Redaktion Bogens Verden Det Kgl.Bibliotek Næste nr. Forrige nr. Årgang 94BOGENS VERDEN

tidsskrift for dansk biblioteksvæsenForside

1994 særnr.1


1. Danmarks Biblioteksforening
Hovedforeningens beretning 1993/94

Ved Søren Møller
5. Edvard Pedersens Biblioteksfond
Beretning 1993


2. DB, Gruppe A's beretning 1993/94
Ved Søren Møller
6. Danmarks Biblioteksforenings Internationale Udvalg
Ved Mogens Damm
3. DB, Gruppe B's beretning 1993/94
Ved Per Månson
7. Indbindingscentralen,
beretning 1993

Ved Egon Schou
4. DB, Gruppe D's beretning 1993/94
Ved Erik Stubtoft
8. Nyt Dansk Litteraturselskab
Beretning 1993

Ved Charlotte MadsenTilbage til toppen