"Tycho Brahes instrumenter"

er flyttet til
http://www.kb.dk/da/nb/tema/webudstillinger/brahe_mechanica/introduktion.html

Opdater venligst dine bogmærker !

 

"Instruments of Tycho Brahe"

has moved to
http://www.kb.dk/en/nb/tema/webudstillinger/brahe_mechanica/introduktion.html

Please, update your bookmarks !