Radio-Nyt. De danske studenter.
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Aflytning af radioudsendelser.
h. Udkom ugentligt okt. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2-11/12. 1945, nr. 13-28.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af De danske Studenter, s.d.

Rambukken. Orientering for byggefaget.
a. Tegnet navn.
b. Oktav ogfolio.
c. Dupl.
d. 2-4 s.
e. København.
f. Udsendt til arkitekter og ingeniører over hele landet.
g. Fagligt, opl. tidsskrift.
h. Udkom jan. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1 (i 2 udgaver).
k. Ikke oplyst.

Randers Fronten.
a. Tegnet navn og fra nr. 3 med undertitel: "Udgivet af Frit Danmark's Randersgruppe".
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og rigt ill.
d. 4-10 sider.
e. Randers.
f. Randers og opland.
g. Agit., komm. og opl. artikIer. Dansk og udenlandsk nyhedsstof hovedsagelig fra F.D.'s hovedredaktion samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange mdl. dec. 43-aug. 44 og ugtl. sept. 44-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. 1944: nr. 2-11, (12), 13-24. 2. årg. nr. 1. 1945: nr. 2-21. Løbesedler og særnumre: 1944: 22/8, 29/8, 20/9, 21/9.
k. 500-1.500, ialt inkl. særnumre 50.000 eks.
m. Bladet, der er en fortsættelse af Randers Kurer, Randers, s.d., blev i begyndelsen fremstillet og udgivet af en enkelt mand, som protest mod razziaer og henrettelser, der fandt sted i Randers. Fra jan. 44 fik udgiveren kontakt med Frit Danmark. Der kom flere medarbejdere tiI, og bladet blev derefter udgivet af F.D.-gruppen i Randers. I perioder blev tillige hovednummeret Frit Danmark udgivet afgruppen. Under en gestaporazzia i 1944 blev 1 af gruppemedlemmerne arresteret. Påny razzia 18/3 45, hvor et andet gruppemedlem arresteredes. Han kom under tortur og blev senere interneret i Frøslev. (Der eksisterer to tryk af nr. 1, idet en gendupl. deraf fandt sted efter kap.).
n. "Frit Danmarks Hvidbog", 1946. II, side 325.

Randers Kurer.
a. Tegnet navn m. ill.: Niels Ebbesen-statuen.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6-10 sider.
e. Randers.
f. Randers.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juli 43-nov. 43.
j. 1. årg. nr. 1, (2), 3, 4.
k. 500, ialt 3.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af F.D.-gruppen i Randers. I nov. 43 blev bladgruppen revet op af gesfapo, den ene af udgiverne måtte flygte til Sverige, den anden blev arresteret. Bladet ophørte derefter at udkomme. I dec. 43 fortsættes bladet under navnet Randers Fronten, s.d. Se endvidere F.D. og F.D.s Nyhedstjeneste. (Randers).

Randers Kureren.
Ugentlige oversigterpå grundlag af Information blev i et oplag af ca. 500 pr.m. en halv snes gange i perioden jan.-maj 44 under dette navn - i erindring om det tidligere blad af ligelydende navn - udsendt af Budstikken - Randers, s.d. Eksemplarer af bladet haves ikke.

Rensenaalen. Frit Organ for Mariager og Omegn.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Mariager.
f. Mariager og omegn.
g. Agit. komm. artikler med lokalt nyhedsstof samt afsløring af unationale elementer.
h. Udkom mdl. sept. okt. efteråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Revuen. (København.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom foråret 44.
j. Af de udkomne numre har K.B.: 1. årg. nr. 1, udk. 6/1 44.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Ribe-Posten.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Ribe.
f. Ribe og omegn.
g. Uddrag af illegale nyhedstjenester samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. aug. 44jan. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2, 3, (4, 5), 1945, nr. 6.
k. 200-500, ialt ca. 4.000 eks.
m. De første udgivere af bladet overgik i nov. 44 til sabotagegrupperne og en anden gruppe videreførte bladet. I febr. 45 blev hele modstandsbevægelsen i Ribe revet op af gestapo og lederen af sabotageorganisationen - der havde reorganiseret bladet - blev skudt under aktionen.

Ringen. Orientering.
a. Tegnet og klichetrykt navn.
b. Dupl., kvart, trykt oktav.
c. Dupl. og trykt.
d. Dupl. 6 s. og trykt 8 sider.
e. København og provinsen.
f. Hele landet.
g. Se: Det politiske.
h. Fortsættelse af Det politiske, udkom marts-maj 45.
j. 1945: 4. årg. nr. 4-8. Særnr. 5/5 45.
k. 30.000 pr. nr. ialt ca. 280.000 eks. Nyhedstjeneste: Ringen's Nyhedstjeneste. s.d.
m. Udgivet af Ringen som en fortsættelse af Det politiske....., s.d.

Ringen's Nyhedstjeneste.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange om ugen april-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-7. Særntrmre: 1945: 3/5, a, b og c.
k. 9.000, ialt 65.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Ringen-Orientering og Det politiske....., s.d.

Roskilde-Kureren.
a. Maskinskrevet, tegnet og trykt navn. b. Kvart og folio.
c. Dupl. og ill.
d. 2-16 sider.
e. Roskilde.
f. Midtsjælland.
g. Agit., komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. april 44 -jan. 45 og ugtl. marts-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2-5, (6, 7), 8. 1945: nr. 9-13 og efter kap. nr. 14. Særnumre og opråb udsendtes lejlighedsvis, bl.a. 1945: 27/2, 9/4, 29/4. Desuden nyhedstjenester: Roskilde-Kurerens Nyhedstjeneste og Budstikken. Daglig Information samt Sjællandskureren, s.d.
k. 1.500-2.000, ialt inkl. særnumre 30.000 eks.
m. Bladet blev fra apr. 44 udgivet i samarbejde med bladgrupperne Budstikken, Med Bud til alle Danske, Hjemmefronten og Studenternes Efterretningstjeneste, s.d. Allerede inden bladets udgivelse var der blevet oprettet en "bladclearingscentral", Den sjællandske Organisation, hvorfra der indtil kap. blev ekspederet over 2 mill. illegale blade via Roskilde til hovedstationernei Holbæk, Slagelse, Næstved, Køge, Hillerød og Stege og derfra til 28 understationer. I jan. 45 påbegyndtes fabrikation af radiosendere og modtagere til nyhedstjenesten for stationerne på Sjælland. Endvidere havde gruppen på et tidligt tidspunkt oprettet en Sveriges-rute. Bladgruppen var genstand for gestaporazzia adskillige gange, der medførte arrestationer og deportationer af flere af gruppens medlemmer og standsning af bladet i febr. og marts 45. Af de deporterede medarbejdere omkom stud. jur. Kjeld Frederiksen, f. 21/9 23, i Tyskland 21/2 45. Jørgen Arboe Rasmussen, f. 5/3 25, der var blevet angivet til gestapo, blev skudt den 5/2 45.
m. Roskilde-Kureren, nr. 14.

Roskilde-Kurerens Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Roskilde.
f. Roskilde og opland.
g. Dansk, udenlandsk og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange mdl. apr. 44-maj 45.
j. Af de udkomne numre haves 1944: 25/4, 26/5, 6/6. 1945: 3/2.
k. 1.500-2.000, ialt 30.000 eks.
m. Udgivet af Roskilde-Kureren, s.d.


[an error occurred while processing this directive]