Daggry. (Herning.)
a. Nr. 1-4 tegnet navn m. ill.: en opgående sol. Derefter trykt navn, fra nr. 13 trykt i 2 farver m. ill.: flaghejsning i solopgang samt motto: "Altid det dages dog paany, hvor Hjerterne Morgen vente.".
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og ill. med tegninger og trykte billeder.
d. 4-10 sider.
e. Herning.
f. Herning og omegn samt et mindre antal til andre byer.
g. Agit. komm. artikler. Udenlandsk og dansk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom 1 à 2 g. mdl. jan. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2, 3,) 4, 5, 6, 7, (8), 9, 10, 11, (12, 13), 14, 15, 16, (17), 18. 1945, nr. 19-22. Særnumre: 1944: 8/6, 8/7, (11/8). 1945: 4/5, 5/5. Løbesedler og plakater: 4/5 45. Efter kap. særnummer 1946: 4/5. Desuden Daggry's Nyhedstjeneste, s.d.
k. 200-1500, ialt ca. 10.000 eks.
m. For uden uddrag af den illegale presse bragte bladet artikler fra aviser og tidsskrifter fra den frie verden samt afsløring af unationale elementer. Bladet udkom regelmæssigt i hele perioden: en enkelt gang forsøgte gestapo at arrestere en af medarbejderne, der dog i tide havde bragt sig i sikkerhed.

Daggry. (Ribe.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Ribe.
f. Ribe og omegn.
g. Alm. Nyhedsstof samtlokale nyheder.
h. Udkom efterår 44.
j. 1944: 1. årg. (15/9), muligvis flere numre. K.B. har kun et fragment af bladet.
k. Ikke oplyst.
m. Lokal nyhedstjeneste for Ribe og opland. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Daggry. (Ulfborg.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ulfborg.
f. Ulfborg og omegn.
g. Uddrag af den illegale presse samt lokale nyheder.
h. Udkom 22.8.44.
j. 1944: 22/3, angivet som 2. årg. nr. 8. Desuden flere opråb og digte udsendt lejlighedsvis.
k. 300 eks.
m. Der udkom kun dette ene nr. af bladet, der udsendtes som en afledningsmanøvre overfor gestapo, der havde arresteret nogle unge mænd på egnen sigtet for sabotage. ti Daggry's Nyhedstjeneste. Altid det dages dog paany hvor Hjerterne Morgen vente. (Herning.)
a. Trykt navn og motto m. ill.: flaghejsning ved solopgang.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Herning.
f. Herning og omegn.
g. Alm. og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom marts/april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-6.
k. 500, ialt 3.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Daggry, Herning, s.d.

Dag og Daad. (Askov.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Askov.
f. Udsendt til højskolekredse over hele landet.
g. Opl. komm. artikler.
h. Udkom nov. 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1) 2. 1945, nr. 3, 4, 5. (6). Særnummer udat., udsendt efteråret 44. I samarbejde med V. U. udsendtes i marts/april 45 to plakater til advarsel for værnemagere i landdistrikterne.
k. 4.000-6.000, ialt 37.000 eks.
m. Udgivet af en kreds af højskolelærere, der i kontakt med Danmarks Frihedsrhd havde påtaget sig den opgave at informere og aktivisere landbefolkningen og i særdeleshed tidligere højskoleelever. Bladet fortsatte legalt efter kap., men ophørte kort tid efter.

Danebrog. For et frit Danmark i et frit Norden.
a. Tegnetnavn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Oplysende komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom april 43.
j. 1943:.1. årg. nr. 3. Særnr. om valget.
k. 7.000-15.000, ialt 22.000 eks.
m. Bladet blev udgivet af Frit Nordisk Forlag, som en fortsættelse af Det ny Frit Danmark, s.d., hvorfor det første nummer er angivet som nr. 3. Bladet indgik som følge af udgivernes deltagelse i andet illegalt arbejde.

Danevirke. Udg. af organisationen "Danevirke".
a. Klichetrykt navn.
b. Kvart.
c. Trykt.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom mdl. efteråret 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. (2, 3,).
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedsblad med enkelte kommenterende artikler udgivet af modstandsgruppen "Danevirke", der tillige er medudgiver af Hjemmefronten's 1. årg. nr. 7 og 8 samt 2. årg. nr. 1 og 2.

Danmark. Ingen sejr uden kamp.
a. Tegnet navn flankeret af to splitflag.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 1 og 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom ugentlig april - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedsblad med komm. artikler udgivet af "Danmark-gruppen".

Dannebrog (e).
a. Tegnet navn flankeret af tofarvet dannebrogsflag.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. m. ill.
d. 2-6 sider.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom hver fjortende dag jan.-april 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-6.
k. lkke oplyst.
m. Nyhedsblad med enkelte opl. og komm. artikler udsendt af bude ansat ved et af dagbladene i København. Enkelte numre var illustrerede, med nr. 3 fulgte en trykt side med udenlandske karrikaturtegninger.

Dannevirke. Rene Linier - Klar Besked. (Haslev.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4-12 sider.
e. Haslev.
f. Udsendt til landbokredse i Sydsjælland.
g. Agit. komm. opl. artikler samt nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. jan. 45-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-5, og 8. Se endvidere Dannev'irkes Nyltedstjeneste, der udgør nr. 6 og 7 i hovedrækken.
k. 2.000-3.000, ialt ca. 20.000 eks.
l. En pjece vedrørende den norske kirkekamp udsendt i febr. 45 i 50 eks.
m. Bladet udkom i begyndelsen hver 14. dag, og fra 1. april adskiltes nyhedsstoffet i en særlig nyhedstjeneste udsendt hver uge.

Dannevirke - et værn mod vold fra syd.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. København.
f. Udsendt i Farsø og omegn foruden i København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom i juli 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. Ialt 2.500 eks.
h. Nyhedsblad med enkelte opl. og komm. artikler udgivet af en kreds fra bladgruppen Nordisk Front, s.d. Der udkom kun dette ene nummer af bladet, fordi udgiverne blev optaget af andet illegalt arbejde.

Dannevirkes Nyhedstjeneste. Rene Linier - Klar Besked. (Haslev.)
a. Maskinskrevet navn og motto.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Haslev.
f. Udsendt til landbokredse i Sydsjælland.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom ugentlig i apr. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 6, 7 og 9. Endvidere to flyveblade med tysk tekst under titlen: Information.
k. 3.000, ialt 9.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Dannevirke, Haslev. s.d.

Dansk Daad. (Tølløse.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Tølløse.
f. Tølløse og omegn.
g. Agit. og komm. artikler med nyhedsstof fra hele landet.
h. Udkom mdl. okt. 43 - juni 44.
j. 1943: 1. årg. nr. (1), 2, (3). 1944: 2. årg. nr. 1, 2, (3), 4, (5). Opråb: 1944: 7:.6.
k. 200-500, ialt 3000 eks.
m. Fortsættes som Kurerens Nyhedstjeneste, (Tølløse), s.d.

Danske Blade.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. Frederikshavn.
f. Frederikshavn.
g. Afsløring af unationale elementer og opl. artikler.
h. Udkom sommeren 1941.
j. 1941: 1. årg. nr. 1, (2).
k. Ikke oplyst.
m. Nærmere oplysninger om bladet er ikke indgået.

Dansk Efterretningstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 4 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom ugentlig foråret 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1-11), 12.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af Hærens Efterretningstjeneste i Nordjylland.

Dansk Efterretningstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ikke oplyst.
f. Ikke oplyst.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom sommeren 1943.
j. 1943: 19/8.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger er ikke indkommet.

Danskeren. (Jan. 43.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl., ill.
d. 4-8 sider.
e. København.
f. København.
g. Agit. komm. art. og nyhedsstof.
h. Udkom mdl. jan. 43 - marts 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. 400-1.000, ialt ca. 2.500 eks.
m. Udgivet af en mindre gruppe, hovedsagelig studenter, der selv afholdt alle udgifter ved bladets fremstilling. Bladet indgik i marts 43, da gruppen fik kontakt med Studenternes Efteretningstjeneste.
n. "Gjentofte Kommune under Besættelsen", udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte kommnne, 1947, side 274.

Danskeren. (Marts 43.)
a. Maskinskrevet navn på 1. årg. med store bogstaver, idet hvert enkelt bogstav, består af D'er, A'er osv. Fra 2. årg. er navnet trykt.
b. Oktav, kvart og folio.
c. 1. årg. dupl. og derefter trykt, forsynet med talrige ill.
d. 8-10 s.
e. København.
f. Hovedoplaget blev sendt ud til kontakter i provinsen, og resten fordeltes på institutioner etc. i København bl.a. Universitetet.
g. Agit. komm. art. dansk og udenlandsk nyhedsstof samt digte. Med trykningen udstyredes bladet med et rigt billedmateriale.
h. Udkom 1 à 2 g. mdl. marts 43 - maj 45.9 j. 1943: 1. årg. nr. 1-12. 1944, nr. 13a, 13b. 2.årg. nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13. 1945, nr. 14. 3. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5. (2. årg. nr. 2 er ikke udkommet.) Særnumre: 1943: 20/8. 1944: 17/1: Særtryk af S.F.: Kaj Munk nummer 10/3. Endvidere særnumre med bladhoved i rødt tryk, enkelte nr. med undertitel: Information: 25/4, 26/4, 19/9 1945: 2/1, 8/1, 16/1, 13/2, 19/2. Flyveblade: 1944: 20/4 og 29/8. Nyhedstjeneste: Danskeren-Information, s.d.
k. 500-145.000, ialt ca. 545.000, heri medregnet 3. årg. nr. 2, der var et særligt Slesvig nummer, der blev udsendt i 145.000 eks.
l. Kaj Munk: "3 Prædikener". Det illegale "At tænke sig" i flere udgaver. "Kamp i Byer" (militært instruktionshefte), "Mindeord om Kaj Munk", 3 postkort. Mdl. bogprislister over illegale bøger. Plakater og løbesedler. Fredssang med tekst af en medarbejder (10.000 eks.).
m. Det danske nyhedsstof til bladet indgik hovedsageligt fra egne meddelere og kontakter rundt om i landet. Udgifterne ved fremstilling og distribution blev dækket ved private tilskud og af fortjeneste indvundet ved et betydeligt salg af illegale bøger etc. To medarbejdere, underkvartermester Knud Møller, Haslev, og Aksel Christensen, København, arresteredes af tyskerne. De blev begge deporte- ret til tyske koncentrationslejre,hvor de afgik ved døden. To andre medarbejdere, en fra Esbjerg og en i København, arresteredes og forblev internerede i Frøslevlejren indtil kap. En femte medarbejder undslap til Sverige.
n. Dantskeren, juni 45. Dansk Esperanto Blad, nov. 46. Heraldo de Esperanto, nr. 6, 7 og 8, 1946, udg. i Holland.

Danskeren. (1944.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Komm. og opl. artikler.
h. Udkom foråret 44.
j. 1944: Maj og antagelig flere numre.
k. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Danskeren - Information.
a. Navnet trykt med rød farve. Undertitlen Inforrnation maskinskrevet.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Aktuelt dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt sept. 44-marts 45.
j. 1944: 5/12, 12/12, 20/12. 1945: jan.: 2., 9., 16., 23., 30. febr.: 6., 13, 20., 27. marts: 6.
k. 2-8.000, ialt ca. 160.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af bladgruppen Danskeren, s.d.

Danskeren. Nyhedstjeneste for Horsens og omegn.
a. Maskinskrevet navn og undertitel, scnere trykt m. ill.: to dannebrogsflag i rødt linoleumstryk.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Dansk og udenl. nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt okt. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2), 3-7. 1945: 8-17, (18), 19.
k. 250-750, ialt 10.000 eks.
m. Nr. 10 d. 3/2 45 er forsynet med et stykke af den tyske farvefilm "Mine Drømmes Kvinde", som blev beslaglagt af gruppen.

Danskerens Nyhedstjeneste. (1944.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4-10 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom foråret 44.
j. 1944: 3/5, 16/5 og antagelig flere numre.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Danske Tidende.
a. Navn flankeret af 2 dannebrogsflag stemplet i to farver på nr. 1-5. Derefter trykt.
b. Oktav og folio.
c. De første nr. dupl., derefter trykt på rotaprint i to farver med ill.
d. 8-12 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit. komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom mdl. jan. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1944: 2. årg. nr. 1, 2, (3), 4-12. 1945: 3. årg. nr. 1, 2, 3. Særnummer: 1944: 3/7. Løbesedler 1944: 26/9 og flere udat. ved forskellige lejligheder.
k. 800-5.000, ialt ca. 100.000.
m. Bladet blev opr. organiseret af Kaj Holbech med støtte fra "De Frie Danske" og redigeret af Nic. Blædel. I maj 1944 blev bladet overtaget af Det konservative Folkeparti og Socialdemo- kratisk Forbund, og samtidig forsynet med ansvarshavende redaktører: "Peter Jensen" og "Jens Petersen", dæknavne for to politikere. Fra august 43 til nov. 43 udkom bladet ikke, fordi lederen af den tekniske fremstilling for at undgå arrestation måtte flygte til Sverige, Det færdige augustnummer blev ved samme lejlighed ødelagt, og er således ikke udkommet. I jan. og febr, 45 var bladet standset på grund af to medarbejderes arrestation. De sidste numre blev sat op i sats hos "Arbetet" i Malmø, og aftryk heraf anvendt til opstilling af siderne. Bladgruppen har desuden trykt forskellige numre af Den danske Parole, Hjemmefronten, Nordens Frihed og Budstikken går.
n. Danske Tidende, sept. 45. "Journalisten", maj 45. "De fem lange Aar", 1945. "Danmark besat og befriet" under redaktion af Hartvig Frisch, V. Buhl og Eiler Jensen. 1946-48.

Danske Tjenestemænd.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4 og 8 sider.
e. Kbhvn.
f. Hele landet.
g. Afsløring af unationale tjenestemænd. Artikler om nationale og internationale forhold med særligt henblik på tjenestemænd.
h. Udkom mdl. okt. 43 - maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2. 1944: 2. årg. nr. 3, 4, 5, 6, 7, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1945: 3. årg. nr. 1, 2, 3. 4. Særnummer 6/9 44.
k. 8.500, ialt ca. 150.000 eks.
l. "Tjenestemændene og Demokratiet".
m. Udgivet af Frit Danmarks tjenestemandsgruppe. Bladet udsendtes til statens tjenestemænd i hovedstadsområdet og til tjenestemænd i hovedstadskommunerne samt til alle byråd. 1. årg. nr. 1 udkom under navnet Tjenestemandsbladet.

Dansk Maanedspost.
a. Tegnet navn, senere trykt.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., fra nr. 9 trykt, ill. m. tegninger, tegneserier, fotografier og kortskitser.
d. 4 og 8 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Komm. artikler, dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. febr. 43-april 45.
j. 1943: 3. årg. nr. 1-9. 1944: 4. årg. nr. 1-10 med tillæg 23/9. 1945: 5. årg. nr. 1, 2, 3. Løbesedler under folkestrejken juni 1944, april og maj 45. Nyhedstjeneste: Ugenyt, s.d.
k. 2-15.000, ialt ca. 200.000 eks.
m. Bladet er en fortsættelse af Frihedsstøtten, s.d., hvorfor nr. 1 er angivet som 3. årg. nr. 1. Fra febr. 43 blev bladet udsendt regelmæssigt under navnet Dansk Maanedspost, og samtidig steg oplaget til 4.000 eks., som i 44 fordobledes til ca. 8.000 eks. pr. nr. Trykkefilialer oprettedes i Århus, Odense og flere andre provinsbyer. Bladet udsendtes pr. post og kurer. I 45 udkom bladet i 15.000 eks. med undtagelse af aprilnummeret, der på grund af en Hipo-aktion mod trykkeriet måtte udsendes duplikeret og i væsentligt mindre oplag. Gennem sidste halvdel af 1944 og indtil marts 45 gennemførte Dansk Maanedspost at udsende en ugentlig nyhedstjeneste Ugenyt, s.d., Under arbejdet med udgivelsen af bladet blev 6 medarbejdere arresteret af gestapo. Desuden mistede to medarbejdere livet som følge af anden indsats i modstandskampen, læge Frik Hagens og digteren Morten Nielsen.

Dansk Nyhedsblad.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl. d. 2-8 sider.
e. København.
f. Udsendt til hærens faste linieofficerer, desuden til en række borgere, ret tilfældigt valgt.
g. På grundlag af Information's artikler bragtes kommenterendc ledere, Udenrigsministeriets fortrolige oversigter samt fra en række andre kilder en oversigt over de seneste dages hændelser. Endvidere bragtes referat af radioudsendelser, uddrag af svensk og allieret presse og af dansk illegal presse.
h. Udkom 2 à 3 gange om ugen okt. 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 23-44. 1945, nr. 1-39.
k. 500-1.000, ialt ca. 50.000 eks.
l. Pjece: En kort Vejledning i underjordisk Organisationsarbejde.
m. Udgivet af den illegale militære ledelse. Det redaktionelle arbejde var anlagt på en sådan måde, at alle nyheder, der indløb inden kl. 14 kunne medtages i bladet, der kom de københavnske modtagere i hænde den følgende morgen.

Dansk Presse.
a. Navnet trykt med fotokliche efterfulgt af et "citat" af Nordahl Grieg: "Kunde man bare få Folk til at forstå, at Frihed, det er ikke noget man har. Det maa tilkæmpes igen og igen, hver Dag og hver Time i Døgnet." (I denne form ikke af Nordahl Grieg, men udformet efter en fejlhuskning af den opr. udgiver).
b. Folio.
c. Dupl., trykt og trykt med fotokliche. Rigt ill.
d. 8-10 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit. og komm. artikler, dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. nov. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 8, 9. 1944: nr. 10-17. 2. årg. nr. 1, 2, 3. 1945: nr. 4-10. Særnumre: 1944: 9/4, 30./6. Løbesedler ved særlige lejligheder, bl.a. under folkestrejken i København juni 1944. Nyhedstjenester: Dansk Presses Nyhedstjeneste og Tidents Tegn, s.d.
k. 2.000-50.000, ialt 500.000 eks.
l. Einar af Wirén: "Finlands Fremtid", Febr. 44, oplag 3.000, "De tre forbudte Prædikener af Kaj Munk", Dansk Forlag u.å. oplag 1500.
m. Det første nr. er betegnet som Frie Presse. 1. årg. nr. 8, fordi nogle medlemmer af bladgruppen Fri Presse havde tilsluttet sig Dansk Presse. Bladet er dog ingen fortsættelse af Fri Presse. Med juli/augustnr. bliver bladet trykt og bringer et rigt billedmateriale fra modstandskampen her i landet og i andre lande. Novembernr. 44 (udsendt i 75.000 eks.) har som undertitel "Billedreportage" og indholder udelukkende billeder fra alle fronter samt en side med satiriske tegninger. Med jan. 45 får bladet som undertitel "Tidens Tegn" og fra nr. 6 endvidere "Folkeviljen". Bladet førte en redaktionel venstreorienteret linie uden fast tilknytning til noget parti og blev, udgivet som et resultat af drøftelser mellem aktive modstandsfolk fra flere grupper, der ville aktivisere socialdemokrater på Frihedsrådets linie på et tidspunkt, da det var en påkrævet opgave. Artiklerne og stoffet til bladet fremskaffedes gennem intime pressekontakter og egne meddelere over hele landet. Bladet havde egne camouflerede trykkesteder, men blev undertiden også trykt hos bogtrykkere. Udgifterne ved fremstillingen dækkedes bl.a. ved tilskud fra fagforeninger. I begyndelsen af 1945 sluttedes der overenskomst med Ringen om at arbejde i fælleskab inden for socialdemokratiske kredse. Samarbejdet omfattede Ringens arbejdergrupper, Folkeviljen i Nordjylland og Dansk Presse i København. I oktober 44 blev 12 medarbejdere arresteret, heraf blev de 9 løsladt kort efter, medens 3 blev tilbageholdt gennem længere tid. I marts 45 arresteredes endnu en medarbejder og i april måtte redaktøren flygte til Sverige. Dansk Presse fortsatte efter kap. som ugeblad, men indgik efter kort tid. Fra sept. 44 udsendtes 3 g. om ugen Dansk Presses Nyhedstjeneste, s.d., der fra jan. 45 udsendtes dagligt under navnet Tidens Tegn, s.d. I april 45 udsendtes i Sverige "Dansk Presse: utdrag och kommentar", s.d.
n. Det illegale D.P. og det legale Tidens Tegn, 1945.

Dansk Presse Nyhedstjeneste.
a. Navnet trykt.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Hele landet, hovedsageligt København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom 3 gange ugentligt sept. 44 - dec. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
k. 200-300, ialt ca. 25.000 eks.
m. Nyhedstjeneste ndgivet af Dansk Presse, s.d. og udsendt til faste abonnenter. Fra jan. 45 fortsætter bladet som Tidens Tegn, s.d. og udkommer dagligt.

Dansk Presse og Folkeviljen. Nyhedstjenesten. (Ålborg.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg og omegn.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom foråret 45.
j. 1945: 4/5.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Dansk Rundskrivelse. (Næstved.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 1-2 sider.
e. Næstved.
f. Næstved og omegn.
g. Opl. komm. nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis febr. - maj 45.
j. 1945: nr. (1, 2) 3. Udsendelserne var ikke numm., men daterede. Sjællandske Breve, s.d.
k. 3-400, ialt 1200 eks.
m. Udgivet af modstandsgruppe i Næstved.

Dansk Ungdom.
a. Tegnet og trykt navn.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl. og trykt.
d. 4-6 sider.
e. København.
f. Fordelt gennem spejderførere og K.F.U.M.-ledere samt på større virksomheder i København.
g. Agit. komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom mdl. aug. 43 til apr. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, (2, 3,), 4, 5, 6. 1944, nr. 7. 2. årg. nr. (1), 2, 3. Nyhedstjeneste: Dansk Ungdoms Nyhedstjeneste, s.d. Små trykte plakater, bl.a. i anledning af fyrværkeriet i Årstedsparken.
k. 6.000, ialt ca. 66.000 eks.
m. I begyndelsen blev bladet duplikeret og tryktes derefter på egen fluesmækker, indtil den blev taget fra gruppen under en gestaporazzia. Duplikatoren måtte atter frem, indtil det lykkedes at få forbindelse med et par bogtrykkere, der påtog sig at trykke bladet. De nødvendige penge til bladets fremstilling skaffedes ved privat indsamling, egne midler og fortjeneste fremkommet ved salg af illegal litteratur. En af de første medarbejdere, Preben Hagelin, var mellem de elleve, der d. 8. aug. 44 blev myrdet af gestapo på Roskilde Landevej. Bladet ophørte 28. april 44, da en af medarbejderne blev arresteret af gestapo. Han blev dog frigivet efter 2 mdr.s forløb og gik tillige med de øvrige medarbejdere ind i andet illegalt arbejde.

Dansk Ungdoms Nyhedstjeneste.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Udsendt til samme kredse som Dansk Ungdom. se d.
g. Dansk Nyhedsstof.
h. Udkom april/maj 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2, 3.
k. 6.000, ialt ca. 18.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Dansk Urtgdotrt, s.d. Ophørt samtidig med hovedbladet.

Dansk Ungdom's Nyhedstjeneste. (Juli 1944.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom sommeren 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger er ikke indkommet om bladet, som ikke er identisk med det andet blad af samme navn. Indholdet i det foreliggende nr. drejer sig om folkestrejken i København.

De danske Studenter. Århus-gruppen.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. Århus.
f. Udsendt til de studerende ved Århus Universitet.
g. Komm. og opl. artikler. Dansk nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom apr.-okt. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-6), 7.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en kreds af studerende ved Århus Universitet i samarbejde med gruppen De danske Studenter, København, s.d.

De danske Studenter.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6 og 10 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Agit., komm. og opl. artikler samt nyheder.
h. Udsendelserne påbegyndtes i form af løbesedler etc. i nov. 41. Et mdl. blad udsendtes april 43 - maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. 1944: 2. årg. nr. 1, 2, 3, 4, (5-7), 8, 9, meddelelser nr. 1, 2, 1945: meddelelser nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Særnumre og løbesedler: 1941: 27/11, 1942: febr. 8/3, 1 udat. eks. til d. jurister, 22/3, 9/4, 27/4, 19/5, 2. 3. 5. 6. 8. 16/10 og 2. 9/12. 1943: maj. 29/8, 3/10, 6/10, 2/12. 1944: 28/9.
k. Ialt 200.000 eks.
l. John Steinbeck: "Maanen er skjult" - Carsten Frogner: "Den usynIige Front" - "Omkring Moskvakonferencen" - "Omkring den anden Front" - "Naar Danmark atter. er frit". m. 2. årg. nr. 1 udkom som tillæg til "Studenterhaandbogen". Nummeret var trykt efter fotokliche. Som trykt nummer i folioformat udkom også meddelelser nr. 8, 28/4 45. De danske Studenter udsendte i juni 45 et legalt nummer udgivet af Studenternes Efterretningstjeneste og Frit Danmark-gruppen "De danske Studenter". I juninr. 45 omtales Ingolf Larsen-Ledet, der var medarbejder ved De danske Studenter. Han blev dræbt af gestapo i ejendommen Gl. Kongevej 25, den 29/6 1944. Se iøvrigt F.D. og F.D.s Nyhedstjeneste (Kbhvn. F.D.s studentergruppe,) samt Radio Nyt. De fem Prikker ..... Se Det politiske.....

De frie Danske.
a. De første årgange blev navnet udført med gummistempel m. ill.: et rødt splitflag i øverste venstre side. Den sidste årgang blev hele forsiden trykt, splitflaget udført i rødt.
b. Folio.
c. Dupl. og ill.
d. 12 sider.
e. Kbhvn.
f. Hele landet.
g. Agit., komm. og opl. stof, afsløring af unationale elementer, danske og udenlandske nyheder etc.
h. Udkom mdl. fra 1/12 41-24/5 45.
j. 1941-42: 1. årg. nr. 1-12. 1942/43: 2. årg. nr. 1-12. 1943/44: 3. årg. nr. 1-12. 1944-45: 4. årg. nr. 1-7. Løbesedler og særnumre: 1943: 12/2, medio marts 12 numm. løbesedler og et særnr. i anledning af valget, løbeseddel nr. 13 9/4, samme dag løbeseddel om dommen i Frit Danmark-sagen, 19/4 løbeseddel udkastet i Det kgl. Teater, 6/7 løbeseddel angående frikorpsfolkene, 31/8: begivenhederne 29/8, 4. og 8/9 om 29. aug. og efter, løbesedler 11/9, 14/9, 22/9 og 13/10. 1944: 30/6, 2, 2, 3, 4, 5/7, 16., 17. og 23/9. 1945: Særtryk i marts. Mærkater i titusindvis trykt på "Crown"-klæberuller.
k. 200-20.000, ialt 350-400.000 eks. + 300-400.000 særnr.
l. Niels Ebbesen: "Danmarks Skæbne" og Rauschning: "Samtaler med Hitler".
m. Modstandsgruppen "Vædderen", der var dannet i 1940, påbegyndte udgivelsen af bladet. Snart sluttede flere op bag bladet, og allerede på et tidligt tidspunkt havde det forbindelse til faldskærmsfolkene. Arrestationer med efterfølgende deportationer af bladets medarbejdere fandt gang på gang sted. Nye folk trådte til og heriblandt flere bladfolk, der kom til at præge bladet i så høj grad, at dette fremstod som et af de bedst redigerede og illustrerede blade. Enkelte numre udkom med forsidebilleder i op til firfarvet tryk, bl.a. invasionsnummeret 1944. 2 medarbejdere satte livet til, red. Kaj Holbech dræbtes 14/10 44 under en razzia, og inspektør Palm Petersen omkom ved bombardementet af Shellhuset.
n. "Frit Danmarks Hvidbog". 1946. II. Side 299.

De frie Danske. (Vojens.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Vojens.
f. Vojens og omegn.
g. Nyhedsstof hovedsageligt fra Information og F.D.s Nyhedstjeneste.
h. Udkom 2 g. mdl. jan.-april 45.
j. 1. årg. nr. (1-8).
k. 100, ialt 1.000 eks.
m. Udgivet af en kreds af unge i Vojens. Havde ingen forbindelse med bladet af samme navn i København.

Den danske Herold.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 og 6 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Nyheder og opl. artikler.
h. Udkom ugentlig okt./nov. 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Den danske Kokarde. (Køge.)
a. Tegnet navn m. ill.: 2 korslagte faner og herover en kokarde udført med stempel.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Køge.
f. Åstsjælland.
g. Agit. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. mdl. nov. 44 - maj 45.
j. 1944: nr. (1, 2, 3.) 1945, nr. (414.) k. 1.000-800, ialt ca. 14.000 eks.
m. Artikelstoffet til bladet fremskaffedes ved radioaflytning. uddrag af den illegale presse og det lokale nyhedsstof ved egne meddelere.

Den danske Parole.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og oktav.
c. Dupl. Fra juli 1944 trykt med fotokliche, med undtagelse af 2. årg. nr. 4, der blev duplikeret, fordi bladets trykkeri blev taget af hipo.
d. 6-16 sider.
e. Kbhvn.
f. Hele landet.
g. Komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom med 2-4 ugers mellemrum 22/11 43 - maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1944: nr. 4-13, bilag til nr. 12, 2. årg. nr. 1. 1945: 2. årg. nr. 4, 5, 6. Løbesedler 29/8 44 og 9/4 45 samt en plakat med billede af hipokorpset.
k. 6.000-10.000, ialt incl. løbesedler ca. 150.000 eks. m. 2. årg. nr. 2 og 3 blev beslaglagt af hipo. Se Verden og Vi.

Den danske Patriot.
a. Tegnet navn.
b. Oktav.
c. Maskinskrevet.
d. 1 side.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Nyheder.
h. Udkom juni 1943.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Den danske Stemme.
a. Tegnet navn med maskinskrevet undertitel: "Nordisk Tidsskrift for kæmpende Demokrati".
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Agit., komm. og opl. artikler samt dansk nyhedsstof.
h. Udkom sommeren 43.
j. Kan ikke oplyses. K.B. har et sammenheftet læg, der synes at rumme nr. 4-6 plus et nyhedstillæg, det hele synes at være udsendt samtidigt, pagineret sd. 1-10.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Den frie danske Pressetjeneste.
a. Tegnet navn m. ill.: et dannebrogsflag.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-8 sider.
e. Stege.
f. Møn, Falster og Sydsjælland.
g. Agit., opl. og komm. artikler, nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom mdl. marts 42-juni 43 og 2 g. mdl. juli-sept. og okt./nov. 43.
j. 1942, nt. (1-10). 1943, nr. (l1-13), 14, (15, 16), 17, 18, 19), 19b, (20, 21). Desuden særnumre, løbesedler og illegale sange. Nyhedstjeneste Møn, s.d.
k. 100-2000 eks., ca. 15.000 eks.
m. Fortsættes som V. V. V. Nyhedstjenesten, (Stege), s.d.

Den illegale Presses Fællesorganisation. - Reportageafdelingen.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt til illegale bladredaktioner over hele landet.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. om ugen juni-aug. 43.
j. Af de udkomne 24 numre har K.B.: 15/6, 19/6, 22/6, 24/6 og 20/7.
k. Ikke oplyst. Da bladet kun virkede som informationsblad for redaktioner, var oplaget ikke stort.
m. Illegal pressetjeneste udgivet af Nordisk Front, s.d. Bladet indeholdt bl.a. uddrag af "Rigspolitichefens Efterretninger", "Statens civile Luftværns Meldinger" og artikler om den legale presses vilkår under censuren. Bladet fortsætter med nr. 25 under navnet Nordisk Nyhedstjenste, s.d., der. fra juni 44 sammensluttes med Information, s.d.

Den illegale Presses Samarbejdsudvalg.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. København.
f. Udsendt til illegale bladredaktioner over hele landet.
g. Agit. nyhedsstof.
h. Sommeren 43.
j. 1943: aug.
k. 30-40.000 ialt.
m. Det bevarede eksemplar omhandler folkestrejkerne i Esbjerg og Odense. Udsendt af Frit Nordisk Forlag.

Den jævne Mands Betragtninger.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Komm. artikler.
h. Udkom lejlighedsvis nov. 44-febr. 45.
j. Af de udkomne numre har K.B. 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Udgiveren af bladet blev fra marts 45 medredaktør af bladet Frit Forum, s.d., hvori bladet fortsættes som komm. artikler underskrevet: "Den jævne Mands Betragtninger".

Den medskyldige.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. København.
g. Komm. artikler.
h. Udkom ugentligt febr.-april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5, (6).
k. Ikke oplyst.
m. Mens det første nummer af bladet bærer titlen: Den Skyldige, forandres den for de følgende til: Den Medskyldige. Bladet udsendt af en kristelig kreds, der i komm. og polemisk form tog forholdet om vor stilling til tyskerne efter krigen op til debat.

Den sidste Nattevagt.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Komm. og polemiske artikler, hovedsagelig vedrørende Sydslesvig.
h. Udkom sommeren 1944.
j. 1944: nr. (1, 2), 3. Særnummer: 1944: 29/3: "Brev til Sverige", omhandlende det svenske syn på sabotagen i Danmark.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Den sidste Runde.
a. Tegnet navn m. ill.: en urskive. Viserne på urskiven viser fra nummer til nummer tiden mellem fem min. i til fem min. over tolv. (Ref. til Hitlers udtalelse 9/11 43).
b. Folio.
c. Dupl. m. ill.
d. 2-4 sider.
e. Købcnhavn.
f. Udsendt i København.
g. Nyhedstjeneste med komm. agit. artikler.
h. Udkom 2 gange om ugen regelmæssigt hver tirsdag og fredag 15/9 44-16i5 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-29. 1945, nr. 30-64. Særnr. 17/9 44 indeholdende navneliste fra transport af danske fanger til Tyskland.
k. 1.000-5.500, ialt 225.000 eks.
l. Frihedssangen 14/4 45 - Fortegnelse over illegale bøger.
m. Nyhedstjeneste med aktnelle danske og udenlandske nyheder samt artikler oversatte fra den frie presse i udlandet. Bladet finansieredes ved frivillige bidrag og fortjeneste ved salg af illegal litteratur. To gruppemedlemmer blev arresteret under plakatopklæbning 22/4 45 og var fængslede indtil befrielsen.
n. Den sidste Runde, nr. 64.

Den sorte Avis for Thisted.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Thisted.
f. Thisted og omegn.
g. Lokalt nyt med afsløring af unationale elementer.
h. Udkom marts 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1.
k. 250 eks. rn. Kun det ene nr. kendes.

Den sorte Bog, Aalborg.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg og opland.
g. Afsløring af unationale elementer, komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom foråret 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 600, ialt 1200 eks.
m. Bladet ophørte efter udgivelsen af nr. 2, fordi udgiverne blev optaget af andet illegalt arbejde.

Den sorte Bog. (Thisted.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl. og ill. med tegninger.
d. 6-8 sider.
e. Thisted.
f. Thisted by.
g. Lokal nyhedstjeneste med afsløring af unationale elementer.
h. Udkom med mdrs. mellemrum i 1942-43.
j. 1942: 1 udat. nr. 1943: 1/5.
k. 200, ialt 400 eks.
m. Bladets afsløringer gav anledning til forskellige anmeldelser til og undersøgelser ved dansk politi. som imidlertid henlagde sagerne.

Den sorte Liste. (Ålborg.)
Udkom i 2 numre i sommeren 44. Eksemplarer af bladet findes ikke på K.B. og nærmere oplysninger om bladet er ikke indgået.

Den sorte Liste for Thy.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Thisted.
f. Thisted og omegn.
g. Afsløring af unationale elementer.
h. Udkom efteråret 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Et flyveblad med afsløringer af samme karakter som Den sorte Bog, Thisted, s.d.

Den tavse Dansker.
a. Tegnet Navn med to advarsler indtegnet i rammer, i venstre side: "De vil fra nu af blive bevogtet Skridt for Skridt", og i højre side: "Danmark må vise helt rene Linier overfor de allierede. De kæmpende Patrioter vil ikke længere tolerere Deres Fraternisering".
b. Folio.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. København.
f. Udsendt som breve til alle, der optrådte i den danske radio.
g. Agit., opl. artikler.
h. Udsendtes regelmæssigt til ovennævnte personer 1943-44.
j. Udsendt med 2-3 forskelige tekster.
k. Ialt ca. 500 eks.
m. Udsendt som en advarsel specielt mod optræden i dansk radio under tysk kontrol, af samme organisation som udsendte Nyheder fra Storbritannien, s.d. og Foto-Revy, s.d.

Den tredie Front. (Horsens.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Agit. komm. opl. artikler. Dansk og nordisk nyhedsstof, samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. maj-okt. 43 og dec. 43-febr. 44. Desuden dupl. af Frit Danmark og F.D.s Nyhedstjeneste, Horsens, s.d.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, (3), 4, 5. 1944, nr. 6, 6a.
k. 800, ialt 5.600 eks.
m. Bladet, der er en fortsættelse af Frit Danmark, Lokaludgave, Horsens, s.d., fortsætter fra marts 44 i F.D.s Nyhedstjeneste, Horsens, s.d.

Den 3. Front. Partisanernes efterretningstjeneste.
a. Tegnet navn med maskinskrevet undertitel.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Åsterbro, København.
f. Åsterbro, København.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof, især om sabotageaktioner.
h. Udkom i juni 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. 4-500. nr.
m. Nyhedstjeneste udgivet af en D.K.P.-grnppe på Åsterbro i København. Fortsætter som Folkets Røst. (Kbhvn. Åsterbro), s.d.

Den tredie Front. Randers.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-8 sider.
e. Randers.
f. Randers og omegn.
g. Agit., komm. og opl. artikler. Dansk nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom mdl. marts 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-4), 5, 6, (7, 8). 1944: nr. (9), 10-13, (15, 16), 17-24. 1945: nr. 25-28. Særnr. og løbesedler: 1943: 27/8. 1944: 6.:7, 22/8, 29/8, 15/9, 19/9, 20/9, 21/9, 25/10, 7/11. 1945: 2/5. Desuden plakater og brevkort: "Førerord" i 2.000 eks. Land og Folk og F.D.s Nyhedstjeneste, Randers.
k. 400-750, ialt 25.000 eks.
l. "Krigens Humor i Tegninger".
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Randers. Bladet udkom regelmæssigt trods omfattende, gentagne gestaporazziaer, der medførte arrestation af mange af gruppens medlemmer. Se Land og Folk, Randers.

Den unge Front.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. Rødovre.
f. Ungdom i Rødovre, Hvidovre og Valby.
g. Agit., komm. og opl. modstandsblad for dansk ungdom.
h. Udkom 7/11 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. 650 eks.
m. Efter henstilling fra D.K.P.'s hovedledelse udsendtes kun dette nr. af bladet. Senere udkom ungdomsbladet "Ungdommens Røst". Bladgruppen fortsatte derefter bladarbejdet med duplikering af Land og Folk, Rødovre, s.d.

Derudefra.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Kbhvn.
f. Hele landet.
g. Komm. og opl. artikler fra den frie presse i udlandet.
h. Udkom ugentlig jan.-febr. 45.
j. 1945: 29/1, 5/2, 12/2, ialt ca. 6 nr.
k. 500-1.500, ialt ca. 5.000 eks.
m. Udgivet af en gruppe på 2-3 mand, der fungerede som fordelingscentral for forskellige illegale blade. Under en bladtransport i febr. 45 blev udgiverne arresteret af det tyske politi. Een blev frigivet efter tre ugers forløb, mens en anden, der i forvejen var eftersøgt af gestapo, sad i Vestre Fængsel til befrielsen. Hernnder pådrog han sig tb, der gjorde ham uarbejdsdygtig i tre år. Ved arrestationen blev bladene beslaglagt og Derudefra ophørte at udkomme.

De sidste Nyheder. (Helsingør.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-8 sider.
e. Helsingør.
f. Nordsjælland, især landdistrikterne.
g. Nyhedsstof hovedsagelig fra Information.
h. Udkom ugentligt juni-nov. 44 og april-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-9, (10), 11, (12), 13. 1945, nr. 15, 16. Særnumre: 1944: 26/7, 13:8 samt Danmarks Frihedsraad. "Befrielsens Dag er nær".
k. 500-1.000, særnr. 2.000, ialt 23.500 eks.
l. "Kamp i Gader" 1250 eks. - "Vid og Vers" 1.000 eks. Endvidere indbinding af 6.000 "Allierede Frontberetninger". Se Allianceforlaget.
m. Bladgruppen var før udgivelsen af bladet en stor fordelingscenttal for illegale blade og havde et stort salg af illegale bøger især fra Frit nordisk Forlag. For den herved indvundne fortjeneste blev gruppen i stand til at udgive bladet. Særnummeret af 26/7 var udgivet på tysk og omhandlede attentatet på Hitler. Det blev fordelt i 1.000 eks. til de tyske kaserner. i Nordsjælland. Under uddelingen heraf blev en af grupperne beskudt af tyske vagtposter uden dog at blive ramt. Standsningen i udgivelsen af bladet skyldtes razzia med påfølgende arrestation af 2 gruppemedlemmer, der via Wisborg og Vestre Fængsel blev interneret i Frøslev indtil kap. 3 medl. undslap til Sverige, mens 5 medl. måtte gå underjorden. En nyerhvervet trykkemaskine blev ved samme lejlighed fjernet af gestapo. Først i april 45 lykkedes det påny at udsende bladet, der derefter udkom i 2 numre.

De sidste Nyheder, udsendt af Fri Presse.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis efteråret 43.
j. Af de udkomne numre har K.B.: 1943: 1. årg. 7/10.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste med aktuelt nyhedsstof udg. af Fri Presse, s.d. Udsendtes i ovennævnte periode sammen med hovedbladet.

Det frie Ord.
a. Tegnet navn, det sidste nr. m. ill.: Danmark i omrids dækket af et Dannebrogsflag.
b. Kvart.
c. Dupl., m. ill. d. 6-8 sider.
e. Vordingborg.
f. Sydsjælland.
g. Komm. og opl. artikler, dansk og udenlandsk nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom mdl. dec. 44 maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1). 1945: nr. (2, 3), 4, 5, 6.
k. 600, ialt 3600 eks.
l. "Mindeskrift om Nordahl Grieg".
m. Bladet blev udgivet efter tværpolitiske linier af en kreds af unge danske, der også deltog i andet illegalt arbejde.
n. "Vordingborg under fem Aars Mörklægning".

Det ny Frit Danmark.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Kbhvn.
f. Hele landet.
g. Komm. og opl. artikler.
h. Udkom mdl. feb./marts 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2. Ialt 2 numre.
k. 2.000-5.000, ialt 7.000 eks.
m. Bladgruppen, der tilhørte Frit Nordisk Forlag og det senere Nordisk Front, mente, at Frit Danmark var gået ind på grund af de stedfundne arrestationer i 42, og udgav bladet som en fortsættelse af Frit Danmark. Imellem de to numre udkom Frit Danmark imidlertid påny, og nr. 2 kaldtes derfor Det ny Frit Danmark. Bladet fortsatte derefter under navnet Danebrog, s.d.

Det politiske ..... (Hovedbladet.)
a. På hele 1. årg. og 2. årg. 1, 2, 3, er der intet bladhoved, derefter maskinskrevet navn indtil 4. årg. nr. 3. De efterfølgende numre er trykt med nyt navn: Ringen-Orientering.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-12 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit., komm. og opl. artikler om politiske forhold i ind- og udland samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. jan. 42-nov. 43 og hver 14. dag dec. 43-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, (2), 3, (4, 5), 6-11. 1943: 2. årg. nr. 1-14. 1944: 3. årg. nr. 1-20. 1945: 4. årg. nr. 1-7. Endvidere Ringens Nyhedstjeneste, s.d.
k. 1.000-30.000, ialt incl. Ringen-Orientering 380.000 eks.
l. Love for Dansk Studiering. Vercors: "Havets Tavshed", udkom i Rødding. Fritz Thyssen: "Jeg betalte Hitler", udkom i Silkeborg. Instruktionshefter til de militære modstandsgrupper.
m. Udgivet af modstandsorganisationen Ringen, der begyndte sin virksomhed ved oprettelse af studiekredse under navn af Dansk Studiering i vinteren 1941/42. Ved hjælp af udsendte rejsesekretærer skabtes en landsomfattende organisation, der i København oprettedes som faglige grupper, i provinsen som "studiekredse". De første udsendelser af Det politiske ...., 1. årg. nr. 1-11 og 2. årg. nr. 1-3, er en samling pjecer, der giver oplysning om de faktiske forhold på en række områder, hvoraf kan nævnes: Danmarks økonomi ved krigens udbrud - Under tysk besættelse - Den tyske besættelses indflydelse på Danmarks økonomi - Norske tilstande - Grønland under krigen - Det tyske mindretal i Sønderjylland siden 1940 - Nationalsocialistiske og nationalsocialistisk orienterede bevægelser i Danmark. Med 2. årg. nr. 4 får bladet sin nye skikkelse: Oplysende, politiske kommentarer, danske og udenlandske nyheder og senere frihedsrådets meddelelser og opråb. I begyndelsen af 1945 med 4. årg. nr. 4 bliver bladet klichetrykt og udsendes under navnet: Ringen-Orientering, s.d. Samtidig udskilles nyhedsstoffet i en særlig nyhedstjeneste: Ringens Nyhtedstjeneste, s.d. Bladet blev efter hovedledelsens manuskript duplikeret bl.a. i Aalborg, Fåborg, Nykøbing Mors, Silkeborg, Vejle og i mindre byer. Ofte blev disse udgaver suppleret med lokale meddelelser og nyheder.
n. "Frit Danmarks Hvidbog". 1946. II, side 289.

Det politiske ..... (Fåborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6-12 sider.
e. Fåborg.
f. Fåborg og opland.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra hovedledelsen.
h. Udkom jan. 43-febr. 45.
j. 1943: 2. årg. nr. (1-14.) 1944: 3. årg. nr. (1-20.) Nummereringen efter Det politiske, s.d. (K.B. har intet eksemplar af bladet). Særnummer 1945: jan. Desuden dupl. af Niels Jydes Breve, s.d.
k. 100-600, ialt inkl. opl. af særnummer, ca. 12.000 eks.
l. Kaj Munk: Niels Ebbesen i 100 eks.
m. Bladgruppen, der udgav bladet, var tilsluttet Dansk Studiering, s.d. Efter gestaporazzia i Fåborg i sept. 44 flyttedes trykkeriet til Horne. Flere af bladgruppens medlemmer måtte gå under jorden eller tage til Sverige, dog ikke på grund af bladarbejdet. I febr. 45 indstilledes bladvirksomheden, fordi lederne blev arresteret af gestapo, der søgte efter illegale våben.

Det politiske ..... (Herning.)
Bladet, der blev duplikeret efter tilsendt manuskript lra Ringens hovedledelse, blev udgivet af en gruppe tilsluttet Ringen. Af de udkomne numre har K.B. intet eksemplar. Der er ikke indgået oplysninger om bladet.

Det politiske ..... (Mors.)
Udgivet af en gruppe tilsluttet Ringen. Bladet blev udgivet hver anden måned, og udkom i 50-100 eks., ialt 1.500 eks. Duplikeredes efter tilsendt manuskript fra Ringens hovedledelse. Udsendtes til tillidsmændene på Mors og senere i Thy og Hanherrederne. Af de i tiden okt. 42-apr. 45 udkomne 16 numre har K.B. intet eksemplar.

Det politiske ..... (Silkeborg.)
a. Intet navn, kun ..... ("De fem prikker").
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. Silkeborg.
f. Silkeborg, Århus, Djurslands husmandsskole, Skanderborg, Give, Fredericia, Horsens, Ringkøbing og tilsidst også Ribe.
g. Dupl. efter manuskript fra Ringens hovedledelse samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. sept. 43-febr. 45.
j. 1943: (14/9), 2/10, (20/10, 15/11, 6/12, 24/12). 1944: (16/1, 19/2, 9/3, 29/3, 19/4, 17/5, 1/6), 14/6, 8/7, (18/7, 4/9), 27/9, (9/10, 6/11, 7/11, 20/11, 4/12. 1945: 4/1, 15/1 sammendraget til et nr., 3/2, 23/2. Desuden duplikeredes enkelte numre af F.D.s Nyhedstjeneste for den lokale F.D.-gruppe og en lokal udgave af Folkeviljen, s.d. Endvidere er flere opråb udsendt af lokalkomiteen.
k. 150-600, ialt 13.650 eks.
l. Fritz Thyssen "Jeg betalte Hitler". 1. opiag 750, 2. oplag 1100 eks. "Naar Danmark atter er frit".
m. Fra marts 45 udkom Ringen-Orientering, s.d., og blev tilsendt bladgruppen, hvorfor denne lod bladet indgå. Komplet samling af bladet findes på Silkeborg bibliotek.

Det politiske ..... (Vejle).
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Det 1. nr. maskinskr. m. gennemslag, de flg. dupl.
d. 6-12 sider.
e. Vejle.
f. Vejle amt.
g. Dupl. efter manuskript tilsendt af Dansk Studierings hovedledelse.
h. Udkom mdl. sept. 42 - febr. 45.
j. Som Det politiske ...., s.d. Af de udkomne blade har K.B.: 1944: 27/7, 27/9, 9/10, 1945: 4/1, 15/1.
k. 25-300, ialt 5.000 eks.
m. Udgivet af Ringen, Vejle. Bladet udkom regelmæssigt indtil marts 45, hvorefter Det politiske blev tilsendt trykt fra hovedledelsen i København under navnet Ringen-Orientering, s.d.

Deutsche Nachrichten.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6 og 8 sider.
e. Kbhvn.
f. Hele landet.
g. Agit., opl. og komm. artikler og nyhedsstof på tysk.
h. Udkom mdl. og senere hver 14. dag maj 43-apr. 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2), 3, 4, 5. 1944: 2. årg. nr. (l), 2, 3, 4, 5, 6, 7, juli, 8-14. 1945: 3. årg. nr. 1, 2, (3), 4-9, 10-11. Særnr. "Ende juli 44" (attentatet på Hitler) dec. 1944. Flyveblade: nr. 1, 2, 3 i okt. 44. Nr. 4, jan. 45. Nr. 5, febr. 45. Nr. 6, marts 45. Nr. 7, apr. 45. Ialt 23.000 eks. Plakat apr. 45: "Macht Schluss", 8.000 eks.
k. 1.000-2.000, ialt ca. 60.000 eks.
l. Pjece (24 sider): "Ist Rusland unser Feind?". jan. 44, 1.000 eks.
m. I Århus og andre provinsbyer blev enkelte numre og flyveblade genoptrykt og fordelt til de tyske soldater i de pågældende byer. Bladgrnppen, der bestod af tyske emigranter, som boede illegalt i Danmark fra før 1940, og mindre grupper inden for værnemagten, tilsluttede sig senere bevægelsen "Freies Deutschland". Værnemagtens "Kopenhagener Soldatenzeitung" blev tvunget til i 3 numre i sommeren 1944 at optage en polemik med bladet. Af gruppen blev een såret under udøvelsen af agitation blandt tyske marinere. En anden blev arresteret 14 dage for tyskernes kapitulation og slap ud af Vestre Fængsel den 5. maj.

Die Wahrheit. (Trykt.)
a. Trykt navn.
b. Oktav.
c. Trykt.
d. 1 side.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Nyheder.
h. Udkom dagligt apr./maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1, 2), 3, 4, (5-8), 9, (10), 11, 12, 13, (14, 15), 16.
k. Tallet kendes ikke, stort oplag.
m. Bladet var trykt på tysk og blev omdelt til tyske soldater. Det indeholdt nyheder om den øjeblikkelige stilling på fronten og opfordringer til de tyske soldatet om at kaste geværet.

Die Wahrheit. (Maskinskrevet).
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Maskinskrevet med gennemslag på flortyndt papir, som nemt kunne sluges i påkommende tilfælde.
d. 2 sider.
e. Kbhvn.
f. Tyske soldater i København, specielt i Frihavnen.
g. Komm. og opl. artikler og nyhedsstof på tysk.
h. Udkom ugentlig fra febr./marts 43-20/4 45.
j. Ialt ca. 100 nr., K.B. har kun 1945: nr. 12. k. 50 pr. nr., ialt ca. 5.000 eks.
l. Gruppen udsendte to sange (dupl.): "Hallo, hallo, Goebbels" og "Længe nok har Hitler været Herre", begge disse, specielt den første, blev landskendte og eksisterer i talrige optryk fra hele landet.
m. Die Wahrheit begyndte at udkomme efter slaget om Stalingrad. Redaktøren var havnearbejder. Det var hensigten ved udgivelsen af bladet at informere de tyske soldater om de faktiske forhold såvel på den militære som på den politiske front. Gennem komm. artikler påvistes upålideligheden i den tyske nyhedstjeneste, og bladet opfordrede til sabotage mod hitlerregimet. Bladet blev leveret eller omdelt direkte i hænderne på tyske soldater, som man ved forudgående samtaler havde fundet modne til at modtage bladet. Den 20. april 45 blev en af gruppedeltagerne arresteret og sad i Vestre Fængsel til kapitulationen.

Djurslands Stemme. (Ebeltoft.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ebeltoft.
f. Ebeltoft og omegn.
g. Nyhedstjeneste.
h. Udkom efteråret 1944.
j. 1944: 1. årg. 17/11.
k. 300 ekspl.
m. Fortsætter som Kontakt, (Ebeltoft.) s.d. Navnet D.S. blev opgivet straks efter udsendelsen af det ene nr., da det i for høj grad pegede på bladets hjemsted.

Dybbølposten.
a. Tegnet og trykt navn m. ill.: Dybbøl Mølle.
b. Kvart.
c. Dupl., nogle nr. har trykt forside.
d. 8, 10 og 12 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn., et mindre antal provinsen.
g. Agit., komm. og opl. artikler.
h. Udkom mdl. aug. 44-april 45.
j. 1944: 1. årg. 14./8, 25/8, 5/9, 5/10, 30/10, 13/12. 1945: 26/l, 3/3, nr. 9. Særnr.: 9/4 45 ogtrykt særblad bestående af et enkelt ark med billeder.
k. 2.000-10.000, ialt ca. 50.000 eks.
m. Gruppen bestod af folk, der alle tidligere havde deltaget i illegalt arbejde. Samarbejdede med gruppe "1944". Agiterede for Sydslesvigs genforening med Danmark. Af bladgruppens medlemmer blev flere arresteret, og en medarbejder, Kuno Odde, født d. 19/9 1920, anholdtes d. 19/2 45 og dræbtes af tyskerne d. 23. s. md. Standsningen i fremstillingen af bladet skyldtes beslaglæggelser af maskiner samt flytning af trykkeri.

Dybbølposten. Nyhedstjeneste.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Trykt.
d. 2 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Nyheder.
h. Udkom lejlighedsvis aug. 44 - apr. 45.
j. Ialt er udkommet 4-5 nr. K.B. har kun et: 1944: 21/8.
k. 5.000 pr. nr., ialt ca. 22.000.
m. Udgivet af bladgruppen Dybbølposten. s.d.

Døgnets Nyt.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl. 2 og 4 sider.
e. Kbhvn.
f. Kbhvn.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom på hverdage 15/8 445/5 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-26), 27, (28-32), 33-39, (40), 41, (42), 43-45, (46), 47-51, (52-55), 56-60, (61-64), 65, (66), 67, (68-70), 71-102, (103, 104). 1945: 105-111, (112), 113-124, (125), 126-130, (131), 132-165, (166), 167-172, (173), 174-181, (182-184), 185-188, (189), 190-192, (193-195), 196-201, (201-204), 205, (206, 207), 208.
k. 25-500, ialt ca. 100.000 eks. (ca. 250 hovednumre).
m. Det var hensigten at fremføre et nøgternt gengivet nyhedsstof af almindelig interesse. De fleste læsere var faste abonnenter, der betalte kr. 30.00 pr. måned. Den ved bladsalget indvundne fortjeneste fordeltes gennem "Fondet af 1941" til dem, der på grund af deres indsats i modstandsbevægelsen var kommet i økonomiske vanskeligheder. Bladet udkom dagligt i nævnte periode uden standsninger.
n. "Gjentofte kommune under besættelsen", udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte kommune, 1947, side 222.


[an error occurred while processing this directive]