Skatte i Det Kongelige Bibliotek


Tilbage | Forside

Hjertebogen. Danmark 1550’erne.
Thott 1510 4º

Klik for større billede Klik for større billede OBS! 381 KB
Bindforside Begyndelsen af vise nr. 43


Hjertebogen anses for at være det ældste danske folkevisehåndskrift. Her er samlet 83 kærlighedsviser. Hjertebogen er blevet til i miljøet omkring Christian III’s hof i begyndelsen af 1550’erne. Ovenfor ses begyndelsen af vise nr. 43, Store længsel, du går mig nær. En senere læser – den i øvrigt ukendte Christen Masse – har her gjort sine notater, bl.a. dette fromme ønske: ”gvd ende oc vinde alle mit er lende til en god oc gledelig ende amen”.
Hvem der har samlet disse viser og ladet dem skrive i Hjertebogen, ved man ikke. Alle viserne undtagen én – nr. 66 – er sandsynligvis skrevet af samme hånd, men heller ikke navnet på denne skriver er kendt.

19,5 x 15 cm.

Se også den første trykte samling af folkeviser It Hundrede vduaalde Danske Viser.


Tilbage | Forside

© Det Kongelige Bibliotek 2003