26. Frit Nordisk Forlag (II)

26.1

Den illegale Presses fællesorganisation [16.6.1943]
Nordisk Nyhedstjeneste, D I P F Nr. 25, 16/9 - 1943
Nordisk front, den 10. november 1943
Nordisk Front, 1944 nr. 1, den 22. januar

Da Frit Nordisk Forlag i foråret 1943 indstillede bladet "Danebrog" efter kun ét nummer til fordel for bogproduktion, var målsætningen stadig at udgive et blad regelmæssigt, når man havde bragt økonomien på fode. Der var dog også et andet problem: Med forbindelsen til Frit Danmark havde man også mistet forbindelsen til informationer og nyhedsstof, og "Danebrog" var faktisk også blevet indstillet, fordi gruppen ikke var tilfreds med bladets kvalitet. Sideløbende med bogproduktionen opbyggede Frit Nordisk Forlag derfor et illegalt nyhedsbureau. Fra juni 1943 udsendtes således til andre bladgrupper "Den illegale Presses Fællesorganisation. - Reportageafdelingen", som efter 29. august blev omdøbt til "Nordisk Nyhedstjeneste". I begyndelsen var der tale om så få eksemplarer, at de kunne fremstilles på skrivemaskine med gennemslag i en arbejdsgang. Det indenlandske stof var suppleret med militæroversigter og udenlandsk nyt, hvilket dannede baggrund for den arbejdsdeling, der fandt sted, da der i løbet af foråret 1944 blev etableret et samarbejde med det illegale nyhedsbureau "Information".

Med bladet "Nordisk Front", der udkom fra september 1943 til befrielsen, det meste af tiden hver fjortende dag, realiserede forlaget endeligt sine oprindelige bladplaner. Fra januar 1944 blev bladet, som flere andre illegale blade, klichétrykt, hvorved man både opnåede at spare papir og at lette distributionen.


26.2

Slut op! Kampsang tilegnet Danmarks frihedskæmpere

Også illegale sange udsendte forlaget. "Slut op!" "er blevet til ved Samarbejde mellem fem Danske, som dermed har ønsket at give de danske Frihedskæmpere en Slagsang til den stundende store Kamp for Danmarks Frihed", meddeles det på sangens bagside. "Sangen må ikke udnyttes i privat erhvervsmæssigt Øjemed", hed det desuden.


26.3

Illegal bog: Under Aaget

I slutningen af 1943 udsendte "Frit Nordisk Forlag" "Under Aaget", den smukkeste udgivelse, som det udtrykkes i forlagets egen rapport om sit arbejde under besættelsen. Det havde voldt stort besvær at få bogen færdig, og økonomisk havde den været "posen uden bund". Det havde bl. a. den forklaring, at en bogtrykker i Odense, der havde lovet at trykke bogen i 10000 eksemplarer, måtte kasseres på grund af sjusk, da han endeligt efter flere måneders forløb leverede et prøvetryk. Papiret var blevet sendt til Odense med fragtmand, men måtte nu tilbage til København. Det skete på en åben lastbil i november måned, hvorved halvdelen af papiret blev ødelagt. Bogen måtte derfor udsendes i stærkt reduceret form og blev derved for dyr i forhold til, hvad folk fik for pengene. "Under Aaget" blev solgt for 6,50 kr. - Når salget ikke gik, skyldtes det dog også, at "indholdet faktisk var lidt for uhyggeligt", mener rapporten. Også det illegale marked var tvunget til at tænke på forbrugerne!


26.4

Illegal bog: Kaj Munks Sidste Digte (forside, opslag på Forord)

Kaj Munks "Sidste Digte" blev til gengæld en af de allerstørste illegale successer. Kaj Munk blev myrdet den 4. januar 1944. Den 8. var to af forlagets folk til møde med folk fra Nordens Friheds Forlag, som havde fået fingre i manuskriptet. Her besluttede man, at de to illegale forlag skulle udgive digtene i fællesskab, og 20 dage senere var bogen på gaden - d. v. s. under disken.

Bogen er et eksempel på, hvordan de illegale forlag kunne konkurrere om at komme først; intet forlag havde eneret på en udgivelse, jo bedre en bog gik, jo flere forlag kom den på. Det samlede oplagstal for de illegale udgaver af Kaj Munks "Sidste Digte" anslås at være på mere end 20000 eksemplarer - et utopisk tal for nutidige lyrikere, der med massemedieomtale og anmeldelser i (legale) aviser i oplag på hundred tusinder må være glade for et salg på få hundreder. Under besættelsen kunne litteratur undertiden være mere udbredt og læst end omtalt.


Næste montre | Udstillingsoversigt