemplar - søg dem i REX
 • De oprindeige trykte og håndskrevne stemmer - - søg dem i REX
 • Symfonien er udgivet i en moderne praktisk-videnskabelig udgave i Carl Nielsen Udgaven, II/4
 • Indspilninger - søg dem i REX
 • Opførelsesmateriale fra Carl Nielsen Udgaven: hos Edition Wilhelm Hansen
Se en billedserie om Carl Nielsen samt en tilsvarende billedserie fra Odense Nys Museer.ANTIKRIST. Allegorisk opera i prolog og 6 billeder, 1923
Rued Langgaard (1893-1952)
 • Langgaards eget håndskrevne partitur samt dele af værket i andre af komponistens håndskrevne noder - i Langgaards samling, se nærmere i Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse, Odense 1991, værk nr. 170
 • Langgaards håndskrevne eksemplar af klaverpartituret - i Langaards samling, se ovenfor
 • Librettoen - i Langaards samling, se ovenfor
 • En indspilning på cd og på dvd - søg dem i REX

Se mere om værket på langgaard.dk, hvor Det Kongelige Bibliotek har været samarbejdspartnerSYMFONI NR. 3 I TO SATSER, for kor og orkester, 1976
Per Nørgård (f. 1932). Tekst: Middelalderlig Maria-hymne og Rilke
 • Per Nørgårds håndskrevne partitur til værket - Søg det i REX
 • Mappe med skitser, korrespondance og udklip - søg det i REX
 • Det trykte partitur til symfonien - søg det i REX
 • Flere indspilninger af værket - søg dem i REX


SYMFONI-ANTIFONI, 1978
Pelle Gudmundsen-Holmgreen (f. 1932)
 • En original skitse i Gudmundsen-Holmgreens håndskrift - søg den i REX
 • En kopi af komponistens håndskrevne partituret - søg den i REX
 • En indspilning af værket - søg den i REX


12 HØJSKOLESANGE


Den signede dag med fryd vi ser
C.E.F. Weyse (1826). Tekst: N.F.S. Grundtvig (1826)
 • Flere moderne danske komponister har skrevet musik, f.eks. præludier over Weyses melodi - søg dem i REX (manuskripter og trykte noder)
 • Salmen er første gang trykt i Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen. Ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig, København 1826. Søg melodien som enkelttryk eller søg hele hæftet
 • Senere udgivelser af melodien i en række sang- og salmebøger - søg dem i REX
 • En række indspilninger af salmen - søg dem i REX
 • Se Grundtvigs tekst til salmen på Arkiv for Dansk Litteratur

Det var en lørdag aften
Folkemelodi. Tekst: Folkevise, gendigtet af Svend Grundtvig 1849
 • En række indspilninger af visen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Manuskriptet til folkemelodien i Otto Mortensens kendte korarrangement - søg det i REX
 • Mange trykte arrangementer af sangen - søg dem i REX
 • Sanghistorisk Arkiv har mange ældre optagelser af visen (hør dem på Det Virtuelle Musikbibliotek)

En yndig og frydefuld sommertid
Folkemelodi og tekst fra Mariageregnen. Trykt i A.P. Berggreens Danske Folke-Sange og Melodier (1869)
 • Førsteudgaven i A.P. Berggreens Danske Folke-Sange og Melodier
 • En række indspilninger af visen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Mange trykte arrangementer af sangen - søg dem i REX

Vi sletternes sønner
Carl Nielsen (1906). Tekst: Ludvig Holstein (1903)
 • Carl Nielsens manuskript til melodien - se det online
 • Den første trykte udgave af sangen, Sange af Ludvig Holsteins "Tove" - se den online
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX

Jens Vejmand
Carl Nielsen (1907). Tekst: Jeppe Aakjær (1905)
 • Carl Nielsens manuskript til melodien - se det online
 • Den første trykte enkeltstående nodeudgave af sangen - se den online
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Læs Aakjærs digt på Arkiv for Dansk Litteratur
 • Læs lidt om sangen og se sider fra manuskriptet online

Det er hvidt herude
Thomas Laub (1914). Tekst: St. St. Blicher (1838)
 • Førstetrykket af sangen i En Snes Danske Viser I - se det online
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Læs Blichers digt på Arkiv for Dansk Litteratur

Danmark, nu blunder den lyse nat
Oluf Ring (1922). Tekst: Thøger Larsen (1914)
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Se Thøger Larsens manuskript til digtet
 • Førstetrykket i Politiken 13.6. 1914 findes på mikrofilm i Den Sorte Diamant, Læsesal Øst.

I Danmark er jeg født
Poul Schierbeck (1926). Tekst: H.C. Andersen (1850)
 • Læs om sangen, se manuskripter og tryk til de forskellige melodier og hør melodierne på H.C. Andersen og musikken
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX

Jeg ser de bøgelyse øer
Thorvald Aagaard (1931). Tekst: L.C. Nielsen (1901)
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Førstetrykket af sangen findes i Ryslingebogen 1931 - søg den i REX

Du gav os de blomster, som lyste imod os
Otto Mortensen (1939). Tekst: Helge Rode (1921)
 • Otto Mortensens egne skitser og renskrifter af sangen - søg dem i REX
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Førstetrykket af sangen findes i Folkehøjskolens Melodibog 1940 - søg den i REX

Septembers himmel er så blå
Otto Mortensen: (1949). Tekst Alex Garff (1949)
 • Otto Mortensens egne skitser og renskrifter af sangen - søg dem i REX
 • En række indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af melodien i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Førstetrykket af sangen findes i Folkehøjskolens Melodibog 1953 - søg den i REX

Vi elsker vort land
P.E. Lange-Müller (1887)/Shu-bi-dua (1980). Tekst: Holger Drachmann (1885)
 • Lange-Müllers egne manuskripter til sangen - søg dem i REX
 • En række indspilninger af sangen i begge versioner - søg dem i REX
 • Senere udgivelser af begge versioner i en række sangbøger - søg dem i REX
 • Førstetrykket i udgivelsen af Lange-Müllers noder til Der var engang - søg dem i REX
 • Drachmanns tekst til Der var engang i Arkiv for Dansk Litteratur (visen står på s. 127)
 • Drachmanns manuskript til tekstenMUSIK - Populærmusik


12 UDVALGTE SANGE
Kai Normann Andersen (1900-1967)
 • Manuskriptet til mange af sangene (kan desværre ikke søges i REX, men findes i Kai Normann Andersen samling (spørg på mta@kb.dk)
 • Førstetrykket af de fleste af sangene (en del er registreret i REX) - søg dem her
 • Flere af sangene findes i arrangement for salonorkester - søg dem i REX
Se lidt mere om forestillingen Dyveke (1940)DANSK GULDALDER JAZZ VOL. 1- 4, 1988
Antologi af guldalderjazz (EMI)
 • En række indspilninger med de nævnte kunstner - søg dem i REX
Se fokus på Dansk Guldalderjazz på Det Virtuelle Musikbibliotek med omtaler, billeder, diskografier og lydeksempler

Der findes materiale om de nævnte kunstnere i Arkiv for Dansk Jazzhistorie, hvor der også er meget om jazzmiljøet i Danmark 1920-50THE SAVAGE ROSE, 1968
The Savage Rose (dannet 1967)
 • En række indspilninger med gruppen - Søg dem i REX
 • Mange kopier af Thomas Koppels værker i hans egen håndskrift - søg dem i REX
 • Flere trykte noder til gruppens sange - søg dem i REX
 • Flere dvd-optagelser af balletten Dødens Triumf - søg dem i REX


VÆRSGO, 1973
Kim Larsen (f. 1945)
 • Noderne til sangene på cd'en - søg dem i REX
 • CD'en "Værsgo" og en række andre indspilninger med Kim Larsen - søg dem i REX


SVANTES VISER, 1973
Benny Andersen (f. 1929) og Povl Dissing (f. 1938)
 • De udgivne tekster og noder til sangene i flere udgaver - søg dem REX (noder) og REX (tekster)


LIVE SÅDAN, 1976
Gasolin' (1969-1977)
 • Selve cd'en og en række andre indspilninger med Gasolin og Kim Larsen - søg dem i REX


SUPERTANKER, 1980
Kliche (1977-1983)
 • Selve cd'en og andre indspilninger med Kliche og Lars H.U.G.- søg dem i REX


TIDENS TERN, 1980
C.V. Jørgensen (f. 1950)
 • Selve cd'en og andre indspilninger med C.V. Jørgensen - søg dem i REX


STJERNE TIL STØV, 1981
Sebastian (f. 1949)
 • Selve cd'en og en række andre indspilninger med Sebastian - søg dem i REX
 • Det trykte nodehæfte til sangene på cd'en - søg det i REX


AURA, 1984/1985
Palle Mikkelborg (f. 1941)
 • Selve cd'en og en række andre indspilninger med Palle Mikkelborg - søg dem i REX


NÆRMEST LYKKELIG, 1988
TV-2 (dannet 1980/81)
 • Selve cd'en og en række andre indspilninger med TV-2 - søg dem i REX


12 EVERGREENS


Solitudevej
Sven Gyldmark/Poeten - fra Cirkusrevyen 1953. Sunget af Elga Olga
 • Et par indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Førstetrykket af sangen fra 1953 - søg den i REX

Er du dus med himlens fugle
Sven Gyldmark & Erik Leth - fra filmen Vagabonderne på Bakkegården, 1958. Sunget af Poul Reichhardt.
 • En del indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Førstetrykket af sangen fra 1958 - søg den i REX
 • Flere senere arrangementer - søg dem i REX
 • Et senere arrangementer for salonorkester - søg det i REX

Heksedans (her kommer mutter med kost og spand)
Vidar Sandbeck & Peter Mynte - single, 1960. Sunget af Rachel Rastenni.
 • En indspilning af sangen - søg dem i REX (Heksedansen)
 • Nogle trykte udgaver i forskellige nodehæfter og sangbøger - spørg i MTA

To lys på et bord
Bjarne Hoier & Ida From - fra Dansk Melodi Grand Prix 1960. Sunget af Otto Brandenburg.
 • Nogle indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Nogle trykte udgaver i forskellige nodehæfter og sangbøger - spørg i MTA

Dansevise
Otto Francker & Sejr Volmer Sørensen - fra Dansk Melodi Grand Prix 1963. Fremført af Grethe & Jørgen Ingmann.
 • Nogle indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Nogle trykte udgaver i forskellige nodehæfter og sangbøger - spørg i MTA

Duerne flyver
Bent Fabricius-Bjerre & Klaus Rifbjerg - fra filmen Jeg er sgu min egen, 1967. Sunget af Cæsar.
 • Nogle indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Nogle trykte udgaver i forskellige nodehæfter og sangbøger - søg dem i REX

Så længe jeg lever
John Mogensen - single, 1970, også på albummet John Mogensen: John, 1973. Sunget af John Mogensen.
 • Nogle indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Nogle trykte udgaver i forskellige nodehæfter og sangbøger - spørg i MTA

Smuk og dejlig
Anne Linnet/Anne Linnet - fra albummet Shit & Chanel, 1975. Fremført af Shit & Chanel.
 • Nogle indspilninger af sangen - søg dem i REX
 • Nogle trykte udgaver i forskellige nodehæfter og sangbøger - spørg i MTA

Under Bøgen
Peter A.G. Nielsen/Gnags - fra albummet Er du hjemme i aften, 1977. Fremført af Gnags.
 • Genudgivelsen af LP'en på cd - søg den i REX
 • Andre indspilninger - søg dem i REX

Danmark
Shu-bi-dua - fra Shu-bi-dua: 78'eren, 1978. Fremført af Shu-bi-dua.
 • Genudgivelsen af LP'en på cd - søg den i REX
 • Andre indspilninger - søg dem i REX
 • Trykte noder til sangene fra 78'eren - søg dem i REX

Danse i måneskin
Frans Bak & Per Nielsen - fra Dansk Melodi Grand Prix 1987. Fremført af Trine Dyrholm & Moonlighters.
 • Trykt nodehæfte med sangene fra Dansk Melodi Grand Prix 1987 - søg det i REX
 • Flere indspilninger af sangen - søg dem i REX

Kald det kærlighed Lars Lilholt - fra Lars Lilholt Band: Kontakt, 1990 (opr. 1986). Fremført af Lars Lilholt Band.
 • CD'en Kontakt 1990 - søg den i REX
 • Andre indspilninger af sangen - søg dem i REX
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]


Kulturkanon