Hedeposten. (Bjerringbro.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Bjerringbro.
f. Bjerringbro og omegn.
g. F.D.s Nyhedstjeneste og nyhedsstof fra Inforntation.
h. Udkom ugentligt ian. 44-aug. 44.
j. Eksemplarer haves ikke, men bladet udkom med ca. 25 nr.
k. 200-300, ialt ca. 6.000 eks.
m. Fra jan. 44 udsendtes bladet som F.D.s Nyhedstjeneste durplikeret efter tilsendt manuskript, og fra marts blev bladet udgivet under navnet Hedeposten. Den 15. aug. ophørte bladet at udkomme, men fortsattes senere af Luren, Bjerringbro, s.d.

Helsingør Oplysningstjeneste.
a. Maskinskrevet navn m. ill.: to håndstemplede våbenskjolde, det ene med Dannebrog, det andet med Helsingørs byvåben.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Helsingør.
f. Helsingør.
g. Agit., komm. artikler med lokale nyheder.
h. Udkom mdl. dec. 43-marts 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 1944, nr. 2, 3, (muligt flere numre).
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Helsingør Syklubs Nyhedstjeneste. (Hälsingborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 1-3 sider e. Hälsingborg.
f. Helsingoranere i Sverige.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom hver 10. dag fra jan.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-11 og efter kap. nr. 12. Endvidere frihedssangen: Slut op.
k. 25-60, ialt 500 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af en illegal transportorganisation i Helsingør-Hälsingborg. Bladet bragte uddrag af nyheder i de helsingørske dagblade og den illegale presse samt private meldinger bragt over sundet.

Herning frie Presse.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Herning.
f. Midtjylland - fortrinsvis Herning-egnen.
g. Uddrag af illegale blade, komm., agit. artikler samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt juli 44-april 45.
j. Bladene var unumm., men daterede, og der udkom 24-30 numre, hvoraf K.B. har bladene af 24. og 26. april 1945.
k. 300-400, ialt 8.000 eks.
m. Til redaktionen benyttedes fortrinsvis stof fra Information, Morgenbladet og Danske Tidende. Det lokale stof modtoges gennem egne meddelere. Til 2 numre af bladet medfulgte fotografisk gengivelse af forsiden på tysk-danske ordbøger udgivet i Herning.

Hjemmefronten.
a. Tegnet og tofarvet trykt navn m. ill.: ungdom med dannebrogsfaner. Nr. 8 og 2. årg. nr. 1 og 2 medundertitel "Dannevirke" m. ill.: et cellevindue.
b. Kvart.
c. Dupl. og trykt, m. ill.
d. Dupl. 12 sider, trykt 4 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit., komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. febr. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-8. 2. årg. nr. 1 og 2. 1944: nr. 3-9. 3. årg. nr. 1-5. 1945: nr. 6-11. Særnumre og løbesedler: 1943: 20/3, 13/8. 1944: 26/4, 5/6, 29/8 1945: 3/5. Frihedsrådets opråb. Desuden udsendtes Hjemmefrontens Nyhedstjeneste, Hjemmefrotttens specielle Informationstjeneste, Hjemmefrontens Udenlandstjeneste og Hjemmefrontens Orientering, s.d.
k. 10.000-40.000, ialt 300.000 eks.
l. "Hvidbogen" i samarbejde med S.E.
m. Udgivet af en kreds fra Konservativ Ungdom. Inden det første nummer blev udgivet, måtte bladets redaktør. forfulgt af gestapo, flygte til Sverige. Andre trådte til og bladet udkom som planlagt indtil aug. samme år. Da måtte såvel redaktør som forretningsfører flygte. I samarbejde mcd modstandsorganisationen Dannevirke udsendtes de sidste numre af første årgang. Fra jan. 44 er gruppen atter eneudgiver af bladet. Apr./maj blev redaktionen angivet. Gruppen reorganiseredes og bladets følgende numre blev duplikeret. Fremstillingen af Hjemmefronten skete ved hjælp af flere småtrykkerier og duplikatorgrupper både i København og i provinsen, idet der rnndt om foretoges talrige genoptryk af de enkelte numre og af nyhedstjenesten. Mange medarbejdere blev arresteret og deporteret til tyske koncentrationslejre. Torben Halkjær, Birger Mouritsen og Erik Westh døde i Tvskland, mens Erik Andersen blev henrettet af tyskerne og Holger Søderberg dræbtes under en ildkamp.
n. Hjemmefronten, 3. årg. nr. 11. Niels Jørgensen: "Paa det tyske Slavemarked". - "Frit Danmarks Hvidbog" 1946. Bind II, side 314.

Hjemmefrontens Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom ugtl. juni 44-marts 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-29. 1945: nr. 30-41. Løbesedler: 1944: 10/7 og 16/9.
k. 10.000-20.000, ialt 75.000 eks.
m. Udgivet af Hjemmefronten, s.d. Bladets hovedopgave var at få folk til at lytte til "Danmarks Frihedssender", nogle radioudsendelser, der i samarbejde med redaktøren blev arrangeret fra London.

Hjemmefrontens Orientering.
a. Maskinskrevet.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 s.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsstof.
h. Efteråret 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2, 3, 4,) 5.
k. Ikke oplyst.
m. Dobbeltudgave af Hjemmefrontens Nyhedstjeneste, s.d.

Hjemmefrontens specielle Informationstjeneste.
a. Maskinskrevet.
b. Kvart.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 7 s.
e. København.
f. Udsendt til kontakter og "rullesteder".
g. Manuskript til lokale redaktioner af Hjemmtefronten. g. h.
j. Som Hjemmefronten, s.d.
m. Informationstjeneste udg. af Hjemmefronten, s.d.

Holger Danske. (Årslev pr. Randers.)
a. Tegnet navn, m. ill.: Holger Danske.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. Årslev pr. Randers.
f. Randersegnen.
g. Komm. artikler, specielt beregnet for landboere.
h. Udkom oktober 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. Desuden løbesedler og afskrifter af en illegal bog.
k. 500 eks.
m. Udgivet af landbrugsmedhjælpere. På grund af tekniske vanskeligheder og deltagelse i andet illegalt arbejde standsedes udgivelsen med det første nummer.

Holger Danske. (1943.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl. og ill.
d. 6 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Opl. og komm. artikler.
h. Udkom mdl. efteråret 43.
j. 1943: 1. årg. nr. (1), 2. k.. Ikke oplyst.
m. Udgivet af Holger. Danske's forlag.

Holger Danske. (1943/44.)
a. Tegnet navn og fra nr. 3 tillige m. ill.: to dannebrogsflag og kort skitse af Danmark.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. dec. 43 - maj 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. 1944: nr. 2, 3, (4), 5.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Holger Danske. (Trykt.)
a. Trykt navn.
b. Oktav.
c. Trykt.
d. 4 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Artikler og nyhedsstof fra Studenternes Efterretningstjeneste.
h. Udkom foråret 44.
j. 1944: 17/2. Meddelelse nr. 115.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået. Kun det ene nr. kendes.

Holger Danske. (1945.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Komm. nyhedsstof.
h. Udkom foråret 45.
j. 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Holstebro Nyhedstjeneste.
a. Ikke oplyst.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Holstebro.
f. Holstebro.
g. Lokal nyhedstjeneste.
h. Udkom hver 14. dag apr. 43-sept. 43.
j. Ikke oplyst. K.B. har intet nr. af bladet.
k. 70-80 eks., totaloplaget kendes ikke.
m. Udgivet af bladfordelingsgruppe i Holstebro. Bladet ophørte, da Frit Danmarks Nyhedstjeneste, Holstebro, s.d., begyndte at udkomme.

Hver ottende Dag.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Hele landet, især udsendt til landboerne på Fyn og i Jylland.
g. Nyhedsstof fra hele landet affattet i telegramstil.
h. Udkom ugentligt febr. - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1-8), 9-12, (13), og legalt 15/5.
k. 600 pr. nr., ialt 7200 eks.
m. Bladet er en fortsættelse af Uddrag af den danske Frihedspresse, s.d.


[an error occurred while processing this directive]