Uddrag af den danske Frihedspresse.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. d. 2-4 sider.
e. København.
f. Hele landet, hovedsageligt til landboerne på Fyn og i Jylland.
g. Nyhedsstof meddelt i telegramstil.
h. Udkom jan.-4ec. 44 med 2-4 numre mdl. og i jan. 45 ugentligt.
j. Af de udkomne numre har K.B. intet eksemplar.
k. 150 pr. nr., ialt 5.000 eks.
m. Fra februar 45 ændres navnet til Hver ottende Dag, s.d.

Udkiggen.
a. Trykt navn m. ill.: en udkigspost.
b. Oktav.
c. Maskinskr. manuskr. overført ad fotografisk vej til kliche anvendt til trykning af bladet.
d. 4 sider.
e. København.
f. Væsentligt København og gennem D.S.O. udsendt på Sjælland.
g. Hovedsagelig optryk af andre illegale blades artikler.
h. Udkom 2 g. mdl. marts - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5. Løbesedler og opråb udsendtes lejlighedsvis. Klæbebånd.
k. 4.0006.000, ialt 25.000 eks.
l. Instruktioner ang. våben, håndgranater etc.
m. Bladet blev udgivet af samme kreds, som udgav Observatøren, s.d. Efter trykningen i København sendtes klicheerne til D.S.O., der havde påtaget sig at optrykke bladet.

Ugen. (Fredensborg.)
a. Navnet udført på skrivemaskine med paragraftegn. Nr. 1 hedder Budstikken.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Fredensborg.
f. Fordelt i nordsjællandske byer og sogne.
g. Nyhedstjeneste med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugtl. okt. 43-febr. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 2-10. 1944: nr. 11-16. Desuden dupl. af Frit Danmark fra dec. 43 og jan./febr. 44.
k. 400-1.000, ialt 13.000 eks.
m. I februar 44 fik gruppen kontakt med F.D.'s hovedledelse og udgav derefter Frit Danmark's Nyhedstjeneste i stedet for Ugen. Kort tid efter måtte gruppen på grund af gestaporazziaer flytte til Hillerød.

Ugen.
a. Maskinskrevet navn med ugedato.
b. Kvart og folio.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 1-9 sider.
e. København.
f. Sendt illegalt til Sverige.
g. Informationstjeneste.
h. Udsendt fra nov. 43-apr. 45.
j. Af ugerapporterne har K.B. 1943: nov.: 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22. 1944: 3/2, 4/2, 2/4, 3/4, 13/4, 17/4, 25/4, 28/4, 3/5, 6/5 18/5, 25/5, 6/6, 12/6, 23/6, 28/6, 1/7, 2/7, 7/7, 20f8, 30/8, 8/9. 1945: 17/1.
m. Ugerapport til Dansk Pressetjeneste, Stockholm.

Ugens Brev. (Horsens.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 3 sider.
e. Horsens.
f. Horsens.
g. Organisatoriske, politiske, faglige artikler.
h. Udkom ugentligt marts - april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, (2, 3).
k. 200, ialt 600 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe i Horsens.

Ugens Nyheder. (1944.)
a. Maskinskrevet navn og motto: "Hvor der ingen Lov er, der er ingen Ære".
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ikke oplyst.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom efteråret 44.
j. K.B. har 1944: 1. okt.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Ugens Nyt. (Haderslev.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 46 sider.
e. Haderslev.
f. Haderslev og opland.
g. Uddrag afillegale blade oglokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt nov. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2, 3). 1945, nr. (4, 5), 6-14.
k. 300-500 eks., ialt 6.000 eks.
m. Redigeret, dupl. og uddelt af en enkelt mand, som imidlertid kort før julen 44 måtte gå under jorden, hvorefter en efterfølger overtog såvel redaktion som ekspedition af bladet indtil kap.

Ugens Nyt. (København.)
a. Tegnet navn i ramme, ofte udført i tofarvet tryk.
b. Kvart.
c. Dupl., m. ill.: Satiriske helsidestegninger, kort over krigsfronterne.
d. 6-10 sider.
e. København.
f. Udsendt til D.K.P.'s distriksledelser over hele landet.
g. Opl., pol., økon. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt jan. 43 - dec. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-50.
k. 2.000-5.000, ialt 145.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.'s hovedledelse. Bladets artikler og tegninger blev i stor udstrækning anvendt i de lokale kommunistiske blade landet over. Enkelte steder udsendtes bladet under samme navn, men som oftest under navn af Uddrag af Ugens Nyt. Med Informations overtagelse af nyhedsformidlingen til de illegale blade ophørte Ugens Nyt. Se endvidere Land og Folk. (Hovedbladet).

Ugenyt. Udsendt af Dansk Maanedsnyt.
a. Tegnet navn med maskinskrevet undertitel.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt okt. 44 febr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-6, (7) 1945, nr. 8, 9, (10,11), 12.
k. 6.000-10.000, ialt 130.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Dansk Månedspost, s.d.

Ugeposten.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Slagelse.
f. Slagelse.
g. Nyhedstjeneste med lokale nyheder.
h. Udkom marts 45.
j. 1945: 10/3.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Undergrundsposten.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Oplysende nyhedsartikIer.
h. Udkom mdl. foråret 1943.
j. 1943: 1. årg. nr. (1), 2.
k. Ikke oplyst.
m. Bladets andet nr. indeholder gengivelse i uddrag af den artikel om gestapos mishandling af norske gidsler og modstandsfolk, som var optaget i en del af de svenske aviser. Bladet udkom i ganske få numre.

Ungdommens Front. Udgivet af unge Danske i Horsens.
a. Tegnet navn med maskinskrevet undertitel.
b. Kvart.
c. Dupl. og ill. med helsidestegninger.
d. 4-6 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Agit., komm. artikIer med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom jan.-apr. 45.
j. 1945: 2. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5. Med nr. 3 følger en filmstrimmel af tysk propaganda film fjernet fra en af byens biografer af unge frihedskæmpere.
k. 400, ialt 2.000 eks.
m. Udgivet af D.K.U., Horsens.

Ungdommens Røst. Udg. af unge danske. (Hovedbladet.)
a. Tegnet navn, enkelte numre trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og enkelte numre i tofarvet dupl. rigt illustreret med såvel satiriske helsidestegninger som trykte billeder.
d. 4-10 s.
e. København.
f. Hele landet.
g. Komm., opl., agit. artikler rettet til dansk ungdom.
h. Udkom mdl. marts 43 til maj 45, og fortsatte legalt.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, (2), 3, 4, 5, 6, 7 1944: nr. 8-19, 1945, nr. 20-24.
k. 300-20.000, ialt 200.000 eks.
l. "Ungdommen og Fremtiden", synspunkter om ungdommens efterkrigstidsproblemer, udsendt i forbindelse med D.K.U. nt. Ungdomsblad startet af D.K.U., efterhånden optoges bl.a. repræsentanter for D.S.L:. og partiløse unge i redaktionen. Redaktionen havde et nært samarbejde med L. o. F., Dansk Presse og Ungdommens Front, Horsens, iøvrigt oprettedes der hurtigt grupper rundt om i provinsen, bl.a. Helsingør, Kalundborg, Nykøbing F., Odense, Esbjerg, Køge, Arhus og Ålborg. I det sidste årstid fremstillede provinsgrupperne selv bladene efter tilsendt manuskript. Undertiden duplikeredes i København store oplag af forsiden og sider med trykt billedmateriale, der tilsendtes provinsgrupperne til de lokaleudgaver. Gruppen arbejdede i snæver kontakt med Bopa, hvis medlemmer skrev om sabotageaktioner i bladet. I dec. 43 beslaglagde gestapo bladets trykkested og foråret 45 fulgte en række arrestationer af medarbejdere. Det forhindrede dog ikke bladets udsendelse. Flere af de arresterede medarbejdere kom under tortur, og enkelte deporteredes til de tyske koncentrationslejre. En af medstifterne, Kjeld Rasmussen, Svendborg, afgik ved døden i koncentrationslejren Neuengamme.
n. Ungdommens Røst, juni 45 og decbr. 45.

Ungdommens Røst. (Ålborg.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 6-10 s.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Som Ungdommens Røst, s.d.
h. Udkom mdl. febr. 44 - maj 45.
j. 1944, nr. 9, 10, 11, (12), 13, (14), 15, (16-19), 20, 21, (22), 23.
k. 300-1.000 eks., ialt ca. 12.000 eks.
m. Duplikeret efter tilsendt manuskript fra Ungdommens Røst's hovedredaktion af D.K.U., Ålborg.

Ungdommens Røst. (Århus.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 8-10 sider.
e. Århus.
f. Århus og omegn.
g. Dupl. efter manuskript fra hovedledelsen.
h. Udkom mdl. dec. 44 - april 45.
j. 1944: nr. 18/19. 1945: nr. 20-23.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af D.K.U.-gruppen i Århus. Se også Ungdommens Røst, København.


[an error occurred while processing this directive]