Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
 
Musik i Skåret

Komponisten Fuzzy nye musikalske udsmykning af Den Sorte Diamant, værket Katalog tager udgangspunkt i bibliotekets klenodier og præsenterer 52 elektroakustiske værker, af hvilke der afspilles et hver dag kl. 13.00-13.03 - et nyt værk hver uge. Musikken kan høres i bibliotekets store atrium ("Skåret") mellem balkonerne, glasvæggene og tværbroerne.

Nedenfor bringes billeder og en kort beskrivelse af de genstande fra biblioteket, som har inspireret Fuzzy til de enkelte ugers værker i januar og februar (uge 1-9).

Tilbage til indekset


Uge 1Fyrværkeriarrangement fra Frederik d. 3.s tid i et håndskrift om artilleri- og fyrværkerivæsen. Det første kolorerede blad er signeret Carl Christman.
Håndskriftafdelingen, Gl. kongelige Samling 352, folio.

Som følgetekst skriver komponisten:
Jeg har her forsøgt at lave en slags lydfyrværkeri. Næsten alle lyde er, som ved almindeligt fyrværkeri, meget korte og kontante. Selv om det ville være fristende at fyre nogle ordentlige brag af, har jeg generelt holdt mig til et relativt mådeligt lydniveau og mere lagt vægt på at udnytte 12-kanalsteknikken, således at selve den rumlige oplevelse af kompositionen kommer til at danne stykkets form, som så igen påvirkes af hvor man står eller går medens værket fremføres.


Uge 2De hellige tre konger på vej til Betlehem.
Fra "Folkungepsalteriet", et pragthåndskrift med Davids salmer, som sandsynligvis har tilhørt den svenske fyrsteslægt Folkungerne. Det er fremstillet i Sydengland ca. 1150-75, og billederne anses for et mesterværk af engelsk romansk kunst.
Håndskriftafdelingen, Thott 143, folio. Hele manuskriptet kan se online.

Som følgetekst skriver komponisten:
Medens stjerner tændes på nathimmelen drager de vise mænd fra Østerland mod et ukendt mål, kun vejledt af den klare stjerne der fortæller dem at "et barn er født"....


Uge 3Koloreret himmelkort med kometbane iagttaget af fysikeren Rasmus Bartholin i København 1665.
Fra Stanislav Lubieniecki: Theatrum Cometum, Vol. I, Amsterdam 1666, folio, et rigt illustreret værk med trykt dedikation til Frederik d. 3.
Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdeling, Hjelmstjerne No. 152, folio.


Som følgetekst skriver komponisten:
Vi er ude i rummet. Musikken må gerne have en "astral" karakter. Krystal- og glasagtige lyde.


Uge 4Vandmand (Medus Andromeda) fra farvandene omkring ægypten.
På tavle 31 i Petrus Forsskåls Icones 1776. Folio.


Som følgetekst skriver komponisten:
Vand, vand og atter vand. Det må gerne lyde som om at hele Det Kongelige Bibliotek befandt sig i det sunkne Atlantis.


Uge 5Kirsten Klein (f. 1945): Midvinter på Mors. 1987.
Sølv-gelatine, 251 x 376 mm, acc. Nr. 1999-73/4.
Det Nationale Fotomuseum.


Som følgetekst skriver komponisten:
Enkelt, usentimentalt. Brug kun klaver.


Uge 6Det mytologiske kæmpe Altas, hvis navn på foranledning af Gerard Mercator blev betegnelsen for en samling indbundne kort, ses stående på jordkuglen med himlen løftet på kappen over skuldrene. Koloreret titelbillede til Justus Danckerts Atlas, ca. 1680 og senere.
Kortsamlingen. Folio.


Som følgetekst skriver komponisten:
Vi er ude i rummet, hvor Atlas, sidende på jorden, må finde sig i forrevne lydlige efterladenskaber som cirkler rundt om denne. Bl.a. hører vi en aldrig ophørt sløjfe fra månelandingen: ³One step for ...² .


Uge 7Scener fra Felipe Guaman Poma de Ayalas 1200 sider store skildring af indianernes liv og historie i Andes-området. El primer nueva corónica y buen gobierno (Den første nye krønike og god regering). Teksten med dens ca. 400 pennetegninger kendes kun fra dette håndskrift, udarbejdet 1613-15 og stilet som et memorandum til Filip d. 3. af Spanien. Inkaernes vigtige ernæringsmiddel kartoflen graves op og bæres hjem. Håndskriftafdelingen, Gl. kongelige Samling 2232, kvarto. Hele værket er i 2001 lagt på nettet.


Som følgetekst skriver komponisten:
Brug Panfløjter og hoquetusteknikkken sådan som vi kender den fra Andesbjergenes indianere.


Uge 8Stambog, der har tilhørt den østrigske baron Stephan Haymb von Reichenstein. Han opholdt sig 1575-76 i Konstantinopel, hvor han lod stambogen indbinde i et bind overtrukket med silkebrokade. En af de i stambogen indsatte prøver på orientalske papirsorter er et marmoreret blad udført som såkaldt bakkemarmor. Fremstilling af marmoreret papir er et gammelt tyrkisk håndværk, som på dette tidspunkt var ukendt i Europa.
Håndskriftafdelingen, Thott 1279, kvarto.


Som følgetekst skriver komponisten:
Denne tekniks mange lag giver en fin mulighed for at lave et stykke, hvor teknikken med, at hver højtaler havde sit udsagn skal gennemføres med stor strenghed. Materialet fra højtaler 3 må, som princip, altså aldrig forekomme i højtaler 9. Det er vigtigt at man kan kende forskel på de forskellige elementer.

Uge 9Jørgen Brøndlunds dagbog fra Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08. I hans sidste notat fra november 1907 hedder det: "Jeg kommer hertil i aftagende Maaneskin, og kunne ikke videre af forfrosninger i Fødderne og af mørket. Andres Lig findes midt i Fjorden foran Bræ (omtrent 2½ mil) … Hagen døde 15. November og Mylius omtrent 10 Dage efter". Dagbogen og ekspeditionens kortskitser blev fire måneder senere fundet ved hans lig i en klippehule.
Håndskriftafdelingen, Ny kongelige Samling 565, oktavo. Hele dagbogen kan ses online.


Som følgetekst skriver komponisten:
En klang der hele tiden samtidig med at den tilsyneladende står helt stille, umærkeligt forandrer og bevæger sig. Skal på én gang være feberagtig, smuk og isnende: "Jeg kommer hertil i aftagende Maaneskin, og kunne ikke videre af forfrosninger i fødderne....."


Tilbage til indekset


Kommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret August 2004
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!