Kierkegaards samtidige
Kierkegaard's Contemporaries

SKs
Kierkegaards lærere
Kierkegaard's teachers
SKs
Forfatterskabets 1. fase
1st Writing Phase
SKs
Forfatterskabets 2. fase
2nd Writing Phase
SKs SKs SKs SKs
København i Kierkegaards tid
Copenhagen in Kierkegaard's day
om
Bemanding af Corsaren
The staff of Corsaren
Det Bestaaende
'Det Bestaaende'
'The Establishment'
Kierkegaards
Kierkegaards Familie
Kierkegaard's family

Baseret på udstillingen "Kierkegaard. Den hemmelige Note", Rundetaarn, København, den 6. maj - 9. juni 1996, arrangeret af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Niels Jørgen Cappelørn og Søren Kierkegaard Selskabet ved Joakim Garff. Billederne, som er vist her, er alle fra Det kgl. Biblioteks Billedsamling. Based on the catalogue of the exhibit "Kierkegaard. The Secret Note", The Round Tower, Copenhagen, May 6 - June 9, 1996, arranged under the auspices of The Søren Kierkegaard Research Center by Niels Jørgen Cappelørn and The Søren Kierkegaard Society by Joakim Garff.
The photographs shown here are all from the Photograph and Print Collection of the Royal Library.


Web presentation Copyright © The Royal Library, Copenhagen, 1997
All rights reserved.