BOGENS VERDEN

Tidsskrift for kultur og litteratur

 


Udgivet af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald og
Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med
Danmarks Biblioteksforening og Biblioteksstyrelsen
og med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Redaktion:

Bruno Svindborg , ansvh. (bs@kb.dk)
Det Kongelige Bibliotek
Postboks 2149
1016 Kbh. K
Tlf.  3347 4415 

Jørn Erslev Andersen (litjea@hum.au.dk)
Peter Q. Rannes (pqr@haldhovedgaard.dk)

 

Ekspedition:

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
Hald Hovedgaard
Ravnsbjergvej 76
8800 Viborg
Tlf. 8663 8424
(bogens.verden@haldhovedgaard.dk)


Årsabonnement (4 numre a 64 sider) 475 kr.
Enkelt nr. 135 kr.

Annoncer:

1/1  2.500 kr.
2/3  1.800 kr.
1/2  1.300 kr.
1/3  900 kr.
1/4  700 kr.

  
Layout og trykning:

Egetryk


Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte manuskripter og forbeholder sig ret til ændringer. Synspunter og vurderinger i artikler er alene udtryk for forfatternes meninger.

Manuskripter bedes sendt som e-mail.

Redaktionen forbeholder sig ret til at bringestof fra bladet på Internettet.

Tilbage til forsiden