ILLEGALE TRYK

En udstilling på Det kongelige Bibliotek - og nu på WWW

Den virkelige udstilling: 25. april - 16. september 1995, forlænget til 21. oktober 1995
Web-udgave: fra 1. marts 1996.

Gazetryk - anonymt - af maleren Viggo Rohde. Udsnit.

Omkring udstillingen:
Erland Kolding Nielsen (Overbibliotekar): Velkomsttale d. 25. april 1995.
John Fellow Larsen (Udstillingens redaktør): Tale ved åbningen af udstillingen
Børge Outzes "testamente" (offentliggjort 4-5. mai 1995)
Censuren til trods Opbygningen af Det kongelige Biblioteks samling af illegale tryk fra tiden 1940-1945, af dr. phil. John T. Lauridsen

Andre materialer vedrørende besættelsestiden:
Besættelsestidens illegale blade og bøger
Fuldtekst udgave af det illegale Vejen Frem

Udstilling (World Wide Web udgave):

Introduktion til Udstillingen

Det kongelige Biblioteks homepage


3W udgave: Det kongelige Bibliotek, Digitaliseringssektionen, vl@kb.dk