Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
fyld
 
Aktuelt fra Musik- og Teaterafdelingen
April 2004 > Arkiverede nyhedsbreve

Indhold
> Nyt Carl Nielsen manuskript
> Georg Philipp Telemanns kantate til Frederik 5. nu online
> Samling af Bournonville-libretti
> Tilføjelser til basen med dansk teatermusik online
> Nyanskaffelser
> Musik i Skåret
> Nyt reglement for Center for Musik og Teater
> Fokus på ... Andreas Hallager
> Nodemanuskripter
>
Nyt Carl Nielsen manuskript

Musik- og Teaterafdelingen har erhvervet originalmanuskriptet til Carl Nielsens Kantate ved Universitetets Aarsfest. Biblioteket har hidtil haft flere skitser til værket samt en afskrift af partituret, mens det nye manuskript er partituret i blandt andre Carl Nielsens og Henrik Knudsens hånd med bidrag til instrumentationen fra flere andre sider. Kantaten blev skrevet i august 1908 til tekst af forfatteren Niels Møller, og den blev uropført ved årsfesten på Københavns Universitet 29.10. 1908. Manuskriptet er således en meget vigtig kilde i forbindelse med udgivelse af kantaten i Carl Nielsen Udgaven.

Portræt af Carl Nielsen, ca. 1908

Carl Nielsen ca. 1908Titelbladet til Telemann's kantate. Klik for større billede

Titelbladet. Klik på billedet for at få det større.

Georg Philipp Telemanns kantate til Frederik 5. nu online

Kantaten De Danske, Norske og Tydske Undersaatters Glæde har tekst af præsten i Vor Frue Kirke i Odense Salomon von Haven, og den blev bestilt af latinskolen i Altona i anledning af Frederik 5.'s fødselsdag den 31. marts 1757. Den består af tre dele på henholdsvis dansk, tysk og latin og hylder både kongens økonomiske tilskud til skolen og hans to dronninger. Især det latinske afsnit indeholder bønner for kongen, hans land og familie. Kantaten blev trykt som klaverudtog i Hamburg i 1757, og det er den version, der nu kan ses online (pdf-fil).

Samling af Bournonville ballet-libretti tilgået Dramatisk Bibliotek

Dramatisk Bibliotek har fra den amerikanske oversætter af Bournonvilles memoirer Mit Theaterliv, Patricia McAndrew og ballethistorikerne George Dorris og Jack Anderson modtaget en gave bestående af en næsten komplet samling af de originale trykte balletlibretti til August Bournonvilles knap halvtreds balletter udgivet i København mellem 1829 og 1877.
Flere af disse balletlibretti foreligger i flere udgaver, i de tilfælde hvor balletterne er blevet genopsat af Bournonville selv i reviderede versioner.
En samlet oversigt over de i alt 50 ballet-libretti fås bedst ved i REX basen Teatertekster at søge på "Note" i Søg i felt samt på eksempelvis navnet "McAndrew" i Skriv ord.
Samtlige balletlibretti kan benyttes på Det Kongelige Biblioteks sikrede læsesale.

Klik på billedet for at få det større.

Titebladet til August Bournonvilles balletlibretto for balletten 'Et Eventyr i Billeder'. Klik for større billede


Titebladet til August Bournonvilles balletlibretto for balletten Et Eventyr i Billeder. Balletten, som er baseret på H.C. Andersens eventyr Den standhaftige Tinsoldat havde premiere på Det Kongelige Teater den 26. december 1871 til musik komponeret og arrangeret af Vilhelm Christian Holm.

Tilføjelser til basen med dansk teatermusik online

Flere samlinger er nu blevet indlemmet i denne base. Det drejer sig om Musikalsk Anthologie, der udkom i fire årgange i midten af 1850'erne, udgivet af forlæggeren Immanuel Rée. Derudover kan man også se Traditionel Musik til Ludvig Holbergs Komedier, der blev samlet af komponisten Axel Grandjean til den flotte jubeludgave af Holbergs dramatiske værker, udgivet 1883-88 i anledning af hans 200 års dag. Endelig er to samlinger fra F.L.Ae. Kunzen lagt ind, nemlig Polyhymnia. Et periodisk Værk. Hft. 1-4, 1805-06 og Polyhimnia. Udtog af Operaerne... Hft. 1-2, 1814-16.

Titelbladet til 'Polyhymnia'Nyanskaffelser

Her kan man orientere sig om de nye erhvervede
noder januar-februar og marts 2004
musikbøger februar og marts 2004
teaterbøger februar og marts 2004.

Musik i Skåret

Musik i Skåret gentages i 2004. Se mere om projektet og de genstande, der ligger til grund for musikken.

Reglement for Center for Musik og Teater

er blevet opdateret med nye telefontider etc. Se det på vores hjemmeside.Portrætmedaillon fra Hallagers nodebøger. Klik for større billede

 

Fokus på... Andreas Hallager

Kender De ham? Nej, vel. Ikke desto mindre har denne ikke særligt kendte komponist og musiker (1796-1853) efterladt sig tre tykke håndskrevne samlinger af musik, der er typisk for første halvdel af 1800-tallet.

Klik på billedet for at få det større.

 Nodemanuskripter

Af nodemanuskripter har afdelingen ved gave og køb erhvervet følgende autografer:

  • komponisten Jens Bjerres skitsebøger i 2 bind fra 1956 til 1967 med udkast til forskellige kompositioner,
  • en kopi af Leif Kaysers Duo per flauto e violino med to interessante postkort til fløjtenisten Hans Wanner med tilføjelser til kompositionen og ikke mindst opførelsesanvisninger,
  • Emil Reesens manuskript til "Sikken voldsom Trængsel". En Jule-Ouverture, dateret 1941 samt
  • det værk, Fuzzy komponerede til åbningen af Musik i Skåret i 2001: Klar!/Parat!/Apparat!, et værk for oplæser, kor og electronics til tekst af Peter Laugesen.

Andre nyheder fra Det Kongelige Bibliotek af musik- og teaterinteresse

H.C. Andersens dagbøger nu online
De ti bind dagbøger og to registerbind blev udgivet i bogform i årene 1971-77 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på G.E.C. Gads Forlag. Denne udgave er nu "genoptrykt" som digital faksimile, men for de 10 dagbogsbind er der endvidere etableret fritekstsøgning. Man kan således søge på mange af de musikalske personligheder, som digteren mødte samt de steder, han besøgte. Derudover kan man lede efter hans omtaler af bestemte værker, eller blot søge på f.eks. "koncert" eller "opera". Datomæssig afgrænsning er en yderligere mulighed.

Det Kongelige Biblioteks kulturkalender byder foråret igennem på mange oplevelser, både koncerter og foredrag.> Abonnér på dette nyhedsbrev
> Andre nyheder fra Det Kongelige Bibliotek
> Musik- og Teaterafdelingen