Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
 
Musik i Skåret

Komponisten Fuzzy nye musikalske udsmykning af Den Sorte Diamant, værket Katalog tager udgangspunkt i bibliotekets klenodier og præsenterer 52 elektroakustiske værker, af hvilke der afspilles et hver dag kl. 13.00-13.03 - et nyt værk hver uge. Musikken kan høres i bibliotekets store atrium ("Skåret") mellem balkonerne, glasvæggene og tværbroerne.

Nedenfor bringes billeder og en kort beskrivelse af de genstande fra biblioteket, som har inspireret Fuzzy til de enkelte ugers værker i maj og juni (uge 18-26).

Tilbage til indekset


Uge 18Illumineret håndskrift med noder til trestemmige franske kærlighedssange fra det fransk-burgundiske område ca. 1480. Det er en elegant udstyret korbog med figurbogstaver og symbolske dyretegninger som på denne side, hvor kvinden i G'et til venstre lokker den knælende mand i J'et til højre med kærlighedens sommerfugl. Håndskriftet indtager en central plads i musikforskningen og blev 1927 udgivet af den danske musikhistoriker Knud Jeppesen som "Der Kopenhagener Chansonnier".
Håndskriftafdelingen, Thott 291, oktavo. Hele værket er i 2000 lagt på nettet.

Komponistens kommentarer:
I modsætning til de seneste 4 kompositioner, som i stort omfang anvendte sig af reallyde, er denne uges værk Garison scay contre le mal d'amer i højere grad en ren musikalsk og instrumental bearbejdelse af musikken fra den viste håndskriftside. Dette udelukker dog ikke at man med lidt held vil kunne bemærke Kærlighedens sommerfugl som kvinden i G-et lokker manden i J-et med. I de musikalske elementer indgår også samplinger af det sene 1400-tals musikinstrumenter.


Uge 19"Ainbetbüchlin" (En lille bønnebog) af Luther, trykt i Augsburg 1522. Eksemplaret er trykt på pergament og har træsnittene kolorerede. Billedet viser Moses med de ti bud.
Håndskriftafdelingen, Boghistoriske samlinger, Perg. Nr. 41, Oktavo (Pegg nr. 3918).

Komponistens kommentarer:
Udgangspunktet for musikken i denne uge er billedet af Moses med de to lovtavler. Stykket skal fortolkes som en parafrase over kapitel 20 i II Mosebog (Exodus), hvor bl.a. de ti bud omhandles i vers 1-17. Med hensyn til inddelingen af de ti bud, har jeg af hensyn til billedindholdet, valgt at bruge rabbinernes inddeling. Rækkefølgen (i musikken symboliseret ved klokkeslag) kommer da til at se således ud:

1 klokkeslag
Jeg er herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

2 klokkeslag
Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3 klokkeslag
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4 klokkeslag 
  Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

5 klokkeslag 
Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6 klokkeslag   
Du må ikke begå drab.

7 klokkeslag   
Du må ikke bryde et ægteskab.

8 klokkeslag   
Du må ikke stjæle.

9 klokkeslag   
Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10 klokkeslag 
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.


Uge 20Konvolutter dekoreret på for- og bagsiderne af den franske maler Henri Matisse. Fra en samling på godt 60 breve skrevet 1941-45 til hans ven, tegneren og forfatteren André Rouveyre, som i 1950erne overlod dem til Håndskriftsamlingen.
Håndskriftafdelingen, Utilg. 330 III. Se lidt mere om kuverterne.

Som følgetekst skriver komponisten:
Her skal der være tale om en varm og livsbekræftende sats. Gerne med et akustisk lydende udgangspunkt. Tankerne skulle også gerne falde på Frankrig og så tror jeg der skal være nogle fugle.


Uge 21Første bind af den latinske udgave af Flora Danica (på dansk: "Aftegninger paa de Planter, som voxe vildt i Kongerigerne … under Titel Flora Danica"). Tavle med Skinnende Storkenæb (Geranium lucidum) fra Bornholm, tavle 218 i bind 2 (1766).
Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdeling , 22,-55, folio.

Komponistens kommentar:
Sommer. Sidder på en grøftekant fuld af Storkenæb. Venter på en bus, der tilsyneladende aldrig kommer. Efter den første irritation er jeg faldet hen i en næsten Zen-agtig trance, der langsomt fyldes af lyde, som jeg før ikke havde lagt mærke til. En fjern og hidsig hund, en kvidrende fugl, en summende bisværm. Det bliver ved og ved.
Tiden er ophørt med at eksistere, og da bussen kommer, er jeg nærmest irriteret over at skulle bevæge mig ud af mit nyfundne landskab.


Uge 22Ringdans til Amors ære i et håndskrift med den populære versroman Le Roman de la rose. Fremstillet i Frankrig ca. 1400-25.
Håndskriftafdelingen, Ny kongelige Samling 63, folio.

Komponistens kommentar:
I Ringdans har jeg taget mit udgangspunkt i selve begrebet og lavet en en musik, der hele tiden bevæger sig i ring. Både fra højtaler til højtaler og rent musikalsk. Ind imellem stikker 14oo-tallet hovedet frem i form af en parafrase i tidens stil. Så her, så der. Så i den ene højtaler, så i den anden. Ringdans.


Uge 23Eksempel på et af de kobberstik, der ligesom etbladstryk, bøger og håndskrifter blev dediceret til medlemmer af kongehuset. Michael Rösslers radering efter tegning af P. Cramer er 1776 tilegnet Christian d. 7.s bror arveprins Frederik, og genremotivet Børnemusik er uden tvivl valgt med henblik på en familieforøgelse.
Billedsamlingen, Müllers Pinakotek, Bind 23, pl. 37 I A, folio.

Komponistens kommentar:
Musikken tager sit udgangspunkt i titlen på ugens billede: Børnemusik. Udover et såkaldt Børneklaver, (den egelske betegnelse Toy-Piano er egentlig bedre), benyttes der i musikken også andre børneinstrumenter og legesager som f.eks skralde, swaneefløjte, mundsirene m.m.


Uge 24Konkylier m.v. afbildet på tavle 8 beregnet til det aldrig udkomne bind 2 af F.M. Regenfuss' konkylieværk (ca. 1780).
Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdeling , 21,-285, folio.

Komponistens kommentar:
Hvis man kan gøre sig så lille, at en almindelig konkylies indgang virker lige så stor som forsiden af en italiensk katedral, så kan man gå et stykke ind i konkylien og være heldig at høre konkylieprinsessen synge. At få hende at se kan ikke lade sig gøre, men sangen er rigelig umagen værd.


Uge 25Euclides: Elementa in artem geometriæ(Geometrien grundbestanddele), trykt i Vicenza af L. Achates og G. Papiensis 1491. Første udgave af den store græske matematiker Euklids grundlæggende værk om geometrien. På første side, til dels indrammet af en bort med arabesker, vises geometriens elementære bestanddele begyndende med "linie" og "punkt". Klart og overskueligt tilrettelagt med figurillustrationer i margin og tekst blev bogen et forbillede for senere matematikbøger.
Håndskriftafdelingen, Boghistoriske samlinger, Inkunabel Nr. 1512, folio. Se lidt mere om bogen.

Komponistens kommentarer:
I denne uges musik er der tale om en slags musikalsk metamorfose af begreberne punkt, linje, rektangel, cirkel ect. som man finder defineret i Euclides´ Elemanta in artem geometriæ fra 1499. Det vil nok her føre for vidt at komme med en musikteoretisk forklaring, men bare den tanke, at en kort tone er et punkt og en lang tone en linje kan sikkert sætte fantasien i gang.


Uge 26"Adamus Oehlenschläger Als Diligencen-Jäger". Humoristisk tegning af Fr. Tieck og A.W. Schlegel fra digteren Adam Oehlenschlägers rejse til Schweiz 1809. Opbevares blandt Oehlenschlägers papirer.
Håndskriftafdelingen, Ny kongelige Samling 2752 IX, kvarto.

Komponistens kommentarer:
Jeg har kaldt ugens musik for rejsemusik. Den tager sit udgangspunkt i en ide om, at ligesom Oehlenschläger hele tiden næsten når dilligencen, forhaler musikken hele tiden afslutningen af sine fraser således, at den egentlige afslutning først kommer på sidste akkord.


Tilbage til indeksetKommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret August 2004
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!