Gabestokken.
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4 sider.
e. Sorø.
f. Sorø og omegn.
g. Nyhedstjeneste med lokale nyheder samf afsløring af unationale elementer.
h. Udkom mdl. jan.-maj 44. j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Giv agt.
a. Tegnet navn m. ill., dels symbolske, dels satiriske.
b. Folio.
c. Dupl. m. ill.
d. 4 sider.
e. Svendborg.
f. Svendborg og et mindre antal blade til Jylland.
g. Komm. nyhedsstof fra hele landet, hovedsageligt fra Information.
h. Udkom mdl. marts-maj 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2, 3. 4.
k. 250-400, ialt 1200 eks.
m. Bladet ophørte med nr. 4, fordi gruppen blev optaget af andet illegalt arbejde. En af udgiverne blev dræbt af tyskerne.

Gnisten. (Horsens.)
a. Tegnet navn.
b. Oktav,.
c. Håndskrevet med blokbogstaver. d. 4 sider. e. Horsens statsfængsel.
f. Fangerne på statsfængslet.
g. Agit., opl., komm. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juni 44-maj 45.
j. 1944, nr. 1-6. 1945, nr. 7-11.
k. 1-l, ialt 11 eks., hvoraf intet er bevaret. m. Udgivet af fange i celle 209, sat ind på grund af illegalt arbejde. Bladet blev redigeret på grundlag af meddelelser fra fængselsfunktionærer. Det blev kun fremstillet i et eksemplar pr. nr., som gik fra hånd til hånd.

Gnisten. (København.)
a. Nr. 1-6 tegnet navn. Nr. 7-9 navn m. ill.: et lyn, udført i rødt linoleums- tryk.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. Kobenhavn.
f. København, især Frederiksberg-Vanløse.
g. Agit., konvm. og opl. artikler. Dansk og uden- landsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. marts-okt. 42.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, (2), 3-9. k 3.000 pr. nr., ialt 27.000 eks. m. Med nr. 9 ophørte bladet at udkom- me, fordi redaktøren den 2. nov. 42 blev arresteret af gestapo og deporteret til tysk koncentrationslejr.

Gnisten. (Svendborg.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl. tl. 4 sider.
e. Svendborg.
d. Svendborg og omegn.
g. Lokale nyheder.
h. Udkom febr. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. 400 eks.
m. Udgivet af D.K.P. Bladet blev duplikeret i Odense, og der udkom kun dette nummer.

Gry.
a. Tegnet navn m. ill.: en opgående sol.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. og f. Ikke oplyst (formodentlig København).
g. Komm. artikler og dansk nyhedsstof.
h. Udkom sommeren 44.
j. 1944: juli, aug.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Gry. (Næstved.)
a. Tegnet navn m. ill.: en femtakket stjerne.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl. i 2 farver, m. ill.
d. 8-12 sider.
e. Næstved.
f. Sydsjælland.
g. Agit., komm. artikler med lokalt nyhedsstof fra hele området, herunder Næstved by, Vordingborg, Præstø og Stege.
h. Udkom 2 g. mdl. jan. 42-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. (1, 2), 3-10, (11, 12, 13). 1943: 2. årg. nr. (1, 2, 3), 4-9. 1944: 3. årg. nr. 1, 2, (3, 4), 5, (6, 7), 8, (9), 10-12. 1945: 4. årg. nr. 1. 12, 3. 4). Særnumre: 1944: 10/6, 3/7. 1945: 9/4, 1/5, og afskedsnummer medio maj. Desuden Land og Folk, Næstved.
k. Ikke oplyst, men ret stort.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe i Næstved. De enkelte numre forsynedes ofte med lokalsider fra byerne i området.

Gry. (Vordingborg.)
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-8 s.
e. Vordingborg.
f. Vordingborg og omegn.
g. Komm., opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof oglokalenyheder.
h. Udkom lejlighedsvis juli 44-maj 45.
j. Særnumre udkom dagligt i juli 44, nr. 1, 2, 3, 4. Desuden 28/8, 17/9, 18/9, 25/11, 20/12.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Vordingborg. Særnummeret af 18/9 er udsendt i samarbejde med F.D.-gruppen og Studenternes Efterretningstjeneste. Foruden ovennævnte særnamre, der findes på K.B., er der sikkert udkommet flere numre i Vordingborg af bladet. Endvidere modtog gruppen fra Gry, Næstved, s.d., dette blad, der ofte bragte tillæg med lokalt nyhedsstof fra Vordingborg.

Gryet.
a. Tegnet navn m. ill.: En bannerbærende mand. En opgående sol over en by.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 12-14 sider.
e. Hjørring.
f. Ålborg, Frederikshavn og Hjørring.
g. Danske og udenlandske tidsskriftsartikler.
h. Udkom mdl. nov. 44-marts 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2. 1945, nr. 3, (4). Desuden trykning af numre af Folkets Kamp, Ålborg, Land og Folk og duplikering af Ungdommens Røst, samt en tid fremstilling af Frit Danmark. Nyhedstjenesten, Hjørring.
k. 1.200, ialt 5.000 eks.
m. Tidsskrift udgivct af D.K.P.-gruppen i Hjørring, der havde landets bedst camouflerede trykkeri. Det var indrettet i et udhus, hvortil der kun var adgang gennem en lem i loftet. Der var hverken døre eller vinduer i væggene. Desværre skete der dett:held, at diglen gik i stykker og trykningen måtte ophøre efter fremstillingen af få trykte numre.

Grænseefterretninger. (Padborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Padborg.
f. Padborg og omegn.
g. Lokal nyhedstjeneste.
h. Udkom efteråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1.
d. 25/9. antagelig flere numre.
k. Ikkc oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Grænseposten.
Bladet, der blev udgivet af modstandsgruppen "Den lille Division" i Padborg, udkom mdl. i sommeren og efteråret 44. Der er ikke indgået oplysninger om bladet og eksemplarer deraf haves ikke.

Grænsevagten.
a. I begyndelsen maskinskrevet, senere tegnet navn m. ill.: en grænsebom.
b. folio.
c. Dupl.
d. 48 s.
e. København.
f. Størsteparten af oplaget blev fordelt i Sønderjylland, resten i København.
g. Opl., komm. artikler om sønderjyske og sydslesvigske forhold. Afsløring af unationale elementer samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. okt. 44-apr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1945, nr. 4, 5, 6, 7.
k. 5.000-10.000, ialt ca. 65.000 eks.
m. Med udsendelsen af bladet søgte udgiverne uden at have forbindelse med det tidligere legale blad af samme navn (der var standset af tyskerne) at føre dets linie videre. Det lokale nyhedsstof indsendtes af stedlige meddelere, og kendte folk fra nationalitetskampen bidrog med artikler. Nr. 7, der skulle trykkes på "Ringen"s trykkeri, foreligger kun i korrektur.

Gudenaaposten. (Bjerringbro.)
a. Tegnet navn m. ill.: et trekløver med bogstaverne B.F.D.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Bjerringbro.
f. Bjerringbro og omegn.
g. F.D.s nyhedstjeneste samt komm. artikler.
h. Udkom dec. 44.
j. 1944: 30/12.
k. Ikke oplyst.
m. Fortsættelse af Hedeposten, s.d., og fortsættes af Luren, s.d. Navnet Gudenaaposten blev efter dette ene nr. opgivet, da det for tydeligt pegede på bladets hjemsted.


[an error occurred while processing this directive]