Pandebeen, Øiesteen o. s. v.,
en Sang for de Smaa


Pandebeen! – Godt det groer!
Bag ved det Forstanden boer;
Den vil læse, den vil lære,
Bringe Dig i Agt og Ære,
Sidde som en holden Een
Bag det stolte Pandebeen.

Øiesteen! – Nei, hvor klar!
Troer jeg ikke to Du har.
See dog bare hvor de klares,
Jeg kan see Dig – o bevar's! –
Lige ind i Hjertebeen,
Du min egen Øiesteen!

Næsetip! – Hvilken Hest!
Et Par Briller ride bedst;
Naar Du ikke Veien kjender,
Ride de hvor Tippen vender;
Hvilken lille stumpet Snip!
Hesten hedder Næstetip!

Mundelip! – frisk og rød?
Er det sandt, Du er saa sød?
Kan jeg ganske paa det lide?
Vil ei Tænderne mig bide?
Jeg vil tage Kysset! – Svip!
Det tog jeg fra Mundelip!

Hageflip! – Det er vist,
Hageflippen kommer sidst,
Men i Kløften, som jeg hører,
Er der nok en Skjælm, som kjører;
Det gaaer over Næsetip,
Mundelip til Hageflip!

Dikkedik! – Hvad er det!
Vil Du sidde rank og net,
Saa skal jeg nok Luxen finde,
Thi jeg veed han er derinde;
O, nu har jeg ham den Strik,
Dikke – dikke – dikke – dik!

Luk vindue