Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
fyld
 

Aktuelt fra Musik- og Teaterafdelingen
Oktober 2004 Arkiverede nyhedsbreve

Indhold
> Bevar Aladdin
> Nyt bind i Carl Nielsen Udgaven
> Niels Schiørrings verdslige samlinger online
> Nyopdaget Carl Nielsen-sang
> Ny side specielt til Musikvidenskabeligt Institut
> Søgning af musik til H.C. Andersen-tekster
> Nyanskaffelser
> Musik i Skåret
> Kulturnatten
> Boghistorisk Seminar
> Nyerhvervelser
> Lille nyhed i REX
> Fokus på ... Dansk musik i 1890erne
Bevar Aladdin

Et af de stærkt bevarings-krævende værker under bibliotekets store projekt Bevar Bogen
er C.F.E. Hornemans egenhændige manuskript af operaen Aladdin. I kraft af en generøs donation fra Jytte Bondesen – skænket til minde om hendes afdøde mand, pianisten Niels Bondesen, oldebarn af Horneman – er en påbegyndelse af konserveringen af dette værdifulde manuskript blevet muliggjort. Som tilgift til den økonomiske støtte til konserveringen af original-manuskriptet, har Jytte Bondesen også foræret biblioteket komponistens håndeksemplar af det trykte klaverpartitur til Aladdin med talrige håndskrevne tilføjelser i Hornemans hånd både af musikalsk og scenografisk art, hidrørende fra opførelsen på Det Kongelige Teater.

Hornemans Aladdin er en af de betydeligste danske operaer, men samtidig et værk, der – bortset fra ouverturen – stort set er ukendt. Biblioteket råder nu over et betydeligt kildemateriale til dette værk, som kunne fortjene en nøjere granskning – der selvsagt først er mulig, når konserveringen er afsluttet.

Klik på billederne for at se dem i større format, og derefter på den lille firkant i nederste højre hjørne af det nye billede.

Titelblad Horneman-Hamerik node

Strygekvartet af C.F.E. Horneman, arrangeret for 4-hd. klaver af Asger Hamerik. Ligeledes en gave fra Jytte Bondesen

Side fra C.F.E. Hornemans 'Aladdin'

Side fra klaverudtoget til C.F.E. Hornemans Aladdin med tilføjelser fra komponistens håndNyt bind i Carl Nielsen Udgaven

Udgavens bind II/10 med kammermusikvær-
ker er nu udkommet, redigeret af Lisbeth Ahlgren Jensen, Elly Bruunshuus Petersen og Kirsten Flensborg Petersen. Bindet indeholder en række værker for soloviolin, strygekvartet og strygekvintet, nemlig

  • Præludium og Tema med Variationer, opus 48
  • Preludio e Presto, opus 52
  • Strygekvartet i g-mol, opus 13
  • Strygekvartet i f-mol, opus 5
  • Strygekvartet i Es-dur, opus 14
  • Strygekvartet i F-dur, opus 44
  • Strygekvintetten.
Klik på billedet for at se det i større format, og derefter på den lille firkant i nederste højre hjørne af det nye billede.

Fra renskriften af Carl Nielsens opus 48

Fra renskriften til Præludium og Tema med Variationer, opus 48Titelblad fra Niels Schiørrings 'Blandinger for Sang og Klaver' (1787)

Titelblad fra Niels Schiørrings Blandinger for Sang og Claveer (1787)

Niels Schiørrings verdslige samlinger nu online

Niels Schiørring (1743-1798) var elev af C.Ph. E. Bach og blev hurtigt cembalist i Det Kongelige Kapel og samtidig kgl. kammermusikus. Han udgav adskillige samlinger med kirkemusik, og med inspiration i sit arbejde på Det Kongelige Teater publicerede han også sange fra det dramatiske repertoire. Følgende af disse samlinger er nu online: Arier og Sange, Divertissements, Mellemacter etc. af Danske og oversatte Syngestykker, bind 1-4 (1786-89), Blandinger for Sang og Claveer (1787) samt Selskabs-Sange med Melodier 1-2 (1785-89).

Klik på billedet for at se det i større format, og efter lidt tid på den lille firkant i nederste højre hjørne af det nye billede.

Nyopdaget Carl Nielsen-sang

Som en del af forarbejdet til udgivelsen af Carl Nielsens sange har Carl Nielsen Udgaven gennemgået sangbøger fra Carl Nielsens levetid. I den forbindelse er denne lille march-sang dukket op. Sangen optræder i flere udgaver af Syng! Marschsange for Gymnastikere, udgivet af N.H. Rasmussen og Alfred Nielsen og beregnet til brug i N.H. Rasmussens Gymnastiske Institut – første gang i 4. udgave fra 1911.

N.H. Rasmussen (1854-1924) stammede som Carl Nielsen fra Fyn. Han var egentlig uddannet ingeniør, men blev grebet af gymnastikken og åbnede et ”Gymnastikinstitut for frivillig Gymnastik for Mænd”. I 1898 flyttede instituttet ind i bygningen Gymnastikhuset på Vodroffsvej 51 og var i perioden 1908-1915 nabo til Carl Nielsen og dennes familie. Der er ingen tvivl om, at de to mænd havde kontakt med hinanden, men de nærmere omstændigheder omkring, hvordan den hidtil ukendte sang af Carl Nielsen (i øvrigt sammen med to andre af samme komponist) er havnet i N.H. Rasmussens sangbog, kendes ikke.

Hør sangen her, sunget af DR/P2s ad hoc kor med Jens Cornelius, Claus Berthelsen, Helge Baun-Sørensen og Frank Jensen.

Noder og tekst til Carl Nielsen sangen. Klik for forstørrelse

Den lille nyopdagede sang af Carl Nielsen

Sangsamlingens forside

Sangsamlingen

Billede fra Center for Musik og Teater

Studerende og andre interesserede har mulighed for at få fast studiebord på Center for Musik og Teater

Ny side med særlige tilbud til Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet

Vi har her samlet de tilbud, som i særlig grad gælder Det Kongelige Biblioteks betjening af musikstuderende og lærere ved instituttet. Derudover kan man selvfølgelig benytte sig af de muligheder for søgning, vejledning, kurser etc., som alle har adgang til.

Søgning af musik med relation til H.C. Andersen

Op til næste års H.C. Andersen-festligheder er der stor søgning efter musik til hans tekster eller musik, der på anden måde har forbindelse med forfatteren. Musik- og Teaterafdelingen giver nogle bud på de muligheder, man har for at søge denne musik, såvel i bogform som i databaser på nettet.

Portræt af H.C. Andersen


H.C. Andersen

Nyanskaffelser

Her kan man orientere sig om de ny-
erhvervede
noder august og september 2004
musikbøger august og september 2004
teaterbøger august og september 2004.

Musik i Skåret

Musik i Skåret gentages i 2004. Se mere om projektet og de genstande, der ligger til grund for musikken.

Kulturnatten

Kulturnatten den 8. oktober byder i år på en række forskellige arrangementer. På musik-
og teaterområdet vil Uppercut danseteater optræde i Dronningesalen, og der vil være rundvisning i udstillingen Skatte i Det Konge-
lige Bibliotek
, hvor flere af afdelingens klenodier vises frem.
Se mere i kulturkalenderen.

Boghistorisk Seminar

Fredag den 29. oktober afholdes Det Kongelige Biblioteks årlige seminar om forskellige - især trykte - mediers historie. Blandt foredragsholderne er Niels Krabbe, der vil fortælle om udgivelse af noder. Der er tilmeldingsfrist den 15. oktober, og programmet kan fås hos Jakob Meile (jme@kb.dk), hvor man også kan tilmelde sig.

Nyerhvervelser

Mogens Thykier: Fuglefløjt og Sommerfred. Digte med melodier, kompletteret og arrangeret af Claus Thykier. Digtene og melodierne tilegnet Karen Blixen. EDB-udskrift.

To autografe manuskripter til Vilhelm Rosenbergs Tonernes Verden og Lysistrate

Ebbe Hameriks autograf til Mosaik - lille suite for solo-violin, 1932.

Manuskripter af Kai Rosenberg, dels værker for klaver og kammerbesætning, dels stemmer til orkester- og filmmusik.

Lille nyhed i REX

På søgesiden Musik- og Teatersamlinger i REX kan man nu afgrænse sig til at søge i tre af afdelingens store nodesamlinger: Rischel og Birket-Smiths samling, Gieddes samling og Aalholm-samlingen. Samtidig er arbejdet med digitalisering af de tre samlinger intensiveret, og den første er færdiggjort, så man kan se værkerne online. Alle tre samlinger er dog også stadig en del af baserne Noder og fonogrammer, trykte noder og musikhåndskrifter.Fokus på... Dansk musik i 1890erne

Fordybelse og udsyn i 1890ernes danske musik bringer en introduktion til perioden og dens musikinstitutioner samt en præsentation af fremtrædende komponister og deres udsættelser af J.P. Jacobsen-tekster.

Klik på noden for at få et større billede (efter lidt tid på den lille firkant i nederste højre hjørne af det nye billede).

Forsiden af Louis Glass, op. 16


Louis Glass' Sange, opus 16> Abonnér på dette nyhedsbrev
> Andre nyheder fra Det Kongelige Bibliotek
> Musik- og Teaterafdelingen