Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
 
Musik i Skåret

Komponisten Fuzzy nye musikalske udsmykning af Den Sorte Diamant, værket Katalog tager udgangspunkt i bibliotekets klenodier og præsenterer 52 elektroakustiske værker, af hvilke der afspilles et hver dag kl. 13.00-13.03 - et nyt værk hver uge. Musikken kan høres i bibliotekets store atrium ("Skåret") mellem balkonerne, glasvæggene og tværbroerne.

Nedenfor bringes billeder og en kort beskrivelse af de genstande fra biblioteket, som har inspireret Fuzzy til de enkelte ugers værker i september og oktober (uge 36-44).

Tilbage til indekset


Uge 36Allegorisk divertissement under festligheder, der blev holdt i Stuttgart 1616 af hertug Johann Friedrich af Württemberg i anledning af en søns dåb. Billederne viser en ballet med musik. Fyrstefester med turneringer og karnevalsagtige optog med fantasifulde tableauer havde repræsentativ karakter og blev overværet af talrige indbudte gæster fra andre fyrstehoffer. Festen i Stuttgart strakte sig over 8 dage og resulterede i en publikation med 77 tavler, de fleste udført af kobberstikkeren Matthæus Merian, som senere blev en kendt udgiver af topografiske værker. Den er udgivet 1616 af tegneren Esaias van Hulsen med titlen Repræsentatio der furstlichen Aufzug und Ritterspiel.
Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdeling, signatur 15, - 146, tværfolio.

Komponistens kommentar:
Mig forekommer dette billede meget uhyggligt. Bliver personerne på billedet spist eller bliver de gylpet op. Er det begyndelse eller slutning. Jeg har selv valgt at tolke billedet som en mariridtsagtig drøm, der begynder med gylpeagtige lyde og med de store hoveder knirkende drejende sig rundt om sig selv. Musikalsk er der arbejdet med et slags glissando, som slutter med en tydelig markering af tonen C udaf hvilken der vokser en musik, som godt kunne antyde at det trods alt ender godt. Det ender i alle tilfælde med en C-durklang, og så skal det nok gå.


Uge 37Illustreret mongolsk håndskrift fra 1800-tallet med legenden om den fromme munk, Molon Toyin, der drager til underverdenen for at frelse sin mor og herunder passerer de buddhistiske helveder, otte varme og otte kolde, hvor de fordømte må lide deres straf. Erhvervet via Kaare Grønbech.
Orientalsk Samling, Mong. 417.


Komponistens kommentar:
I stedet for at skildre eller gå ud fra de 16 helveder Molon Toyin i undervedenen må passere for at frelse sin mor, har jeg taget mit udgangspunkt i øjeblikket før han drager afsted. Et øjeblik, som jeg forestiller mig er præget af meditation og bøn og hvor al bevægelse omkring ham er ophørt. En slags stilhed før stormen, som vi europæere sikkert ville kalde det.
I musikken er der bl.a gjort brug af tibetanske klokker, lyden fra en bedemølle og diverse droner.


Uge 38Et lille håndskrift med Koranen, som den første store danske orientalist Theodor Petræus med en dedikation på latin/græsk og arabisk har skænket Frederik d. 3. Kongen havde understøttet Petræus, da han 1655-60 foretog en studierejse i Orienten.
Orientalsk Samling, Cod. Arab. XIX. Se lidt mere om håndskriftet


Komponistens kommentarer:
Jeg har i denne uges musik valgt at lade Koranen "tale for sig selv" og har tilstræbt den størst mulige enkelhed af hensyn til teksten.


Uge 39Breve til Mads Lange (1807-56) - Kongen af Bali - skrevet på palmeblade. Lange var dansk søfarer og handelsmand. Han var fra Rudkøbing og fik gennem forhyring på en Ostindienfarer forbindelse med det område, der i dag svarer til Indonesien. Han etablerede sig som handelsmand på øen Lombok i 1834, i 1839 på Bali. Hans handelskompagni eksporterede kaffe, krydderier og tobak og importerede tekstiler og våben. En overgang havde han selv et dusin skibe eller flere i søen. På palmebrevet fra hans kone har han med blyant skrevet på dansk: "Fra min Balli Kone".
Orientalsk Samling, Malay (Bal) 1.


Komponistens kommentar:
Både instrumentvalg og visse kompositionsteknikker stammer fra den balinesiske musik. Af instrumenter benyttes Saron panerus, Bonang, Gong suwuk og Anklung, og hvad det kompositoriske angår, har jeg ligesom i den balinesiske musik arbejdet med flere lag, der forløber samtidigt og som tilsammen danner den endelige helhed.


Uge 40Fine illustrationer af skaldyr og fisk, et af de tidligste eksempler på flerfarvetryk fremstillet i Japan. Umi no sachi (Havets velsignelser), en digtsamling trykt i 1776 med illustrationer af Katsuma Ryuusui. Førsteudgaven udkom 1762.
Orientalsk Samling, OA 93-125, kvarto. Se lidt mere om bogen.


Komponistens kommentar:
Illustrationerne til Umi no sachi (Havets velsignelser) fik mig til at tænke på de utallige undervandsoptagelser jeg har set og på det utrolige afvekslende liv der findes under havets overflade. Ustandselig pulserende med hændelsesforløb der aldrig gentager sig. "What a wonderful World".


Uge 41Kirsten Klein (f. 1945). Fra serien Stæreflok ved nattesæde, Tøndermarsken 1998. Sølv-gelantine,
420 x 583 mm.
Det Nationale Fotomuseum, acc. Nr. 2000-40/6 .


Komponistens kommentar:
En verden af vemod og længsel. Virkelighed og uvirkelighed. - I lighed med det andet billede af Kirsten Klein (uge 5) var det også her naturligt at anvende klaveret som medie. Klaveret der sammenlignet med vor tids lydspyende elektroniske instrumenter (som jeg er dybt facineret af og ofte anvender) gør sig bemærket ved kun at kunne lyde som sig selv, og hvor det at "fremkalde" det musikalske udtryk helt er overladt til den udøvende musiker.


Uge 42Håndskrift med Pahlavi-teksten Bundahish, et centralt skrift i zoroastrianismen. Et af de mange Pahlavi- og Avesta-håndskrifter med hellige skrifter, som sprogforskeren Rasmus Rask 1823 hjembragte fra sin rejse til Indien og Ceylon. Dette er et af de ældst bevarede, fra ca. 1330, og anses for hovedhåndskriftet.
Orientalsk Samling, Cod. Iran. 20.


Komponistens kommentar:
The First Created were the Spirits Twain,
As Twin Co-workers they reveal themselves;
Yet, in each thought and word and deed these two
Are ne'er agreed;-one's Good, the other Bad;
And of these Two the Wise do choose aright,
The Unwise choose not thus,-and go astray.
I.J.S. Taraporewala, The Gathas of Zarathushtra, Bombay, 1947


Uge 43Bartholomæus Anglicus 1485: Van den proprieteyten der dinghen (Om tingenes egenskaber), trykt på nedertysk i Haarlem af Jacob Bellaert 1485. Værket er en encyclopædi med Bibelen som grundlag og indeholder især meget om naturvidenskabelige forhold. Skrevet på latin af en engelsk franciskanermunk i 1200-tallet udgør bogen eet eksempel blandt mange på, hvordan gamle middelalderskrifter fik forlænget deres liv ved hjælp af trykpresserne. Af ca. 25 kendte udgaver før 1500 ejer Det Kongelige Bibliotek 9 eksemplarer på latin, nedertysk og fransk, men kun eksemplaret på nedertysk har træsnittene koloreret. Det viste træsnit med landdyr svarer til en zoologisk tavle i et nutidigt leksikon.
Håndskriftafdelingen, Boghistoriske samlinger, Ink. Nr. 577, folio.


Komponistens kommentar:
Med udgangspunkt i det viste træsnit med landdyr har jeg forsøgt at at lave en musikalsk pendant hertil, idet jeg applikerer diverse lyde (fra landdyr) på et rytmisk, næsten jazzagtigt ostinat, hvorved dyrelydene får en musikalsk og rytmisk funktion. Hvad selve den musikalske form angår, er der nærmest tale om det samme princip som vi kender fra et smukt patchworktæppe: En tilsyneladende tilfældighed, som alligevel fremstår som et helt og udtryksfuldt resultat.


Uge 44Robertus Valturius: De re militari (Om militærvæsen), trykt i Verona af Johannes Nicolai de Verona 1472, er forfattet af en dalevende italiensk officer og udgør ikke alene første udgave af det første tidssvarende værk om krigskunst i nyere tid, men er også den første bog med illustrationer af tekniske emner. Det er ofte i krigsbøger, man finder skildringer af datidig teknik, og med billeder af det militære maskineri giver bogen et instruktivt bidrag til teknikhistorien.
Håndskriftafdelingen, Boghistoriske samlinger, Ink. Nr. 4083 folio.

Komponistens kommentar:
I denne uges musik er det ikke krigen, men datidens ofte højt udviklede trækonstruktioner, der har været udgangspunktet. I disse indgik næsten altid anvendelsen af hjul i forskellige former og størrelser. Et eksempel på en anvendelse i fredens tjeneste finder vi i den tidliger venezianske opera, som ved hjælp af sindrige indretninger og konstruktioner skabte scenografier med f.eks. flyvende guder, drager og arenaer, der kunne forvandle sig til vandgrave, i hvilke diverse søslag udspillede sig. Dengang som nu har hjulene, store og små, drejet rundt og rundt. Hele tiden, trofaste og pålidelige, har de, siden de blev opfundet, holdt verden i gang uden selv at sætte spørgsmålstegn ved det meningsfulde i deres arbejde. Derfor er ugens værk blevet en slags perpetuum mobile, hvor både musik og lyd tilsyneladende ikke kommer ud af stedet, men trofast drejer rundt og rundt om sig selv.


Tilbage til indeksetKommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret Marts 2005
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!