(En Dansker, som elsker Danmark).
a. Uden bladhoved.
b. Kvart.
c. Duplikeret.
d. 2 sider.
e. Ikke oplyst.
f. Ikke oplyst.
g. Kommenterende artikler.
h. Udkom eftersommeren 44.
j. 1944, nr. 1, 2.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet er underskrevet "En Dansker, som elsker Danmark". Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Faglig Orientering.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 8-12 sider.
e. Kbhvn.
f. Arkitekter og ingeniører over hele landet.
g. Faglige, opl. tidsskriftartikler.
h. Udkom mdl. febr.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4a, 4b.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en kreds af arkitekter med tilknytning til Frit Danmark. De ønskede at påvise tyske overgreb på faget ellet dets udøvere, endvidere så vidt muligt at holde læserne à jour med udviklingen inden for fagene i de frie og befriede lande, og på enhver måde forberede den faglige deltagelse i genopbygningen af et nyt, frit og demokratisk Danmark. Det første nummer omhandlede engelske genopbygningsplaner og nr. 2 arkitektur og demokrati, nr. 3 værnemagere og nr. 4 samarbejdsfolk.
n. "Architekten", 3/7 1945.

Faklen. Periodisk meddelelsesblad.
a. Navnet tegnet med skrivemaskinetyper, bogstaver af i-tegn.
b. Folio og kvart.
c. Dupl.
d. 4 og 8 sider.
e. København.
f. København.
g. Opl. og komm. artikler og nyheder.
h. Udkom mdl. dec. 41 - marts 42.
j. 1941: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1943: 2. årg. nr. (1), 2, 3.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af D.K.P. Bladet bragte de af censuren undertrykte nyheder samt faglige, politiske og sociale artikler med særligt henblik på arbejdernes kår under besættelsen.

Faldskærmen.
a. Tegnet navn m. ill.: en faldskærm.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Opl. artikler.
h. Udkom periodisk i sommeren 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. (2, 3, 4).
m. Oplysninger er ikke indgået.

Fiskernes frie Presse. (Hirtshals.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Hirtshals.
f. Hirtshals og nærmeste omegn.
g. Uddrag af den frie presse og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom foråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2.
k. 200-250, ialt 500 eks.
m. Udkom kun få gange og ophørte på grnnd af redaktørens arrestation, hvorved medarbejderne måtte gå under jorden.

Folkefronten.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Kbhvn.
f. Større arbejdspladser i Kbhvn. B & W., Vølund' F. L. Smith o. fl.
g. Komm. og opl. artikler.
h. Udkom uregelm. dec. 42 - marts 44.
j. 1942: 1. årg. nr. 1. 1943: 2. årg. nr. 1-6. 1944: 3. årg. nr. 1, 2, 3.
k. 1000 pr. nr.
m. Bladet er et tidsskrift. Nr. 1 omhandler udelukkende den internationale og nationale politiske udvikling fra 1. Verdenskrig til udbrudet af den anden, de følgende numre indeholder oftest en enkelt kronik om et aktuelt politisk spørgsmål eller andet problem i tilknytning til frihedskampen. Nr. 2, 1943, giver en analyse af folketingsvalget i marts. I nr. 6 findes en kronik om 29. aug., og samme nr. indeholder en kritik af den illegale presse.

Folkerøsten.
a. Tegnet navn i ramme.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Agit., komm. og opl. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Mdl. i foråret 1943.
j. 1943: 1. årg. (jan., febr.), marts.
k. Ikke oplyst.
m. Distriktsblad for den indre by udgivet af D.K.P.

Folkets Avis. For Fred og Frihed. (Holstebro.)
a. Navnet udført i linoleumssnit m. ill.: en mand bærende et banner, hvorpå bladets motto var anført. Udført i rød farve.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-8 sider.
e. Holstebro.
f. Ringkøbing amt.
g. Agit. komm. og opl. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. nov. 43-apr. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 2. 1944, nr. 3, (4), 5-10, (11, 12), 13. 1945, nr. (14), 15, (16), 17, (18). Desuden særnumre: 1944: (jan. og nov.) Løbesedler og mærkater, etc. Desuden nogle numre af F.D.s Nyhedstjeneste.
k. 200-600, ialt inkl. særn. ca. 10.000 eks.
l. Mindeblad over Kaj Munk.
m. Bladet, hvoraf første nr. hed Folkeviljen for Holstebro og Omegn, blev udgivet af D.K.P., Holstebro. Seks af bladgruppens medlemmer måtte gå under jorden. En blev arresteret og deporteret til Tyskland og kom hjem efter kap.

Folkets Dagblad. (Åsterbro.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 1. side.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript.
h. Udkom 3. og 4. maj 45.
j. 1945: nr. 1 og 2.
k. Tallet kendes ikke, store oplag.
m. Udgivet af D. K. P.-gruppen på Åsterbro, Kbhvn. Se Land og Folk, København, Åsterbro.

Folkets Kamp. Udg. af D. K. P. Nordjylland. (Ålborg.)
a. Tegnet navn på 1. årg. af bladet, fra 2. årg. m. ill.: en arbejder med en rød fane, 3. årg. nr. 2-6 har klichetrykt navn med samme motiv.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.: tegninger og kortskitser.
d. 6-12 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg, Hjørring og Thisted amter.
g. Agit. komm. og opl. artikler med lokalt nyhedsstof fra hele Nordjylland.
h. Udkom mdl. nov. 41-maj 45.
j. 1941:1. årg. nr. (1), 2, 3. 1942, nr. 4, 5, (6), 7-14. 2. årg. nr. 1, 2. 1943, nr. 3-12, (13, 14). 3. årg. m. 1, 2. 1944, nr. 3-11. 4. årg. nr. 1, 2. 1945, nr. 3-6. Særnumre: 1942: 1/5, 6/10, 10/11. 1943: 23/2, 24/8, 25/8, 26/8, 28/8, (29/8, ikke udsendt), 30/8. 1944: 1/5, 26/5, 16/8, 17/9. 1945: 9/4, (4/5) og 5/5. 1946: 26/5. Desuden Land og Folk, Ålborg, Frit Danmark., Nyhedstjeneste, Nordjysk Udgave, Ålborg, s.d. fra jan. 45 sammen med de øvrige illegale bladgrupper i Ålborg. Optryk af Mogens Fog's breve til befolkningen i 3.000 eks. Duplikering af Folkeviljen, Nordjylland Udgave's to første Ålborg numre.
k. 1.00-3.000, ialt inkl. særnumre ca. 155.000 eks.
l. John Steinbeck: "Maanen er skjult". - "Bretagne, Kharhof, Lublin". - Ilja Ehrenburg: "Artikler". - Nordahl Grieg: "Digte".
m. Udgivet af D.K.P.-grupperne i Ålborg. Under folkestrejken i aug. 43 udkom bladet dagligt. Fra jan.-apr. 44 blev bladet trykt på eget trykkeri i en gård ved Hjørring. I dec. 41 arresterede dansk politi fem medarbejdere, hvoraf de to via Horserød blev deporteret til tyske koncentrationslejre, de tre andre idømtes op til 4 mdrs. fængsel. 29/4 42 arresteredes 4 mand, og der blev foretaget husttndersøgelse hos 5 andre. 25/7 42 arresteredes 1 medlem, der kom til Stutthof. 29. aug. og i nov. 42 arresteredes henholdsvis 1 og 6 mand, hvoraf de 5 blev deporteret til Stutthof, og 2 fik 6-8 mdr.s fængsel. Alle disse arrestationer ved dansk politi. I 1943 beslaglagde dansk politi under razziaer den 25/7 og i sept. md. trykkeri og papirlager. Fra okt. 43 til den 27. marts 45 foretog gestapo 10 razziacr mod bladgruppen, der medførte arrestationer af ialt 64 medarbejdere og fordelere, hvoraf 12 blev deporteret til Sachsenhausen og Neuengamme, 10 til Horserød og 28 til Frøslev. Under razziaerne blev et af trykkestederne beslaglagt og i begyndelsen af 1945 sprængte gestapo et udhus i Mølholm, hvor bladet kort tid før havde været fremstillet. Efternævnte, der har været medarbejdere ved bladet eller haft anden tilknytning dertil, satte livet til i modstandskampen: Christian Andersen, bager, f. 18/3-07, død i Neuengamme 23/12-44. Harald Hein, stenhugger, f. 13/2-98, død i Neuengamme 5/2-45. Sofus B. Madsen, murer, f. 22/6-01, død i Neuengamme 17/12-44. Paul E. Kjær Sørensen, konstruktør, f. 9/6-16, henrettet 28/8-43.
n. Arne Nielsen: "Den illegale Presse" i "Vor Vej til 5. Maj", Ålborg l945.

Folkets Kamp. (Frederikshavn.)
Blev trykt i Ålborg. Se F. K. Ålborg, tilsendt og fordelt af D.K.P.-gruppen i Frederikshavn i et oplag af 3-700 ekspl., ialt ca. 22.000. Særnumre dupl. og udsendtes i Frederikshavn hver dag under folkestrejken 22.-29. aug. 43, samt senere ved alle større begivenheder. Samme gruppe udsendte Budstikken, Frederikshavn, s.d.

Folkets Røst, Horsens.
a. Tegnet navn. Fra 2. årg. m. ill.: byens vartegn, en hest.
b. Folio, kvart og oktav.
c. Dupl. Enkelte numre ill. med påklæbede fotografier på forsiden.
d. 48 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og opland.
g. Agit., komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. 1943-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-8). 1944: 2. årg. nr. (1-5), 6, (7, 8), 9, (10), 11. 1945: 3. årg. (fejlagtigt angivet som 2. årg.) nr. 1-7, og efter kapitulationen nr. 8, der er bogtrykt. Løbesedler og opråb ved særlige lejligheder. Desuden dupl. af Land og Folk, Horsens, s.d.
k. 200-2.000, ialt ca. 25.000 eks.
l. John Steinbeck: "Månen er skjult", 120 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe, der ofte var udsat for gestaporazziaer. Disse medførte arrestation og deportation til tyske koncentrationslejre for mange af gruppens medlemmer. Det lykkedes dog at gennemføre udgivelsen næsten hver måned gennem hele besættelsestiden.

Folkets Røst. Vi kalder til Samling. (Kalundborg.)
a. Navnet er pådet første nummer stemplet med rødt, derefter tegnet.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-12 sider.
e. Kalundborg.
f. Holbæk amt samt byerne Gørlev Sj., Slagelse og Holbæk.
g. Opl. agit. komm. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. aug. 43 til maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-5), 1944, nr. (6-10), (2. årg.), nr. 11, (12, 13, 14) 1945, nr. (15, 16), 17, (18), 19. Særnumre: 1943, dec. 1944: 18/9. - Land og Folk, Kalundborgudgave.
k. 200-1500, ialt ca. 22.000 eks.
m. Udgivet af D. K. P., Kalundborg.

Folkets Røst (Kolding.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Kolding.
f. Kolding og omegn.
g. Komm. art. og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. apr./maj 43.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2.).
k. 500, ialt 1.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P., Kolding, efter standsning på grund af tekniske vanskeligheder fortsætter bladet som Budstikken for Kolding og Omegn, s.d.

Folkets Røst. Udgivet af D. K. P. København.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Duplikeret, m. ill.
d. 8-10 sider.
e. København.
f. København og omegn.
g. Agit. komm. oplysende artikler med dansk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juli-okt. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3. Særnr. 18/10.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste hovedsagelig med danske nyheder udgivet af D.K.P. Bladet blev mangfoldiggjort af flere københavnske D.K.P.-grupper og udsendt i et meget stort oplag. Bladet fortsættes som Land og Folks Københavns udgave, s.d.

Folkets Røst (København, Nørrebro.)
a. Tegnetnavn.
b. Kvart.
c. Dupl. og ill.
d. 8 og 10 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Se Land og Folk.
h. Udkom mdl. juli 43-okt. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3. Særnr. 18/10 43.
k. 4000 pr. nr.
l. Lokalblad for Kbhvn. udgivet af en D.K.P.-gruppe, der tillige udsendte Land og Folk lKbhvn. Nørrebro), s.d.

Folkets Røst (1941 - København, Rødovre.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. Rødovre og Valby.
g. Agit. komm. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom aug. 41.
j. 1941: 1. årg. nr. (1).
k. 200 eks.
m. Bladet, der blev udgivet af en D. K. P.-gruppe, udkom kun med et nummer, hvorefter udgiverne kom ind i andre D. K. P.-bladgrupper.

Folkets Røst (København, Åsterbro.)
a. Tegnet navn. Dupl., m. ill. Nr. 1 juli 43 og alle flg. nr. Oplag 12000/3000 pr. nr. Eksemplarer af bladet findes ikke. Dupl. efter tilsendt ms. fra hovedredaktionen af D. K. P.-gruppen på Åsterbro. Kbhvn. Fortsætter som Nyhedstjenesten, (Kbhvn., Åsterbro), s.d.

Folkets Røst (Vejle.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-8 sider.
e. Vejle.
f. Vejle og omegn.
g. Komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. juli 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-4), 5, 6, 1944: nr. 7, (8), 9, 9a, 10-15. 1945: 16-19 og efter kap. nr. 20. Særnumre og løbesedler: 1943: 15/12. 1944: 2/2, 18/8, 19/8, 20/8. 19/9, 20/9. 1945: 10/3, 7/4, 4/5, 5/5. Desuden dupl. af Land og Folk, Ugens Nyt, Ungdommens Røst, Vejle, Ny Tid, Fredericia, samt nogle numre af F.D.s Nyhedstjeneste, Vejle, og The man in the Street, s.d.
k. 500-4.000, ialt inkl. oplag af særnumre 85.000 eks.
m. Bladet, der blev udgivet af D. K. P.-grupperne i Vejle, er en fortsættelse af For Frihed. Vejle, s.d. Nogle af gruppedeltagerne blev arresteret af dansk politi for illegal bladvirksomhed. Fra aug. 43-maj 45 var bladgruppen genstand for en række gestaporazziaer, hvorunder mange af gruppens medlemmer blev arresteret og senere deporteret til tyske koncentrationslejre. I en del af perioden forsynedes hele Sydjylland med illegale blade fra denne gruppe i Vejle, indtil gestapo i jan. 45 stormede trykkeriet og arresterede bladets tekniske medarbejdere. Bladet udkom dog allerede i februar igen og derefter regelmæssigt hver måned til kap.
n. Jørgen Munch Christensen: "Undergrunden i Vejle". "Danske Lægememoirer", samlet og udgivet af Anker Aggebo. 1946, bind 5, side 11-28.

Folkeviljen. For Fred og Frihed. (Randers.) (Hovedbladet.)
a. Navn m. ill.: En mand med en rød stormfane, dels udført i linoleumstryk, dels tegnet.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. Randers.
f. Randers, Hobro. Ålborg og Århus.
g. Agit. komm., opl. artikler med nyhedsstof fra hele landet. Redaktionen benyttede bl.a. meddelelserne fra A.I.C. (Arbejderbevægelsens Informations Central).
h. Udkom mdl. okt./novbr. 43 og jan. 44-juni 45.
j. Af de i Randers udkomne numre har K.B.: 1945, nr. 21 og nr. 22, der udkom efter kap.
k. 500-6.000, alt 70.000 eks.
m. Udgivet af socialdemokratiske kredse. Nr. 1-2 udkom i Randers, nr. 3-18 i Ålborg, og nr. 19-20 samt efter kap. nr. 21, 22 i Århus. Randersgruppen blev efter udgivelsen af de to første numre udsat for gestaporazzia. Hovedredaktion og fremstilling af bladet flyttedes til Ålborg. I byerne Århus, Odense, Kolding, Esbjerg, Fredericia, Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Skive, Viborg, Hobro, Ars, Nibe, Nørresundby, Hjørring og Frederikshavn oprettedes grupper, der dels fordelte, dels duplikerede bladet. Enkelte steder udgav grupperne tillige lokale nyhedstjenester. Da Ålborggruppen omkring nytår 45 tilsluttede sig Dansk Presse, flyttedes hovedredaktionen til Århus, hvorfra bladet udkom indtil kap. Under ovennævnte samt andre følgende gestaporazziaer blev flere gruppemedlemmer arresteret og deporteret til tyske koncentrationslejre, mens andre reddede sig ved flagt til Sverige eller måtte gå under jorden. Folkeviljen havde foruden modstandskampen også et politisk mål: Arbejderklassens enhed ved en forening af de to arbejderpartier, det socialdemokratiske og det kommunistiske parti.

Folkeviljen. For Frihed og Fred. (Århus.)
a. Tegnet navn m. ill.: Mand med banner. Nr. 16 og 17 trykt med rød farve. Maskinskrevet motto.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. Århus.
f. Midt- og Sydjylland.
g. Agit., komm. og opl. artiklcr. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. juli 44-maj 45.
j. 1944: nr. 10-15. 1945: nr. 16-20 og efter kapitulationen nr. 21 og 22. Særnr.: 1945: 5/5. Nyhedstjeneste: se Folkeviljens Nyhedstjeneste, Århus.
k. 5000-23.000, ialt incl. særnumre 150.000 eks.
m. Udgivet af Folkeviljens gruppe i Århus. Se Folkeviljen, Randers.
n. Niels Aage Nielsen: "Den illegale Presse" i "Aarhus under Besættelsen" under redaktion af Georg Andrésen. Århus 1945.

Folkeviljen. (København.)
a. Tegnet navn m. ill.: en mand med et banner. Fra jan. 45 trykt med rødt.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 og 6 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Komm. og opl. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom mdl. okt. 44-marts 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 13 og 14. 1945: nr. 16, (17), 18. Særnr. Nr. 3, efter kapitulationen. Desuden Folkeviljens Nyhedstjeneste, Kbhvn., s.d.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet er det jyske Folkeviljen's københavnske udgave, derfor begyndt som nr. 13. Se Folkeviljen, Randers. (Et falsk, illegalt blad af samme navn blev i marts 45 udsendt i Kbhvn. af tyskerne).

Folkeviljen, Odense.
Gruppen i Odense modtog og fordelte Folkeviljen, Randers, s.d., i mindre oplag efter 29. aug. 43. Fra 1944 duplikeredes bladet i Odense efter tilsendt ms., idet man selv samlede og redigerede det lokale nyhedsstof.

Folkeviljen. (Silkeborg.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Silkeborg.
f. Silkeborg og omegn.
g. Komm. artikler samt lokale nyheder.
h. Udkom april - maj 45.
j. 1945: nr. 1, 2, og efter kap. 3.
k. 500-2500, ialt ca. 3.500 eks.
m. Lokal udgave af Folkeviljen, s.d., udgivet af gruppen i Silkeborg. Bladet blev duplikeret af bladgruppen: Det politiske ..... i Silkeborg.

Folkeviljen. For Fred og Frihed. (Skive.)
a. Tegnet skraveret navn m.ill.: en mand med et banner, motto maskinskrevet.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. Skive.
f. Skive, Åbenrå, Esbjerg, Holstebro, Silkeborg, Struer og Viborg.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra Folkeviljens hovedledelse.
h. Udkom juni 44-maj 45.
j. Af de i Skive udkomne numre af bladet haves intet eksemplar. Desuden nyhedstjeneste, se Folkeviljens Nyhedstjeneste, Skive. Løbesedler i maj 45.
k. 1200 pr. nr., ialt 17.000 eks.
m. Udgivet af Folkevilje-gruppen i Skive, se Folkeviljen, Randers.

Folkeviljen for Holstebro og Omegn.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Holstebro.
f. Holstebro og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom novbr. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. 200 eks.
m. Udgivet af D.K.P., Holstebro. Navnet Folkeviljen blev efter det første nr. opgivet og ændret til Folkets Avis, Holstebro, s.d.

Folkeviljen. Nordjyllands Udgave. (Ålborg.)
a. Tegnet navn med tegning af en mand, der bærer et banner.
b. Folio.
c. Dupl. og ill. med tegninger.
d. 4-10 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Agit. komm., opl. artikler samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. nov. 43-maj 45.
j. 1943: nr. 1, (2), 1944, nr. 3-15. 1945, nr. 16-18. Særnumre 1944: 18/8, 25/9, okt. julenr., 1945: 5/5. Desuden nyhedstjeneste: Folkeviljens Nyhedstjeneste. Nordjysk Udgave, s.d. k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af Folkevilje-gruppen i Ålborg. Se Folkeviljen, Randers.

Folkeviljen Nyhedstjeneste. (Århus.)
a. Tegnet navn m. ill.: Mand med banner.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Århus.
f. Århus og omegn.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom 3 gange mdl. efteråret 44-april 45.
j. 1944: 16/11, 13/12, 20/12. 1945: l1/1, 20/1, 10/2, 20/2, 1/3, 16/3, 27/3, 13/4, 24/4. Lejlighedsvis udsendelse af løbesedler.
k. 2.000-10.000, ialt ca. 60.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Folkeviljen, Århus. s.d.

Folkeviljens Nyhedstjeneste. (København.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Nyheder.
h. Udkom ugentligt jan./febr. 45.
j. 1945: 1. årg. 27/2, muligt flere nr.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste udgivet af bladgruppen "Folkeviljen", Kbh., s.d.

Folkeviljens Nyhedstjeneste. (Skive.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Skive.
f. Skive, Åbenrå, Esbjerg, Holstebro, Silkeborg, Struer og Viborg.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra Folkeviljens hovedledelse samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt aug. 44-maj 45.
j. Af de i Skive udkomne numre af bladet haves intet eksemplar.
k. 300 pr. nr., ialt 15.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Folkeviljen, Skive, s.d.

Folkeviljens Nyhedstjeneste. Nordjysk Udgave. (Ålborg.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt apr. 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, og som vedhæftet tillæg til hovedbladet nr. 3, 4, 5. Derefter unum.: 15/9, 25/9, 15/10, 27/10, 7/11, 10/11, 24/11, 8/12, 15/12. 1945: (7/1), 12/1, 18/1, 25/1, (6/2), 13/2, 14/3 og 17/4.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af Folkeviljen, Nordjyllands Udgave, Ålborg, s.d.

Folkeviljen. Uafhængigt Arbejderblad for Horsens.
a. Tegnet navn og med nr. 4 maskinskrevet undertitel.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Agit. komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. sept.-dec. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, (2, 3, 4), 5.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en arbejdergruppe i Horsens. Flere af gruppens medlemmer blev arresteret af gestapo, og gruppens leder, der blev deporteret til tysk koncentrationslejr, omkom i Tyskland. Gruppen tilsluttede sig senere Folkeviljen, (Randers), s.d. og fordelte landsudgaven.

Folkeviljen. Udgivet af revolutionære Sønderjyder. (Tønder.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Tønder.
f. Tønder og omegn.
g. Komm. opl. artikler og nyhedsstof fra Sønderjylland.
h. Udkom mdl. nov. 43 - jan. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. (2). 1944: nr. 3.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet blev redigeret i Tønder, men duplikeret af bladgruppen Folkeviljen, Horsens, s.d.

Folk og Frihed.
a. Trykt, i beg. kliche, senere alm. tryk.
b. Kvart.
e. Dupl. og trykt. Af enkelte numre blev lavet kliche, hvorefter bladet også blev trykt i Århus.
d. 6 og 8 sider.
e. Kbhvn.
f. Hele landet.
g. Kronikker og tidsskriftartikler.
h. Udkom hver 14. dag nov. 43-4ec. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2. 1944: 2. årg. nr. 3-23. 1945: nr. 24 til 28, legal: nr. 29-35. Særnr. kaldet "Nyhedstjeneste": 1944: 3/7 og 20/9. Løbesedler: 1944: 29.:8. 1945: april. Tysk udgave af bladet: Volk und Freiheit. Nr. 3 i hovedrækken er identisk med det særnr., der indeholder Kai Munks sidste prædiken, nr. 6 identisk med det særnr., der indeholder "Kirken og Retten i den aktuelle Situation". Nr. 9 og nr. 15 (der ved en fejltagelse er angivet som nr. 16) er identisk med de to landbonumre. Nr. 22 er forsynet med betegnelsen "Jyllandsudgave".
k. 3.000-20.000, et enkelt 40.000, ialt ca. 500.000 eks.
l. Den illegale bog: "Der brænder en Ild".
m. Bladet, der som motto havde Martin Luthers ord: "Det er hverken rådeligt eller ufarligt at handle mod samvittigheden", blev udgivet af en kreds af unge mennesker. Det var især indrepolitiske forhold og problemer, som opstod som følge af besættelsen, der blev taget stilling til. Særligt må fremhæves nr. 3, der indeholdt Kaj Munks sidste prædiken, nr. 6: "Kirken og Retten", skrevet af en kreds af præster, og nr. 9 og 15, der omhandler landboernes stilling under esættelsen. Bladets artikler eller kronikker blev ofte til på bestilling hos forfattere og digtere. Af bladgruppens medlemmer arresteredes to redaktører 5/12 44, som forblev indespærrede indtil befrielsen. I tilknytning til gruppen stod Erik Klindt, der omkom i Neuengamme og Eric Crone skudt i Ryvangen d. 27/2 45. Endvidere omkom kontreadmiral Carl Hammerich, der ligeledes var blevet arresteret af tyskerne 5/12 44, ved bombardementet af Shellhuset 21/3 45.
n. Folk og Frihed, nr. 35. - Frit Danmarks Hvidbog. 1946. Bind II, side 315 ff.

For de gamle, der faldt, er der nye overalt. ..
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. Uldum.
f. Uldum.
g. Agit. artikler.
h. Udkomm mdl. sept./okt. 44 ogjan./april 45.
j. 1944. 1. årg. nr. (1, 2). 1945, nr. (3), 4, 5, 6.
k. 500, ialt 3.000 eks.
m. Bladet, der ikke udkom i nov./dec. 44, blev redigeret, fremstillet og uddelt af en enkelt mand.

For Fremtid og Frihed.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Svinninge.
f. Svinninge og omegn.
g. Komm. artikler med nyhedsstof fra hele landet.
h. Udkom ugentlig febr.-maj 45.
j. 1945: Angivet som 2. årg. nr. (1-15), 16-18.
k. 300, ialt 5.000 eks. Bladgruppen var tilsluttet organisationen D.S.O. Budstikken, (Roskilde), s.d.

For Frihed. D. K. P. Vejle.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Vejle.
f. Vejle og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. efteråret 42.
j. 1942: 1. årg. nr. (1), 2, evt. få nr. til.
k. Ikke oplyst.
m. Lokalt nyhedsblad udgivet af D.K.P.,Vejle. Ophørt efter få numre, senere fortsat som Folkets Røst, Vejle, s.d.

Foto-Revy. De forenede nationers kamp i billeder.
a. Klichetrykt navn i rød farve, m. ill.: det amerk. flyvevåben, en femtakket hvid stjerne i en blå cirkel.
b. Folio.
c. Trykt på krideret papir.
d. 24 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Oplysende nyhedsstof fra U.S.A.s krigsførelse i form af billeder med tekst.
h. Udkom mdl. juli 44-marts 45.
j. 1944: 1. årg. (1. bind) nr. 1-6. 1945: nr. 7, 8.
k. 4.000, ialt ca. 32.000.
m. Billedblad, udgivet af gruppen, som udgav Nyheder fra Storbritannien, s.d. Gruppen modtog stoffet til bladet fra det af O.W.I. (Office of War Information) i Washington udgivne Photo-Revue. Til de første 6 numre anvendtes bl.a. plastic-klicheer, som blev sendt fra Washington til Stockholm med kurerflyver, fra Stockholm overført hertil med de illegale ruter. Til nr. 7 og 8 anvendtes auto-klicheer fremstillet i København. Bladet financieredes af O.W.I. Bladet bragte ill. både af kamphandlinger og fra det civile liv i de allierede lande. Foto-Revy's opgave var at bringe verdensnyhederne i billeder indtil en fri dansk presse selv kunne overtage opgaven. Bladet ophørte at udkomme i marts 45, fordi trykkeriet blev stormet af gestapo. 2 medarbejdere blev arresteret og bogtrykkeren måtte flygte til Sverige. Bladet var enestående smukt udført.

Fra Frihedskampens Venner. (Beder v. Århus.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Beder.
f. Udsendt til landbokredse hovedsagelig på Århusegnen.
g. Alm. dansk nyhedsstof med kommenterende artikler.
h. Udkom lejlighedsvis jan. 42 - okt. 43 og maj/juni 44 - maj 45.
f. Ialt 21 numre, hvoraf intet er bevaret. Desuden plakater til advarsel mod værnemageri og breve med opfordringer til danske arbejdere ved værnemagten om atophøre med dette arbejde.
k. 200-3.000, ialt ca. 35.000 eks.
m. Bladet udkom ikke i vinteren 1943/44 og derefter udkom det meget uregelmæssigt på grund af, at to medarbejdere var blevet arresteret af gestapo, mens redaktøren måtte gå under jorden. I denne periode udsendtes bladet fra Århus, København og Odder.

Fredericia-Posten.
Lokalt nyhedsblad udkom mdl. sept. 44-apr. 45, ialt 6 gange i et oplag på 500 eks. Gruppen, der udgav bladet, dannedes kort tid efter. at F.D.s Fredericiagruppe i jani 44 var blevet revet op af gestapo. Eksemplarer af bladet haves ikke. Nærmere oplysninger om bladet er ikke indgået.

Frederikshavnerkureren. Udgivet af unge danske.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl. og ill.
d. 2-4 sider.
e. Frederikshavn.
f. Frederikshavn.
g. Komm. og opl. artikler, sabotagenyt og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange mdl. juni 44-jan. 45 og ugentlig febr. til maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, (2, 3), 4, 5, 6, (7, 8), 9-14. 1945: nr. 15-21, derefter som F.D.s Nyhedstjeneste, Frederikshavn (s.d.): nr. (33). 34, 35 og efter kapitulationen nr. 36.
k. 300-800, ialt 16.000 eks.
m. Bladet udkom regelmæssigt i hele perioden. Med nr. 21 ophørte bladet som selvstændigt blad og en lokal nyhedstjeneste blev udgivet i samarbejde med Folkets Kamp og Frit Danmark, Frederikshavn, s.d.

Frederikssund Kureren.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Frederikssund.
f. Frederikssund og omegn.
g. Dansk nyhedsstof hovedsageligt fra Information og D. S. O. Budstikken, Roskilde, og lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt okt.-dec. 44 og mdl. jan.-april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2-8. 1945, nr. 9-12, (13, 14), 15, 16 og efter kap. et trykt fredsnummer. Særnummer 1945: 4/5.
k. 1200 - ialt 30.000 eks.
m. Bladet blev udgivet af en D. S. O.-gruppe i Frederikssund.
n. "Frederikssund Kureren, Freds-Nummer".

Freies Österreich.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Kbhvn.
f. Omdelt til østrigske soldater i værnemagten.
g. Agit. og komm. artikler på tysk sprog.
h. Udkom ugentlig apr./maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1, 2, 3, 4), 5, (6), 7.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af deserterede østrigske soldater, der var. gået under jorden i Danmark, i samarbejde med danske modstandsfolk. Bladet opfordrede østrigerne i Danmark tiI at sabotere værnemagtens ordret, tilslutte sig den østrigske "Freiheitsfront" i Danmark eller den danske modstandsbevægelse.

Fremad.
a. Navnet stemplet med rødt.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6 og 8 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Agit. og opl. artikler og nyheder.
h. Udkom mdl. jan.-maj 43.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2), 3. 4, 5.
k. Ikke oplyst.
m. De første numre har som motto: "Sabotage sparer danske menneskeliv."

Frem-Bondemand. (Ribe.)
a. Maskinskrevet ogtegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Ribe.
f. Ribe opland og flere sønderjyske sogne.
g. Agit. komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. maj-sept. 44. 1944: 1. årg. nr. (1), 2, (3), 4.
k. 500-1.000, ialt 3.500 eks.
m. Med udgivelsen af blad nr. 4 ophørte bladet at udkomme, fordi bladgruppen gik over til at udsende Studenternes Efterretningstjeneste, (Sydvestjylland), Ribe, s.d.

Fri dansk Presses sorte Bog.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Afsløring af unationale elementer og kortfattede nyheder.
h. Udkom ugentligt sept.-nov. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. (2, 2, 3, 4, 5, 6), 7.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Frihed. Socialistisk tidsskrift.
a. Tegnet navn, med ill.: en jordklode omviklet af lænker og et lyn, der sønderbryder lænkerne.
b. Folio.
c. Duplikeret, m. ill.
d. 8 og 18 sider.
e. København.
f. Personlig omdeling i København og sendt pr. post til kontakter i enkelte provinsbyer.
g. Opl. og komm. artikler samt nyhedsstof.
h. Mdl. febr.-sept. 1942.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4 samt en række flyveblade.
k. 300-500, ialt 1400 eks. Flyvebladene 200-800, ialt ca. 5.000 eks.
m. Udgivet af gruppen: "Revolutionære Socialister", der tidligere udgav Arbejderpolitik, s.d. Bladet bragte artikler om de taktiske og strategiske problemer, som situationen rejste for den uafhængige socialisme (IV Internationale). Under titlen "Den europæiske nyordnings bilants" udsendtes månedligt et flyveblad. Lejlighedsvis udsendtes under mærket "Arbejderen" en række flyveblade, der berettede om forholdene under tysk styre, undtagelsestilstanden i Norge, etc. Bladet ophørte at udkomme på grund af meningsforskelligheder inden for bladgruppen, men fortsatte senere under navnet: Klassekamp, s.d.

Frihed.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. København.
f. København.
g. Komm. og opl. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom hver 14. dag nov. 43-juni 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2. 1944: 2. årg. nr. (1), 2, 3a, 3b, 4. Løbesedler: jan. 44 (om Kaj Munk) og juni 44 (om folkestrejken). 1. årg. nr. 2 findes i 2 udgaver.
k. Ikke oplyst.
l. Diagram af rammeantennen. Medudgiver af Erik Ring: "Hitler beskytter Danmark" i uddrag.
m. Nærmere oplysninger om bladet er ikke indgået.

Friheden. (Frederikshavn.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6-10 sider.
e. Frederikshavn.
f. Frederikshavn, Hjørring og Skagen.
g. Komm. og opl. artikler. Dansk nyhedsstof med nyheder fra hele landsdelen.
h. Udkom mdl. juni-aug. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. (1), 2, 3 og antagelig flere numre.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Friheden. Proletarer i alle lande, foren jer.
a. Bladhovedet på det første nr. er udført i linoleumstryk. Under navnet hammer og segl. Det følgende nr. har tegnet navn.
b. Oktav.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. København.
g. Opl. og komm. artikler samt krigsnyt.
h. Mdl. dec. 41-jan. 42.
j. 1941: 1. årg. nr. 1. 1942: nr. 2.
k. 200, ialt 400 eks.
m. Udg. af en D. K. P.-gruppe.

Frihedsfronten. Udgivet af "Dannevirke".
a. Trykt navn.
b. Oktav og kvart.
c. Trykt, m. ill.
d. 4 sider.
c. København.
f. København.
g. Opl. komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. om md. okt. 43-jan. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2, 3, 4), 5. 1944: nr. 6.
k. Ikke oplyst.9 m. Bladet omhandler hovedsagelig gestapo's terror her i landet.

Frihedskampen.
a. Maskinskrevet og tegnet navn. Maskinskrevet motto: "Den første pligt er at tjene sit fædreland.".
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Komm. artikler og dansk nyhedsstol.
h. Udkom mdl. foråret 44.
j. 1944: Marts og april.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Frihedskæmperen.
a. Tegnet navn, med ill.: et dannebrogsflag.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider. e. og f. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået. Der kendes kun et nr., dat. d. 20/8 44, indeholdende Frihedsrådets proklamation "Befrielsens Dag er nær", efterfulgt af en bemærkning om. at F. fortsat vil bringe Frihedsrådets særlige meddelelser. Nogen fortsættelse vides ikke at være kommet. Ifølge en oplysning skal F. være dupl. i 500 eks. og udsendt over hele landet efter adresser fra telefonbogen. En løbeseddel fra folkestrejken juni 44 med meddelelse fra Frihedsrådet er ligeledes undertegnet Frihedskæmperen.

Frihedsposten.
a. Tegnet og trykt navn i flere farver.
b. Kvart.
c. Nr. 1-3 hektograferet, derefter dupl., m. ill.
d. 4-6 sider.
e. Skjern.
f. Vest- og Midtjylland.
g. Opl. komm. artikler med nyhedsstof bl. a. fra Information.
h. Udkom mdl. juli 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-6. 1944. nr. 7-12. 2. årg. nr. 1-6. 1945, nr. 7-10 og efter kap. nr. 11. Særnummer: "Befrielsens Dag er nær" udsendtes med 2 årg. nr. 2.
k. l102-600, ialt 33.000 eks.
l. T. W.Lawson: "30 sekunder over Tokio" i 500 eks. tr. De fleste gruppemedlemmer var gymnasiaster og lærlinge. Den ældste var 22 år, redaktøren var 17 og den yngste 15 år. De dannede desuden en aktiv sabotagegruppe.
n. "Aarbogen for Skjern og omegn" 1945.

Frihedsstøtten.
a. Tegnet navn med motto: "Kæmp mod nazismen - Kæmp for Danmarks frihed", samt verset: "Længe nok den danske mand....." (af H. Pontoppidan: "Der er kommet forårsbud").
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4-6 s.
e. København.
f. Hele landet.
g. Opl. komm. art. samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. novbr. 41-juni 42.
j. 1941: 1. årg. nr. (1, 2.) - 1942: 2. årg. nr. (1, 2, 3, 4, 5, 6).
k. 300-600, ialt ca. 4.000 eks.
m. Bladet fortsatte som Dansk Månedspost fra febr. 43, s.d.

Frihedsstøtten. (Næstved.)
a. Maskinskrevet nav.n.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Næstved.
f. Sydsjælland.
g. Uddrag af F.D.s Nyhedstjeneste og andre illeg. blade samt lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. nov. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2. 1945, nr. 3-8, (9), 10-13. Flyveblad: 1945: udat. Desuden Frontbericht der Alliertete, s.d.
k. 400, ialt 5.000 eks.
m. Udgivet af F.D.gruppen i Næstved.

Fri jysk Tidende. Budstikken. (Ålborg.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-8 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland, især Ålborg, Hirtshals og Hjørring samt Viborg.
g. Opl. komm. artikler, uddrag af den fri presse og nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt nov. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, (2, 3,) 4, 5. 1945: 2. årg. nr. 1, 2 (3-10), 11. Løbesedler ved særlige lejligheder, bl.a. på kapitulationsdagen.
k. 2500 pr. nr., ialt 50.000 eks.
l. Optryk af illegale bøger.
m. Bladhovedet blev trykt på egen fluesmækker. Bladet var en fortsættelse af Budstikken. Frit jysk Tidende. (Ålborg), s.d. og af Budstikkens Efterretningstjeneste, (Ålborg) s.d. Den ugentlige nyhedstjeneste ophører i jan. 45 til fordel for F. D.s Nyhedstjeneste, Aalborg, s.d., der fra denne dato udgives som fælles nyhedstjeneste af alle de illegale bladgrupper i Ålborg.
n. Arne Nielsen: "Den illegale Presse" i: "Vor Vei til 5. Maj", Ålborg 1945.

Fri Nyhedstjeneste.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Opl. art. og nyhedsstof.
h. April 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-3.
k. 2-3000, ialt 8000.
m. Bladet blev redigeret og fremstillet af to unge mennesker, den ene gymnasiast.

Fri Presse.
a. Nr. 1-6 og 8 stemplet, nr. 7, 9 og flg. numre trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og fra 2. årg. nr. 4 klichetrykt. Rigt ill.
d. Dupl. 10 sider, og trykt 4 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Komm. og agit. artikler ved egne medarbejdere, opl. artikler fra svenske, engelske og amerikanske aviser og tidsskrifter, nyhedsstof fra egne kilder og meddelere og fra Information.
h. Udkom mdl. fra maj 43 -jan. 44, 2 g. om md. fra febr. 44 - maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-8. 1944: nr. 9-12. 2. årg. nr. 1-10, 12-16. 1945: 3. årg. nr. 1-8. Særnumre: 1943: 12/7. 1944: 29/8, 16/9. Løbesedler med opråb og meddelelser fra Danmarks frihedsråd. Fra jan. 45 udsendtes Fri Presse, Kronik-Tillæg, s.d.
k. 1.000-52.000, ialt 1.1 mill. eks.
l. Herm. Rauschning: "Samtaler med Hitler". Eyv. Johnsson: "Uddrag af Krilon" og "Rejsen til Norge". I samarbejde med "1944" er udgivet: "Tre artikler af professor Axel W. Persson om den græske krise", (se 3. årg. nr. 8).
m. Bladet blev udgivet af politisk uafhængige modstandsfolk, og som redaktionel rådgiver medvirkede et medlem af Danmarks frihedsråd. Med 1. årg. nr. 9 er der indledt samarbejde med bladguppen "29. aug." og bladet udkommer trykt. Med nr. 12 er de to redaktioner blevet sammensluttet, og bladet "29. Attg." ophører at udkomme. I maj 44 var bladet ude for gestaporazzia på trykkeriet, hvor 52.000 eks. blev beslaglagt af gestapo. Juninummeret måtte derfor udsendes duplikeret, men allerede det følgende nummer kunne påny udsendes trykt, og bladet udkom herefter regelmæssig: hver 14. dag indtil kap. Foruden ovennævnte razzia var gruppen flere gange genstand for gestapos efterstræbelser, der. havde til følge, at flere medarbejdere blev arresteret, mens andre måtte gå under jorden i foråret 44. 3 medarbejdere satte livet til, maskinarbejder Preben Larsen blev i maj 44 arresteret og deporteret til Tyskland via Horserød og Fröslev tii Neuengamme, hvor han under udkommando døde 22/11 44. Ingeniør Carl Alfred Nielsen, der var medstifter af bladet, dræbtes 27/1 45 af tyskerne i en villa i Hvidovre. Redaktionssekretær Viggo Wedel-Brandt arresteredes på et af trykkerierne, deporteredes og døde i tysk koncentrationslejr.
n. Fri Presse. 3. årg. nr. 1. "Frit Danmarks Hvidbog". 1946. Bind II, side 320 ff.

Fri Presse, Kronik-Tillæg.
a. Samme bladhoved som hovednummeret, men med navnet trykt i rødt.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 og 8 s.
e. København.
f. Hele landet.
g. Udenrigspolitisk orientering.
h. Udkom mdl. jan. 45-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 1 (2. oplag), 2, 3, (4, 5,) 6, 7.
k. 3.000 - ialt ca. 20.000 eks.
m. Bladet blev udgivet af Fri Presse og 29. Aug. og udsendtes som tillæg til Fri Presse s.d. Hvert nummer omhandlede et enkelt emne og artiklerne blev taget fra svenske, engelske og amerikanske aviser og tidsskrifter.

Frisk Mod. Nordens Frihed. Sønderjydsk Udgave (Als.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-6 sider.
e. Als.
f. Sønderjylland.
g. Komm. artikler, alm. dansk og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juli 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. 2, 3, 4 (5) 6, (7, 8).
k. 300-25.000, ialt 28.000.
m. Efter udsendelse af de første 3 numre indledte redaktionen samarbejde med Nordens Frihed, s.d. og med blad nr. 4 forandres navnet til Nordens Frihed, Sønderjydsk Udgave, Frisk Mod.

Frit Danmark. Udgivet af en Kreds af Danske. (Hovedbladet.)
a. Tegnet navn med maskinskrevet undertitel. Med nr. 3 tillige trykt navn.
b. Folio, kvart og oktav.
c. Nr. 1 og 2 dupl., de følgende nnmre duplikerede og trykt i mange udgaver.
d. 10-12 sider.
e. København.
f. Duplikeret eller trykt efter hovedledelsens manuskript af F.D.-grupperne over hele landet.
g. Agit. komm. opl. artikler med nyhedsstof.
h. Udkom mdl. april 42-april 45 og derefter legalt.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-9. 1943, nr. 10, 11. 2. årg. nr. 1-9. 1944, nr. 10-12. 3. årg. nr. 1-8. 1945, nr. 9-11. 4. årg. nr. 1. Særnumre 1943: Marts. 1944: Februar. Desuden nyhedstjeneste: Frit Danmarks Nyhedstjeneste og Frit Danmark, Nylteder og Komrnentarer, s.d.
k. 10.000-145.000, ialt 2.5 mill. eks.
l. Se afsnittet illegale bøger.
m. Bladets første nummer udkom den 9. april 1942 på 2 årsdagen for besættelsen og blev udgivet på initiativ af en kreds af danske med stærkt afvigende politiske synspunkter, men forenede i kampen for et frit Danmark. Mens de to første numre udkom duplikerede, lykkedes det allerede at få udsendt et trykt oplag af nr. 3. Samtidig organiserede bladets hovedledelse en mængde grupper ud over landet, der dels duplikerede, dels trykte bladet. Oplaget steg måned for måned og i nov. 44 omfattede Frit Danmark 15-20 faggrupper i København og fra 80-100 lokalgrupper i provinsen, der tilsammen udsendte landsudgaven i 114.000 eks. Tilslutningen til Frit Danmrk øgedes og ved besættelsens ophør udkom bladet i 145.000 eks. Iøvrigt blev bladet dupliketet eller trykt af mange andre bladgrupper, således fremstillede D.K.P.-grupperne et meget stort oplag af bladet såvel i København som i provinsbyerne. Enkelte numre blev trykt på legale bogtrykkerier, men hovedparten af oplagene blev. dog fremstillet på egne illegale trykkerier, der var oprettet såvel i København som i provinsen. Fra august 43 udsendtes tillige Frit Danmarks Nyhedstjeneste, s.d., der udkom regelmæssigt hver uge indtil febr. 45, da navnet ændredes til Frit Danmark. Nyheder og Kommentarer, der udkom 2 g. mdl. indtil kap. Medens hovedbladet som regel udsendtes uændret af grupperne, anvendtes ofte F.D.s Nyhedstjeneste tillige som lokalt nyhedsblad for det område, hvori det blev fremstillet. Dog udgav de fleste F.D.-grupper desuden et lokalblad med selvstændigt navn. Der udkom ialt 35 hovednumre og to særnumre, et om valget i 43 og et om de danske arbejderes forhold i Tyskland. Desuden udsendtes mange illegale bøger og pjecer, plakater og billedhefter samt Danmarks Frihedssang. I nov./dec. 42 arresterede dansk politi 5 mdl. af hovedredaktionen, og senere var F.D.-grupperne ude for talrige gestaporazziaer, der dog ikke fik nogen indflydelse på udsendelse af bladet, der udkom regelmæssigt under hele besættelsestiden.
n. "Frit Danmarks Hvidbog", 1945, side 284 ff. "Det illegale Frit Danmark 1942-1945," København 1946.

Frit Danmark. (Århus).
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og med 2. årg. nr. 4 trykt.
d. 10-12 sider.
e. Århus.
f. Midt- og Nordjylland.
g. Manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom mdl. april 42-nov. 44.
j. 1942: 1. årg. nr. (1-7), 8, 9. 1943: nr. (10, 11), 2. årg. nr. 1-3, (4-9). 1944: nr. (10-12). 3. årg. nr. (1-8). Særnumre og opråb udsendt lejlighedsvis bl. a.: 1942: aug.: Frit Danmarks jydske Talerør, s.d. 1943: 26/8, (29/8 4/9). 1944: (29/8 4/9, 1/1l) 1945: (4:9). Desuden Nyhedstjenester: Aarhus Nyt og Budstikken og Frit Danmarks Nyhedstjeneste, s.d. Endvidere dupl. af numre af Den tredie Front, Horsens, De danske Studenter, Århus, Deutsche Nachrichten og Plovfuren. Udgivelse af flyvebladet Du danske Bonde, Frihedsrådets meddelelser og materialer om forholdene under besættelsen.
k. 2.000-10.000, ialt 275.000 eks.
l. J. L. Hambro: "Jeg så, hvad der skete i Norge". Fortegnelse over nazister, værnemagere, stikkere og kollaboratører.
m. Udgivet af Frit Danmarks århusgruppe. Gruppen, der havde selvstændig redaktion af Frit Danmark, optog i juli 43 blad- gruppen Budstikkert. Fra aug. 43 udgives Bttds.tikken som lokal nyhedstjeneste og senere ændres bladet til at omfatte 2 sider århusnyt og 2 sider med Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Bladgruppen var gang på gang udsat for gestaporazziaer, der medførte arrestationer og deportationer af gruppens medlemmer. Bladet standsedes i kortere perioder indtil gruppen var reorganiseret. Af bladets medarbejdere og redaktører blev flere arresteret. 5 kom i tysk koncentrationslejr, 1 til Frøslev, 2 satte livet til, nemlig Georg Mørk Christiansen, født d, 14/9 21, henrettet 2/12 43, og Viggo Hansen, født 3/2 01, død i tysk koncentrationslejr 28/11 44.
n. Niels Aage Nielsen: "Den illegale presse" i "Århus under Besættelsen". redigeret af Georg Andrésen. Århus 1945.

Frit Danmark, Esbjerg.
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8-10 sider.
e. Esbjerg.
f. Sydvestjylland og Sønderjylland.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom juni 42-april 45.
j. Se Frit Danmark. Af Esbjergudgaven har K.B.: 1944: 2. årg. nr. 10. 3. årg. nr. 1, 3.
k. 300-2.300, ialt ca. 30.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen, der også udgav Frit Danmark, Sydvestjylland, s.d.

Frit Danmark. (Fakse.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. Fakse.
f. Åstsjælland.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra hovedledelsen.
h. Udkom febr. 44 - apr. 45.
j. 1944: 2. årg. nr. (11, 12.) 3. årg. nr. (1-8.) 1945, nr. (9-11.) 4. årg. nr. (1). Desuden Frit Danmarks Nyhedstjeneste og Studenternes Efterretningstjeneste, Fakse, s.d.
k. 50-500, ialt 3.000 eks.
m. Bladgruppen var tilsluttet D.S.O. og Frit Danmark.

Frit Danmark. (Fjerritslev.)
Lejlighedsvis udgivelse af Frit Danmark efter tilsendt manuskript, ialt ca. 300 eks. Gruppen fik senere tilsendt F.D. fra Ålborg.

Frit Danmark. (Fredericia.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Dupl. folio, trykt oktav.
c. Dupl. og 2. årg. nr. 2-5 trykt på et bogtrykkeri i Middelfart.
d. 10-12 sider.
e. Fredericia.
f. Dupl. udsendt til Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Trykt udg. til Fyn og Sydjylland.
g. Efter manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom marts 43 - juni 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 11. 2. årg. nr. 1-9. 1944, nr. 10-12. 3. årg. nr. 1-3.
k. Dupl. 600-1200, trykt 8.000-12.000, ialt 53.000 eks. tr. Udgivet af Frit Danmarks Fredericiagruppe, der tillige udgav Frit Danmark. Sydjylland, s.d. Gruppen, der blev udsat for flere gestaporazziaer, blev revet op i juni 44. En ny gruppe dannedes, der udgav Fredericia-Posten, s.d. Lederen af den første F.D.-gruppe, cand. mag. Kaj Snedker Rasmussen, f. 9/5 08, der måtte gå under jorden, blev arresteret i Vejle, deporteret til tysk koncentrationslejr, hvor han afgik ved døden 13/12 44.

Frit Danmark, Frederikshavn.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. Frederikshavn.
f. Frederikshavn og omegn.
g. Artikler fra F.D.s hovedredaktion samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange mdl. marts 43-foråret 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 11a, 11b, 12 og 2. årg. nr. 1, (2-9). 1944: nr. 10, (11). Desuden F.D.s Nyhedstjeneste, Frederikshavn, s.d. Lejlighedsvis udgivelse af særnumre og løbesedler.
k. Ikke oplvst.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Frederikshavn. 1944/45 fordeltes landsudgaven, der blev fremstillet i Ålborg og Århus.

Frit Danmark. (Hillerød.)
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Kvatt og folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. Hillerød.
f. Hillerød, Helsinge, Fredensborg og Slangerup.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra hovedledelsen.
h. Udkom mdl. dec. 43 - nov. 44 og dec. 44 - maj 45.
j. 1943: 2. årg. nr. 9. 1944, nr. 10-12. 3. årg. nr. 1-7. 1945, nr. 9-11. 4. årg. nr. 1. Desuden F.D.s Nyltedstjeneste og Ploven, Hillerød, s.d.
k. 300-500, ialt 7.200 eks.
l. "Frihedskrigen". - "Norske Digte fra Tiden efter 9. april 1940".
m. På grund af de store gestaporazziaer i Hillerød i nov. 44 udkom bladet ikke i en månedstid, og det blev derefter fremstillet i Fredensborg indtil kap.

Frit Danmark. (København) (F. D.s arkitektgruppe.)
a. Maskinskr. navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 8-12 s.
e. København.
f. Udsendt eller uddelt til arkitekter, bygningsinspektører, ingeniører o.a. i København og provinsen.
g. Manuskript fra F.D.s hovedledelse, kun sjældent stof derudover.
h. Udkom okt. 42-maj 45.
j. Som F.D. i samme tidsrum, desuden F. D.s Nyhedstjeneste (Arkitektgruppen) s. d., løbesedler til valget i 43 og ved folkestrejker, etc.
k. 200-2.000, ialt 35-40.000 eks. Særnumre: 500-2.000 pr. nr.
m. F.D.s Arkitektgruppe organiseredes opr. i tilknytning til "Ringen", men optog direkte forbindelse med F.D. i sommeren 42. Samarbejdet med "Ringen" fortsatte dog i nogen tid, og var i kortere perioder "De frie Danske" behjælpelig med udsendelse af nogle numre. Endvidere havde gruppen forbindelse med F.D.s lægegruppe og De danske Studenter, for hvilke der blev udsendt nogle særnumre. Enkelte medlemmer blev i anden anledning arresteret og interneret i Fröslev indtil befrielsen.

Frit Danmark. (København) (F. D.'s H. & K. gruppe.)
a. Maskinskrevet, tegnet og trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom mdl. juli 42-apr. 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 4-9. 1943, nr. 10, 11. 2. årg. nr. 1-9. 1944, nr. 10-12. 3. årg. nr. 1-8. 1945, nr. 9-11. 4. årg. nr. 1. Desuden særnumre og løbesedler, bl.a. opråb til de handlende, krigskort m.m.
k. 10.000 pr. nr., ialt 300.000 eks.
l. "Krigshumør".
m. Udgivet af F. D.'s Handels- og kontormedhjælpergruppe, der dels duplikerede til fordeling blandt kollegerne, dels til andre F.D. grupper. Gruppen havde eget illegalt trykkeri og tre duplikatorer i arbejde, hvorpå der fremstilledes 10.000 hovednumre hver måned og op til 17.000 numre af Frit Danmarks Nyhedstjeneste hver uge. Der oprettedes kontaktgrupper i Slagelse og i Hillerød. I sidstnævnte by måtte fremstillingen på grund af gestaporazzia i juni 44 forlægges til Helsingør, hvorfra bladet udgik indtil kap. I København arresterede gestapo 4 af medarbejderne, hvoraf de tre deporteredes til tysk koncentrationslejr og to døde i lejren.
n. Program for gruppens afslutningsfest. aug. 45.

Frit Danmark. (København) (F. D.s ingeniørgruppe.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Folio og oktav.
c. Dupl. og trykt.
d. 8-10 sider.
e. København.
f. Udsendt til ingeniører over hele landet og til andre F.D.-grupper til fordeling.
g. Efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom mdl. febr. 43 - apr. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 10, 11. 2. årg. nr. 1-9. 1944, nr. 10-12. 3. årg. nr. 1-8. 1945, nr. 9-11. 4. årg. nr. 1. Særnumre, løbesedler og opråb under folkestrejkerne i sommeren 43 og under folkestrejken i København i juni 44, iøvrigt ved flere andre lejligheder, bl.a. 9/4 45. Desuden Frit Danmarks Nyhedstjeneste, (F.D.s ingeniørgruppe), s.d.
k. Dupl. udgave 200-1200, ialt 28.000. Oplag af den trykte udgave er ikke meddelt, men er meget stort.
l. Gunnar Reiss Andersen: "Digte", "Naar Danmark atter er frit".
m. Udgivet af F.D.'s ingeniørgruppe, der havde en duplikeringsgruppe og en trykkegruppe. Gruppen, der blev organiseret af Frit Danmark efter redaktionens arrestation i dec. 42, samarbejdede tillige med De frie Danske og Ringen. Trykkegruppen påtog sig trykning af Frit Danmark og Frit Danmarks Nyhedstjeneste på eget illegalt trykkeri i meget store oplag, der fordeltes til andre F.D.-grupper.

Frit Danmark. (København) (Udgivet af F.D.s landbrugsgruppe.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-10 sider.
e. København.
f. Udsendt over hele landet, hovedsageligt til landbrugsorganisationernes tillidsmænd, konsulenter, lærere, dyrlæger, have- og landbrugskandidater og mange andre i provinsen.
g. Duplikeret efter tilsendt manuskript fra F.D.,s hovedledelse, undertiden suppleret med komm. artikler af særlig interesse for læserkredsen.
h. Udkom mdl. jan.-juli 44 og jan. 45. j 1944: 2. årg. nr. 10, 11, 12. 3. årg. nr. 1, 2, 3, 4. 1945: nr. 9. Særnumre: "Befrielsens Dag er nær", uds. aug. 44, og "Paa Tærskelen til de afgørende Kampe fejrer vi Aarsdagen" uds. 29/8 44. Løbesedler: 1944: 19/9, 21/9. Desuden nyhedstjeneste: Frit Danmarks Nyhedstjeneste, (udg. af F.D.'s landbrugsgruppe) s.d.
k. 500-4000, ialt 14.000 eks.
m. Udgivet af F.D.'s landbrugsgruppe, der fra nov. 44 tillige omfattede en dyrlægegruppe. Foruden fremstilling af bladene fordeltes den trykte udgave af Frit Danmark samt bladet Plovfuren i 4.000 eks. pr. nr.
n. "K.V.L. Bladet", udg. af de studerendes råd ved Vet.- og Landbohöjskolen, 9. årg. nr. 1, juni 1945.

Frit Danmark. (København) (F. D.'s lægegruppe.)
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. København.
f. Udsendt til lægerne over hele landet.
g. Efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom mdl. maj 42-apr. 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 2-9. 1943, nr. 10, 11. 2. årg. nr. 1-9. 1944, nr. 10-12. 3. årg. nr. 1-8. 1945, nr. 9-11. 4. årg. nr. 1. Desuden Frit Danmarks Nyhedstjeneste, (F.D.'s lægegruppe), s.d.
k. 800-3.000, ialt 57.000 eks. tr. Udgivet af F.D.'s lægegruppe. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Frit Danmark. (København) (F. D.'s studentergruppe.)
a. Tegnet navn.
b. Folio og kvart.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. København.
f. Udsendt over hele landet.
g. Efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom mdl. apr. 42-apr. 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-9. 1943, nr. 10, 11. 2. årg. nr. 1-9. 1944, nr. 10-12. 3. årg. nr. 1-8. 1945, nr. 9-11. 4. årg. nr. 1. Særnummer Frit Danmark, Norge ved Aarsskiftet. Lejlighedsvis udsendelse af løbesedler og opråb. Desuden Frit Danmarks Nyhedstjeneste, (F.D.'s studentergruppe), s.d.
k. 1200-l0.000, ialt 200.000 eks.
m. Udgivet af F.D.'s studentergruppe, der tillige udgav De danske Studenter, s.d.

Frit Danmark. (Nakskov.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10-12 s.
e. Nakskov.
f. Nakskov med opland.
g. Som F.D.
h. Udkom marts 43-maj 45.
j. Som F.D., ialt 24 nr. i nævnte periode. Særnumre 1943: 29/8. 1944: Særtryk om Maidanek. 1945: maj. Endvidere F.D.s Nyhedstjeneste, Nakskov, s.d. Duplikering af S. E. Nakskov med lokalt nyhedsstof.
k. 100-500, ialt inkl. særnumre ca. 15.000 eks.
l. John Steinbeck: Maanen er skjult. (200 eks.).
m. Bladgruppen begyndte sin virksomhed i 1941 med afskrift af illegale publikationer og opråb, senere fulgte udsendelse af Mogens. Fogs Breve. Straks efter fik gruppen kontakt med F.D. og en regelmæssig fremstilling efter manuskript fra F.D.s hovedredaktiont og sin begyndelse, der foregik uden uheld til kap.

Frit Danmark. (Nibe.) Udgivet af F.D.-gruppen i Nibe. Duplikeret efter manuskript tilsendt fra Frit Danmark, Ålborg. Desuden udgivelse af Kaj Munks skuespil: "Niels Ebbesen". Frit Danmark. (Odense.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og trykt.
d. 410 sider.
e. Odense.
f. Fyn med øer og Sydjylland inkl. Horsens og Varde.
g. Artikler og nyhedsstof fra F.D.s hovedredaktion i København samt lejlighedsvis lokalt stof.
h. Udkom mdl. nov. 42-maj 45.
j. 1942.
l. årg. nr. (1-9), 1943, nr. (10). 11. 2. årg. nr. (1-8), 9, 1944, nr. 10, 11. 3. årg. nr. (1), 2-8. 1945, nr. 9-11. 4. årg. nr. 1. Særnumre: 1945: 5/5 og efter kap. 15/6. Løbesedler udsendt lejlighedsvis.
k. 5.000-28.000 eks., ialt 350.000 eks.
l. "Naar Danmark atter er frit" trykt paa Langeland i 50.000 eks. "Efter Kaj Munk: 3 Prædikener".
m. Udgivet af Frit Danmark gruppen i Odense. Gruppen, der havde selvstændig redaktion, udgav tillige Frit Danmarks Nyhedstjeneste og Frit Danmark Odense Tillæg samt Fra Fyn, s.d. Hovednnmmereret blev fra begyndelsen trykt i Middelfart og fordelt på Fyn og i Sønderjylland. Da bogtrykkeren gik under jorden i 43 blev bladet duplikeret i Odense i et mindre oplag, der udsendtes på Fyn. Samme år lykkedes det atter at få bladet trykt i Odense, på Langeland og i Nyborg, lige indtil kap. Oplaget steg hastigt fra 6.000 eks. pr. nr. til 20.000 i aug. 44 og derpå jævnt til 28.000 i april 45. Satsen til de trykte blade blev i den senere periode sat i bladgruppens eget sætteri, der var camoufleret installeret i en tandlægeklinik i Odense.

Frit Danmark. (Randers.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. Randers.
f. Randers og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom mdl. aug.-dec. 43.
j. Af de udkomne blade haves: 1943: 2. årg. nr. 4 og 6. Desuden F.D.s Nyhedstjeneste, Randers, og Randers Kurer, s.d.
k. 500 pr. nr., ialt 2.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Randers, der i dec. 43 blev udsat for gestaporazzia, der medførte arrestationer og deportationer af gruppens medlemmer til tyske koncentrationslejre, mens andre måtte gå under jorden eller flygte til Sverige. Bladet fortsættes senere af Randers Fronten, s.d.

Frit Danmark. (Roskilde.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. Roskilde.
f. Roskilde og omegn.
g. Dupl. efter manuskript fra hovedledelsen.
h. Udkom mdl. apr. 44-apr. 45.
j. Bladet udkom regelmæssigt uden standsninger. K.B. har ingen eksemplarer.
k. 200-500, ialt 5.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Roskilde, der også udgav Frit Danmarks Nyhedstjeneste, Roskilde, s.d.

Frit Danmark. (Silkeborg.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 8-12 sider.
e. Silkeborg.
f. Silkeborg og omegn.
g. Duplikeret efter tilsendt manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom mdl. aug. 43-apr. 45.
j. 1943: (2. årg. nr. 5-9). 1944, nr. (10, 11, 12). 3. årg. nr. (1-8). 1945, nr. (9-11). 4. årg. nr. (1). Desuden F.D.s Nyhedstjeneste, Silkeborg, s.d.
k. 80500, ialt 15.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Silkeborg.

Frit Danmark. (Skagen.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8-12 sider.
e. Skagen.
f. Skagen by.
g. Dupl. efter manuskript tilsendt fra F. D.s hovedledelse.
h. Udkom mdl. foråret/efteråret 44.
j. 1944: 3. årg. nr. (1-7). Endvidere F.D.s Nyhedstjeneste, Skagen, s.d.
k. 150, ialt 1.000 eks.
l. Den danske Flaades Toulon", skrevet i Skagen, trykt i Hjørring, oplag 2.000. "Hitlertysklands sidste Dage", trykt i Skagen, oplag 1.500.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Skagen.

Frit Danmark. (Skælskør.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 8-10 sider.
e. Skælskør.
f. Skælskør og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom mdl. nov. 43-apr. 45.
j. 1943: 2. årg. nr. (8, 9). 1944, nr. (10-12). 3. årg. nr. (1-8). 1945, nr. (9-11). 4. årg. nr. 1. Desuden F.D.s Nyhedstjeneste, (Skælskør), s.d.
k. 1.000, ialt 17.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Skælskør.

Frit Danmark. (Sønderborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8-10 sider.
e. Søndeborg.
f. Als og Sundeved.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom mdl. febr.-marts 44.
j. 1944: 2. årg. nr. 10, 11, 12. Desuden særnummer: "Heim ins Reich" udg. i marts 44.
k. 150 pr. nr., ialt 450 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Sønderborg, der på grund af angiveri måtte ophøre med udgivelsen. Gruppen reorganiseredes og fra juni 44 påbegyndtes udgivelse af Frit Danmarks Nyhedstjeneste, Sønderjydsk Lokaludgave, Sønderborg, s.d.

Frit Danmark. (Vejle.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8-10 sider.
e. Vejle.
f. Sydøstjylland.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom mdl. jan. 44-juli 44.
j. 1944: 2. årg. nr. 10, 11, 12. 3. årg. nr. 1, (2), 3, 4, (5-8).
k. Ikke oplyst.
l. "Naar Danmark atter er frit".
m. Udgivet af F. D.s Vejlegruppe, der tillige udgav Frit Danmarks Nyhedstjeneste, Sydøstjylland, s.d.

Frit Danmark. (Viborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. Viborg.
f. Viborg og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom mdl. maj 43-jan. 44 og apr. 44-apr. 45.
j. 1943: 2. årg. nr. (2-9). 1944: nr. (10). 3. årg. nr. (1-8). 1945: nr. (9-11). 4. årg. nr. (1). Desuden F.D.'s Nyhedstjeneste, Viborg, s.d.
k. 300-500, ialt 10.000 eks.
l. En sabotørsang optaget i bladet 23/3 45 blev gengivet i mange illegale blade, bl.a. F.D., Aalborg, der udsendte den i 10.000 eks.
m. Udgivet af F.D.s Viborggruppe. Bladet udkom ikke i febr.-marts 44, fordi gruppen blev revet op af gestapo. Efter reorganisationen lykkedes det dog at udgive såvel hovedblad som nyhedstjeneste regelmæssigt fra apr. 44.
n. Kate Fleron: "Kvinder i Modstandskampen", 1945, side 102-107.

Frit Danmark. Lokaludgave. Horsens.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Agit. komm., opl. artikler. Dansk nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom mdl. marts-april 43.
j. 1943 nr. 1-2. Desnden dupl. af Frit Danmark.
k. 300-400, ialt 700 eks.
m. Udgivet som lokalt tillæg til Frit Danmarks hovednummer. Bladet forsætter som Den tredie Front, Horsens, s.d.

Frit Danmark. Nordjysk Udgave. (Ålborg.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6-10 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Dels artikler fra F.D.s hovedledelse, dels redaktionens egne artikler og indtil sept. 43 tillige lokalt nyhedsstof fra hele Nordjylland.
h. Udkom i begyndelsen mdl. og 2 g. mdl. fra efteråret 42-okt. 43, mdl. nov. 43-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. (2-4), 5-8. 1943, nr. 9, 10 (11), 12. 2. årg. nr. (1), 2, 3, 4a, 4b, (5), 6, 7a, 7b, 8, (9), 1944, nr. 10, 11, (12). 3. årg. nr. 1-5, (6-7), 8. 1945, nr. 9, 10, (11), 4. årg. nr. 1. Særnumre: 1942: 10/10. 1943: 20/3, 15/8, 15/8, 19/8, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 30/8, 5/10. 1944: 29/7, 15/8, 16/8, 17/8, 26/8, 27/8, 17/9, 21/9, 22/9, 11/10 16/10. 1945: 7/4, 9/4, 9/4, 3/5, 3/5, 4/5.
k. 500-4.000, ialt inkl. særnumre 200.000 eks.
l. "Danske Digte" i 1.300 eks. "Naar Danmark atter er frit". Kaj Munk: "Niels Ebbesen". "Den gule Bog" (Liste over Stikkere og Værnemagere).
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Ålborg, der havde selvstændig redaktion. Samtidig med fremstillingen af bladet i Ålborg, sendtes manuskript eller skrevne stencils til de øvrige byer i Nordjylland, hvor der var oprettet F.D.-grupper, derdt:plikerede og udsendte bladet. Fra efteråret 42 udkom bladet hver 14. dag med undertitlen Nordjysk Udgave med nordjysk nyhedsstof samt lejlighedsvis udsendelse af særnumre. Under folkestrejken i aug. udkom bladet dagligt. Med udgivelsen af Frit Danmarks Nyhedstjeneste, Nordjysk Udgave, s.d., indgik det lokale og nordjyske nyhedsstof heri. Fra efteråret 44 oprettedes i samarbejde med den øvrige illegale presse i Nordjylland en omfattende jysk pressetjeneste til Dansk Pressetjeneste i Stockholm. Stoffet blev sendt direkte fra Ålborg via Gøteborg til Stockholm. Under arbejdet med udgivelsen af bladet blev flere af medarbejderne arresteret af gestapo og deporteret til tyske koncentrationslejre.
n. Arne Nielsen: "Den illegale Presse" i "Vor Vej til 5. Maj", 1945, side 23-40.

Frit Danmark. Nordjysk Udgave. (Brovst.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. Brovst.
f. Brovst og omegn.
g. Særudgave af F.D. med nordjysk nyhedsstof.
h. Udkom efteråret 43.
j. 1943: sept. Yderligere nr. kendes ikke.
k. Ikke oplyst.
m. F.D. udgivet af lokalredaktion i Brovst.

Frit Danmark. Nyheder og Kommentarer.
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Duplikerede og trykte udgaver.
d. 4 sider.
e. København.
f. Duplikeret og trykt i mange udgaver over hele landet.
g. Fremstillet efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse som en fortsættelse af Frit Danmarks Nyhedstjeneste, s.d.
h. Udkom 2. g. mdl. marts-april 45.
j. 1945: 2. årg. nr. 32-36. Særnumre 9/4 og 3/5 45.
k. 80.000 pr. nr., ialt 400.000 eks.
m. Bladet, der er en fortsættelse af Frit Danmarks Nyhedstjeneste, s.d., blev udgivet af Frit Danmark. s.d.

Frit Danmark. Nyheder og Kommentarer. (Korsør.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Korsør.
f. Korsør og omegn.
g. Se F.D.s Nyhedstjeneste.
h. Udkom marts-april 45.
j. F.D.s Nyhedstjeneste. 1945: 2. årg. nr. 32-36.
k. Ca. 500, ialt ca. 2.000 eks.
m. Udgivet af F.D.s lokalkomite i Korsør og fremstillet og duplikeret elter tilsendt manuskript af bladgruppen, som udgav Nyhedstjeneste, Korsør.

Frit Danmark. Nyhedstjenesten. (Hjørring.)
a. Tegnet navn og maskinskrevet undertitel.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-12 sider.
e. Hjørring.
f. Vendsyssel.
g. Artikler og nyhedsstof fra Frit Danmarks hovedledelse samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt og mdl. nov. 43 - april 45.
j. 1943: 6/12, 13/12, 20/12. 1944: 14/6, 16/8, 7/10, 25/10, 22/11, 29/11, 20/12. 1945: 3/1, 21/2, 7/3, 28/3, 11/4, 18/4, 25/4, med flere numre. Særnumre: 1943: 20/8, 1944: Ekstraudgave, nr. 1, 2. 3, udkom 21/9, 22/9, 23/9. 1945: 9/4.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af Frit Danmark-gruppen i Hjørring, der i begyndelsen duplikerede efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse, men snart oprettede selvstændig redaktion af bladet. Bladet udkom således med redaktionens egne artikler suppleret med artikler fra bovedbladet Frit Danmark og Frit Danmarks Nyhedstjeneste samt nyhedsstof fra hele landsdelen.

Frit Danmark. Nyhedstjenesten for Brønderslev og Omegn.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Brønderslev.
f. Brønderslev og omegn.
g. F.D.s Nyhedstjeneste og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom marts-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 3a. Særnummer: 2/5 45.
k. 15000, ialt 1500 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Brønderslev. Bladet var et supplement til F.D.s Nyhedstjeneste, der blev fordelt af gruppen. Tre omdelere blev arresteret af tyskerne, men blev frigivet efter en dags forløb ved de lokale myndigheders indgriben. Bladgruppen udgav også Brønderslev Kureren, s.d.

Frit Danmark. Odense Tillæg.
a. Tegnet navn. Enkelte numre udkom nden titel underskrevet Frit Danmark.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Odense.
f. Fyn og omliggende øer.
g. Fynsk nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis marts 43 - maj 45.
j. 1943: 20/3, 9:4, 10/6, 23/8, 25:.8, 26/8, 1/9, 20:.9, 5/10. 1944: 6/2, 15/3, 5/5, 17/5, 26/5, 6/6, 14/6, 4/7, 2/8, 16/8, 25/8, 30/8, 21/9, 18/10, 29/11 1945: 22/2, 4/5, 5/5.
k. 4.000 eks., ialt 130.000 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark-gruppen i Odense. Udsendtes ligesom Fra Fyn i perioder, hvor meddelelserne fra F.D.'s hovedledelse i København udeblev eller var forsinket. Se F.D. (Odense).

Frit Danmarks daglige Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom dagligt april - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1-8), 9, (10-11).
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en F.D.-gruppe i København umiddelbart før kap. Nærmere oplysninger om bladet er ikke indgået.

Frit Danmarks Fredericia Udgave.
a. Tegnet navn m. ill.: Landsoldaten.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Fredericia.
f. Fredericia og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom i aug. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. Særnummer 1943: 22/8.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet, der blev udgivet af F.D.-gruppen i Fredericia, fortsætter som Frit Danmark, Sydjylland, s.d.

Frit Danmarks jydske Talerør.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Århus.
f. Århus og omegn.
g. Agit., komm. og opl. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom i august 42.
j. 1942: 1. årg. nr. 1.
k. 2.000.
m. Udgivet af Frit Danmark, (Århus), s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Hovedbladet.)
a. Maskinskrevet, tegnet og trykt navn. Med 2. årg. nr. 32 ændres navnet til Frit Danmark. Nyheder og Kormmentarer.
b. Folio, kvart og oktav.
c. Dupl. og trykt i mange udgaver.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse fremstillet og udsendt over hele landet.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof, senere også kommenterende, opl. artikler. Udkom ugentligt aug. 43-febr. 45 og 2. g. mdl. marts-april 45.
j. 1943: 16/8, 21/8, 2/9, 5/9, og derefter 1. årg. nr. 1-19. 1944, nr. 20-46. 2. årg. nr. 1-18. 1945, nr. 19-25 (nr. 26 er ikke udkommeti) 27-31, og under navnet Frit Danmark. Nyheder og Kommentarer, nr. 32-36. Særnumre og løbesedler ved flere lejligheder, bl.a. 1944: 19/4 26/5, 17/9 og 23/9, 1945: 9/4 og 3/5.
k. 80.000, ialt 700.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Frit Danmark, s.d. Nyhedstjenesten blev fremstillet og udsendt af næsten alle F.D.-grnpperne, udkom i mange udgaver, ofte tilsat lokalt nyhedsstof, hvor grupperne ikke udgav egne lokalblade. Se iøvrigt Frit Danmark.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Als.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvatt og folio.
c. 1. årg. nr. 25-42, maskinskrevet med gennemslag. 2. årg. nr. 1-36 duplikeret.
d. 2-4 sider.
e. Als.
f. Sønderjylland.
g. Fremstillet efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse og 2. årg. tillige med sønderjysk nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt marts 44-april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (24-46. 2. årg. nr. 1-18.) 1945, nr. (19-36.) Desuden Frit Danmark: 2. årg. nr. (10 og 11.).
k. 30-1200, ialt 13.500 eks.
m. Gruppen udgav i jan./febr. 44 Frit Danmark og fra marts-aug. 44 Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Fra sept. s.å. udvidedes bladet til også at omfatte lokalt sønderjysk nyhedsstof og får som undertitel Sønderjysk Lokaludgave. Af de udkomne numre har K.B. intet eksemplar.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Esbjerg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Esbjerg.
f. Sydvestjylland og Sønderjylland.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ang. 43-apr. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-19). 1944: nr. 20-46, 2. årg. nr. (1), 2, (3), 4, (5), 6, 7, 8, (9-18) 1945: nr. 19-36.
k. 1.000-4.500, ialt 75.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen. der også udgav Frit Danmark, Sydvestlylland s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Fakse).
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Fakse.
f. Åstsjælland.
g. Manuskript fra F.D.'s hovedledelse samt nyhedsstof fra D.S.O., Budstikken, Roskilde, s.d.
h. Udkom febr. 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (23-46.) 2. årg. nr. (1-18.) 1945, nr. (19-36.) Desuden Frit Danmark, Studenternes Efterretningstjeneste, Fakse, s.d. Opråb til de handlende i Fakse og Fakse ladeplads.
k. 200-350, ialt inkl. oplag af opråb: 18.000 eks.
l. "Naar Danmark atter er frit" i 2.000 eks.
m. Se Frit Danmark. Fakse.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Frederikshavn
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Frederikshavn.
f. Frederikshavn og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedredaktion samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt aug. 43 - maj 45.
j. Som F.D.'s Nyhedstjeneste, s.d. Af de udkomne numre har K.B.: 1944: 2. årg. nr. 11. 1945: nr. 29, 32, 34, 35 og det legale nr. 36. Løbesedler og opråb blev udsendt ved flere lejligheder. Se iøvrigt Frit Danmark, Frederikshavn.
k. Ikke oplyst. nr. Med nr. 33 blev bladet udgivet i samarbejde med Folkets Kamp og Frederikshavnerkureren, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Frederiksværk
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Frederiksværk.
f. Frederiksværk og omegn.
g. Manuskript fra F.D.'s hovedledelse samt lokale nyheder.
h. Udkom aug. 43 - maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-19). 1944, nr. (20-46). 2. årg. nr. (1-18). 1945, nr. (19-34). 35, (36). Særnumre under strejkerne i 44 samt ved kap.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Frederiksværk. Bladets redaktør, lærer Erik Thomle Nielsen, f. 29.4 1912, blev natten til den 7. maj dødeligt såret af en frihedskæmpergruppe, der havde misforstået nogle lyssignaler.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Haslev)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Haslev.
f. Haslev og omegn.
g. Se F.D.'s Nyhedstjeneste.
h. Udkom ugentligt sept. 44-maj 45.
j. 1944: 2. årg. nr. (1-8), 9-14, (15), 16, 17, 18. 1945, nr. 19-25, 27-36. Særnumre: "Er De Stikker?" i novbr. 44 i 500 eks. "I Gabestokken" i marts 45 i 500 eks. Frit Danmark-plakat i 300 eks., Opråb fra Danmarks Frihedsraads Lokalkomite i 500 eks. "Til de Handlende i Haslev By og Omegn" i 400 eks. Desuden kronikbladet Kommentar, s.d.
k. 800-1600 pr. måned, ialt ca. 17.000 ekspl.
m. Duplikeret efter tilsendt manuskript fra F.D.s hovedredaktion og udgivet af F.D.-gruppen og lokalkomiteen i Haslev.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Helsingør.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Helsingør.
f. Helsingør og Tikøb konrmuner.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript, undertiden med lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt aug. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-19). 1944, nr. (20-34), 35, 36, (37-40), 41, (42), 43, 44, (45), 46. 2. årg. nr. 1, 2, (3-9), 10, (11-14), 15-18. 1945, nr. (19), 20, 21, (22), 23, 24, 25, 27, (28), 29, (30), 31, (32-36). Løbesedler ved flere lejligheder, bl.a. 1944: 3/7 og 4:.8. Desuden enkelte numre af Frit Danmark.
k. 500-1.000, ialt 50.000 eks.
l. "Hvis vi vil vinde Freden - maa vi forberede den under Krigen".
m. Bladet fremstilledes først i Humlebæk. senere i Mørdrup og sidst i Helsingør.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. F. D.'s Herninggruppe.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Herning.
f. Herning og opland.
g. F.D.'s Nyhedstjeneste samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt efteråret 43-maj 45.
j. Af de udkomne numre har K.B.: 1944: 2. årg. nr. 8, 9. 1945: 2. årg. nr. 3-5 (identisk med F.D.'s Nyhedstjeneste 2. årg. nr. 21-23), derefter nr. 31, 32a, 32b og 35.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af F.D.'s Herninggruppe.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Hillerød.)
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Hillerød og Fredensborg.
f. Som F.D. Hillerød, s.d.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra hovedledelsen.
h. Udkom ugentligt dec. 43-nov. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. (18, 19) og derefter som F.D.'s Nyhedstjeneste, s.d. A fHillerødudgaven haves: 1944: 1. årg. nr. 20 og 23. Særnumre: 1944: 2/10 og 9/10.
k. 500-1200, ialt 55.000 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, Hillerød, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Holstebro.)
a. Tegnet navn: Frit Danmark med undertitel Frit Danmarks Nyhedstjeneste.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Holstebro.
f. Holstebro og opland, Naur, Bur, Vildbjerg og Vemb.
g. Agit., komm. artikler. Nyhedsstof fra F.D.'s hovedledelse, Information og lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt sept. 44-jan. 45 og febr.-maj 45.
j. 1944: 2. årg. nr. (4-18.) 1945, nr. (19), nr. 20-22 er ikke udkommet, (23-36). Særnummer: 1945: 19/3. Løbesedler og plakater ved særlige lejligheder, bl.a. 1945: 1/5, der udkom trykt. Med enkelte af numrene medfulgte tillæg. "Frihedssangen" udsendtes i 3.000 eks.
k. 200-800, ialt 16.000 eks.
m. Udgivet af F.D.s Holstebrogruppe. Bladet blev fremstillet i Struer, indtil trykkestedet blev ødelagt ved en Schalburgtage i jan. 45, der medførte en mindre standsning i udgivelsen. Bladet blev derefter duplikeret i Holstebro og udsendt herfra indtil kap.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Horsens Ekko.
a. Maskinskrevet navn og undertitel.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Dupl. efter mannskript fra F.D.'s hovedledelse samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt aug. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-12), 13, 14, (15), 16, 17, (18). 1944, nr. (19), 20, 21, (22, 23), 24-28, 43, 44, (45), 46. 2. årg., nr. 1-8, 8a, 9-14, 14a, 15, 15a, 16, 16a, 17, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 21a, 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a, 25, 25a, 26, 26a, 27, 28, 28a, 29. Derefter nr. 30-36, tillige kaldet Horsens Ekko, nr. 1-7. Særnumre og løbesedler 1943: 25/8, 1/9. 1944: 31/3, 20/8, 22/8, 28/8. 1945: 1/5, 2/5, og efter kap. 7/6.
k. 250-6000, ialt 85.000 eks.
m. Bladet, der blev udgivet af F.D.-gruppen, Horsens, udkom i marts 43 under navnet Frit Danmark, Lokaludgave, Horsens, s.d. Af dette blad blev hele oplaget af majnummeret beslaglagt af dansk politi. Fra maj 43 ændres navnet til Den tredie Front, Horsens, s.d., der udkom lejlighedsvis. Fra aug. 43 udgives F.D.s Nyhedstjeneste, der på grund af forholdene udkom meget uregelmæssigt, således udgives ingen blade i april og maj 44. Fra aug. 44 udkommer bladet regelmæssigt hver uge indtil kap.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Kalundborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Kalundborg.
f. Kalundborg, Jyderup og Sejerø.
g. I begyndelsen efter tilsendt manuskript fra F.D.s Nyhedstjenestes hovedredaktion, senere tillige nyhedsstof fra Information samt lokale nyheder fra byen og egnen.
h. Udkom ugentligt aug. 43-maj 45.
j. Se F.D.s Nyhedstjeneste. Særnumre: 20/9 44, 23/3 og april 45. (Af de udkomne numre har K.B. følgende: 1944: 2. årg. nr. 11, 13 og 23. Særnumrene: 1945: 23/3 og aprilnr).
k. 200-500, ialt ca. 37.000 eks.
m. Bladet, der blev udgivet af F.D.-gruppen i Kalundborg, udkom regelmæssigt med kun en enkelt uges standsning på grund af tekniske vanskeligheder. Enkelte af gruppens deltagere arresteredes og interneredes i Frøslevlejren.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (København.) (F. D.'s arkitektgruppe.)
a. Intet bladhovede. Derimod blev der i selve teksten indsat: "Dette er F.D.'s Nyhedstjeneste". Bladet skulle derved være mindre iøjnefaldende.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 s.
e. København.
f. Udsendtes til arkitekter, bygningsinspektører, ingeniører o.l. over hele landet.
g. Manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ugentligt august 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-6), 7, 8, (9), 10, 11, 12, (13-15), 16, 17a, 17b, 18, 19. 1944: nr. (20), 21-28, (29, 30), 31-34, (35), 36, (37), 38, (39), 40-46. 2. årg. nr. 1-4, (5, 6), 7, (8-12) 13, (14-18). 1945: nr. (19-25, 27.-31). Nyheder og Kommentarer: nr. (32-36).
k. ca. 500-2.000, ialt 125-150.000 eks. Særnumre som F.D.'s Nyhedstjeneste, s.d.
m. Se iøvrigt F.D. Arkitektgruppen.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (København.) (F. D.'s H. & K. gruppe.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D.s hovedledelse, undtagesesvis med tilføjelser.
h. Udkom ugentligt aug. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-19. 1944, nr. 20-46. 2. årg. nr. 1-18. 1945, nr. 19-36.
j. 7.000-17.000, ialt 750.000 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, F. D.'s H. & K. gruppe, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (København.) (F. D.'s ingeniørgruppe.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og trykt.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt tiI ingeniører over hele landet og til andre F.D.-grupper til fordeling.
g. Duplikeret efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ugentligt aug. 43-apr. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-9, (10), l1-14, (15), 16, 17, (18), 19. 1944, nr. (206). 2. årg. nr. (1-6), 7, 8, (9), 10, (11), 12, 13, (14-16), 17, 18. 1945, nr. 19-21, (22), 23-25, 27, (28, 29), 30, (31), (32-35), (36).
k. Dupl. udgave 200, ialt 10.000 eks. Trykt udgave ikke oplyst, men oplaget var meget stort.
m. Udgivet af Frit Danmark (F.D.,s ingeniørgruppe) s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (København.) (Udgivet af F. D.'s landbrugsgruppe.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Se Frit Danmark, udg. af samme gruppe.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom ugtl. sept. 44 - maj 45.
j. 1944: 20/9, 23/9 (med titel: "Uddrag af Frit Danmarks Nyhedstjeneste"), derefter 2. årg. nr. 8-10 (i eet nr.), 11-13 (i eet nr.), 14-18. 1945: nr. 19-24, (nr. 25 og 26 udkom ikke på grund af tekniske vanskeligheder), 27-36.
k. 4.000 ialt 100.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Frit Danmark, (F.D.,s Landbrugsgruppe) s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (København.) (F. D.'s lægegruppe.)
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt til lægerne over hele landet.
g. Efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ugentlig aug. 43 - apr. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-19. 1944, nr. 20-46. 2. årg. nr. 1-18. 1945, nr. 19-25, 27-36.
k. 2.000-5.000, ialt 200.000 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, (F.D.'s lægegruppe) s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Kbhvn.) (F. D.'s studentergruppe.)
a. Tegnet navn.
b. Kvartog folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt over hele landet.
g. Efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ugentligt aug. 43-apr. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-19. 1944, nr. 20-46. 2. årg. nr. 1-18. 1945, nr. 19-25, 27-36. Desuden Frit Danmark, (F.D.'s Studentergruppe), s.d.
k. 5.000-12.000, ialt 420.000 eks.
m. Udgivet af F.D.'s studentergruppe, der også udgav De danske Studenter, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Marstal.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Marstal.
f. Ærø.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D., Odense, samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt sept. 44 - maj 45.
j. 1944, F.D.s Nyhedstjeneste, 2. årg. nr. (6-18). 1945, nr. (19-36). Særnumre: 1944: 21/9 1945: april.
k. 100-300, ialt ca. 5.000 eks.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Nakskov.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Nakskov.
f. Nakskov med opland.
g. Som F.D.s Nyhedstjeneste.
h. Udkom aug. 43 - maj 45.
j. Som F.D.s Nyhedstjeneste 1. årg. nr. 1-46 og 2. årg. nr. 1-36 samt 6 særnumre, ialt 88 nr.
k. 500-2.000, ialt ca. 40.000 eks.
m. Udsendt og duplikeret efter manuskript fra F.D.s hovedredaktion af F.D.-gruppen i Nakskov, der også udsendte Frit Danmark, (Nakskov), s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Nyk. M.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Nyk. M.
f. Nyk. M., øen Mors, Thisted, Fjerritslev og Lemvig.
g. Efter tilsendt ms. fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ugentligt jan. - okt. 44 og novbr. 44 - maj 45.
j. Som hovednr. i nævnte periode, ialt ca. 55 nr.
k. 300-1100, ialt ca. 50.000 eks.
l. Befrielsens Dag er nær, apr. 44, i 800 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Nyk. M. Bladet blev dupl. af bladgruppen Morsingboen, s.d., fra jan. til okt. 44 og fra novbr. 44 - maj 45 af bladgruppen Morsø-Posten, s.d. Gruppelederen arresteredes af gestapo i okt. 44 og forblev interneret i Frøslevlejren indtil kap.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Odense.)
a. Tegnet, maskinskrevet og trykt navn.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl. og fra 2. årg. nr. 21 trykt.
d. 2-4 sider.
e. Odense.
f. Fyn.
g. Nyhedsstof fra F.D.s hovedredaktion samt lokale fynske nyheder, ofte som vedhæftet tillæg.
h. Udkom ugentligt aug. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-19). 1944: nr. (20, 22), 23, (24, 25, 26), 27-34, (35), 36, (37, 38), 39, (40, 41), 42-45, (46). 2. årg. nr. 1, 2, (3, 4), 5, 6, (7), 8, (9, 10) 11 (12-14), 15, (16, 17), 18. 1945, nr. 19-21 (22, 23), 24-26, 28/29, 30/31, 32-35, (36). Særnumre: 1944: 23/9, og efter kap. 1945: 18/8.
k. 500-7.000 eks., ialt 250.000 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, Odense, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Randers.)
Udgivet af F.D.-gruppen i Randers, der efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse udgav bladet aug. - dec. 43, dels som selvstændige numre, dels som tillæg til F.D.s hovednummer. Der udkom: 1. årg. nr. 1-16, heraf har K.B. nr. 6, der er tillæg til F.D.s hovednummer 1943: 2. årg., nr. 6. Bladets oplag var på 500 pr. nr., ialt 8.000 eks. Se: Frit Dantmark, Randers, der tillige udgav Randers Kurer, s.d. Bladet fortsættes af Randers Fronten, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Ribe.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Ribe.
f. Ribe og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra hovedledelsen samt lokale nyheder.
h. Udkom i foråret 45.
j. Af de i Ribe udkomne nr. har K.B.: 1945: 21/4.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Ringsted.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Ringsted.
f. Midtsjælland.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom ugentligt nov. 44-maj 45.
j. 1944: 2. årg. nr. (11-18.) 1945, nr. (19-36.).
k. 100, ialt 2500 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Ringsted. Gruppen fordelte sept. 44-maj 45 F.D.'s hovednr., samt sept.-nov. 44 F.D.'s Nyhedstjeneste.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Roskilde.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Roskilde.
f. Roskilde og omegn.
g. Efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ugentligt aug. 43-apr. 45.
j. Udkom regelmæssigt og nummereret som hovedudgaven. Af de udkomne numre har K.B. 1945: 2. årg. nr. 35.
k. 200-500, ialt 35.000 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, Roskilde, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Silkeborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Duplikeret.
d. 2-4 sider.
e. Silkeborg.
f. Silkeborg, Skanderborg og undertiden Herning og Ringkøbing.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt sept. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (6-8), 9, 10, (11, 12), 13-19. 1944, nr. 20, (21, 22), 23, (24), 25, 26, (27), 28. (29), 30-35, (36, 37), 38, 39, (40-46). 2. årg. nr. 1, 2, (3, 4, 5), 6. 7, 8, (9), 10-18. 1945, nr. 19-25, 27-36.
k. 500, ialt 75.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Silkeborg, der også udgav Frit Danmark, Silkeborg, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Skagen.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Skagen.
f. Skagen by.
g. Duplikeret efter manuskript, tilsendt fra F.D.s hovedledelse.
h. Udkom ugentlig forår/efterår 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (29-46). 2. årg. nr. (1-10). Desuden Frit Danmark, Skagen, s.d.
k. 150, ialt 3.500 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Skagen.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Skive.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Skive.
f. Skive og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt juli 44-april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (40-46). 2. årg. nr. (1-19). 1945, nr. (20-24), 25, (27), 28, (29-31), 32, 33, (34-36). Løbesedler ved flere lejligheder. bl.a. 1945: 5/5.
k. 100-500, ialt 16.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Skive.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Skælskør.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Skælskør.
f. Skælskør og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt nov. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (15-19) 1944, nr. (20-46). 2. årg. nr. (1-19). 1945, nr. (20-36). Fredsnummer efter kap. Desuden dupl. af Frit Danmark, (Skælskør), s.d.
k. 1.000, ialt ca. 75.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Skælskør.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Slagelse.)
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Slagelse.
f. Slagelse og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse samtlokale nyheder.h. Udkom ugentligt jan. 44-febr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (20-46). 2. årg. nr. (1-19.) 1945: nr. (20-25.) Særnumre og løbesedler. ved folkestrejker, og ved særlige lejligheder, samt i dagene 1/5-5/5 45.
k. 100-500, ialt 20.000 eks.
m. Udg. af F.D.-grnppen i Slagelse, der iøvrigt fra okt. 42 til kap. fordelte F.D.'s hovednr. tilsendt fra Kbh. i et oplag på 200-700 pr. nr. Af bladgruppen arresteredes efter gestaporazzia 1 medl., der blev overført til Vestre fængsel og sad indespærret der i tre måneder indtil kap.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Udgivet af Viborg-Gruppen.
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Viborg.
f. Viborg og omegn.
g. Manuskript fra F.D.'s hovedredaktion samt lokale nyheder.
h. Udkom ugtl. aug. 43-jan. 44, apr. 44-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-19). 1944: nr. (28-46). 2. årg. nr. (1-13), 14. 1945: nr. 23-37. Særnummer: 5/5 45 udkom trykt som plakat.
k. 300, ialt 21.500 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, Viborg, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. (Vordingborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Vordingborg.
f. Vordingborg og omegn samt Stege.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra F.D.'s hovedledelse.
h. Udkom ugentligt aug. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-19). 1944, nr. (20-46.) 2. årg. nr. (1-18.) 1945, nr. 19-36. Desuden enkelte numre af Frit Danmark.
k. 130-200, ialt 12.000 eks. Særnumre og strejkeopråb udgivet i samarbejde med Gry og Studenternes Efterretningstjeneste, Vordingborg. 1944: 17/9, 18/9.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Vordingborg. Se også: Det frie Ord.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste for Thy.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Thisted.
f. Udsendt til Thisted og opland.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt febr.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-10.
k. 250 pr. nr., ialt ca. 2500 eks.
m. Bladet, der er en fortsættelse af Frit Danmarks Nyhedstjerteste, der indtil febr. 45 blev tilsendt til fordeling, blev udgivet af F.D.-gruppen i Thisted.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Nordjysk Udgave. (Ålborg.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Dupl. kvart og folio, trykt oktav.
c. Dupl. og trykt.
d. 2-4 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Nyhedsstof fra F.D.'s hovedledelse samt lokale nyheder fra hele Nordjylland.
h. Udkom ugentligt sept. 43 - maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 9, (10), 11, (12), 13-18, (19). 1944, nr. 20-28, (29), 30, 31, (32), 33-38, (39-41) 42-45, (46). 2. årg. nr. 1-6, (7), 8-18. 1945, nr. 19-27, og derefter trykt udgave med lokal nummerering: l0-12, (13), 14, og legalt nr. 15.
k. 1500 pr. nr., ialt 120.000 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, Ålborg, s.d. IndtiI 1. årg. nr. 9 er nyhedsstoffet indgået i hovednummeret, der udkom hver 14. dag. Endvidere udsendtes lokalt nyhedsstof som særnumre udgiget af F.D., Ålborg, s.d. Fra 2. årg. nr. 22 blev bladet udgivet i samarbejde med Aalborg-Posten, Folkets Kamp, Fri jysk Tidende, Skipper Clement.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Sydøstjylland.
a. Tegnet og maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Vejle.
f. Vejle amt.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse, samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt nov. 43-april 45.
j. 1943: nr. (1,2). 1944: nr. 4, derefter som F.D.s Nyhedstjetteste, s.d. Særnumre og løbesedler: 1944: 7/6, 18/8, 20/8, 15/9, 19/9, 20/9. 1945: 11/3, 9/4, 4/5. Desuden Frit Danmark, Vejle.
k. Opgivet sammen med oplag af The Man in the Street, Vejle, s.d.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Vejle. Fra jan. 45 under navnet The Man in the Street, s.d.

Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Sønderjydsk Lokaludgave. (Sønderborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Sønderborg.
f. Sønderborg, Als og Sundeved. Senere også til Gråsten og Abenrå.
g. Dupl. efter manuskript fra F.D.'s hovedledelse samt lokalt nyhedsstof og artikler om sønderjydske og sydslesvigske forhold.
h. Udkomu regelmæssigt marts - aug. 44 og regelmæssigt sept. 44 - april 45.
j. Af de udkomne numre haves 1944: 1. årg. nr. 27, 36, 41. 2. årg. nr. 2, 11. 1945: 13/2 og 6/4.
k. 25-500, ialt 10.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Sønderborg, der tidligere havde fremstillet Frit Danmark, Sønderborg, s.d.

Frit Danmark. Sydjylland.
a. Tegnet navn. Med nr. 4 ændres navnet til F.D. Sydøstjylland.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4-8 sider.
e. Fredericia.
f. Fredericia og Vejle med opland.
g. Sammendrag afF.D.s Nyhedstjeneste og lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. okt. - nov. 43.
j. 1943. 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. 500-1.000, ialt 2.500 eks.
m. Fortsættes som F.D.s Nyhedstjeneste, Sydøstjylland, Vejle, s.d. Lederen af bladgruppen, cand. mag. Kaj Snedker Rasmussen, f. 9/5-08, arresteredes i Vejle af gestapo. Han blev deporteret til tysk koncentrationslejr, hvor han afgik ved døden 13/12-44.
n. Jørgen Munch Christensen, "Undergrunden i Vejle". 1945.

Frit Danmark, Sydvestjylland.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Esbjerg.
f. Sydvestjylland.
g. Komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder fra Sydvestjylland.
h. Udkom mdl. juni 43-april 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-4, (nr. 5 ikke udkommen), 6. 1944: nr. 7-11, 2. årg. nr. 1, (nr. 2 ikke udkommet), 3, (nr. 4 ikke udkommet), 5, 6, 7. 1945: nr. 8-11. Lejlighedsvis udgivelse af særnumre og løbesedler, bl.a.: 1943: febr., marts, 14/7, 10/8, 11/8, 12/8, 23/8. 1944: 14/4, 2/7. 1945: 9:4. Desuden Frit Danmark og F.D.'s Nyhedstjeneste, Esbjerg, s.d.
k. 2.500, ialt incl. særnumre 75.000 eks.
m. Lokalt nyhedsblad for udbredelsesområdet udgivet af F.D.-gruppen i Esbjerg. Bladgruppen måtte flere gange reorganiseres på grund af gestaporazziaer, der medførte arrestation af mange af gruppens medlemmer, mens andre måtte gå under jorden.

Frit Forum.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. København.
f. Udsendt pr. post, hovedsagelig til akademiske kredse over hele landet.
g. Komm., agit. og oplysende artikler.
h. Udkom mdl. marts 45 til sept. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3 og efter kap. nr. 4, til 11.
k. 4-500 pr. nr., ialt ca. 13.500 eks.
m. Bladet var redigeret som et tidsskrift med originale artikler, ikke mindst med henblik på tiden efter besættelsens ophør, desuden digte. Duplikeringen skete ved hjælp af S.E.-grupper. Fortsatte som legalt blad, trykt, efter befrielsen indtil det første folketingsvalg. Bladet blev udsendt af veteraner inden for Frihedsbevægelsen, der ville skabe et akademisk præget artikelblad, som kunne fortsætte efter befrielsen.

Frit Land.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. København.
g. Kommenterende artikler.
h. Udkom mdl. foråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Frit Nyt.
a. Trykt navn, opr. hvide bogst. på sort bund.
b. Oktav og kvart.
c. Dupl. og trykt, ill.
d. 8 sider.
e. København.
f. København og i særlig grad provinsen i større forsendelser til uddeling.
g. Opl., komm. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. marts 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2, 3, 4, 5, 6. - 1945: nr. 7. - 2. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. 2.000-50.000, ialt ca. 220.000 eks. Nyhedstjeneste: Frit nyt daglig Orientering, s.d.
m. Trykkeriet blev efter trykning af blad nr. 2 taget af gestapo, og en enkelt medarbejder blev arresteret, senere løsladt. Det nye trykkested blev ligeledes opdaget. Bladet blev startet af modstandsfolk, der allerede længe havde deltaget i illegalt arbejde.

Frit nyt daglig Orientering.
a. I begyndelsen samme bladhoved som hovednummeret, senere blot maskinskrevet.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Nyheder fra ind- og udland.
h. Udkom dagligt fra nov. 44 til maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1 til 16), 17, (18 til 27), 28, (29), 30, 31, 32, 33, (34), 35, 36, (37, 38), 39. - 1945, nr. 40, 41, (42), 43 til 50, (51, 52), 53 til 57, (58), 59 til 91, (92 til 96), 97, (98), 99, 100, (101), 102, (103 til 110), 111, (112 til 118), 119, (120 til 123), 124, (125 til 133), 134.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste udsendt af bladgruppen Frit Nyt, s.d.

Frit vestjysk Fiskeritidende. Hirtshals Udgave.
a. Tegnet navn m. ill.: flyvende måger.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Hirtshals.
f. Hirtshals og omegn.
g. Som Budstikken, Ålborg, s.d.
h. Udkom juli-sept. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. 200-600, ialt 1500 eks.
m. Udgivet og duplikeret i Ålborg af Budstikken, Frit jysk Tidende, s.d. Ophørt på grnnd af redaktionens arrestation.

Fri Ungdom. (Ringsted.)
a. Nr. 1-4 tegnet og nr. 5 klichetrykt navn.
b. Dupl. kvart og folio, trykt oktav.
c. Dupl. og trykt.
d. 4-8 sider.
e. Ringsted.
f. I begyndelsen Sjælland og til sidst hele landet.
g. Agit., komm. artikler med nyhedsstof.
h. Udkom mdl. novbr. 44 - jan. 45 og i april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 1a, 2. 1945, nr. 3, 4. Nyhedstjeneste: Se Fri Ungdoms Nyhedstjeneste. Tillæg: Julen 44. 1945: Sangene: "Slut op" og "Tipperary".
k. 500-15.000, ialt inkl. tillæg ca. 20.000 eks. Desuden løbesedler og plakater.
m. Ungdomsblad udsendt til lederne af ungdomsforeninger. Det sidste nummer, der udkom i 15.000 eks., udsendtes til Venstres Ungdom over hele landet. Gestapo beslaglagde gruppens første duplikator og bladet udkom som følge heraf ikke i febr. og marts 45. Efter befrielsen videreførtes Fri Ungdom et halvt års tid i form af ugentlig ungdomsside i Information.
n. Ringsted Folketidende 18.5.45.

Fri Ungdoms Nyhedstjeneste. (Ringsted.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ringsted.
f. Midtsjælland.
g. Nyhedsstof hovedsageligt fra Information.
h. Udkom ugentligt jan. - marts 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-8.
k. 1.000-500, ialt 7.500 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Fri Ungdom, Ringsted, s.d.

Frontbericht der Allierten. (Næstved.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 1-2 sider.
e. Næstved.
f. Uddelt på byens kaserner, officers kasinoer og lazaretter.
g. Stenografisk referat af frontberetningen fra London radio hver fredag.
h. Udkom i april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. 100, ialt 400 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Næstved, der også udgav Frihedsstøtten, Næstved, s.d.

Fyrtaarnet.
a. Maskinskrevet navn m. ill.: et fyrtårn udført med linoleumsstempel.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Fredericia.
f. Strib og omegn.
g. Komm. artikler med nyheder fra Strib og omegn.
h. Udkom mdl. jan. - apr. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1, 2), 3.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.


[an error occurred while processing this directive]