B & W.s Avis.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Uddelt på B.& W. København.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis 1942/43.
j. 1942: novbr. iøvrigt udat. og unumm. numre.
k. Ikke oplyst.
m. Fagblad udgivet af en kreds af arbejdere ved B.& W. Bladet indeholdt faglige og oplysende artikler vedrørende arbejdsforholdene ved B. & W.

Baunen. Organ for den frie Presse i Skive.
a. Tegnet navn m.ill.: tre hjerter og to løver. Undertitlen maskinskrevet.
b. Folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-6-8 sider.
e. Skive.
f. Skive med nabobyer og opland.
g. Komm. opl. artikler og nyhedsstof hovedsageligt fra Infornmation samt lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. dec. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. 1945, nr. 2-9 og efter kap. nr. 10. Desuden særnumre og opråb: 1945: 1/4, 25/4, foruden plakat i rødt tryk d.20/4 "Germanisering".
k. 250-2.000, ialt inkl. særnumre 11.000 eks.
m. Udgivet af en kreds af tunge indenfor modstandsbevægelsen i Skive. En af medarbejderne måtte på grtund af gestaporazzia gå under jorden og senere rejse til Sverige.

Baunen. Sønderjydsk Aflægger af Frit Danmark.
a. Maskinskrevet navn med undertitel.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 3 sider.
e. Sønderjylland.
j. Sønderjylland.
g. Komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom efteråret 44.
j. 1. årg. nr. 1 og antagelig flere numre.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Bautastenen.
a. Tegnet navn, senere trykt med en tegning af en bautasten.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. og ill.
d. 4-5 sider.
e. København.
f. Udsendt over hele landet.
g. Agit. opl. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange om ugen okt. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-20. 1945, nr. 21-39. Løbesedler og særnumre ved specielle lejligheder, bl.a. 8/3 45.
k. 500-3500, ialt ca. 75.000 eks.
m. Nyhedsblad med komm. artikler udsendt som en fortsættelse af bladet "V" og Så er by som borger, s.d. Under arbejdet blev gruppen flere gange revet op. Gentagne razziaer nødvendig- gjorde flytninger. 22/3 45 overraskedes gruppen af "Schölergruppen", der dræbte grosserer Ludvig Damsgård, mens de øvrige gruppemedlemmer slap bort. Det lykkedes dog at gennemføre udgivelsen af bladet indtil kap.
n. Bautastenen, nr. 39 ogInformation, 1945: 22/3, 9/5.

Bogbinderen.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.e. København.
f. Udsendt til bogbindere i København.
g. Fagligt opl., nyhedsstof.
h. Udkom mdl. dec. 43 - jan. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. 1944, nr. 2.
k. 150, ialt 300 eks.
m. Fagblad udgivet af bogbindere. Bladet indeholdt artikler om værnemageri indenfor faget.

Bonde-Vennen.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. og f. Ikke oplyst.
g. Komm. og opl. artikler, beregnet for landbefolkningen.
h. Udkom foråret 45.
j. 1945: 20/4 evt. flere numre.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Borgerposten. (Nakskov.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Oktav.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Nakskov.
f. Nakskov og nærmeste omegn.
g. Opl. komm. nyhedsblad.
h. Udkom ugentligt nov. 44 - maj 45.
j. (ca. 20 numre, i nævnte periode; eks. af bladet haves ikke.
k. 200-250, ialt 2.000 eks.
m. Bladet bragte hovedsagelig artikler og nyhedsstof fra de Fortrolige Meddelelser, som de politiske partier udsendte.

Bornholms Kurer. (1943).
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. Bornholm.
f. Bornholm.
g. Opl. komm. artikler, afsløring af unationale elementer og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 14/12 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, (2).
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået. Det vides derfor ikke, om bladet blev udgivet af samme gruppe, som udgav B.K. fra juli 44.

Bornholms Kurer. (1944/45.)
a. Nr. 1-6 maskinskrevet navn og derefter tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Bornholm og København.
f. Bornholm.
g. Nyhedsstof hovedsageligt fra Information og lokale nyheder.
h. Udkom mdl. juli 44 - marts 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2, 3), 4-8. 1945: 2. årg. nr. 1-4.
k. 500-1500 pr. nr.
m. Bladet blev først dtuplikeret på Bornholm, senere i København.
n. "Gjentofte Kommune under Besættelsen", udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune. 1947, side 275.

Bornholms Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Duplikeret.
d. 2 sider.
e. Ikke oplyst. f. Bornholm.
g. Bornholmsk nyhedsstof.
h. Udkom efteråret 44.
j. Af de udkomne numre har K.B. 1944: 28/11.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Boycott.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 1-2 sider.
e. København.
f. Udsendt over hele landet og omdelt i københavnske boligkareer, på læreanstalter og institutioner.
g. Nyhedsstof, især krigsnyt samt agit. opl. og komm. art.
h. Udkom mdl., i perioder hver 14. dag nov. 41-1/8 44 samt jan. 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-20. 1943, nr. 21-30. 1944, nr. 31-35. 1945, nr. 36. Særnumre: 1941: 25/11. 1942: 9/4, 27/4, 11/11. 1943: 24/1, 14/9.
k. 36 hovednumre og 6 særnumre. 40-1600, ialt ca. 25.000 eks.
l. "Gode Råd - i en vanskelig Tid".
m. Nyhedsblad, redigeret og udsendt af en enkelt mand. Små håndskrevne breve udgjorde begyndelsen til bladet, hvoraf de første 9 numre fremstilledes på fladduplikator. Desuden udsendtes af hvert numnmer 4050 maskinskrevne eksemplarer på gennemslagspapir. På grund af udgiverens arrestation udkom bladet ikke 1/8 44 til 1/1 45. Derefter udsendtes et nummer af bladet, der indgik, fordi udg. kom ind i andet illegalt arbejde. Bladet finansieredes ved frivillige bidrag, fortjeneste ved salg af illegale bøger og R.A.F. mærker samt amerikanske, franske og russiske flyvermærker fremstillet af udgiveren.

Brev fra en Dansker. (Ålborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg.
g. Agit. komm. artikler samt alm. og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom juni/juli 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1) 2.
k. 200, ialt 400eks.
m. Bladgruppen fortsatte sit arbejde i bladet Skipper Clement, s.d.

Brevduen.
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Dansk nyhedsstof og afsløring af unationale elementer.
h. Udkom mdl. dec. 44jan. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. 1945, nr. 2.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet erikke indgået.

(Brevsprækken). Dette kom gennem brevsprækken.
a. Maskinskrevet bladhoved: "Dette kom gennenm Brevsprækkcn".
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Udsendt i København, fordelt rundt om i tilfældige ejendomme, eller "glemt" på steder, hvor der kom mange mennesker.
g. Uddrag af udenlandsk, hovedsagelig svensk presse.
h. Udkom lejlighedsvis febr.-juni 1942.
j. 1942: 1. årg. 2/3, 12/3, maj/juni, m.fl.
k. 1.000-2.000, ialt ca. 6.000 eks.
m. Bladets udgivelse var indirekte forårsaget af tyskernes forbud mod udgivelsen af Akademisk Tidsskrift, og når det kun udkom i ovennævnte korte periode, skyldtes det, at udgiveren blev optaget af andet illegalt arbejde.
n. Erling Foss: "Fra passiv til aktiv Modstand". 1946. Side 87.

Brygge Meddelelser.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. Amager.
g. Agit. komm. artikler.
h. Udkom efteråret 1943.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Nærmere oplysninger er ikke indkommet. Sandsynligvis et lokalt blad omdelt i ejendommene på Islands Brygge, København.

Brønderslev Kureren.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Brønderslev.
f. Brønderslev by.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkomsept. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. 200-400, ialt 1.000 eks. m. Bladet udkom under tyskernes afspærring af byen den 22., 24. og 26. sept. 44. Efter tysk ordre var der lukket for gas, lys og vandforsyning. Det udenbys stof blev opsnappet på batterimodtager. Med undtagelsestilstandens ophævelse ophørte bladet at udkomme, da modtagelse og fordeling af de ordinære illegale blade udefra kunne finde sted. Gruppen udgav senere Frit Danmark, Nyhedstjenesten for Brønderslev og Omegn, s.d.

Budstikken. (Århus.)
Udsendt af bladgruppe, der meget snart gik op i Frit Dannmarlk, Århus. Navnet ændredes til Budstikken og Frit Danmarks Nyhedstjeneste, s.d.

Budstikken. (Fredensborg.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Fredensborg.
f. Fredensborg og Hillerød.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom okt. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1.
k. 300 eks.
m. Bladet er første nr. af Ugen, Fredensborg, s.d.

Budstikken. (Frederikshavn.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Frederikshavn.
f. Frederikshavn og omegn.
g. Opl. komm. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis nov. 43-juni 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. 1944, nr. (2-9). Særnumre ved særlige lokale begivenheder.
k. 700, ialt 7.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Frederikshavn, der havde fordelingscentral for Folkets Kanmp, Ålborg, s.d. Før udgivelsen af Budstikken havde bladgruppen under strejkeugen 22.-29. aug. 43 udgivet daglige informationer. Da det lokale blad Frederikshavner Kureren begyndte at udkomme, ophørte udgivelsen af Budstikken, og gruppen udsendte herefter særnumre som tillæg til Folkets Kanmp, Ålborg, der iøvrigt indeholdt nyhedsstof også fra Frederikshavn. Gruppelederen måtte allerede i aug. 43 gå under jorden, og i febr./marts 44 arresteredes 5 af gruppemedlemmerne, der dog senere blev frigivet. I marts 45 arresteredes endnu et medlem, der interneredes i Frøslev.

Budstikken. Haderslev, Aabenraa, Sønderborg.
a. Tegnet navn med maskinskrevet undertitel.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-8 sider.
e. Abenrå.
f. Sønderjylland.
g. Agit. komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. juni 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-4, (5-6), 7-9. 1945, nr. (10-13), 14 samt nr. 15, der ikke blev udsendt. Særnumre og opråb ved folkestrejker m.v., bl.a. 1945: 1/2.
k. 1.500-6.000, ialt incl. særnumre 30.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-grupperne i ovennævnte byer. Bladet udkom ikke i nov. 44 på grund af gestaporazzia, hvorunder mange gruppemedlemmer blev arresteret. Af bladets medarbejdere blev Egon Nørregaard arresteret i nov. 44 og myrdet af tyskerne d. 17/12 44. Henry V.Christensen, f. 29/7 18, arresteredes i okt. 44, deporteredes til Neuengamme og udfriedes ved Bernadottes aktion. På vej fra København til Abenrå blev Christensen den 5/5 45 såret under ildkamp på Roskilde Landevej, og døde den 21/5 45. K. G. Kolding, f. 21/1 17, Henry Jacobsen, f. 25/8 18 og L. P. Månsson, f. 4/18 19, henrettedes alle tre på samme dag den 19/4 45.

Budstikken. (Hillerød.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Hillerød.
f. Hillerød og opland.
g. Nyhedsstof fra D.S.O. og Information samt lokale nyheder, der under afsløring af unationaleelementer.
h. Udkom ugentligt maj 44 - marts 45.
j. Der udkom ca. 30 nr., heraf haves 1944: 21/12, 1945: 3/l, 12/1, 19/1, 7/3. Løbesedler under folkestrejken i København.
k. 600-1200, ialt ca. 30.000 eks.
m. Bladet fortsættes som Kulsviernes Nyhedstjeneste, s.d. Efter en tysk razzia i jan. 45 standsede udgivelsen af bladet i 14 dage. Gestapo arresterede 2 medarbejdere, der forblev internerede i Frøslev til kap.

Budstikken. Horsens Udgave.
a. Tegnet navn m. ill.: en budstikke. Undertitlen maskinskrevet.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 10 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Dupl. med tilsendte stencils fra Budstikken, Frit Jysk Tidende, Ålborg, s.d.
h. Udkom mdl. efteråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2, 3, 4), 5, og muligvis flere numte.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af bladgruppe tilsluttet Budstikken, Frit Jysk Tidende, Ålborg, s.d. I nr. 5, okt. 44, meddeles, at bladet fra næste nr. skifter navn til Frit Jysk Tidende med undertitel Budstikken.

Budstikken. (1941/43) (København.)
a. Maskinskrevet navn. Bladet har intet hoved.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit. komm. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. dec. 41-febr. 42.
j. 1941: 1. årg. nr. (1). 1942: 2. årg. nr. 2, muligt flere numre.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Budstikken. Thi højt over al Fædrelandskærlighed staar Sandheden.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og Folio.
c. I begyndelsen maskinskrevet, senere dupl.
d. 1, 2 og 3 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Opl. komm. nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis 27/6 44-20/4 45.
j. 1944: 27/6, udat. eks., 22, 23, 25, 26, 29. sept. 2, 7, 9. okt. derefter nr. 1-13. 1945, nr. 14, 15.
k. 125, ialt ca. 2.000 eks.
l. Pjecen: "Weshalb sind die Dänen so unfreundlich?".
m. Bladet blev udgivet og redigeret af en og samme person, der var alene om arbejdet og selv bekostede udsendelsen. Fra dec. 44 til april 45 standsede udgivelsen, fordi tyskerne havde søgt at udgive et falsk "illegalt" blad af samme navn i Jylland.

Budstikken. Til det danske Fo1k.
a. Tegnet navn og undertitel.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. København.
g. Agit. komm. oplyscnde artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. apr.-juni 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, (3). Desuden lejlighedsvis udsendelse af løbesedler.
k. 100-400, i alt 1.000 eks.
l. Kaj Munk: "Tre Prædikener".
m. Med udgivelsen af nr. 3 ophørte bladet at udkomme, fordi bladgruppen fik kontakt til Frit Danmark, hvorefter gruppen udgav først F.D., Nyhedstjeneste og senere også Frit Danmark.

Budstikken. Køge Udgaven. Med Bud til alle danske.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ukendt.
f. Køge og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom marts 44.
j. 1944: 22/3.
k. 300 eks. m. Oplysninger ikke indkommet. Muligvis er bladet et optryk af eller tilsendt fra D.S.O., se Budstikken, Roskilde.

Budstikken. (Ribe amt.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 5 sider.
e. og f. ikke oplyst, evt. Ribe amt.
g. Komm. og opl. artikler og sønderjysk nyhedsstof.
h. Udkom foråret 44.
j. K.B. har nr. 3 uden dato, efter indholdet jan.-febr. 44.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Budstikken. Daglig Information. (Roskilde.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Roskilde.
f. Sjælland.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom dagligt nov. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-15, (16, 17), 18-22, (23-24), 25-33. 1945, nr. 3438, (39-40). 41-55, (56-57) 58-65, (66), 67-88, (89), 9099, (100), 101-104, (105), 106-126, (127-133) 134.
k. 200-500, ialt 45.000.
m. Fortsættelse af Budstikken. Med Bud til alle Danske, udgivet af D.S.O. i samarbejde med Roskilde-Kureren, s.d.

Budstikken. Med Bud til alle Danske. (Roskilde.)
a. Tegnet navn og undertitel.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Roskilde.
f. Midtsjælland.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom ugl. sept. 43-juni 44.
j. Af de udkomne numre haves 1943: 18/11. 1944: 29/1, 5/2, 12,'2, 19/2, 21/3, 24/.3.
k. 250-1.000, ialt 30.000 eks.
m. Udgivet af D.S.O., der havde hovedsæde i Roskilde. Org. standsede udgivelsen, efter at tyskerne tre gange havde udgivet falske numre af bladet. Roskilde-Kureren, s.d., skulle derefter tage sig af nyhedsstoffet. Fra nov. 44 udsendtes Budstikken dagligt, se Budstikken, Daglig Information, Roskilde.

Budstikken for Djursland. Der vil komme en dag efter denne - -. (Grenå.)
a. Maskinskrevet navn og motto.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Grenå.
f. Grenå og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt febr. - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1, 2, 3, 4,) 5, (6), og efter kap. nr. 7, 8, 9. Endvidere trykt opråb 1945: 5/5.
k. Ikke oplyst.
m. Lokalt nyhedsblad, udgivet som supplement til Frit Danmarks Nyhedstjeneste af lokalkomiteen i Grenå.

Budstikken for Kolding og Omegn.
a. Tegnet navn m. ill.: Koldinghus slotsruin på de første 2 numre: på de efterfølgende nr. er tilføjet en tegning af to hænder, der udveksler budstikken. Undertitlen: "Kolding og Omegn" er maskinskrevet.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 46 sider.
e. Kolding.
f. Kolding og omegn.
g. Komm. agit. nyhedsstof med lokale nyheder samt afsløring af unationale elementer.
h. Udkom mdl. juni 43-jan. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-6. 1944, nr. 7. Som særnummer udsendtes nr. 4 i et oplag på 5-6000, bl.a. til Fredericia, Vejle, Sønderborg, Vamdrup, Lunderskov og Middelfart. Løbesedler under folkestrejkerne i Esbjerg og Odense. Gruppen dupl. også Land og Folk efter tilsendt ms.
k. 300-3.000, ialt ca. 13.000 eks.
m. Bladet var en fortsættelse af Folkets Røst, Kolding, s.d. I aug. 43 blev et gruppemedlem arresteret af tyskerne og mishandlet, og i okt. blev et andet medlem dræbt af tyskerne i Lunderskov. Under gestapo's razziaer i Kolding den 3.-4. dec. 43 og den 21. jan. 44 arresteredes omkring 40 koldingborgere, blandt disse flere gruppemedlemmer og hele redaktionsudvalget, hvorefter bladet indgik. Hele bladgruppen blev ved disse lejligheder fuldstændig revet op, og af dens medlemmer satte følgende livet til, dels her, dels i tyske koncentrationslejre: L. H. H. Alvin, Lunderskov, f. 6/4 97, Svend Otto Brødsgaard, f. 14/11 25, Alfred Christensen, f. 24/4 1900, Karinus Johannes Feldsted, f. 14/11 1891, Jørgen Kelstrup, f. 25/1 1913, Poul Seidenfaden, f. 23/1 1915.

Budstikken. Frit Jysk Tidende. (Ålborg.)
a. Nr. 1-3 tegnet navn m. ill.: en budstikke. Nr. 4 og 5 med maskinskrevet undertitel Frit Jysk Tidende.
b. Folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-10 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Opl. komm. artikler.
h. Udkom mdl. jan.-okt. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5, (6). Løbesedler udsendtes, når der var anledning hertil, bl. a. 16/8 44. Desuden nyhedstjeneste: Budstikkens Efterretningstjeneste, s.d.
k. 2.000-2.500, ialt inkl. særnumre 20.000 eks.
l. Kaj Munk: "Niels Ebbesen".
m. Bladet er en fortsættelse af Anonymt Blad, (Alborg), s.
d. Som bidragydere til bladets artikelstof medvirkede bl. a. svenske og danske skribenter. Fra hovedredaktionen sendtes skrevne stencils til Observer, Århns, Budstikken, Hjørring, Horsens, Randers og Viborg, hvor tilsluttede bladgrupper sørgede for duplikering og udsendelse. Et forsøg på nyhedstjeneste ved hjælp af radiosender mislykkedes. Allerede efter første udsendelse blev speakeren arresteret og senderen beslaglagt. Ved redaktørens arrestation i nov. standsedes udsendelsen af hovednummeret i 2 mdr., medens nyhedstjenesten fortsatte. Bladgruppens medlemmer, der foruden udgivelse af bladet var med i meget andet illegalt arbejde, blev efterhånden næsten alle arresteret af gestapo, interneret i Frøslev, deporteret til tyske koncentrationslejre eller undslap ved flugt til Sverige. Bladet fortsættes af Fri Jysk Tidende, (Ålborg), s.d.

Budstikken gaar.
a. Klichetrykt navn med tegning af en budstikke.
b. Oktav.
c. Trykt paa Rotaprint.
d. 8 sider.
e. København.
f. Udsendt til landboere i hele landet.
g. Agit. komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juli 44-april 45.
j. 1944, nr. 1-7. 1945, nr. 8, 9. Budstikkens Nyhedstjeneste, s.d., opråb og plakater.
k. 15.000-50.000, ialt ca. 300.000 eks. rrt. Nr. 1 udkom under navnet: Danske Tidende (2. årg. nr. 5) og blev trykt på dette blads trykkeri. Fra august tryktes bladet på eget trykkeri, der i efteråret og vinteren 44/45 stilledes til rådighed for "en kreds aflandsmænd", som i samarbejde med Frihedsrådet udsendte plakater med advarsler til alle, der gik tyskernes ærinde. Bladgruppen påtog sig tillige at udsende disse plakater, der som bladene blev udsendt pr. post og fordeltes gennem lokale, politiske og landbrugsfaglige kredse på landet. Bladets udgivelse betaltes gennem indsamlinger hos landmænd, rigsdagsmænd og landbrngsorganisationer. April 45 arresteredes 4 af gruppens medlemmer.
n. "Budstikken gaar". 1945, legal udg.

Budstikken og Frit Danmarks Nyhedstjeneste.
a. 1. årg. nr. 1-8 og 2. årg. nr. 1-5, tegnet navn og heraf nr. 2, 3, 7, 8 og 2. årg. 1-5 m. ill.: en budstikke. 2. årg. nr. 6-24 tegnet og derefter maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-10 sider.
e. Århus.
f. Århus og opland.
g. Agit., komm. og opl. artikler med nyhedsstof fra F.D.'s hovedledelse samt lokale nyheder.
h. Udkom 2 gange mdl. juli-dec. 43 og ugentligt jan. 44-april 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-8. 1944: 2. årg. nr. (1), 2, (3), 4-14, derefter 25/5, 31/5, 16/6, 23/6, 30.:6, 7/7, 21/7, 4/8, 18t.8, 25/8, 1/9, 8f9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11 (fejlagtigt angivet 3. oktober), 10., 11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12. 1945: 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 8/2, 9/3, 16/3, 24/3, 13:.4, 20/4, 28/4. Særnumre og opråb udsendt lejlighedsvis.
k. 800-10.000-6.000, ialt 250-300.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Frit Danmark, Århus, s.d. Første årgang til og med 2. årg. nr. 24 (4/8 44) udkom under titlen Budstikken. Udgivet af Frit Danmarks Aarhusgruppe, derefter ændres navn til Budstikken og Frit Danmarks Nyhedstjeneste.
n. Niels Aage Nielsen: "Den illegale Presse", i "Aarhus under Besættelsen" redigeret af Georg Andrésen. Århus 1945.

Budstikken - Randers.
a. Tegnet navn, nr. 4 tillige m. ill.: en budstikke, samt undertitel: Frit jysk Tidende, Randers Udgave.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 46 sider.
e. Randers.
f. Randers og omegn.
g. Agit. komm. opl. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. jan.-maj og august 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, (3), 4. Desuden en ugentlig nyhedstjeneste, hvorom der ikke er indgået oplysninger.
k. 600-1200, ialt 3.000 eks.
m. Udgivet af en bladgruppe i Randers, der redigerede og udgav de første 3 numre og i samarbejde med Budstikken Frit jysk Tidende, Ålborg, s.d., udgav nr. 4. Den første redaktion af bladet måtte i juni 44 flygte til Sverige. Der er ikke indgået oplysninger om den anden redaktions arbejde med bladet. Se endvidere Randers Kureren.

Budstikkens Efterretningstjeneste. (Ålborg.)
a. Tegnet og maskinskrevet navn m. ill.: en budstikke.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ålborg.
f. Nordjylland.
g. Alm. og lok.alt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt juni-okt. 44. Fra nov. 44-jan. 45 under navnet: Fri jysk Tidende. Budstikken, (Ålborg), s.d. Fra jan.-maj 45, se F.D.s Nyhedstjeneste, Nordjydsk Udgave, Ålborg.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, (4), 5, 6, 7, 8, 9.
k. 2.000 pr. nr., ialt ca. 20.000 eks. tr:. Nyhedstjeneste udgivet af Budstikken, Frit jysk Tidende, Ålborg, s.d.

Budstikkens Efterretningstjeneste. Midtjysk Udgave. (Viborg.)
Nyhedstjeneste duplikeret med tilsendte stencils fra hovedredaktionen i Ålborg. 1944: 1. årg. nr. (1), 2. (3-9). Se Budstikken. Frit Jysk Tidende, Ålborg.

Budstikkens Efterretningstjeneste. Randers Udgave.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Randers.
f. Randers og omegn.
g. Dansk nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom sommeren 44.
j. Af de udkomne numre har K.B.: 1944: 1. årg. nr. 4.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Budstikkens Efterretningstjeneste. Vendsysseludgave. (Hjørring.)
Nyhedstjeneste duplikeret med tilsendte stencils fra hovedredaktionen i Ålborg. 1944: 1. årg. nr. 1. 2, (3-9). Se: Budstikken. Frit jysk Tidende, Ålborg.

Budstikkens Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. Udsendt til landboerne over hele landet.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis efteråret 44.
j. 1944: 9/10.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Budstikken gaar, s.d.


[an error occurred while processing this directive]