forside
tilbage
gæstebog


Édouard Meyers billede på udstillingen
Édouard (Edvard) Meyer
(1825-1883)

Meyer var fra 1845-52 udgiver af Flyver-Posten, men rejste derefter tre år til Paris, hvor han lærte den fotografiske teknik. Denne franske påvirkning er meget fremtrædende i såvel de topografiske optagelser som i portrætterne.


Pavillon de Rohan, Louvre, Paris

Hjemvendt til København ansøgte han i 1857 Thorvaldsens Museum om eneret på fotografering af Thorvaldsens skulpturer. Meyer ønskede fem år, men blev bevilget tre år, som yderligere forlængedes med tre år. I den periode optog Meyer mere end 100 fotografier af Thorvaldsens skulpturer ligesom han fotograferede skulpturer udført af Hermann Bissen.


Portræt af C. N. Rosenkilde

Portræt af C. N. Rosenkilde

Nok så interessante er de portrætter, som fotohistorikeren og tidligere leder af Kort- og Billedafdelingen, Bjørn Ochsner tilskrev Meyer. De billedmæssige kvaliteter leder tanken hen på den franske Félix Nadars suveræne portrætkunst. Meyer ophørte senere med sin fotografiske virksomhed og blev bl.a. trådhandler.


Portræt af Christian Winther