Aktuelt fra Håndskriftafdelingen

Manuskripter og Boghistorie

November 2001

 

   Enestående nyerhvervelse: et Bibelhåndskrift fra dansk middelalder

Håndskriftafdelingen har med en af sine seneste nyerhverv-  elser kunnet udfylde et væsentligt hul i de ellers lange og rige rækker af middelalderlige bøger: et håndskrift med hele den latinske Bibel, fremstillet i Fankrig, men enestående i en dansk sammenhæng, fordi det i 1310 blev erhvervet af en dansk dominikaner, broder Knud fra Haderslev. Det fremgår af en notits nedfældet på første side i håndskriftet. Notitsen lyder i oversættelse: ”I det Herrens år 1310 købte broder Knud, provincialprior, fra konventet i Haderslev, denne bog af de midler den herre kongen af Norge skænkede”.

Hvem denne broder Knud var, ved vi en lille smule om fra andre kilder. Han nævnes som vidne i et par retsdokumenter fra 1315-17. Han har selv underskrevet et dokument vedrørende Skt. Agnete Kloster i Roskilde, dateret den 20. august 1315. Takket være håndskriftet ved vi nu også at Knud var knyttet til dominikanerkonventet i Haderslev, og man kan side for side studere Knuds eget eksemplar af den bog, der var udgangspunkt for praktisk talt alt hvad han og hans ordensbrødre tænkte og foretog sig.

 

Håndskriftet var som skabt til rejser: lille og kompakt, hele Bibelen nedskrevet på godt 1200 sider af fint forarbejdet, tyndt pergament.

Som provincialprior var Knud leder af dominikanerordenen i hele provinsen Dacia, dvs. Danmark og det øvrige Skandinavien. Det var et ansvarsfuldt og krævende job, der bl.a. har medført en hel del rejser. Ikke alene i de nordiske lande, men også til fjerne egne som Carcassonne i Sydfrankrig, hvor han i 1312 deltog i et fællesmøde for dominikanerordenens ledere fra hele Europa.

Dominikanerne var ikke som andre ordner bundet til at leve afsondret i klostre. Ordenens vigtigste formål var at formidle det kristne budskab ved prædiken og undervisning. Det foregik ude i verden, med Bibelen som udgangspunkt og rettesnor. Både som menig dominikaner og som ordensleder har Knud tilbragt meget af 

sin tid udenfor konventet i Haderslev, og han har haft brug for at have Bibelen med sig.

Håndskriftet var som skabt til rejser: lille og kompakt, hele Bibelen nedskrevet på godt 1200 sider af fint forarbejdet, tyndt pergament, og ledsaget af mere end 80 elegant malede miniaturer med motiver hentet fra de bibelske tekster. Det er sandsynligvis fremstillet i Paris i anden halvdel af 1200-tallet.

Miniature ved Jobs Bogs begyndelse

Broder Knuds Bibel bærer tydelige spor af at være blevet brugt. Ikke fordi håndskriftet er slidt – pergament er et robust materiale - men fordi der flere steder i det er tilføjet forskellige noter og optegnelser. På nogle oprindeligt blanke sider sidst i håndskriftet finder man bl.a. en oversigt over tekststykker der skulle læses under gudstjenesten på bestemte dage i året. Det er alt sammen skrevet ind i håndskriftet efter at det er kommet til Danmark.

Indirekte vidner også bindet om, at håndskriftet er blevet flittigt brugt. Det er lavet i 1400-tallet. På det tidspunkt har det oprindelige bind åbenbart været slidt op af Knuds og senere dominikaneres flittige læsning af Bibelen! Da man lavede det nye bind benyttede man bl.a. nogle blade med latinske hymner og ledsagende noder fra et ældre håndskrift – muligvis et, der har tilhørt brødrene i Haderslev eller et andet dansk konvent. Måske kan disse fragmenter en dag bidrage til vor viden om kirkesangen i middelalderens Danmark.

At håndskriftet vil danne grundlag for ny forskning er sikkert. Historien har været hård ved middelalderens kirkelige bøger. Først kom Reformationen og siden Københavns Brand i 1728, som gjorde adskillige håndskrifter fra dansk middelalder til aske. Så selv om der i middelalderens Danmark utvivlsomt har været mange bibler i brug, er broder Knuds håndskrift faktisk det eneste eksemplar af en hel Bibel, der er bevaret.

Det er mange år siden, at Det Kongelige Bibliotek har erhvervet et håndskrift af samme enestående karakter som broder Knuds Bibel. Det blev udbudt til salg af et antikvariat i Tyskland i foråret 2001. Det Kongelige Bibliotek har kunnet erhverve det takket være en generøs donation fra Veluxfonden.

 

 

Udstillinger
Håndskriftafdelingen har til udstillingen Toppen og Bolden, der vises på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring i perioden 27.10. – 21.12. 2001 udlånt 3 original-illustrationer og 4 farvelagte tryk til "Palle alene i Verden" af Arne Ungermann (Ny Kgl. S. 5180 4º)

Til Ole Rømer Museets udstilling om Tycho Brahe, Tycho Brahes mange ansigter, der vises 25.10.2001 – 31.12.2001, har afdelingen udlånt Tycho Brahes eksemplar af Johannes de Monte Regio, Tabulae Directionum,1550 (Acc. 1986/116, depositum fra Handels- og Søfartsmuseet).

Presseklip
"I relativ ubemærkethed er en samling med bl.a. hidtil utrykte digte og dagsbogsnotater om digteren Munch-Petersen indleveret til Det Kgl. Bibliotek" - således indleder kulturredaktør ved dagbladet Information, Kristen Bjørnkjær, en længere artikel om digteren Gustaf Munch-Petersen på baggrund af en samling breve og manuskripter, som Håndskriftafdelingen modtog i 1999.

Læs artiklen her!

Ole Rømers Triduum på nettet
I oktober 1706 foretog Ole Rømer og hans assistenter den hidtil største og mest komplicerede astronomiske observation i Danmark. I tre døgn, fra den 20. oktober kl. 4 eftermiddag til den 23. oktober kl. 6 eftermiddag registrerede de alle fiksstjerne- og planetpassager i Rømers private observatorium på en mark i Vridsløsemagle.

Rømer fik lavet flere kopier af Triduum. Christen Worms eksemplar gik til under Københavns brand i 1728, mens Rømers enke Else Magdalene Bartholin i 1739 donerede en anden kopi af manuskriptet til Universitetsbiblioteket. Det er denne kopi af manuskriptet, som nu fremlægges i en netudgave med introduktion til manuskriptet af Chr. Gorm Tortzen, der sammen med Per Friedrichsen netop har udgivet værket Ole Rømer. Korrespondance og afhandlinger samt et udvalg af dokumenter.

 

 

 


Tilbage til Håndskriftafdelingen

Håndskriftafdelingen                                                                                                                                                                                                                                   Arkiverede Nyhedsbreve
Det Kongelige Bibliotek
 

Abonnér på Håndskriftafdelingens Nyhedsbrev

Navn:
Email:


Klik!