Emil Boesen (1812-81) 2. Forfatterskabets Første Fase
The First Phase of Writing

Kierkegaards eneste fortrolige, hans "fuldtroe Ven", som han kendte siden drengeårene. Da Kierkegaard først i 1840'erne opholdt sig i Berlin, sendte han Boesen breve om sit brud med Regine og om den berusende tilblivelse af værker som Enten - Eller og Gjentagelsen. Selv forsøgte Boesen sig med værket En religiøs Livsudvikling i Breve fra Cornelis, udgivne af Z, der røber hans følsomme og poetiske gemyt, men også afslører den litterære gæld til Kierkegaard. Da han 1849 blev præst i Horsens, mindskedes kontakten med Kierkegaard - dog ikke mere end at han trofast besøgte ham, da han lå for døden på Frederiks Hospital og nedskrev deres sidste samtaler. Emil Boesen Kierkegaard's only intimate, his "trusty friend," whom he had known since their boyhood. When Kierkegaard was staying in Berlin in the early 1840's he sent letters to Boesen about his break with Regine and about the intoxicating creation of works such as Either - Or and Repetition. Boesen himself had a try with his work A Religious Life in Development: Letters from Cornelis, published by Z., which exposes his sensitive and poetical nature, but also reveals his literary debt to Kierkegaard. After he became vicar in Horsens in 1849, his contacts with Kierkegaard were fewer - but Boesen still faithfully visited when Kierkegaard lay dying in Frederik's Hospital, and wrote down their last conversations.

Næste Billedafsnit
Next Picture section
Billedafsnit 2
Picture section 2
Billedoversigt
Illustrations
Oversigt
Contents


Web presentation Copyright © The Royal Library, Copenhagen, 1997
All rights reserved.