Saa er By som Borger.
a. Nr. 1 maskinskrevet navn, derefter tegnet navn m. ill.: en eg.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk nyhedsstof fra hele landet.
h. Udkom 1 à 2 gange om ugen 29/9-8/12 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-7, (8), 9-17.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste udgivet af en bladgruppe, der optog samarbejde med gruppen Bautastenen, s.d., hvorefter bladet indgik til fordel for Bautastenen.

Sabotøren.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Agit. komm. art. samt nyhedsstof.
h. Udkom foråret 43.
j. 1943: 1. årg. aprilnr.
m. Nyhedsblad med nyheder om sabotageaktioner og artikler om forholdene i de besatte lande. Kun det ene nr. kendes.

Sandhed.
a. Tegnet navn. Nr. 1 med undertitel: "Frihed".
b. Oktav.
c. Nr. 1 hektograferet og flg. numre dupl.
d. 1-4 sider.
e. København.
f. Udsendt på Nørrebro i København.
g. Agit. og komm. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. nov. 41-febr. 42.
j. 1941: 1. årg. nr. 1a, 1b 1942: nr. 2 og 3. Desuden strøsedler, løbesedler, advarsler, plakater etc.
k. 200-300, ialt 1.000 eks.
l. Ilja Ehrenburg: "Hemmeligheden ved den russiske Modstand", John Steinbeck: "Maanen er skjult", G. Poljakov: "Bag Fjendens linier", "Norske Digte".
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe i København. Flere af gruppens medlemmer blev arresteret og deporteret til tyske koncentrationslejre. Et gruppemedlem, Charlis Hansen, blev skudt af en frikorpsmand i en kafé på Kapelvej 16/10 42. Bladet fortsætter som Kurer, Nyt fra hele Verden, s.d.

Sidste.
a. Maskinskrevet navn.
b. 11 x 17 cm.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 1-2 sider.
e. Århus.
f. Omdelt på skolerne i Århus.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom dagligt nov. 42.
j. 1942: 1. årg. 5/11, 6/11 og derefter nr. 1-14.
k. 15 pr. nr., ialt 240 eks.
m. Bladet, der af format hører til de mindste illegale blade, blev udgivet af en skoleelev på Århus katedralskole. Det indeholdt uddrag af den engelske radios presseudsendelse på dansk. Efter aflytningen blev bladet maskinskrevet med gennemslag og omdelt på skolerne samme dag.

Sidste Nyt. (Hedehusene.)
a. Maskinskrevetnavn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Hedehusene.
f. Hedehusene og omegn.
g. Alm. dansk nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom dec. 44 - maj 45.
j. 1944, 1. årg. nr. (1). 1945, nr. (2), 3, 4, 5, 6.
k. 500, ialt 3.000 eks.
m. Udgivet af D.S.O.-gruppe på grundlag af nyhedstjeneste udsendt af denne, se Budstikken, Roskilde.

Situationen.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Esbjerg og Vejle.
f. Udsendt til D.K.P.-gruppeledelser væsentligt i Sydjylland.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt efteråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-6), 7, 8, (9), 10.
k. Ikke oplyst.
m. Informationstjeneste udsendt af D.K.P. til intern oplysning.

Sjællandske Breve. (Næstved.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Næstved.
f. Næstved og opland.
g. Agit. opl. og komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis nov. 44 - maj 45.
j. 1944, nr. (1, 2), 1945, nr. (3-10), Dansk Rundskrivelse, s.d.
k. 200-500, ialt 3.000 eks.
l. "Naar Danmark atter er frit", udsendt i 500 eks. i apr. 45.
m. Udgivet af modstandsgruppe i Næstved.

Sjællands-Kureren.
a. Trykt navn.
b. Oktav.
c. Trykt.
d. 4 sider.
e. Roskilde.
f. Sjælland.
g. Komm. artikler.
h. Udkom apr. - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, (2).
k. 5.000, ialt 10.000 eks.
m. Udgivet af Roskilde-Kureren, Roskilde, s.d.

Skamstøtten. (Esbjerg.)
Udkom i 2 à 3 numre i sommeren 44. Oplysning om bladet er ikke indgået og numre deraf haves ikke. Bladet har øjensynlig til indhold haft afsløring af unationale elementer.

Skipper Clement. Delvis Patriotisme er uden Værdi.
a. Tegnet navn med maskinskrevet motto.
b. Folio.
c. Dupl., m. iIl.
d. 2-8 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg og opland.
g. Agit. komm. artikler, alm. og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt maj 44-maj 45.
j. 1. årg. nr. (1-10), 11, (12-20), 21, 22, 23, (24), 25, (26-31), 32, 33, (34). Særnumre: 1944: 25/9 (Angrebet på Amalienborg ved et øjenvidne), okt. (Satiriske tegninger), Løbesedler ved særlige lejligheder.
k. 150-1.000, ialt inkl. særnumre ca. 25.000 eks.
m. Bladet var en indirekte fortsættelse af Brev fra en Dansker., s.d., og henvendte sig i særlig grad gennem komm. artikler og ledere til landbefolkningen. Nyhedsstoffet var hovedsageligt uddrag af Den konservative Generalkorrespondance's fortrolige Meddelelser og fra den illegale presse iøvrigt. I januar 45 ophørte den ugentlige nyhedsudsendelse til fordel for den af samtlige illegale bladgrupper i Ålborg i fællesskab udgivne: F.D.'s Nyhedstjeneste, Nordjysk Udgave, s.d.

Skjern - Budstikken.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Skjern.
f. Skjern.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom mdl. marts-apr. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 200, ialt 400 eks.
m. Udgivet af modstandsbevægelsen i Skjern efter beslutning af Frihedsrådets lokalkomite.

Slagelseposten.
Lokalt nyhedsblad udkom i 2 numre. Eksemplarer af bladet haves ikke, og der er ikke indgået oplysninger om dette.

Slesvigposten. I skal ikke blive glemtl
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ikke oplyst.
f. Udsendt til nationale kredse over hele landet.
g. Agit. og komm. artikler om Sydslesvig.
h. Udkom 2 g. om md. marts - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1, 2, 3), 4, 5.
k. Ikke oplyst.
m. Nationalt tidsskrift med agit. artikler for Sydslesvigs genforening med Danmark.

Slesvigske Breve.
a. Stemplet, maskinskrevet og tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt til nationale og sønderjydske kredse over hele landet.
g. Agit. og komm. artikelstof.
h. Udkom 2 g. om md. jan.-marts 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5.
k. Ikke oplyst.
m. Kronikblad med oplysende artikler om Sydslesvigs historie og agit. artikler for Sydslesvigs genforening med Danmark. Bladets artikler genoptryktes i flere illegale blade.

Slesvigsk Front
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. Hele landet. Udsendt til sønderjydske foreninger.
g. Komm. artikler om udviklingen og forholdene i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland.
h. Udkom decbr. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. 600 eks.
m. Tidsskriftet udkom kun en gang. Udgivet af Frit Nordisk Forlag, der også udgav Nordisk Front, s.d.

Stafetten.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom i maj 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1 d. 25/5 43.
k. 2.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Nordisk Front og "Dannevirkegruppen".

Stjernen. Udg. af D. K. P. Silkeborg.
a. Maskinskrevet navn på de første numre, derefter rødt stemplet og tegnet navn m. ill.: udsigtstårnet på Himmelbjerget.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Silkeborg.
f. Silkeborg og omegn.
g. Opl. komm. artikler, alm. nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom mdl. apr. 42-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. (1-9). 1943: 2. årg. nr. (1-9) 10 (11, 12). 1944: 3. årg. nr. (1-6), 7, (8-12) 1945: 4. årg. nr. 1, (2, 3), 4, og efter kap. 5. Løbesedler og opråb ved flere lejligheder, bl.a. 1944: 15/8. 1945: 4/5, 5/5. Desuden dupl. af Land og Folk, Silkeborg.
k. 300-1200, ialt 66.000 eks.
l. "Folkets Vilje - Landets Lov" i 225 eks.
m. Bladet udkom nogenlunde regelmæssigt gennem hele perioden, skønt mange medarbejdere blev arrcsteret af gestapo eller måtte gå under jorden. Bladgruppens arkiv blev i 1944 tilintetgjort.

Stormklokken. Maner til Kamp mod Ragnarok.
a. Tegnet navn med maskinskrevetmotto.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Opl. artikler med nyhedsstof.
h. Udkom mdl. nov. 43-jan. 44.
h. 1943: 1. årg. nr. (1), 2.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet omtaler sabotageaktioner og bringer uddrag af Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Studenternes Efterretningstjeneste. (Hovedbladet.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl. og trykt.
d. 2-8 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom hver 14. dag aug. 42-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 86, (87), 88, 89, (90), 91, (92), 1943: nr. (93), 94-105. (2. årg.) nr. 106-112. 1944: nr. 113-125. 3. årg.) nr. 126-134. 1945: nr. 135-141. Som trykte numre udkom nr. 113-120 samt nr. 126. (nr. 126 antagelig trykt i Sverige). Løbesedler under folkestrejken juni 1944, nr. 1-7. 1945: 1/5 løbeseddel nr. 1. Særnumre: 1943: 9/4, 20.:5, 8/8, 29/8, 3/10, billedhefte, 1944: aug., 19/9, 1945: marts.
k. 500-100.000, ialt ca. 2 mill. eks.
l. "3 Prædikener af Kaj Munk". John Steinbeck: "Maanen er skjult". - "Norske Digte". - Sigrit Undset: "Tilbage til Fremtiden". Historier fra Besættelsestiden. - "Henrettelserne i Norge efter 9. april". Synnøve Christensen: "Ja, jeg er en norsk Kvinde". "Bomber over Tyskland". "Hvidbog" udg. sammen med Hjemmefronten. Axel Kielland: "Hvis et Folk vil leve". (Hermann Rauschning): "Samtaler med Hitler". "Naar Danmark atter er frit".
m. Modstandsgruppen S.E. påbegyndte sin virksomhed i novbr. 40 med udsendelse af flyvebladet "Danskerens 10 Bud", og det lykkedes ret hurtigt at bygge en organisation op, der med små meddelelser og løbesedler gav orienterende oplysninger om forholdene. Fra august 42 blev det muligt at udsende meddelelserne i form af et blad, der regelmæssigt udkom indtil maj 45. Fra januar 43 udvidedes bladets sideantal med et tillæg enten i form af en kronik eller en kommentar til aktuelle begivenheder. Fra juni 44 udsendtes en daglig nyhedstjeneste: Studenternes Efterretningstjeneste. Daglig Information og fra jan. 45 kronikbladet: S.E. Oversigt, s.d. S.L., der efterhånden kom til at omfatte mange grupper såvel i København som i provinsen, udkom fra maj 44 til kap. i ca. 75.000 eks. pr. nummer.
n. Frit Danmarks Hvidbog, 1946. II, side 313.

Studenternes Efterretningstjeneste. Bornholms Udgave.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Bornholm.
f. Bornholm.
g. Nyhedsstoffra S.F. og lokale nyheder.
h. Udkom lejlighedsvis maj 44 - foråret 45.
j. Af de udkomne numre har K.B. 1944: 25/5 og 1945: 10/1.
k. Ikke oplyst.
m. Udsendt af S.E.-gruppen på Bornholm, der modtog S.E.'s hovednr. færdigtrykt og hertil hæftede en side duplikeret på Bornholm med lokale oplysninger.

Studenternes Efterretningstjeneste. (Fakse.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. Fakse.
f. Åstsjælland.
g. Dupl. efter manuskript sendt fra S.E.'s hovedledelse samt stof fra D.S.O. Budstikken, Roskilde, s.d.
h. Udkom 2 g. mdl. aug. 43-april 45.
j. 1943 nr. (106-112). 1944, nr. (113-134). 1945, nr. (135-141).
k. 300-4.000, ialt 42.600 eks.
m. Se Frit Danmark, Fakse.

Studenternes Efterretningstjeneste. (Nyborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-8 sider.
e. Nyborg.
f. Sydøstfyn.
g. Duplikeret efter manuskript fra S.E.'s hovedledelse.
h. Udkom 2 g. mdl. dec. 43-maj 45.
j. 1943: nr. (111, 112). 1944: nr. (113-134). 1945: nr. (135-141). Gruppen udgav desuden Orientering, Nyborg, s.d.
k. 1.000-2.000, ialt 50.000 eks.
m. Bladet blev udgivet af en S.E.-gruppe i Nyborg i samarbejde med S.E.-gruppen i Svendborg.

Studenternes Efterretningstjeneste. (Sydvestjylland) (Ribe.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-8 sider.
e. Ribe.
f. Sydvestjylland.
g. Duplikeret efter manuskript fra S.F.'s hovedledelse.
h. Udkom hver 14. dag okt. 44-apr. 45.
j. 1944, nr. 127-134. 1945, nr. 135-141.
k. 300-2500, ialt ca. 20.000 eks.
m. Duplikeret af gruppen, der tidligere havde udgivet Frem - Bondemand, Ribe, s.d. Et gruppemedlem måtte gå under jorden.

Studenternes Efterretningstjeneste. (Roskilde.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-8 sider.
e. Roskilde.
f. Sjælland.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange mdl. okt. 43-okt. 44 og uregelmæssigt nov. 44-apr. 45.
j. 1943: nr. 98-105. 1944: nr. 106-129 og derefter enkelte numre.
k. 750-7.000, ialt 100.000 eks.
m. Udgivet af en gruppe i Roskilde, der tilsluttede sig D.S.O., se Roskilde-Kureren.

Studenternes Efterretningstjeneste. (Svendborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 48 sider.
e. Svendborg.
f. Sydfyn.
g. Duplikeret efter manuskript fra S.E.'s hovedledelse.
h. Udkom 2 g. mdl. novbr. 43-febr. 45.
j. 1943: nr. (109-112). 1944: nr. (113-134). 1945: nr. (135-137).
k. 1500 pr. nr., ialt 40.000 eks.
m. Udgivet af en S.E.-gruppe i Svendborg, der i samarbejde med S.E.-gruppen i Nyborg udsendte en udgave af bladet i Nyborg.

Studenternes Efterretningstjeneste. Daglig Information.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 og 4 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom dagligt 1/6 44 - 5/5 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2, (3), 4-7, (8), 9, (10-22), 23, (24), 25-27, (28-45), 46, 47, (48-56), 57, 58, (59), 60-72, (73-76), 77-79, (80-82), 83, (84-85), 86-94, (95), 96, (97), 98-124, (125-135), 1945: nr. (136-161), 162, (163, 64), 165-69, (170), 171-73, (174-89), 190, (191-203), 204-05, (206-10), 211, (212-18), 219, (220-25), 226-28, (229), 230-31 (232-33), 234, (235-36), 237-40, (241), 242-246.
k. 500-1200, ialt 845.000 eks.
m. Daglig nyhedstjeneste udsendt af organisationen Studenternes Efterretningstjeneste (S.E.).

S.E. (Studenternes Efterretningstjeneste) Oversigt.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 s.
e. København.
f. Hele landet.
g. Kronikker.
h. Udkom jan.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2.
k. Ikke oplyst.
m. Kronikblad udgivet af S.L. og udsendt sammen med hovedbladet.

Sydvestsjællands Ugeblad. - Men aldrig kan et Folk forgå, som ikke vil det selv.
a. Navn og motto trykt med skiftende farver.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Sorø.
f. Sydvestsjælland.
g. Sammendrag af nyhedsstof fra Morgenbladet samt lokale nyheder fra Korsør, Ringsted, Slagelse og Sorø.
h. Udkom ugentlig marts-april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-6.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en Dansk Samling-gruppe som en fortsættelse af Absalon, s.d.

Sønderjydske Breve.
a. Trykt navn og motto: "Fra Als til Dannevirke fra Sli til Ægirs Dør skal Danmarks Løver springe på Gyldengrund som før", m. ill.: To løver.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. Udsendt til sønderjydsk interesserede kredse, og til læsesale, firmaer, skoler og højskoler over hele landet.
g. Agit. opl. komm. artikler om Sydslesvig.
h. Udkom mdl. jan.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. 1-5. Efter kap. udsendtes trykt særnummer. Desuden nyhedstjeneste: København, s. d.
k. 1200-800, ialt 5.000 eks.
m. Nationalt blad med agiterende artikler for Sydslesvigs genforening med Danmark.

Sønderjyske Betragtninger.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Agit. og komm. artikler.
h. Udkom 2 g. om md. marts-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1), 2, (3-5).
k. Ikke oplyst.
m. Kronikblad indeholdende komm. artikler om Sydslesvigs historie, agiterende for Sydslesvigs genforening med Danmark.


[an error occurred while processing this directive]