Forordningens tekst uden billeder

Næste side

ForordningCollMedReg1740-01.JPG (98470 bytes)Forordning Anlangende et COLLEGII MEDICI REGII Stiftelse Og Indrettelse I den Kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn.
Friderichsberg, den 9. Aprilis, Anno 1740.

Den forordning den enevældige kong Chr. VIs regering udsendte den 9. april 1740, om nedsættelsen af et lægeligt råd, Collegium medicum, havde været længe undervejs. I Sverige var et lægeråd oprettet i 1663 og i Prøjsen 1685. Der havde da også herhjemme tidligere været tilløb – uden at der dog kom noget ud af det.

Med den stadig fastere statsdannelse lå der mere regelstyrelse og opsyn i tiden. Merkantilismen var den herskende statsfilosofi. Produktion og handel derfor vejen til statens velstand. Der indførtes regler for at fremme en produktiv befolkning og imødegå sygdom og lediggang. Som forordningen om Collegium medicum udtrykker i sin indledning.
Forordningen rummede imidlertid konflikter, som hindrede et velfungerende lægeligt råd: Kongens embedsmænd var utilbøjelige til at overlade afgørelser til læger, som ikke havde administrativ erfaring. Og lægerådet var sammensat af lutter universitetsuddannede medicinere: hoffets læger, universitets professorer og Københavns stadslæge, men uden repræsentanter for de håndværkeruddannede barberkirurger, som på dette tidspunkt udgjorde den helt overvejende del af landets læger. Collegium medicum skulle ”strax udarbejde en ny Medicinal-Anordning”(§ 10), som landets medicinere, kirurger og apotekere skulle indordne sig, og som skulle udgøre grundlaget for Collegium medicums virke. Hvilket aldrig skete.

1803 blev Collegium medicum erstattet af Sundhedskollegiet.