Til Forsiden om dette website
om Gustaf Munch-Petersen
temalinjer
indeks
bibliografi
forside
Udførlige behandlinger af forfatterskabet
af forskningsmæssig karakter
i litteraturhistorier og oversigtsværker
Korte omtaler af forfatterskabet
i litteraturhistorier og oversigtsværker
andre steder
Behandlinger af enkelte værker
Behandlinger af enkelte digtsamlinger
Analyser af enkelte digte
Korte omtaler af enkelte digte
Gustaf Munch-Petersens billedkunst
Gustaf Munch-Petersens biografi
Udførlig biografisk fremstilling
Kortfattet biografisk information
Skønlitteratur om Gustaf Munch-Petersen
Digte
Romaner
Anmeldelser
det nøgne menneske
simon begynder
det underste land
mod jerusalem
nitten digte
Udvalgte Digte
Udvalgte Digte
samlede skrifter

Bibliografi over sekundærlitteraturen om
Gustaf Munch-Petersen


Udførlige behandlinger af forfatterskabet

Udførlige behandlinger af forfatterskabet af forskningsmæssig karakter

Brostrøm, Torben, "Introduktion", Munch-Petersen, Gustaf, Samlede skrifter 1-2 (København: Kunst og Kultur, 1959), s. v-xxxv

Gertsen, Martine Cardel, Gustafs ansigter - selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab (Göteborg og Stockholm: Makadam, 2003)

Gertsen, Martine Cardel: ”Visionens byrde – Gustaf Munch-Petersens forestillinger om digterrollen”. I: Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur, nr. 54, maj 2004, s. 18-25.

Larsen, Steffen Hejlskov, "Gustaf Munch-Petersen og den danske lyrik i fyrrerne. Et forsøg på placering på grundlag af flertydighed", Danske studier, 1960, s. 67-80

Larsen, Steffen Hejlskov, "Gustaf Munch-Petersen og den svenske modernisme", Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1960, s. 143-157

Loesch, Lise, Tamme fugle længes - vilde flyver. Avantgardelyrik i Danmark, Finland og Sverige i mellemkrigstiden (København: Akademisk Forlag, 1980), s. 83-96

Nielsen, Erik A., "gustaf munch-petersen", Ideologihistorie III. Modernismen i dansk lyrik 1870-1970 (København: Gad, 1976), s. 107-113

Nielsen, Hans-Jørgen, "Eksperiment i subjektivisme", Tilbageblik på 30'erne, bind II, red. Hans Hertel (København: Stig Vendelkærs Forlag, 1967), s. 83-88

Rasmussen, Inge Lise, "Gustaf Munch-Petersen: un poeta pittore", Studi Nordici, vol. II, 1995, s. 2-21

Udførlige behandlinger af forfatterskabet i litteraturhistorier og oversigtsværker

Abildgaard, Ove, "Gustaf Munch-Petersen", Danske digtere i det 20. århundrede, 2. udg., bind III, red. Frederik Nielsen og Ole Restrup (København: Gads Forlag, 1966), s. 157-166

Bondebjerg, Ib, "Den socialistiske Messias", Gunhild Agger et al., Dansk Litteraturhistorie, bind 7 (København: Gyldendal, 1984), s. 495-498

Brostrøm, Torben: "Mellemkrigstid og besættelse", Dansk litteratur historie, bind 5, af Torben Brostrøm og Jens Kistrup (København: Politikens forlag, 1977), s. 291-297

Jensen, Thorkild Borup, "Gustaf Munch-Petersen", Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 2. Fra Tom Kristensen til H.C. Branner, red. Torben Brostrøm og Mette Winge (København: G.E.C. Gads Forlag, 1981), s. 181-197

Nexø, Tue Andersen, "Gustaf Munch-Petersen", Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 1. Fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen, red. Anne-Marie Mai (København: G.E.C. Gads Forlag, 2002), s. 380-391

1c. Udførlige behandlinger af forfatterskabet til undervisningsbrug Persson, Torben, Nøgenhedens legionær – Gustaf Munch-Petersen (København: Borgen, 2001)

Korte omtaler af forfatterskabet

Korte omtaler af forfatterskabet i litteraturhistorier og oversigtsværker

Brostrøm, Torben, "Gustaf Munch-Petersen", Den Store Danske Encyklopædi, trettende bind, red. Jørn Lund et al. (København: Danmarks Nationalleksikon, Gyldendal, 1999)

Brøndsted, Mogens og Sven Møller Kristensen, Danmarks Litteratur fra 1870 til Nutiden ( København: Gyldendals Uglebøger, 1966), s. 124-125

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken, "Mellemkrigstiden", Litteraturens veje (København: Gads Forlag, 1999), s. 258-287; se s. 263-264, s. 271-271, s. 277-279

Frederiksen, Emil, Ung Dansk Litteratur (København: Det Schønbergske Forlag, 1951), s. 279-281
Jensen, Thorkild Borup, "Munch-Petersen, Gustaf", Dansk biografisk leksikon, tiende bind, red. Sv. Cedergreen Bech (København: Gyldendal, 1982), s. 100-101

Kabell, Aage, Faser af dansk Digtning (København. Roskilde og Bagger, 1959), s. 193

Kristensen, Sven Møller, Dansk Litteratur 1918-1952, 7. udgave med tillæg 1953-64 (København: Munksgaard, 1965), s. 270-272

Larsen, Finn Stein,Dansk lyrik 1915-55 (København: Gyldendal, 1979), s. 132-137

Mai, Anne-Marie, "Gustav Munch-Petersen", Litteraturens stemmer, red. Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen (København: Gads Forlag, 1999), s. 383-384

Martinov, Niels, Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden. Litterære ismer (København, Gyldendal, 1990), s. 134-135, s. 149-150

Mitchell, P.M., A History of Danish Literature (Copenhagen: Gyldendal, 1957) s. 273-275

Mølbjerg, Hans, Facetter af dansk lyrik (København: Schultz, 1965), s. 95-97

Møldrup, Anna Elise, Dansk Litteratur efter 1920 (Kjøbenhavn: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1953), s. 89-90

Neergaard, Ebbe, Unge danske digtere mellem to verdenskrige. Et essay om åndsudvikling 1918-1940 (København: Arne Frost-Hansen, Nytaar, 1947), s. 32-34

Ravn, Ole, Dansk litteratur 1920-45. Brydninger og tendenser (København: Gjellerup, 1976), s. 58

Stief, Carl, Moderne Litteratur efter 1914 (København: Gyldendal, 1950), s. 43

Tiemroth, Jørgen E., Dansk Litteratur fra runepoesi til modernisme (København: Aschehoug dansk forlag, 1965), s. 189

Togeby, Knud, Moderne Danske og Norske Digtere (København: Gyldendal, 1959), s. 14-15; s. 53-55

Woel, Cai M., Dansk Literaturhistorie 1900-1950, bind II (Forlaget Arnkrone, 1956), s. 591- 593

Korte omtaler af forfatterskabet andre steder

Brostrøm, Torben, “Autonomi og biografi”, Historie. Tolkning. Tekst og Tekst. Tolkning. Historie, red. Jørgen Dines Johansen, Finn Hauberg Mortensen og Horst Nägele (Odense: Odense Universitetsforlag, 1990), s. 13-26

Brostrøm, Torben, "Det umådelige mådehold", Vindrosen, januar 1959, s. 3-12; se s. 9

Brostrøm, Torben, "Gustaf Munch-Petersen", Hvedekorn, 1959, s. 170-172

Frandsen, Jan Würtz, Richard Mortensen. Ungdomsårene 1930-1940. Mellem surrealisme og abstraktion (København, 1984), s. 21, s. 22, s. 25, s. 117, s. 142, s.143, s. 173, s. 176, s. 189, s. 192, s. 223, s. 239, s. 318

Kristensen, Tom, "Af jordens bærme", Oplevelser med lyrik, (København: Gyldendal, 1957), s. 157-159 (trykt i Politiken, 9.10. 1946)

Larsen, Sven Erik, "Tid, nutid, samtid", Selvsyn, nr. 2, 1971, s. 39-47

Malinovski, Ivan, "Gustaf Munch-Petersen: en dansk modernist", Lyrikvännen, nr. 5, 1955

Nash, Jørgen, "Den rige yngling. Studier i Gustav [sic!] Munch-Petersens og Morten Nielsens lyrik", Dialog, I, 1950, s. 7-17

Schnack, Asger, ”Nitten vimpler til minde om en digter”, Lys og luft. Essays (København: Brøndum, 1990), s. 57-60

Strunge, Mai, Samtaler m.m. mellem Anne-Marie Mai og Michael Strunge, 1. rev. udg. (København: Borgen, 1992), s. 151, s. 167-168

Tiemroth, Peter, ”Liv og digt var en række af øjeblikke”, Gudhjem – i 9000 år. Fiskerleje. Kunstnerkoloni. Turistmekka. (Bornholmerens Forlag, 1992), s. 183-185

Behandlinger, der kun omfatter enkelte værker af Gustaf Munch-Petersen

Behandlinger af enkelte digtsamlinger

Faletto, Mirella & Enza Zazzaro, "Una lettura delle 'Diciannove Poesie' di Gustaf Munch-Petersen", Annali, Sezione Germanica, XV:1, 1972, s. 147-157 (nitten digte)

Mitchell, P.M., "The English Poetry of Gustaf Munch-Petersen", Orbis Litterarum, XXII, 1967, s. 352-362 (black god’s stone)

Sørensen, Lene, Gustaf Munch-Petersen, katalog udgivet i forbindelse med udstilling på Bornholms Kunstmuseum 2. april - 28. maj 2000 og Silkeborg Kunstmuseum 17. juni - 27. august 2000, red. Lars Kærulf Møller (Rønne, 2000) (black god’s stone)

Christensen, Hans Jørn og Erik Bjørn Olsen, "Digtsamling", Arbejdsmodeller for analyse af novellesamling, roman og digtsamling, (GMT, 1973), s. 23-29 (det underste land. Til brug for undervisningen i gymnasiet)

Analyser af enkelte digte

Alstrup, Tom: "Gustaf Munch-Petersen: 'Tal ikke til mig'", Selvsyn, VI:1, 1965, s. 61-64 (”tal ikke til mig”)

Borum, Poul, "'over havet til elsket fyrstinde'", Selvsyn, II:1, 1961, s. 60-64 (”over havet til elsket fyrstinde”)

Brandt, Per Aage, "Den tragiske humanisme. Gustav Munch-Petersen: andre nætter", Danske digtanalyser, red. Thomas Bredsdorff (København: Arena, 1969), s. 164-173 ("andre nætter")

Brask, Peter, "Analyse XV: Gustav [sic!] Munch-Petersens 'Rids'", Tekst og tolkning. Bidrag til den litterære semantik, første del, bind 2 (Roskilde: RUC forlag, 1974), s. 650-660 (”Rids”)

Brostrøm, Torben, "Dagens sorte lygte", Poetisk Kermesse (København: Gyldendal, 1962), s. 89-100 (”sjælens sang”, ”Rids”)

Brostrøm, Torben, "Nattens virkelighed - eller virkelighedens nat", Digt og Læser, red. Volmer Dissing (København: Gyldendal, 1958) s. 118-139 (”sjælens sang”)

Brostrøm, Torben, "To portrætter", Ti Års Lyrik, Kritik og Kronik 1956-65 (København: Gyldendals Uglebøger, 1966), s. 34-39 (”mig”, ”ro” – ikke identisk med digtet fra det nøgne menneske af samme navn)

Brostrøm, Torben, Versets Løvemanke (Borgens Billigbøger, 1964), s. 19-21 (”Rids”)

Christensen, Hans Jørn og Erik Bjørn Olsen, "Digtsamling", Arbejdsmodeller for analyse af novellesamling, roman og digtsamling, (GMT, 1973), s. 23-29 (”slottet”. Til brug for undervisningen i gymnasiet)

Dahl, Per, "At læse poesi", Selvsyn, XI:2, 1970, s. 60-65 (”tal ikke til mig”, ”min far”)

Harrits, Flemming, "Stedord. gustav munch-petersen. Digte", Læsninger i dansk litteratur. Tredje bind. 1900-1940, red. Inger-Lise Hjordt-Vetlesen og Finn Frederik Krarup (Odense: Odense Universitetsforlag, 1997), s. 262-277 (”præsentation”)

Henriksen, Signe, ”Den danske surrealisme – et livssyn i kunsten”, ibid., nr. 4, 2001, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, s. 137-158 (”sjælens sang”)

Jensen, Thorkild Borup, ”Tolkninger”, Folkeskolen, 20. november 1975, nr. 47, 92. årg., s. 1977 (”til mine forældre”. Til brug for undervisningen i folkeskolen)

Jensen, Thorkild Borup, ”Tolkninger”, Folkeskolen, 11. december 1975, nr. 50, 92. årg., s. 2124 (”til mine forældre”. Til brug for undervisningen i folkeskolen)

Jørgensen, Bo Hakon, Mastetoppe. 100 danske digte – med korte analyser (Odense: Odense Universitetsforlag, 1997) s. 206-208 (”det underste land”)

Rostbøll, Benedikte, ”Den poetiske erotik”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, vol. 77, nr. 1, 2001, s. 35-45 (”det underste land”)

Rasmussen, Michael, ”Om at sidde fast, og om løgn og latter. Gustaf Munch-Petersens digt ’Skæret’ (1937)”, Nordica, bind 16, 1999, s. 79-96 (”Skæret”)

Schnack, Asger, Digte er til at læse(København: Høst & Søn, 1996), s. 59-64 (”med lukkede øjne”)

Korte omtaler af enkelte digte

Brøgger, Suzanne, ”Elfenbenstårn med website –”, Sejd. Artikler og essays 1990-2000 (København: Gyldendal, 2000), s. 369-379, se s. 369 (”til mine forældre”)

Dahlerup, Pil, Det moderne gennembruds kvinder, bind 2, 2. udg. (København: Gyldendal, 1983, s. 478 (”rids”)

Larsen, Steffen Hejlskov, "Syntaksoprøret", Om at læse moderne poesi, (København: Borgen, 1965), s. 41-58, se s. 44-45 (”ve over sejren!”)

Mai, Anne-Marie, At læse digte (København: Borgen, 1991), s. 45-46 (”koldt, men rent”)

Schnack, Asger, Digte. Læs og forstå (København: Høst & Søn, 1993), s. 26-27 (”Fiskerleje”)

Schnack, Asger, ”Forord”, Med lukkede øjne. Spontan poesi, en eksempelsamling fra tyverne til i dag, red. Asger Schnack (København: Hans Reitzels Forlag, LyrikBiblioteket, 1990), s. 5 (”det underste land”, ”med lukkede øjne”)

Gustaf Munch-Petersens billedkunst

Bramsen, Henrik og Knud Voss, Dansk Kunsthistorie, bind V (København, Politikens Forlag, 1975), s. 211

Frandsen, Jan Würtz, Richard Mortensen. Ungdomsårene 1930-1940. Mellem surrealisme og abstraktion (København, 1984), s. 118, s. 120, s. 220

Gertsen, Martine Cardel, Gustafs ansigter - selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab (Göteborg og Stockholm: Makadam, 2003), især s. i-viii, s.73, s.103, s.117, s. 120, s. 123, s. 127, s. 138, s. 149, s. 177, s. 180, s. 195, s. 210, s. 224, s. 225, s. 226, s. 246, s. 251, s. 267

Jørgensen, Henning og Villads Villadsen, Ny dansk kunsthistorie. Tradition og surrealisme, bind 7 (København: Fogtdal, 1995), s. 205

Rasmussen, Inge Lise, "Gustaf Munch-Petersen: un poeta pittore", Studi Nordici, vol. II, 1995, s. 2-21

Sørensen, Lene, Gustaf Munch-Petersen, katalog udgivet i forbindelse med udstilling på Bornholms Kunstmuseum 2. april - 28. maj 2000 og Silkeborg Kunstmuseum 17. juni - 27. august 2000, red. Lars Kærulf Møller (Rønne, 2000)

Tiemroth, Peter, ”Blot drengestreger”, Dansk kunst 2000 (København: Fogtdal, 2000), s. 187-189

Wivel, Mette, ”Eksotisme i dansk kunst”, Dansk mental geografi. Danskernes syn på verden – og på sig selv, red. Ole Høiris (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1989) s. 190-202 (s. 197-199)

Gustaf Munch-Petersens biografi

Udførlig biografisk fremstilling

Brostrøm, Torben, "Introduktion", Munch-Petersen, Gustaf, Samlede skrifter 1-2 (København: Kunst og Kultur, 1959), s. v-xxxv

Dahlin, Ulrik og Henrik Madsen, "En anderledes historie. Om Gustaf Munch-Petersens liv", Press, nr. 31, juni 1988, s. 62-70

Gertsen, Martine Cardel, Gustafs ansigter - selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab (Göteborg og Stockholm: Makadam, 2003), især s. 40-61

Jensen, Thorkild Borup, "Gustaf Munch-Petersen", Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 2. Fra Tom Kristensen til H.C. Branner, red. Torben Brostrøm og Mette Winge (København: G.E.C. Gads Forlag, 1981), s. 181-197

Sohn, Ole, ”Hellere dø stående end leve på knæ…”, Samvirke, november 1997, 70. årg., s. 62-64

Sørensen, Lene, Gustaf Munch-Petersen, katalog udgivet i forbindelse med udstilling på Bornholms Kunstmuseum 2. april - 28. maj 2000 og Silkeborg Kunstmuseum 17. juni - 27. august 2000, red. Lars Kærulf Møller (Rønne, 2000)

Yrlid, Rolf, Vägen till Gandesa (Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1982) (dokumentarroman)

Kortfattet biografisk information

Andersen, Jens, Dansende stjerne – en bog om Tom Kristensen (Gyldendal, 1993), s. 649-651

Asklund, Erik, Livsdyrkarna (Stockholm: Rabén och Sjögren, 1963), s. 14-15, s. 69 (roman, men af tydelig biografisk karakter)

Ejler Bille 90 år, red. Dorte Kirkeby Andersen, katalog udgivet i forbindelse med udstilling på Silkeborg Kunstmuseum 7. oktober – 3. december 2000 og Gl. Holtegaard 15. december 2000 – 4. februar 2001 (Silkeborg: Silkeborg Kunstmuseums Forlag, 2000), s. 18, s. 22.

Frandsen, Jan Würtz, Richard Mortensen. Ungdomsårene 1930-1940. Mellem surrealisme og abstraktion (København, 1984), s. 32, s. 61, s. 157, s. 271-272

Gudinden fra Holkadalen - Lisbet Munch-Petersen, udstillingskatalog fra Bornholms Kunstmuseum (Bornholms Kunstmuseum, 1989), s. 26-29

Hessellund, Birgit, Rita Kernn-Larsen – En international dansk surrealist (Randers Kunstmuseum, 1995), s. 19, s. 22

Jensen, Thorkild Borup, "Munch-Petersen, Gustaf", Dansk biografisk leksikon, tiende bind, red. Sv. Cedergreen Bech (København: Gyldendal, 1982), s. 100-101

Jørgensen, Carsten, Fra Bjelkes Allé til Barcelona. Danske frivillige i Spanien 1936-39 (København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1986), s. 13, s. 189, s. 207, s. 209, s. 227

Kari, Leo, De danske Spaniensfrivillige (København: Rosenkilde og Bagger, 1952), s. 50-51, s. 154-157, s. 158

Kristensen, Tom, "Gustaf Munch-Petersen. Det unge gale geni", I min tid, (København: Gyldendal, 1963), s. 199-203

Lundgren-Nielsen, Kay, Tro eller blændværk? Danmark og Den Spanske Borgerkrig 1936-1939 (Odense: Odense Universitetsforlag, 2001), s. 11, s. 328, s. 330

Lundkvist, Artur, Självporträtt av en drömmare med öpnna ögon (Stockholm: Bonniers, 1966), s. 100

Tiemroth, Peter, Tingenes Sjæl er Verdens Hjerte. Lisbeth [sic!] Munch-Petersens keramik gennem 60 år (København: Borgens Forlag, 1995), s. 13, s. 22, s. 24

Skønlitteratur om Gustaf Munch-Petersen

Digte

Ditlevsen, Tove, "Selvportræt 5", Samlede digte (København: Gyldendal, 1999), s. 220- 222 (fra De voksne, 1969)

Knudsen, Erik, "Det er på tide. I mindet om Gustaf Munch-Petersen", Minotauros, (København: Gyldendal, 1955), s. 43

Kristensen, Tom, ”Nogle Linjer til min Ven Digteren Gustaf Munch-Petersen, som faldt i Spanien”, Politiken, 8.9. 1938

Larsson, Staffan, ”Solen finns. (Till Gustaf Munch-Petersen vid 15-årsminnet av spanska inbördeskrigets utbrott)”, Dagens Nyhete, 16.7. 1961

Melsted, Martin, ”To Gravskrifter“, Hjemmets Søndag, 24. marts 1946, s. 10
Nash, Jørgen, “Til to frihedskæmpere“, Leve livet (København: Thaning & Appels forlag, 1948), s. 29

Rosenkrantz, Oluf, "Saluda. Til Gustaf Munch-Petersen", Vild Hvede, XIII. Aargang, Nr. 2, December 1938, XIII, s. 61

Schnack, Asger, Klang (København: Gyldendal, 1986), s. 47, s. 100

Smidth, Tom, ”Til en død Idealist”, Vild Hvede, XII. Aargang, Nr. 12, Oktober 1938, s. 358

Weltzer, Johannes, "Gustaf Munch-Petersen, faldet i Spanien", Vild Hvede, XIII. Aargang, Nr. 1, November 1938, s. 9

Romaner

Rifbjerg, Klaus, Esbern (København: Gyldendal, 2005) (uden at være decideret biografisk er romanen angiveligt inspireret af Gustaf Munch-Petersens liv)

Yrlid, Rolf, Vägen till Gandesa (Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1982) (dokumentarroman)

Anmeldelser

det nøgne menneske (1932)

K., "Ny interessant Forfatter", Akademisk Ugeblad, 16.3. 1932

Erling Welblund, "Digterdebut", Fyns Social Demokrat, 21.3. 1932

R. [Christian Rimestad], "Otte Digtere", Politiken, 30.12. 1932

Squash, "Ung dansk lyrik", Aftonbladet, 3.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem)

Squash, "En ung dansk diktare", Stockholms Dagblad, 9.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem.

simon begynder (1933)

"munch-petersen, gustaf: simon begynder", Ugen Hellerup, 4.10. 1933

H.B. [Hans Brix], "Ny Bog", Dagens Nyheder, 6.10. 1933

F.O., "Simon begynder", Ekstra Bladet, 6.10. 1933

g., "Ny Literatur", Bornholms Avis, 7.10. 1933

Fr. L-G., "Nye Bøger", Lolland Falsters Stiftstidende, 11.10. 1933

"Simon begynder", Viborg Stifts Folkeblad, 17.10. 1933

"Ny Literatur", Frederiksborg Amtstidende, 17.10. 1933

R. [Christian Rimestad], "Modernitet", Politiken, 21.10. 1933 (fælles anmeldelse af simon begynder og det underste land)

"Simon begynder", Randers Dagblad, 21. 10. 1933

e-h., "munch-petersen, gustaf: simon begynder", Holstebro Dagblad, 27. 10. 1933

E.Th., "gustaf munch-petersen: simon begynder. - det underste land. -", Aarhus Stiftstidende, 9.11. 1933 (fælles anmeldelse af simon begynder og det underste land)

Jul. B. [Julius Bomholt], "Borgerlig Krukke", Social Demokraten, 30.11. 1933

M-l., "Dobbelt Debut", Jyllandsposten, 7.12. 1933 (fælles anmeldelse af simon begynder og det underste land)

Squash, "Ung dansk lyrik", Aftonbladet, 3.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem)

Squash, "En ung dansk diktare", Stockholms Dagblad, 9.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem)

det underste land (1933)

H.B. [Hans Brix], "Lyrik", Dagens Nyheder, 13.10. 1933

R. [Christian Rimestad], "Modernitet", Politiken, 21.10. 1933 (fælles anmeldelse af simon begynder og det underste land)

Viggo Adamsen, "To Digtere", Fyns Venstreblad, 25.10. 1933

K.F. [Kai Flor], "En Sjæl i Champagnetaarer", Berlingske Aften, 27.10. 1933

"Tidens 'Poesi'", Frederiksborg Amtstidende, 3.11. 1933

"'Poesi'", Roskilde Dagblad, 4.11. 1933

"Tidens 'Poesi'", Lolland Falsters Stiftstidende, 6.11. 1933

"munch-petersen, gustaf: det underste land", Ugen Hellerup, 8.11. 1933

"'Poesi'", Sydvestjylland, 8.11. 1933

E.Th. [Ejnar Thomsen], "gustaf munch-petersen: simon begynder. - det underste land. -", Aarhus Stiftstidende, 9.11. 1933 (fælles anmeldelse af simon begynder og det underste land)

"Gaar Lyrikerne til Annoncefaget?", Svendborg Amtstidende, 11.11. 1933

"gustav [sic!] munch-petersen: det underste land", Fyns Stiftstidende, 14.11. 1933

"Pladelyrik", Kolding Social Demokrat, 17.11. 1933

M-l., "Dobbelt Debut", Jyllandsposten, 7.12. 1933 (fælles anmeldelse af simon begynder og det underste land)

"Moderne Digtere", Grenaa Folketidende, 19.12. 1933

h., "gustaf munch-petersen: det underste land", Horsens Folkeblad, 20.12. 1933

h., "gustaf munch-petersen: det underste land", Viborg Stifts Folkeblad, 22.12. 1933

"Urimede Vers", Randers Dagblad, 5.1. 1934

Squash, "Ung dansk lyrik", Aftonbladet, 3.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem)

Squash, "En ung dansk diktare", Stockholms Dagblad, 9.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem)

mod jerusalem (1934)

F.O., "Fire Digtsamlinger", Ekstra Bladet, 28.4. 1934

K.F. [Kai Flor], "Tungetaler-Digte eller -?", Berlingske Tidende, 1.5. 1934

Tage Byskov, "Fire Bind Digte", Horsens Folkeblad, 3.5. 1934

H.B. [Hans Brix], "En Himmelstormer", Dagens Nyheder, 9.5. 1934

K.L. Kristensen, "Prosa og Vers", Fyns Tidende, 9.5. 1934

R. [Christian Rimestad], "Foraarets Poesi", Politiken, 10.5. 1934

Knud F., "Gustaf Munch-Petersen: Mod Jerusalem", Aalborg Stiftstidende, 11.5. 1934

Jul. B. [Julius Bomholt], "Lyrik", Social Demokraten, 14.5. 1934

V.A. [Viggo Adamsen], "Digternes Forgaard", Fyns Venstreblad, 19.5. 1934

C., "Unge Digtere", Ringsted Folketidende, 9.6. 1934

"Unge Forfattere", Thisted Social Demokrat, 14.6. 1934

Ejnar Thomsen, "Ung Lyrik", Aarhus Stiftstidende, 18.6. 1934

Squash, "Ung dansk lyrik", Aftonbladet, 3.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem)
Squash, "En ung dansk diktare", Stockholms Dagblad, 9.7. 1934 (fælles anmeldelse af det nøgne menneske, simon begynder, det underste land og mod jerusalem)

Andreas Malling, "gustaf munch-petersen: mod jerusalem", Kristeligt Dagblad, 10.7. 1934

M-l., "En Efteraber", Jyllandsposten, 17.8. 1934

nitten digte (1937)

R. [Christian Rimestad], "Dansk Poesi", Politiken, 29.11. 1937

bnt., "Henimod Klarhed", Bornholms Social-Demokrat, 4.12. 1937

Udvalgte Digte (1938)

"Saluda", Bornholms Social-Demokrat, 13.1. 1939

Vix., "En Mindebog", Bornholms Avis og Amtstidende, 16.1. 1939

Hans K. [Hans Kirk], "Gustaf Munch-Petersen", Arbejderbladet, 7.2. 1939

K.F. [Kai Flor], "En ung Digters Minde", Berlingske Aften, 10.2. 1939

G.A., "Gustaf Munch-Petersen", Berlingske Tidende, 13.3. 1939

Anna Lenah Elgström, "Den rike ynglingen", Social-demokraten, 8.4. 1939

Udvalgte Digte (1946)

"Fra Himmerland til Spanien", Ekstra Bladet, 14.9. 1946

Regin Højberg-Petersen, "Lyriker og Frihedskæmper", Information, 14.9. 1946

Hans K. [Hans Kirk], "Gustaf Munch-Petersen", Arbejderbladet, 17.9. 1946

Mogens Garde, "En fri Mands Testamente", Aftenbladet, 18.9. 1946

Frederik Nielsen, "Tredivernes Ungdom", Social-Demokraten, 3.10. 1946

Tom Kristensen, "Af Jordens Bærme", Politiken, 9.10. 1946

Emil Frederiksen, "Ung Lyrik i Efteraaret 1946", Berlingske Aften, 20.12. 1946

samlede skrifter (1959)

"De nye bøger", Vendsyssel Tidende, 12.11. 1959

"en af de yngre", Sønderborg Avis, 13.11. 1959

"en af de yngre", Svendborg Avis, 13.11. 1959

Henning Fonsmark, "En drømmer i oprør", Berlingske Aften, 13.11. 1959

-r., "Digteren, hvis ord var handling", Aarhus Stiftstidende, 14.11. 1959

"Litteraturen rundt - En foregangsmand", Dagens Nyheder, 20.11. 1959

"Den nye litteratur", Østsjællands Folkeblad, 23.11. 1959

Henning Fonsmark, "En drømmer i oprør", Sæby Avis, 26.11. 1959

"Gustaf Munch-Petersens samlede skrifter", Ringkøbing Amts Dagblad, 26.11. 1959

Johannes Abildgaard Jacobsen, "Digter og Spaniens-kæmper", Demokraten Aarhus, 29.11. 1959

p.s., "Et straalende værk", Vejle Amts Folkeblad, 1.12. 1959

Jørgen Nash, "Livsdyrkeren og døden", Information, 2.12. 1959

Johannes Glavind, "En digter fra trediverne", Land og Folk, 9.12. 1959

Sv. s-n, "En særpræget digter", Aalborg Amtstidende, 10.12. 1959

[Ingen titel], Vestkysten Esbjerg, 23.12. 1959

[Ingen titel], Horsens Folkeblad, 23.12. 1959

"Lille værk - stor digter", Ny Tid Nykøbing, 28.12. 1959

bit., "Noget nyt og levedygtigt blev skabt i dansk poesi", Lolland Falsters Folketidende, 8.1. 1960

C.S., "Som et evigungt livsdokument er Gustaf Munch-Petersens testamente", Kristeligt Dagblad, 11.1. 1960

"En særpræget digter", Silkeborg Avis, 19.2. 1960

"En særpræget digter", Skanderborg Amtsavis, 19.2. 1960

Staffan Larsson, "1959 - ett märkesår för dansk lyrik", Stockholms-tidningen, 19.3. 1960

Stig Carlson, "Livets apostoliska vikarie", Arbetet, 24.3. 1960

Christian Winther, "Oprører og idealist", Dannevirke, 5.4. 1960

Jørgen Nash, "Livsdyrkaren och döden", Huvudstadbladet (Helsingfors), 29.5. 1960

Jørgen Nash, "Livsdyrkeren og døden", Verdens Gang (Oslo), 4.6. 1960

F.N., "Ufærdig digter", Aktuelt, 10.6. 1960

"Bog-Hjørnet", Randers Dagblad, 15.6. 1960

Sören Ruther, "En spansk frihetshjälte", Dagbladet Sundsvall, 27.6. 1960

Staffan Larsson, "Okänd svensk klassiker", Stockholms-Tidningen, 14.7. 1960

Sören Ruther, "Gustaf Munch-Petersen en dansk modernistpionjär", Blekinge Läns tidning, 11.8. 1960

Jørgen Nash, "Livsdyrkaren och döden", Sydsvenska Dagbladet, 18.8. 1960