Beskrivelse af håndskriftet Codex Holmiensis 37

Codex Holmiensis 37 er et samlingshåndskrift, bestående af 3 dele, der antagelig 1580 er blevet samlet i ét presset læderbind over træsideflader og med flere røskenrammer. På bindets forreste perm er indpræget bogstaverne CHB og på bageste perm årstallet 1580.

Første del, fol. 1r - 65v, der indeholder Jyske Lov, har oprindelig haft et lidt større format end nu (26,5 x 17,8 cm) og er ved indbindingen såvel foroven som i ydermargen ret stærkt beskåret. Håndskriftet består af 9 læg. Læg 1 og 9 har 4 blade, læg 2 har 9 blade, idet folio 5 er et enkeltblad, og læg 3-8 har hvert 8 blade. Folieringen (1-65) er ny. Der er normalt 25 linier på siden, fol. 6-13 dog kun 24 linier.

Anden del, fol. 66r - 76v, er et pergamenthåndskrift fra ca. 1400. Også dette håndskrift synes beskåret ved indbindingen. Dette håndskrift består af en række forskellige tekster.

Tredje del består af 4 læg upaginerede og ubeskrevne papirsblade (i alt 34 blade), der ikke er medtaget i denne udgave.

Kilde: Peter Skautrups indledning til faksimileudgaven af Codex Holmiensis 37, CORPUS CODICUM DANICORUM MEDII AEVI, VOL. X. København 1972.


Proveniens: I sin udgave af Jyske Lov 1783 omtaler retshistorikeren Peter Kofod Ancher håndskriftet som hjemhørende i Kungliga Biblioteket i Stockholm ("St. 37"). Hvornår og ad hvilken vej det er kommet dertil vides ikke med sikkerhed. Det har befundet sig i Danmark indtil senest begyndelsen af 1700-tallet, hvis det er holdbart at fortolke en notits på fol. 76v som en ejernotits efter Christian Muus (1656-1717), der var biskop i Ribe 1701-1712 (Se Skautrup 1973, s. ix). I så fald kan det udelukkes, at håndskriftet er kommet til Sverige som krigsbytte. Ejerangivelsen på bindets for- og bagperm, hhv. "C H B" og "1580", er hidtil ikke identificeret.

Luk vindue