Side 1, 
Side 2,
Side 3,
 • Tegninger vedr. tidlige danske besiddelser
 • Tegninger over Etablissementer og Anlæg i Hertugdømmet Slesvig
 • Tegninger over Etablissementer og Anlæg  i Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg

 

Side 4,
 • Tegninger over forskellige udenrigske befæstninger og andre bygningsværker

 

Side 5,
 • Planer af St. Croix
 • Planer af St. Thomas
 • Augustenborg
Side 6,
 • Sønderborg
Side 7,
 • Flensborg
 • Slesvig og Gottorp
Side 8,
 • Eckernførde
Side 9,
 • Fæstningen Frederiksort
Side 10,