Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
 
Musik i Skåret

Komponisten Fuzzy nye musikalske udsmykning af Den Sorte Diamant, værket Katalog tager udgangspunkt i bibliotekets klenodier og præsenterer 52 elektroakustiske værker, af hvilke der afspilles et hver dag kl. 13.00-13.03 - et nyt værk hver uge. Musikken kan høres i bibliotekets store atrium ("Skåret") mellem balkonerne, glasvæggene og tværbroerne.

Nedenfor bringes billeder og en kort beskrivelse af de genstande fra biblioteket, som har inspireret Fuzzy til de enkelte ugers værker i juli og august (uge 27-35).

Tilbage til indekset


Uge 27Danske Afdeling rummer landets samtlige fagblade så langt tilbage, som de er udkommet, og en illustreret annonce i Dansk Bogbinder-Tidende 1903 dokumenterer fortræffeligt de datidige bestræbelser på at gøre forsatspapiret mellem bind og bogblok dekorativt og livligt. Disse figurmønstre påtræffes derpå i flere forlagsindbindinger fra 1903 og fremefter. F.eks. ses nr. 202 med mågemotivet meget passende anvendt samme år til Zacharias Nielsens roman Mågen!
Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdeling .

Komponistens kommentar:
For mig repræsenterer denne illustrerede annonce fra Dansk Bogbinder-Tidende 1903 noget typisk dansk. Mindet om herlige sommerdage eller stemningsfulde vinterperioder fra min barndom dukker op og har så her udmøntet sig i en musik, der samtidig inspireres af de blide og fine farver, som annoncen er holdt i.


Uge 28Hans Lillienskiold: Spectum boreale, dvs. en beskrivelse af Finmarken i Nordnorge, dateret 1701. Lillienskiold var amtmand for Finmarken, og foruden at bygge beskrivelsen på selvsyn har han benyttet sig af sin adgang til amtsarkivet. Håndskriftet er flot udstyret med kolorerede billeder, hvoraf vises illustrationen til afsnittet "Om Hvalfangst og Laxelver". Det er dediceret Frederik d. 4., men var som flere andre håndskrifter kommet i Thotts besiddelse fra det daværende geheimearkiv eller kongens håndbibliotek.
Håndskriftafdelingen, Thott 948, folio.

Komponistens kommentar:
Hvalsang er dybt fascinerende at lytte til. Inspireret af denne uges billede kunne jeg ikke lade være med at lave min version af hvalernes sang. Der er tale om et rent abstrakt forløb, som hviler i sig selv og ikke skal ses om en musikalsk illustration til ugens billede.


Uge 29Side af H.C. Andersens dagbog fra 1831 med indførsler fra 3.-4. juni, da han besøgte Dresden og omegn. Tegningen er fra en tur til "plauenscher Grund", og om motivet hedder det: "En lille Flod bugtede sig med Landeveien, mellem de bratte Bjergsider. Der laae en Bro og en Mølle, der tog sig deilig ud". H.C. Andersen var nært knyttet til familien Collin og talrige af hans håndskrifter er indgået i Håndskriftsamlingen 1905 med Den Collinske Manuskriptsamling.
Håndskriftafdelingen, Collin 30, kvarto. Se hele dagbogen online.

Komponistens kommentar:
Her er der tale om et musikalsk forløb, der bygger på tonerne H, C og A. Musikken har en næsten perpetuum-mobile-agtig karakter, og vil man gerne, udover brugen af H.C. Andersens initialer, finde en forbindelse mellem billede og musik, kunne man nævne ligheden mellem flodens evige løben og musikkens næsten maskinelle og tilsyneladende ustoppelige karakter.


Uge 30De tolv symboler på kejserværdigheden. Fra en illustreret udgave af den kinesiske klassiker "Shujing" (Historiens bog) i 10 bind. Fremstillet i bloktryk 1580.
Orientalsk Samling, OA 102-1977-57, kvarto.

Komponistens kommentar:
Tolv symboler på kejserværdigheden. Jeg har, ud over at markere 12-tallet med 12 gongslag, især taget mit musikalske udgangspunkt i de tre symboler, som ses længst til højre på billedet. Fra oven: Solen, Månen og Stjernerne. Den opmærksomme tilhører vil lægge mærke til, hvorledes disse tre elementer ligesom ude i verdensrummet bevæger sig rundt omkring hinanden i Skårets højtalere. Fu-tegnet (nederst i venstre side), som symboliserer kejserens magt over liv og død, har været bestemmende for musikkens mørke karakter.


Uge 31Afbildning i et nepalesisk håndskrift af den såkaldte kundalini, et efter indisk opfattelse yderst magtfuldt energicentrum i mennesket, der udgår fra den nederste del af rygsøjlen. At vække kundalinien lader sig kun gøre ved en meget avanceret yoga-teknik, men når det sker, stiger den gennem de psykiske energicentre, der findes på en linie fra udgangspunktet til hovedets top, og frigør voldsomme kræfter, der forener sig med guden Siva. Tegningen måler 184 x 23 cm.
Orientalsk Afdeling, Nepal 92.

Komponistens kommentar:
Med begreber som kundalini og Siva har vi bevæget os ud i det meditative univers, som af videnskabsfolk, guruer, ledere af bevidsthedsudvidende kurser og diverse religiøse grene fortolkes på hver sin facon.
For mig har det meditative, hvad musik angår, noget at gøre med en statisk tilstand, som, uden at den mister sin statiske karakter, umærkeligt og hele tiden forandrer karakter.
I ugens værk har jeg dels arbejdet med en slags drone, som bygger på tibetansk vokalmusik, dels med forskellige instrumenter fra Nepal og Indien.


Uge 32Fra H. Rinks tosprogede udgave af Grønlandske Folkesagn opskrevne og meddeelte af indfødte - med Træsnit tegnede og udskaarene af en Indfødt, Godthåb 1859 (tre følgende bind 1860-63). Den indfødte var kunstneren Aron fra Kangek.
Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdeling , 59 - 36, oktavo.

Komponistens kommentar:
Bagefter!


Uge 33Store mængder af amerikansk skøn- og faglitteratur er i tidens løb kommet på dansk såvel som skildringer af amerikanske samfunds- og kulturforhold. Omkring en Mark Twain-oversættelse udgivet i 1979 ses det romantiske Syden i tegneren Ib Spang Olsens opfattelse, akkompagneret af et kendt digt af Johs. V. Jensen fra 1906.
Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdeling .

Komponistens kommentar:
Citatet fra Johannes V. Jensens Digt På Memphis Station udgør en central bestanddel af ugens musik. Digtet er spredt ud over hele satsen og optræder som en slags applikation på en musikalsk baggrund, der i sin perpeteum mobile-agtige karakter giver mindelser om flodens uophørlige strømmen.


Uge 34Dukketeaterscener fra en sjælden samling på fem af de såkaldte jooruri-dukketeaterstykker med træsnit og tekstreferater, der er trykt i Japan, formentlig i 1700-tallet. Her ses scener fra det populære stykke "Kokusen'ya kassen" fra 1716. Helten Watonai, der har en japansk mor og en kinesisk far, rejser dertil for at nedkæmpe Tatar-kongen og hans kinesiske general Kanki. Stykkets højdepunkt nås, da Kankis hustru bliver sat i et dilemma ved at erfare, at Watonai er hendes japanske bror. Dilemmaet løses ved, at hun begår selvmord.
Orientalsk Samling, OA 93-158, oktavo.

Komponistens kommentar:
Jeg har altid været optaget af de mange klanglige muligheder som det traditionelle japanske instrumentarium byder på. Ugens musik er dog ikke noget forsøg på at lave en egentlig "japansk" musik, men selvfølgelig giver anvendelsen af traditionelle japanske instrumenter associationer til japansk musik.
Musikken falder i to dele: en lille ouverture efterfulgt af hvad jeg ville kalde et lamento i anledning af helten Watonai´s sørgelige skæbne.


Uge 35Blandt tre underholdende bøger, som kun er bevarede i få eksemplarer: Titelbladet til romanen om Tristan og Isolde, trykt i Worms ca. 1550.
Håndskriftafdelingen, Boghistoriske samlinger, kvarto (Pegg nr. 3649).

Komponistens kommentar:
I denne uges musik arbejdes der med det berømte indledningsmotiv fra overturen til Wagners udgave af Tristan og Isolde.


Tilbage til indeksetKommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret August 2004
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!