I den II. Time.
a. Tegnet navn, m. ill.: et ur, der viser 5 min. i 12.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4-6 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom ugentlig og i slutningen daglig sept. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4. 1945, nr. 5, 6, (7, 8, 9, 10,) 11-26, (27), 28, 29, 30 (31 32) 33. Særnr. 1945: 4/5.
k. Ikke oplyst.
m. Et udpræget nyhedsblad mcd indenlandske nyheder i kort referat. I den tid, bladet udkom, udsendtes det med mindre og mindre mellemrum, indtil det i april 45 udkommer som dagblad og ved befrielsen er det største illegale danske dagblad næst efter Morgenbladet.

I Kontakt med Verden.
a. Klichetrykt navn.
b. Oktav.
c. Trykt og rigt ill. nr. 1 og 2 kart. med titelblad udført i trefarvet tryk.
d. 38 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Opl. artikler og kronikker fra den frie presse, bl.a. fra Readers Digest. Artikler om modstandskampen her i landet skrevet af danske modstandsfolk. Krigsoversigter og billedreportage.
h. Udkom i apr., maj og okt. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. 10.000-20.000, ialt 40.000 eks.
l. Gruppen, der havde forbindelser til bogtrykfaget, fik foranstaltet trykning af flere illegale bøger og enkelte numre af andre illegale blade.
m. En del af oplaget blev overtaget af andre illegale forlag, bl. a. Frit Nordisk Forlag, Studenternes Efterretningstjeneste, Trods Alt's forlag og Skipper Clements forlag, der fik navnet trykt på titelbladet. Gestapo opdagede og standsede fem af de trykkerier, der udførte illegalt arbejde for gruppen. Under gestaporazzia arresteredes en af medarbejdcene, der deporteredes til tysk koncentrationslejr. I juni 44 måtte redaktøren flygte til Sverige, mens en tredie medarbejder udsendte det planlagte nummer, der udkom i oktober, hvorefter bladet ophørte.

"I" - Information.
a. Nr. 1-11 maskinskrevet navn: Information, derefter blot bogstavet "I".
b. Folio.
c. Dupl.
d. 12-16 sider.
e. København.
f. Ikke oplyst.
g. Radioaflytning, uddrag af den illegale og den svenske presse. Komm. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom ugtl. okt. 44 - apr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-6), 7. 1945: nr. (8), 9-23.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Information. (Hillerød.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Maskinskrevet.
d. 1 side.
e. Hillerød.
f. Hillerød og omegn.
g. Uddrag af Information.
h. Udkom foråret 44.
j. 1944: 6/5, 22/5 og antagelig flere numre.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Information. (Udg. af D. K. P.)
a. Maskinskrevet.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. København.
g. Allieret og dansk nyhedsstof.
h. Udkom dec. 1941.
j. 1941: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 200, ialt 400 eks.
m. Udg. af D.K.P. distrikt Brønshøj. Nr. 1 indeholder bl.a. skildring af demonstrationerne mod Antikomintern. I nr. 2 gives der underretning fra modstandskampen i Norge.

Information. (Distriktsblad i København.)
a. Maskinskrevet.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 side,.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom i efteråret 43.
j. Af de udkomne numre har K.B. 1943: 1. årg. nr. 17.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet blev udgivet af en D.K.P.- gruppe i København.

Information - Nordisk Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet, i den sidste tid før kap. trykt med en rød prik over i'et.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12, gennemsnitlig 5-6 sider.
e. København.
f. Udsendt til illegale redaktører og gruppeledere samt folk i nøglestillinger hele landet over. Udsendt til Stockholm og de allierede hovedstæder.
g. Illegale pressebureau meddelelser.
h. Udkom alle hverdage fra juli 43 til kapitulationen, fortsatte som legalt dagblad.
j. 1943: 1. årg. nr. (1 til 64), 65, (66, 67), 68, (69 til 81) 82, (83 til 89), 90, (91, 92, 93, 94) 95, (96,) 97, 98, (99, 100), 101, (102 til 118) 119, 120, (121 til 133) 134 til 147, (148) 149, 150, (151, 152) 153 til 159, (160) 161, (162) 163, (164) 165, 166. 1944: nr. 167, (168), 169, 170, (171) 172, (173 til 179), 180, (181) 182 til 184, (185), (186), 187, 188, (189, 190) 191, 192, (193) 194, 195. (196 til 200), 210 til 218, (219) 220 til 224, (225 til 227) 228 til 234, (235) 236 til 292. Herefter ved fejlnummerering nr. 193 til 371. 1945: nr. 372 til 473, (474) 475. Løbesedler: 1945: 1/5, 2/5, 6/5, 7/5. Løbesedler med Frihedsrådets meddelelser, etc. Ialt ca. 575 numre.
k. 18-1000, ialt 450.000 eks.
m. I juli 1943 overtog Information udsendelserne til de illegale bladredaktioner efter Den illegale Presses Fællesorganisation - Reportageafdeling og forsynede herefter den illegale presse med indenlandske nyheder. Nordisk Nyhedstjeneste dækkede sideløbende hermed den ill. presse med nyheder fra de allierede indtil bureauerne fra 1. april 1944 sammensluttedes. Information fik sit stof fra de legale bladredaktioner, d.v.s. det stof, som disse ikke måtte udsende, fra ministerierne, politiet, udenlandske gesandtskaber, Danmarks Frihedsråd, illegale grupper, efterretningstjenesten og opbyggede efterhånden sin egen efterretningstjeneste med lokale reportere etc. over hele landet. Indtil november 44 afholdtes bladets udgifter ved private indsamlinger, derefter illegal statsstøtte, nu og da tilskud fra Frihedsrådet. Forsendelsen herhjemme skete med posten og pr. kurer. Til Sverige afgik hver dag flere eksemplarer til Stockholm, hvor bladet blev genoptrykt og videresendt til de allierede lande. Gestapo kom flere gange på sporet af bladgruppen, flere medarbejdere og kurerer blev arresteret. I maj 44 efter den såkaldte "Tivoli-aktion" blev gruppen genstand for stikkeri, der bl.a. medførte, at en af medarbejderne, dcr blev deporteret til Tyskland, afgik ved døden i koncentrationslejren Porta vinteren 44/45. I oktober samme år blev hele redaktionen med undtagelse af to medlemmer arresteret. Det lykkedes to af de anholdte at komme fri, de øvrige blev holdt internerede i Frøslev indtil kapitulationen. Følgende medarbejdere satte livet til: Birger Mouritsen, f. 1918, død i Porta, i samarbejde med Information Kjeld Frederiksen (S.E.), Peter Fyhn, Greve Ludvig Reventlow, Peter de Hemmer Gudme.
n. Inf. nr. 473, 5/5 45. - "Frit Danmarks Hvidbog". 1946. Bind II, side 305.

Information. "Sandhed og Frihed."
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom efteråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Jydsk Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Nordjylland.
f. Nordjylland.
g. Dansk Nyhedsstof.
h. Udkom sommeren 44.
j. 1944: 1/6, 21/6.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Jævne Meninger.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit. komm. art.
h. Udkom mdl. jan. og febr. 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 1000, ialt ca. 2.000 eks.
m. Bladet fremstilledes og udsendtes af een mand i en periode, hvor han havde mistet kontakten med den gruppe, han oprindelig var med i. Da kontakten påny var opnået, fik han andet illegalt arbejde og udsendte ikke mere bladet.


[an error occurred while processing this directive]