O.K. Kronik. (Skagen.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Skagen.
f. Skagen by, desuden sendt til enkeltpersoner over hele landet.
g. Komm. artikler overvejende fra Information.
h. Udkom marts og april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, (2). Desuden udsendtes løbesedler og opråb ved strejker og ved kap.
k. 200, ialt 400 eks.
m. Kronikblad udgivet af O.K. Revy, Skagen, s.d.

O.K.Revy. (Skagen.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 46 sider.
e. Skagen.
f. Skagen by samt til enkeltpersoner over hele landet.
g. Komm. artikler samt nyhedsstof, hovedsagelig fra Information.
h. Udkom febr./marts 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, (3). Desuden O.K. Kronik, Skagen, s.d.
k. 200 pr. nr., ialt 600 eks.
m. Bladets navn er cn forkortelse af ordene: Om Krigen - Ohne Kontroll. Af forsigtighedshensyn er bladene angivet som nr. 11. 12 og 13.

Observatøren.
a. 8 første numre maskinskrevet, derefter tegnet navn m. ill.: to lurer.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4-12 s.
e. København.
f. Hele landet. I begyndelsen sendtes bladene pr. post og fordeltes gennem forbindelser, indtil gruppen fik kontakt med D.S. O., der herefter overtog den største del af oplaget til fordeling. Til D.S.O. sendtes også de brugte stencils til genoptryk i provinsen.
g. Opl. art. samt nyhedsstof.
h. Udkom 1 à 2 g. om ugen 3/9 44 til maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2 til 19. 1945, nr. 20-42. Klæbebånd, løbesedler og opråb: 1945: 9/4 og på tysk 3/5. Bladet Udkiggen, s.d.
k. 1.0003.000, ialt ca. 62.000 eks.

Observer, Århus.
a. Tegnet og klichetryk navn m. ill.: et dannebrogsflag.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-6 sider.
e. Århus.
f. Århus og omegn.
g. Agit., komm. og opl. artikler.
h. Udkom mdl. marts-okt. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2-5. Løbesedler under folkestrejken juli 44. Desuden dupl. af Niels Jydes Breve.
k. 500-2.000, ialt 6.000 eks.
l. "Nu kræver Danmark" (Sct. Olai forlag, Hjørring) i 2 oplag, ialt 3.600 eks. "En sidste Hilsen fra en dansk Patriot" (Sct. Hans, for lag, Hjørring) i 2 oplag.
m. Udgivet af Observer-gruppen i Århus, der samarbejdede med bladet Budstikken. Frit jysk Tidende, Ålborg, s.d. Bladet ophørte, da 3 af bladgruppens medlemmer blev arresteret 1/12 44 og interneret i Frøslevlejren til kapitulationen.
n. Niels Aage Nielsen: "Den illegale Presse" i "Aarhus under Besættelsen", redigeret af Georg Andrésen. Århus 1945.

Observer's Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. og f. Ikke oplyst (sikkert Jylland, evt. Ålborg).
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom sommeren 44.
j. K.B. har kun et nr. 1944: 8/8.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Orientering. (1943.)
a. Maskinskrevetnavn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. København.
f. Udsendt i Enghavekvarteret i København.
g. Afsløring af unationale elementer.
h. Udkom sept./okt. 42.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 200, ialt ca. 400 eks.
m. Antagelig vedlagt et andet illegalt blad og uddelt i Enghavekvarteret.

Orientering. (1943/43.)
a. Nr. 1-5 maskinskrevet, derefter tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og i slutningen tofarvet, sort/rødt, m. ill.
d. 4-8 sider.
e. København.
f. Udsendt på Nørrebro, i Brønshøj og Søborg.
g. Nyhedstjeneste omfattende krigsnyt, nyt fra modstandskampen, fra andre besatte lande, fra de allierede og lokale nyheder.
h. Udkom mdl. jan. 42-marts 43.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-10. 1943: 2. årg. nr. 1-3. Særnnmre: 1942: 5/12. 1943: 23.i2. Desuden flyveblade og løbesedler.
k. 1.500-6.000, ialt 30.000 eks.
l. "Norske Digte fra Tiden efter 9.April 1940". - G. Poljakov: "Bag Fjendens Linier".
m. Bladet er en fortsættelse af Kurer Nyt fra hele Verden, s.d. Det blev udgivet af en D.K.P.-gruppe på Nørrebro. Fortsætter som Land og Folk, Københavnsudgave, s.d. Se endvidere Land og Folk, (København, Nørrebro).

Orientering. (Marts 1944.)
a. Tegnet navn.
b. Oktav.
c. Dupl.
d. 20 s.
e. København.
f. Udsendt i København.
g. Tidsskriftartikler og kronikstof.
h. Udkom mdl. marts-juni 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. 1.000, ialt ca. 3.000 eks.
m. Udsendt af D.K.P.

Orientering (Juli 44.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 3 sider.
e. København.
f. Ikke oplyst.
g. Nyhedsstof fra hele landet.
h. Udkom sommeren 44.
j. Af de udkomne numre har K.B. 1944: 18/7.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Orientering. (Nyborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. Nyborg.
f. Sydøstfyn.
g. Uddrag af den illegale presse.
h. Udkom mdl. foråret 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1), 2, (3).
k. 1.000 pr. nr., ialt 3.000 eks.
m. Udgivet af en gruppe, der tillige udgav Studenternes Efterretningstjeneste, Nyborg, s.d.

Orientering for Haslev
a. Nr. 1 tegnet, og de følgende numre maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Haslev.
f. Haslev og omegn.
g. Agit., komm. artikler samt nyhedsstof af enhver art, herunder lokale nyheder.
h. Udkom febr. 44 og ugentlig nov. 44-febr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, der udkom i febr. 44. Derefter udkom. fra novbr. 44 til februar 45 (hvoraf K.B. har nr. for d.7/12 44).
k. 1.000-450, ialt 3.000 eks.
m. Nr. 1 blev duplikeret af Danskeren, København, s.d. De følgende numre blev udgivet og duplikeret i Haslev. Et gruppemedlem, Knud Møller, f. d.25/11 1920, arresteredes (ikke i forb. med bladvirksomheden) af gestapo og deporteredes til de tyske koncentrationslejre, hvor han afgik ved døden den 13/2 45. Bladet ophørte at udkomme i febr. 45 på grund af arrestation og arrestationsforsøg.


[an error occurred while processing this directive]