link til hjemmesiden - Det Kongelige Bibliotek

Ludvig Holberg, 1684-1754

Moralske Tanker (1744) (DSL)


TOMUS I Fortale
Forberedelse
[1] Epigramm. 1,1 [Hvorfor er en rig mand karrig og en fattig ødsel?]
[2] Epigramm. 1,6 [Skift ikke navn af honnet ambition]
[3] Epigramm. 1,5 [Der er nødvendige, nyttige og skadelige studeringer]
[4] Epigramm. 1,27 [Mine skrifter bringer indtægt, men også ærgrelser]
[5] Epigramm. 1,66 [Der er folk som vekselvis beder og synder]
[6] Epigramm. 1,81 [Religiøse fanatikere og aktive ateister er uønskede]
[7] Epigramm. 1,82 [Hos nogle mennesker skyldes forargelse deres legemsvæsker]
[8] Epigramm. 1,83 [Du er lykkelig, hvis du indbilder dig, du er det]
[9] Epigramm. 1,84 [Hold dig fra kunstarter, du ikke har talent for]
[10] Epigramm. 1,86 [Uvidende tror, de véd alt]
[11] Epigramm. 1,100 [Guds væsen er uudgrundeligt]
[12] Epigramm. 1,101 [Ingen kan sige, hvad sjælen er]
[13] Epigramm. 1,104 [Alle forbrydelser og synder er ikke lige grove]
[14] Epigramm. 1,107 [Folks evner vurderes bedst af deres omgivelser]
[15] Epigramm. 1,109 [Opfattelsen af vor lykke og ulykke afhænger af os selv]
[16] Epigramm. 1,116 [Mød kritik med koldsindighed]
[17] Epigramm. 1,117 [Tro ikke, at al dyd øves af egennytte]
[18] Epigramm. 1,146 [Søg venner, undgå fjender]
[19] Epigramm. 1,161 [Påtagen værdighed kan imponere for en tid]
[20] Epigramm. 1,160 [Pas på skamløs ros og ond satire]
[21] Epigramm. 1,158 [Opgiv en påstand, hvis du er gendrevet]
[22] Epigramm. 1,164 [Bønder lever lykkeligere end købstadsfolk]
[23] Epigramm. 1,171 [Jeg vil ikke gifte mig]
[24] Epigramm. 1,177 [Spild ikke tiden med tom aktivitet]
[25] Epigramm. 2,1 [Kun de tossede er lykkelige]
[26] Epigramm. 2,2 [Ikke kvalitet, men høj pris skaber efterspørgsel]
[27] Epigramm. 2,3 [Gejstlige tåler dårligt modsigelse]
[28] Epigramm. 2,41 [Sæt folk til det de har evner for]
[29] Epigramm. 1,143 [Det er dårligt at fornedre sig for at ophøjes i rang]

TOMUS II. [30] Epigramm. 2,84 [Tid og sted bestemmer hvad der er sømmeligt]
[31] Epigramm. 2,85 [Enhver har ret og pligt til at ransage sin tro]
[32] Epigramm. 2,89 [Hvordan man let får ry af lærdom]
[33] Epigramm. 2,90 [Gud dømmer ikke af forgodtbefindende til frelse eller fortabelse]
[34] Epigramm. 2,94 [Gud er ikke årsag til det onde i verden]
[35] Epigramm. 2,96 [Dyd og last skifter efter tider og steder]
[36] Epigramm. 2,97 [Min mave tyranniserer mig]
[37] Epigramm. 2,146 [Bed til Gud, men uden bestemt ønske]
[38] Epigramm. 3,6 [Hvem føler med en tungsindig?]
[39] Epigramm. 3,14 [Afskaf rim i digtekunsten]
[40] Epigramm. 3,18 [Digteren lever i hæder og armod]
[41] Epigramm. 3,37 [Reformer går let over gevind]
[42] Epigramm. 3,38 [Overvej nøje en reforms konsekvenser]
[43] Epigramm. 3,40 [Nogle religioner lover materielle glæder]
[44] Epigramm. 3,41 [Verden går hverken frem eller tilbage]
[45] Epigramm. 3,46 [Vort liv er en kæde af elendigheder]
[46] Epigramm. 3,54 [Jeg klæder mig efter moden]
[47] Epigramm. 3,68 [Professorer skal ikke docere, men besvare spørgsmål]
[48] Epigramm. 3,74 [Omvend ikke ved tvang, men ved kloge ord]
[49] Epigramm. 3,77 [Fælles natur og metier avler had]
[50] Epigramm. 3,82 [Enighed sløver, uenighed ansporer]
[51] Epigramm. 3,85 [Fremmedord kan ikke undværes]
[52] Epigramm. 3,87 [Enhver er sin egen bedste læge]
[53] Epigramm. 3,91 [En historiker må oftest savne gode kilder]
[54] Epigramm. 3,97 [Ingen kan stå urystet, når skæbnen slår til]
[55] Epigramm. 3,105 [Den dårlige smag gør stor gavn]
[56] Epigramm. 3,142 [Venskab mellem onde er sammensværgelse]
[57] Epigramm. 4,20 [Vi har mest lyst til det forbudte]
[58] Epigramm. 4,82 [En hofmand er en bizar person]
[59] Epigramm. 4,83 [En advokat kan rigtig regne den ud]
[60] Epigramm. 4,99 [Ude løve, hjemme får - og omvendt]
[61] Epigramm. 4,114 [Gave til lige- eller overmand fremkalder misnøje]
[62] Epigramm. 4,116 [Betalt ros er velfortjent satire]
[63] Epigramm. 4,168 [Mange slags dårlig fromhed]

Ludvig Holberg Homepage
[Hjem] [English] [Det Danske Sprog- og Litteraturselskab]
© Det Kongelige Bibliotek