Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) 2. Forfatterskabets Første Fase
The First Writing Phase

Æstetisk og litterært var Heiberg nogenlunde den samme autoritet, som Mynster var det teologisk og kirkeligt. Som ung kom Kierkegaard i det heibergske hjem på Christianshavn hos det feterede ægtepar. Han tilegnede sig snart den vittige og elegante tone og var ved at gå op i limningen af lutter lykke, da man fejlagtig tillagde Heiberg en af de artikler, som Kierkegaard havde offentliggjort pseudonymt. Men da Heiberg i sin anmeldelse af Enten - Eller kaldte værket for et "Monstrum af en Bog" og sidenhen tog tilsvarende ublidt på Gjentagelsen, ændrede Kierkegaard kurs og lagde derpå systematisk alt heibergsk, herunder Hegel og Goethe, for had. J.L. Heiberg Heiberg had roughly the same authority in the aesthetic and literary realm as Mynster did in the theological and ecclesiastical. As a young man Kierkegaard visited the celebrated couple, the Heibergs in their home on Christianshavn. He quickly appropriated the witty and elegant tone and nearly dissolved in sheer joy when an article he had published anonymously was erroneously attributed to Heiberg. But when Heiberg in his review of Either - Or called the work a "monster of a book" and later treated Repetition similarily unkindly, Kierkegaard changed course and thereafter systematically loathed everything Heibergian, including Hegel and Goethe.

Næste billede
Next picture
Billedafsnit 2
Picture section 2
Billedoversigt
Illustrations
Oversigt
Contents


Web presentation Copyright © The Royal Library, Copenhagen, 1997
All rights reserved.