Tidstavle over Søren Kierkegaard • 1813
  • 5. maj SK bliver født i faderens ejendom på Nytorv i København.
 • 1821
  • SK begynder i Borgerdydskolen.
 • 1823
  • 23. januar Regine Olsen bliver født.
 • 1830
  • 30. oktober SK indskrives som teologisk student ved universitet.
 • 1834
  • 31. juli SKs moder dør.
 • 1838
  • 9. august SKs fader dør.
  • 7. september Af en endnu levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie.
 • 1840
  • 3. juli. SK består teologisk embedseksamen.
  • 19. juli - 6. august SKs Jyllandsrejse.
  • 8. september SK frier til Regine Olsen.
 • 1841
  • o.11. august SK sender Regine Olsen hendes ring tilbage.
  • 29. september SK forsvarer sin afhandling Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates for magistergraden.
  • 11. oktober SKs endelige brud med Regine Olsen.
  • 25. oktober SK rejser til Berlin.
 • 1842
  • 6. marts SK vender hjem fra Berlin.
 • 1843
  • 20. februar Enten -Eller, udgivet af Victor Eremita.
  • 8. maj SK rejser til Berlin.
  • 16. maj To opbyggelige Taler.
  • ultimo juni SK vender hjem fra Berlin.
  • 16. oktober
   • Frygt og Bæven af Johannes de silentio.
   • Gjentagelsen af Constantin Constantius.
   • Tre opbyggelige Taler.
  • 6. december Fire opbyggelige Taler.
 • 1844
  • 5 marts To opbyggelige Taler.
  • 8. juni Tre opbyggelige Taler.
  • 13. juni Philosophiske Smuler eller en Smule Philosophi af Johannes Climacus, udgivet af S. Kierkegaard.
  • 17. juni Begrebet Angest af Vigilius Haufniensis. Forord af Nicolaus Notabene.
  • 31. august Fire opbyggelige Taler.
 • 1845
  • 29. april Tre Taler ved tænkte Leiligheder.
  • 30. april Stadier paa Livets Vei, udgivet af Hilarius Bogbinder.
  • 13. maj SK rejser til Berlin.
  • 24. maj SK vender hjem fra Berlin.
  • 29. maj Atten opbyggelige Taler. Udgivet på foranledning af C.A. Reitzel.
  • 27. december Avisartikel "En omreisende Æsthetikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet", underskrevet: Frater Taciturnus, Høvidsmand for 3die Afdeling af "Stadier paa Livets Vei". I denne artikel hedder det bl.a.: "Gid jeg nu blot snart maatte komme i Corsaren". Hermed indledes striden med vittighedsbladet Corsaren, der i tekst og tegninger karikerer SK frem til sommeren 1846.
 • 1846
  • 27. februar Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler af Johannes Climacus, udgivet af S. Kierkegaard.
  • 30. marts En literair Anmeldelse.
  • 2. maj [?] SK rejser til Berlin.
  • 16. maj SK vender hjem fra Berlin.
 • 1847
  • 13. marts Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.
  • 29. september Kjerlighedens Gjerninger.
  • 3. november Regine Olsen bliver viet til Frederik Schlegel.
 • 1848
  • 26. april Christelige Taler.
  • 24-27 juli Avisfeuilletonen "Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv" af Inter et Inter i Fædrelandet.
 • 1849
  • 14. maj
   • Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen.
   • Tre gudelige Taler.
  • 19. maj Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger af H.H.
  • 30. juli Sygdommen til Døden af Anti-Climacus,udgivet af S. Kierkegaard.
  • 13. november"Ypperstepræsten" -"Tolderen" -"Synderinden", tre Taler ved Altergangen om Fredagen.
 • 1850
  • 27. september Indøvelse i Christendom af Anti-Climacus, udgivet af S. Kierkegaard.
  • 20. december En opbyggelig Tale.
 • 1851
  • 7. august Om min Forfatter-Virksomhed og To Taler ved Altergangen om Fredagen.
  • 10. september Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet.
 • 1854
  • 30. januar Biskop Mynster dør.
  • 15. april Martensen udnævnes til biskop.
  • 18. december Avisartikel "Var Biskop Mynster et "Sandhedsvidne", et af "de rette Sandhedsvidner" -er dette Sandhed?"
  • 30. december Avisartikel "Derved bliver det!"
 • 1855
  • 12. januar Avisartikel "En Opfordring til mig fra Pastor Paludan-Müller".
  • 29. januar Avisartikler "Stridspunktet med Biskop Martensen; som, christeligt, afgjørende for det i Forveien, christeligt seet, mislige kirkelige Bestaaende" og "To nye Sandhedsvidner".
  • 20. marts Avisartikel "Ved Biskop Mynsters Død".
  • 21. marts Avisartikel "Er dette christelig Gudsdyrkelse eller er det at holde Gud for Nar?"
  • 22. marts Avisartikel "Hvad der skal gjøres. -Det skee nu ved mig eller ved en Anden".
  • 26. marts Avisartikel "Den religieuse Tilstand".
  • 28. marts Avisartikel "En Thesis -kun een eneste".
  • 30. marts Avisartikel ""Salt"; thi "Christenhed" er: Christendoms Forraadnelse; "en christen Verden" er: Affaldet fra Christendommen".
  • 31. marts Avisartikel "Hvad jeg vil?"
  • 7. april Avisartikel "I Anledning af et anonymt Forslag til mig i dette Blads Nr. 79".
  • 11. april Avisartikler "Var det rigtigst nu at "standse med Klemtningen"?". "Christendom med kongelig Bestalling og Christendom uden kongelig Bestalling".
  • 27. april Avisartikel "Hvilken grusom Straf!"
  • 10. maj Artikler "Et Resultat" og "En Monolog".
  • 5. maj Avisartikel "Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den Opfattelse af Christendom, som jeg gjør kjendelig".
  • 16. maj Avisartikel "Til det nye Oplag af "Indøvelse i Christendom"".
  • 24. maj Dette skal siges; saa være det da sagt.
  • 26. maj Avisartikel "At Biskop Martensens Taushed er 1) christeligt uforsvarlig; 2) latterlig; 3) dum-klog; 4) i mere end een Henseende foragtelig".
  • 26. maj Øieblikket, Nr. 1
  • 6. juni Øieblikket, Nr. 2.
  • 16. juni Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.
  • 28. juni Øieblikket, Nr. 3.
  • 9. juli Øieblikket, Nr. 4.
  • 30. juli Øieblikket, Nr. 5.
  • 24. august Øieblikket, Nr. 6.
  • 31. august Øieblikket, Nr. 7.
  • 3. september Guds Uforanderlighed. En Tale.
  • 14. september Øieblikket, Nr. 8.
  • 25. september Øieblikket, Nr. 9.
  • 2. oktober SK indlægges på Frederiks Hospital.
  • 11. november SK dør.
  • 18. november SK bisættes fra Frue Kirke og begraves på Assistens Kirkegård.Baseret på katalogen til udstillingen "Kierkegaard. Den hemmelige Note", Rundetaarn, København, den 6. maj - 9. juni 1996, arrangeret af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Niels Jørgen Cappelørn og Søren Kierkegaard Selskabet ved Joakim Garff.


Web presentation Copyright © The Royal Library, Copenhagen, 1997
All rights reserved.