Link: tilbage til forsiden
Hjem: Kulturkanon på KB
fyld
  fyld
Kulturkanon på Det Kongelige Bibliotek

Blandt de kunstarter, som er repræsenteret i den Kulturkanon, der blev offentliggjort d. 24. januar 2006, har Det Kongelige Bibliotek med denne webudgivelse naturligt valgt at fokusere på de tre, hvor bibliotekets unikke samlinger bedst kan tjene til en uddybende belysning og oplevelse af de valgte værker: Litteratur, musik og scenekunst.

Det drejer sig for litteraturens vedkommende om originalmanuskripterne - og udkast ikke mindst - til en lang række af de kanoniserede værker. På samme måde vil man indenfor musik og scenekunst kunne finde skitser og originale håndskrevne partiturer, præsentation af komponister m.v. Endvidere er der for hver enkelt værks vedkommende givet oplysninger om, hvor man kan finde det online eller i bibliotekets samlinger.

Litteratur            Musik            Scenekunst

Kulturministeriets Kulturkanon websideOpdateret 25.8.2006